Sprzęt w chowie drobiu

 

Nowoczesne kurniki to budynki, w których istnieje możliwość utrzymania odpowiedniej temperatury dzięki ogrzewaniu lub oziębianiu pomieszczeń, ze sprawnie i niezawodnie działającym systemem wentylacji, odpowiednim oświetleniem z możliwością wykorzystania światła dziennego i sztucznego oraz sprawnie działającym system zadawania paszy i zaopatrzenia w wodę.

W nowoczesnych kurnikach wymagane jest również wydzielenie magazynu na preparaty farmakologiczne, chemiczne i dezynfekcyjne. Pomieszczenia muszą spełniać  wymagania dotyczące magazynowania środków chemicznych.

Mechanizacja w chowie drobiu jest ekonomicznie opłacalna w dużych kurnikach prowadzących chów przemysłowy. W gospodarstwach produkujących drób na własne potrzeby bytowe wprowadzanie mechanizacji lub automatyzacji nie zawsze jest uzasadnione, a w większości indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce obsada stada wystarcza na zaspokojenie własnych potrzeb konsumpcyjnych rodziny zamieszkującej w gospodarstwie.