Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Aby wyszukać publikację wprowadź odpowiednie dane i naciśnij 'Szukaj'.

Wyniki wyszukiwania

 • Bociąg A., Dąbrowski M: Proponowane metody optymalizacji organizacji bezpiecznej pracy w procesach montażowych w przemyśle lotniczym, Przegląd Techniczny, 2020, 1, s. 14-15 oraz 18-19
 • Dąbrowski A.: Analysis and Laboratory Testing of Technical Injury Prevention Measures for Portable Combustion Chainsaws, Forests, 2020, 11(3), s. 276
 • Pośniak M., Zapór L., Oberbek P., Miranowicz-Dzierżawska K., Skowroń J., Jankowski T.: Emerging chemical risks in the working environment, (Pod red.: Pośniak M.), CRC Press / Taylor & Francis Group, 2020
 • Baszczyński K.: Wymagania i metody badań urządzeń samozaciskowych chroniących przed upadkiem z wysokości, wyposażonych w sztywne prowadnice, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 4(571), s. 15-18
 • Biernacki A.: Co nowego w systemie STER?, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 4(571), s. 3-5
 • Celiński M., Gajek A., Gloc M: Właściwości pożarowe i wybuchowe surowców roślinnych stosowanych w produkcji mieszanek paszowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 3(570), s. 11-14
 • Dąbrowska A., Bartkowiak G., Szmechtyk T.: Potrzeby i oczekiwania strażaków wobec inteligentnej odzieży ochronnej z systemem sygnalizacji zagrożeń – wyniki badań ankietowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 4(571), s. 22-25
 • Dąbrowski A.: Wybrane uwarunkowania doboru i stosowania środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości w budownictwie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 11(578), s. 16-20
 • Dąbrowski M.: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia podczas łączenia elementów statków powietrznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 4(571), s. 18-21
 • Dąbrowski M., Górski J: Mobile Shields for Standard Woodworking Machinery as an Element of a Protection and Accident Prevention System – The Idea and Testing, Bioresources, 2019, 14(2), s. 3459-3470
 • Dąbrowski M., Górski J.: Influence of the milling tool setup on occupational safety in furniture making, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2019, Vol. 25, 2, s. 278-286
 • Dąbrowski M., Górski J.: Influence of cutting conditions on kickback speed in milling wood materials, Wood Research , 2019, 64(2), s. 349-360
 • Dobrzyńska M.: Od rewolucji technologicznej do transformacji socjoekonomicznej – niestandardowe formy wykonywania pracy w świecie Internetu , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 8(575), s. 13-16
 • Filipek D. : Modelowanie obiektów oraz wirtualnego środowiska na potrzeby wizualizacji zagrożeń mechanicznych podczas użytkowania maszyn do rozbioru mięsa: przecinarek tarczowej I taśmowej oraz skórowaczki, Przegląd Mechaniczny, 2019, 9, s. 23 – 24
 • Filipek D. : Wybrane elementy koncepcji opracowania wizualizacji zagrożeń mechanicznych oraz analizy sytuacji wypadkowych podczas użytkowania maszyn do rozbioru mięsa: przecinarek tarczowych i taśmowych oraz skórowaczek, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 2019, 2, s. 58 – 60
 • Gołofit-Szymczak M, Górny R. L.: Narażenie pracowników opieki zdrowotnej na patogeny krwiopochodne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 1(568), s. 15-18
 • Gryz K., Karpowicz J., Zradziński P.: Przenośne urządzenia komputerowe (laptopy) – charakterystyka pola elektromagnetycznego w ich otoczeniu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 2(569), s. 16-19
 • Hildt-Ciupińska K., Pawłowska-Cyprysiak K.: Wiedza i przekonania mężczyzn na temat ich dbałości o zdrowie – wyniki wywiadów bezpośrednich, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 8(575), s. 17-20
 • Jach K.: Przestrzeń zamknięta, ale bezpieczna, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 11(578), s. 8-9
 • Jakubiak S.: ISO 21083 − nowa norma międzynarodowa do określania skuteczności filtracji nanocząstek, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 2(100), s. 7–11
 • Jankowski T. : Narażenia zawodowe na dymy spawalnicze i wentylacja na stanowiskach spawalniczych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 4(571), s. 10-14
 • Jeżewska A., Woźnica A.: But-2-enal. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 1(99), s. 5–18
 • Jeżewska A., Woźnica A.: Chlorobenzen. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 1(99), s. 19-27
 • Kamińska J.: Parametry ruchu gałek ocznych jako wskaźniki obciążenia psychicznego – przegląd badań , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 2(569), s. 13-15
 • Kamiński M., Gac J., Sobiech P., Kozikowski P., Jakubiak Sz.: Filtration of aerosols containing graphite nanoparticles or their mixture with water droplets on single and multi-layer fibrous filters., Separation and Purification Technology , 2019, vol. 237:116378
 • Kapica Ł., Obidziński M.: Ryzykowne zachowania młodych kierowców w świetle teorii rozmytego śladu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 11(578), s. 12-15
 • Kondej D.: Wpływ nanorurek węglowych występujących w powietrzu środowiska pracy na układ oddechowy człowieka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 1(568), s. 19-23
 • Koradecka D., Skowroń J.: 93. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 11(578), s. 3-5
 • Koradecka D., Skowroń J.: 91. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 8(575), s. 26-28
 • Koradecka D., Skowroń J.: 92. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 10(577), s. 28
 • Koradecka D., Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2018 r. oraz plan pracy w 2019 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 1(99), s. 107−126
 • Kowalska J.: Heksachlorobenzen. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 1(99), s. 45–60
 • Kowalska J., Jeżewska A.: 3,3’-Dimetoksybenzydyna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 2(100), s. 113-125
 • Lipowczan A.: Akustyka ciszy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 5(572), s. 6-10
 • Łastowiecka-Moras E.: Kobiety na stanowiskach pracy fizycznej – ograniczenia wynikające z płci i wieku , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 6(573), s. 12-15
 • Łeżak K., Bartkowiak G., Greszta A., Dąbrowska A. Krzemińska S., Makowski K., Młynarczyk M.: Zestawy odzieżowe z funkcją termoregulacji dla ratowników górniczych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 7(574), s. 21-25
 • Łężak K. , Greszta A.: Aktywne elementy świecące w odzieży ostrzegawczej a ocena zgodności UE , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 6(573), s. 6-11
 • Łuczak A., Baka Ł., Najmiec A.: Wybrane metody profilaktyki stresu wśród personelu medycznego psychiatrycznej opieki zdrowotnej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 6(573), s. 16-20
 • Madej M., Gacek W.: Weryfikacja kompetencji ekspertów oceniających realizację projektów inwestycyjnych i doradczych ZUS, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 6(573), s. 24-25
 • Marszałek A.: Nowelizacja normy do oceny obciążenia cieplnego w gorącym środowisku na podstawie wskaźnika WBGT, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 6(573), s. 27-28
 • Marszałek A.: Sprawność fizyczna strażaków – przykłady działań i rozwiązań wspomagających jej utrzymanie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 10(577), s. 6-10
 • Marszałek A., Grabowska G, Łężak K., The Secret Study Group: Evaluation of a new ballistic vest design for compliance with Standard No. PN-V-87000:2011 using physiological tests, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2019, Vol. 25, 2, s. 268-277
 • Młodzka-Stybel A.: Zwiększenie dostępności dziedzinowych zasobów cyfrowych w Bibliotece CIOP-PIB, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 8(575), s. 24-25
 • Młodzka-Stybel A.: Wyszukiwanie tematyczne w międzynarodowych zasobach informacyjnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 10(577), s. 23-25
 • Młyński R., Kozłowski E.: Przenoszenie sygnału przez ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem w obecności impulsu akustycznego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 8(575), s. 21-23
 • Młyński R., Kozłowski E., Morzyński L.: Przekazywanie informacji o zagrożeniu pracownikowi wyposażonemu w indywidualny system ostrzegania za pomocą sygnału drganiowego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 5(572), s. 21-23
 • Morzyński L.: Idea wykorzystania bezprzewodowej sieci sensorowej i Internetu rzeczy do monitorowania środowiska pracy i ostrzegania pracowników przed zagrożeniami , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 1(568), s. 24-27
 • Najmiec A.: Dialog motywujący w procesie zmiany postaw w reintegracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 10(577), s. 16-18
 • Oberbek P.: Bezpieczeństwo stosowania, przetwarzania i produkowania nanomateriałów, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 3(570), s. 8-10
 • Oberbek P., Kozikowski P., Czarnecka K., Sobiech P., Jakubiak S., Jankowski T.: Inhalation exposure to various nanoparticles in work environment - contextual information and results of measurements., Journal of Nanoparticle Research , 2019, Vol. 21: 222
 • Olszowy M.: Trzecia edycja konkursu fotograficzno-filmowego O!ZNAKI PRACY rozstrzygnięta, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 11(578), s. 6-7
 • Ordysiński S.: Zaufanie a funkcjonowanie społeczne i zawodowe (1) Pojęcie zaufania, jego poziom w Polsce oraz znaczenie dla życia społecznego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 11(578), s. 21-25
 • Owczarek G., Hłobaż A.: Bezpieczeństwo teleinformatyczne w systemach przemysłowego Internetu rzeczy na przykładzie środowiska pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 2(569), s. 8-12
 • Pawlak A.: Oświetlenie pomieszczeń biurowych z komputerami, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 8(575), s. 10-12
 • Pawłowska Z.: Podstawowe wskaźniki zrównoważenia pracy w krajach UE w świetle badań Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 6(573), s. 21-23
 • Pęciłło M.: Zarządzanie według koncepcji resilience engineering i lean management – porównanie w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 3(570), s. 20-22
 • Piętka M.: Internetowa aplikacja do oceny ryzyka zawodowego metodą Risk Score, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 9(576), s. 24-26
 • Suchecka M.: Nowości w portalu CIOP-PIB 2017-2018, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 2(569), s. 3-5
 • Surgiewicz J.: Dichlorek cynku. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 2(100), s. 101−112
 • Surgiewicz J.: Wodorotlenek wapnia. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 2(100), s. 139-150
 • Sychowicz R.: Edukacja na odległość w CIOP-PIB, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 9(576), s. 22-24
 • Szczepański G., Morzyński L., Pleban D.: Mobilne stanowisko do wizualizacji pola akustycznego wokół maszyn, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 5(572), s. 16-20
 • Taradejna-Nawrath B.: Doświadczenia edukacyjne wykładowców w pracy ze studentem – relacja z badania, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 10(577), s. 11-15
 • Taradejna-Nawrath B.: Czy potrzebne są kwalifikacje rynkowe w dziedzinie bhp? Nowe rozwiązania i możliwości, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 7(574), s. 12-15
 • Warszewska-Makuch M., Mockałło Z.: Nierówności płci na rynku pracy – przegląd literatury, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 9(576), s. 15-19
 • Wolska A., Sawicki D., Wisełka M.: Możliwości wykorzystania środowiska wirtualnego SEMI-CAVE w laboratorium CIOP-PIB, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 8(575), s. 6-9
 • Woźnica A.: Ftalan dimetylu. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 2(100), s. 127-137
 • Galwas-Grzeszkiewicz M.: Warunki pracy w Polsce i Europie – przegląd wyników badań europejskich, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2018, 12(579), s. 8-11
 • Baka Ł.: When do the ‘dark personalities’ become less counterproductive? The moderating role of job control and social support, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Online
 • Baka Ł.: When do the ‘dark personalities’ become less counterproductive? The moderating role of job control and social support, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Vol. 24, 4, s. 557-569
 • Bartkowiak G., Miśkiewicz P.: Preferencje strażaków w odniesieniu do odzieży spodniej i bielizny – wyniki badań ankietowych, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 9(564), s. 14-17
 • Baszczyński K.: Analiza zagrożeń uszkodzeń głowy pracownika podczas powstrzymywania spadania z wysokości, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 2(557), s. 20-23
 • Baszczyński K.: Effects of falling weight impact on industrial safety helmets used in conjunction with eye and face protection devices, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Vol. 24, Issue 2, s. 171-180
 • Brochocka A., Pośniak M., Skowroń J.: Półmaski filtrujące do ochrony przed smogiem, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 9(564), s. 8-13
 • Dąbrowska A., Miśkiewicz P.: Wymagania funkcjonalne wobec inteligentnej odzieży dla ratowników górskich – wyniki badań własnych, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 8(563), s. 12-15
 • Dąbrowski A: Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania drabin podczas ich intensywnej eksploatacji – nowe wymagania normatywne., (W: Bezpieczny montaż rusztowań.), (Pod red.: Szafranko E., Pawłowicz J.A. ), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Budownictwa, 2018
 • Dąbrowski A.: Upadki z wysokości na placu budowy wynikające z nieprawidłowego stosowania środków ochrony zbiorowej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2018, 12(579), s. 22-25
 • Dąbrowski A., Dąbrowski M.: Nowe wymagania norm do oceny parametrów drabin przeznaczonych do użytkowania w różnych warunkach, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 1(556), s. 13-17
 • Dąbrowski M., Górski J.: Influence of the milling tool setup on occupational safety in furniture making, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Online
 • Dobrzyńska M.: Perspektywa cyklu życia i starzenie się pracowników w aspekcie polityki publicznej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2018, 12(579), s. 12-16
 • Gac J. M., Jackiewicz-Zagórska A., Werner Ł., Jakubiak S.: Numerical modeling of solid deposits reorganization during consecutive solid-liquid aerosol filtration: Influence on the dynamics of filtration efficiency., Journal of Aerosol Science, 2018
 • Gołofit-Szymczak M., Górny R. L. : Szkodliwe czynniki biologiczne – ocena ryzyka zawodowego, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 1(556), s. 8-12
 • Gryz K., Karpowicz J.: Stacjonarne urządzenia komputerowe – rozpoznanie i ocena pola elektromagnetycznego w przestrzeni pracy, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 8(563), s. 21-23
 • Grzybowski D., Młynarczyk M.: Analiza przyczyn i konsekwencji wypadków przy pracy ratowników Państwowej Straży Pożarnej w latach 2010 – 2016, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 7(562), s. 16-20
 • Hildt-Ciupińska K.: Samoocena zdrowia oraz dbałości o nie aktywnych zawodowo mężczyzn – wstępne wyniki badań, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 3(558), s. 20-23
 • Irzmańska E., Wójcik P., Adamus-Włodarczyk A.: Manual work in cold environments and its impact on selection of materials for protective gloves, Applied Ergonomics, 2018, 68, s. 186-196
 • Jachowicz M.: Kaski sportowo-rekreacyjne – konstrukcja i wymagania norm, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 8(563), s. 8-11
 • Jankowski T., Jakubiak S.: Parametry użytkowe filtrów powietrza w ogólnej wentylacji i klimatyzacji – nowe wymagania norm i wyniki badań własnych, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 6(561), s. 16-21
 • Kondej-Matarewicz M.: Inteligentna produkcja w fazie 4.0, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 8(563), s. 24-25
 • Łastowiecka-Moras E.: Zagrożenia dla zdrowia w pracy sprzedawcy w handlu detalicznym, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 2(557), s. 16-19
 • Łuczak A., Baka Ł., Najmiec A.: Stres w pracy personelu medycznego psychiatrycznej opieki zdrowotnej – przegląd badań, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 2(557), s. 6-10
 • Marszałek A.: Sposoby utrzymywania sprawności fizycznej przez strażaków – wyniki badań własnych, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 5(560), s. 8-10
 • Marszałek A., Bartkowiak G., Dąbrowska A.: Assessment of the effectiveness of modular clothing protecting against the cold based on physiological tests, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Vol. 24, 4, s. 534–545
 • Marszałek A., Bartkowiak G., Dąbrowska A., Krzemińska S., Łężak K., Makowski K., Bugajska J.: Mine rescuers’ heat load during the expenditure of physical effort in a hot environment, using ventilated underwear and selected breathing apparatus, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Vol. 24, Issue 1, s. 1-13
 • Młynarczyk M.: Ubranie specjalne dla strażaków – wymagania normatywne i badania własne, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 5(560), s. 11-15
 • Mockałło Z., Widerszal-Bazyl M.: Ocena wymagań jako wyzwań i przeszkód w pracy i jej wpływ na efektywność i dobrostan pracowników, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 10(565), s. 15-17
 • Molek-Winiarska D., Żołnierczyk-Zreda D.: Application of mindfulness-based stress reduction to a stress management intervention in a study of a mining sector company, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Vol. 24, 4, s. 546-556
 • Morzyński L., Szczepański G.: System aktywnej redukcji hałasu do zastosowania w hełmach strażackich – propozycja rozwiązania, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 3(558), s. 11-15
 • Nowak K.: Mózg po godzinach: wpływ pracy zmianowej na funkcjonowanie poznawcze pracowników, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 8(563), s. 16-20
 • Obolewicz J., Dąbrowski A.: An application of the Pareto method in surveys to diagnose managers’ and workers’ perception of occupational safety and health on selected Polish construction sites, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Vol. 24, Issue 3, s. 406-421
 • Obolewicz J., Dąbrowski A.: An application of the Pareto method in surveys to diagnose managers’ and workers’ perception of occupational safety and health on selected Polish construction sites, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Vol. 24, 3, s. 406-421
 • Owczarek G.: Problemy związane z rozpoznawaniem barw świateł sygnalizacyjnych, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 6(561), s. 12-15
 • Pawłowska-Cyprysiak K.: Uczenie się pracowników starszych – raport wstępny z badań, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 5(560), s. 16-21
 • Pęciłło M.: Antycypowanie szans i zagrożeń w rezylientnym systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 3(558), s. 8-10
 • Pościk A.: Wymagania prawne dotyczące akcesoriów odblaskowych stosowanych przez pieszych, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 6(561), s. 22-24
 • Roman-Liu D., Bartuzi P.: Influence of type of MVC test on electromyography measures of biceps brachii and triceps brachii, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Vol. 24, Issue 2, s. 200-206
 • Skład A.: Modelowanie systemów zarządzania bhp z wykorzystaniem metody rozmytych map kognitywnych i wskaźników wiodących – ujęcie teoretyczne, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 2(557), s. 11-15
 • Smagowska B., Pleban D., Sobolewski A., Pawlak A.: Warunki pracy w wybranych pomieszczeniach szpitala – wyniki badań pilotażowych hałasu, oświetlenia i mikroklimatu , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2018, 12(579), s. 17-21
 • Sobiech, P. Jakubiak, S. Oberbek, P. Kozikowski, P. Jankowski T.: Wpływ struktury i porowatości wybranych materiałów filtracyjnych stosowanych w analizie grawimetrycznej na skuteczność zatrzymywania nanocząstek., Rocznik Ochrona Środowiska , 2018, 20, s. 1402-1417
 • Stobnicka-Kupiec A.: Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy zakładów przemysłu mleczarskiego, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 4(559), s. 8-11
 • Sygocki W.: Źródła informacji w zakresie bezpieczeństwa pracy w bibliotekach – na przykładzie zasobów biblioteki CIOP-PIB, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 7(562), s. 21-25
 • Szczepański G., Morzyński L., Pleban D., Młyński R.: Stanowisko badawcze CIOP-PIB do badań percepcji dźwięku przestrzennego z zastosowaniem techniki ambisonicznej, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 10(565), s. 24-27
 • Taradejna-Nawrath B.: Uznawanie kwalifikacji nabytych w Unii Europejskiej do wykonywania w Polsce zawodów regulowanych w dziedzinie bhp, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 3(558), s. 16-19
 • Taradejna-Nawrath B.: Motywy podejmowania kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu bhp oraz doświadczenia edukacyjne absolwentów – relacja z badań, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 7(562), s. 10-15
 • Warszewska-Makuch M.: Uwarunkowania gotowości do kontynuowania pracy w wieku emerytalnym, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 1(556), s. 22-25
 • Zapór L.: Zagrożenia wynikające ze stosowania nanomateriałów w środkach smarnych i sposoby ich monitorowania, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 1(556), s. 18-21
 • Bakal A., Górny R. L., Ławniczek-Wałczyk A., Cyprowski M.: Zastosowanie metod biologii molekularnej w ocenie narażenia zawodowego na szkodliwe czynniki biologiczne., Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 3(93), s. 5-16
 • Bartkowiak G., Dąbrowska A., Marszałek A.: Assesment of an active liquid cooling garment intended for use in a hot environment, Applied Ergonomics, 2017, 58, s. 182-189
 • Bartkowiak G., Dąbrowska A., Okrasa M., Włoch G.: Preliminary study on the thermomechanical treatment of shape memory alloys for application in clothing protecting against heat, Advances in Mechanical Engineering, 2017, v. 9, 6, s. 1-9
 • Bartkowiak G., Frydrych I., Komisarczyk A., Greszta A.: Fabric selection for the reference clothing destined for ergonomics test of protective clothingsensorial comfort point of view, AUTEX Research Journal, 2017, 17, 4,, s. 303-312
 • Baszczyński K.: Modelling the performance of horizontal anchor lines during fall arrest, Fibers & Textiles in Eastern Europe, 2017, 25, 5(125), s. 95-103
 • Bieńkowski P., Aniołczyk H., Karpowicz J., Kieliszek J.: Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych. Metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ – wymagania szczegółowe., Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 2(92), s. 89–131
 • Brochocka A.: Filtration properties of nonwoven structures with superabsorbents for respiratory protective devices, Fibers & Textiles in Eastern Europe, 2017, 25, 3(123), s. 62-67
 • Dąbrowska A., Bartkowiak G., Karcz J., Frydrych I.: Assessment of the non-woven, goose down and duck down as thermally insulating materials for the clothing protectingagainst cold, International Journal of Clothing Science and Technology, 2017, v. 29, 3, s. 380-393
 • Dąbrowski A.: Wybrane aspekty organizacji pracy z wykorzystaniem maszyn ręcznych, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 8(551), s. 18-22
 • Dobrzyńska M.: „Brakujący środek”? – młodzi ludzie z wykształceniem średnim na europejskim rynku pracy, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 6(549), s. 6-9
 • Dobrzyńska E.: Kwas adypinowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2017, 1(91), s. 139-149
 • Frączek K., Kozdrój J., Górny R.L., Cyprowski M., Gołofit-Szymczak M.: Fungal air contamination in distinct sites within a municipal landfill area, International Journal of Environmental Science and Technology, 2017, 14, 12, s. 2637-2648
 • Gralewicz G., Owczarek G., Kubrak J.: Analysis of the selected mechanical parameters of coating of filters protecting against hazardous infrared radiation, International Journal od Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2017, vol. 23, 1, s. 105-109
 • Hildt-Ciupińska K.: Równowaga praca – życie widziana oczami pracowników, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 4(547), s. 20-23
 • Irzmańska E., Brochocka A.: Modified polymer materials for use in selected personal protective equipment products, AUTEX Research Journal, 2017, 17, 1, s. 35-47
 • Irzmańska E., Tokarski T.: A new method of ergonomic testing of gloves protecting against cuts and stabs during knife use, Applied Ergonomics , 2017, 61, s. 102-114
 • Jeżewska A.: 2-Etyloheksan-1-ol. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy., Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 2(92), s. 149–160
 • Jeżewska A.: 2,2’-Oksydietanol. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 2(92), s. 161–171
 • Karpowicz J., Zradziński P., Kieliszek J., Gryz K., Sobiech J., Leszko W.: An in situ and in silico evaluation of biophysical effects of 27 MHz electromagnetic whole body humans exposure expressed by the limb current, BioMed Research International, 2017, vol. 2017, 9
 • Klimaszewska W., Brzozowski A.: Crowdsourcing jako specyficzna forma telepracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2017, 1(544), s. 20-23
 • Kowalska J.: Octan n-butylu i jego izomery – octan izobutylu i octan sec-butylu. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2017, 1(91), s. 151-165
 • Kowalski P., Zając J.: Influence of vertical and horizontal whole‑body vibration on some psychomotor and cognitive functions of employees age 50+ (pilot study)., Journal of Vibroengineering, 2017, Vol. 19, Issue 3, s. 2174‑2179
 • Kozajda A., Jeżak K., Cyprowski M., Szadkowska-Stańczyk I.: Inhalable dust, endotoxins and (1-3)-β-D-glucana as indicators of exposure in waste plant environment, Aerobiologia , 2017, 33, 4, s. 481-491
 • Kozłowski E., Młyński R.: Measurement of earmuffs attenuation at high audible frequencies, Archives of Acoustics, 2017, 42(2), s. 249-254
 • Kropidłowska P., Irzmańska E., Kurpiewska J., Chęsy P.: Dobór rękawic do ochrony przez zagrożeniami występującymi przy produkcji i stosowaniu prefabrykatów betonowych, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 11(554), s. 8-12
 • Krzyśków B.: Zasady przechodzenia na wcześniejszą emeryturę ze względu na warunki pracy – w Polsce i innych państwach UE, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2017, 3(546), s. 23-25
 • Kulawik-Pióro A., Kurpiewska J., Kułaszka A.: Rheological and sensory properties of hydrophilic skin protection gels based on polyacrylates, International Journal od Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2017
 • Łach P., Roman-Liu D.: Ocena ryzyka na stanowisku pracy powtarzalnej z zastosowaniem metody OCRA, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 7(550), s. 16-20
 • Łach P., Roman-Liu D.: Ograniczanie obciążenia mięśniowego wynikającego z pracy powtarzalnej – przegląd badań dotyczących rozwiązań organizacyjnych, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 4(547), s. 8-11
 • Łastowiecka-Moras E.: How posture influences venous blood flow in the lower limbs: results of a study using photoplethysmography, International Journal od Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2017, vol. 23, 2, s. 147-151
 • Łastowiecka-Moras E., Bugajska J.: Diabetyk w pracy – realne zagrożenia i mity związane z pracą osób chorych na cukrzycę, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2017, 2(545), s. 12-15
 • Ławniczek-Wałczyk A., Gołofit-Szymaczak M., Cyprowski M. , Stobnicka A. , Górny R.L. : Monitoring of bakterial pathogens at workplaces in power plant using bichemical and molecular methods, International Archives of Occupational and Environmental Health, 2017, 90, 3, s. 285-295
 • Majchrzycka K., Okrasa M.: Effect of temperature, simulated breathing and storage conditions on the filtration efficiency of biodegradable bioactive filters, Fibers & Textiles in Eastern Europe , 2017, 25, 1(121), s. 89-94
 • Majchrzycka K., Okrasa M., Brochocka A., Urbaniak-Domagała W.: Influence of low-temperature plasma treatment on the liquid filtration efficiency of melt-blown PP nonwovents in the conditions of simulated use of respiratory protective equipment, Chemical and Process Engineering – Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 2017, 38(2), s. 195-207
 • Majchrzycka K., Okrasa M., Szulc J., Gutarowska B.: The impact of dust infilter materials of respiratory protective devices on the microorganisms viability, International Journal of Industrial Ergonomics, 2017, 58, s. 109-116
 • Malińska M.: Ocena zdolności do pracy pracowników starszych wg WAI – wyniki wybranych polskich badań, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 5(548), s. 16-20
 • Malińska M.: Styl życia i zachowania prozdrowotne polskich pracowników budowlanych – wyniki badań własnych, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 12(555), s. 13-17
 • Marszałek A.: Nowe praktyczne narzędzie do oceny zagrożeń w różnorodnym środowisku termicznym, /CIOPPortalWAR/file/84812/2018041211039&BP_9_2017_16_19.pdf, 2017, 9(552), s. 16-19
 • Mikulski W., Warmiak I.: Stosowanie ekranów akustycznych w pomieszczeniach, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 5(548), s. 21-25
 • Mikulski W., Warmiak I.: Adaptacja akustyczna pomieszczeń biurowych z zastosowaniem dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2017, 2(545), s. 20-24
 • Milanowicz M., Kędzior K.: Active numerical model of human body for reconstruction of falls from height, Forensic Science International, 2017, 270, s. 223-231
 • Miranowicz-Dzierżawska K.: Substancje konserwujące stosowane w przemyśle kosmetycznym, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 11(554), s. 16-20
 • Młodzka-Stybel A.: Wykorzystanie wyszukiwarki fasetowej w bibliotekach, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 6(549), s. 15-18
 • Morzyński L.: System aktywnej redukcji hałasu przenikającego przez przegrody szklane, wykorzystujący algorytm rotacyjny, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 11(554), s. 21-25
 • Morzyński L., Krukowicz T.: Dwypłytowa struktura aktywna do ograniczania transmisji hałasu przez obudowy i przegrody dźwiękoizolacyjne, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 10(553), s. 24-28
 • Morzyński L., Szczepański G.: Model systemu zdalnego monitoringu parametrów wibroakustycznych środowiska pracy, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 4(547), s. 16-20
 • Pawlak A.: Przegląd wybranych krajowych przepisów prawnych dotyczących oświetlenia awaryjnego, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 8(551), s. 14-17
 • Pawlak A.: Rodzaje oświetlenia awaryjnego i cele jego stosowania, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 9(552), s. 24-28
 • Pawłowska Z., Skład A.: Dostosowanie Systemów Zarządzania BHP do wytycznych wynikających z normy ISO/DIS 45001.2, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 11(554), s. 13-15
 • Pawłowska-Cyprysiak K., Hildt-Ciupińska K.: Pracodawcy a pracownicy – dwa punkty widzenia na telepracę, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2017, 1(544), s. 9-11
 • Pęciłło M., Szczygielska A., Pucuła P.: Wdrażanie programu modyfikacji zachowań niebezpiecznych „PATRZ” w Grupie Ożarów S.A., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2017, 3(546), s. 15-17
 • Pleban D., Radosz J., Smagowska B.: Noise and infrasonic noise at workplaces in a wind farm, Archives of Acoustics, 2017, 42(3), s. 491-498
 • Podgórski D., Majchrzycka K., Dąbrowska A., Gralewicz G., Okrasa M.: Towards a conceptual framework of OSH risk management in smart working environments based on smart PPE, ambient intelligence and the Internet of Things technologies, International Journal od Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2017, vol. 23, 1, s. 1-20
 • Pościk A., Jachowicz M.: Mechanical properties of protective spectacles fitted with corrective lenses, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2017, Vol. 23, Issue 3, s. 440-116
 • Radosz J.: Analiza warunków pracy w centrach sterowania ruchem, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2017, 6(549), s. 10-14
 • Roman-Liu D.: Badanie możliwości psychofizycznych ze szczególnym uwzględnieniem zmian spowodowanych wiekiem, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 9(552), s. 20-23
 • Sałasińska K., Borucka M., Celiński M., Gajek A., Zatorski W., Mizera K., Leszczyńska M., Ryszkowska J.: Thermal stability, fire behavior, and fumes emission of polyethylene nanocomposites with halogen-free fire retardants, Advances in Polymer Technology, 2017
 • Skowroń J., Konieczko K.: Cyjanowodór i cyjanki w przeliczeniu na CN–. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2017, 1(91), s. 5-62
 • Sobiech P.: Filtry koalescencyjne stosowane w filtracji aerozoli cieczy, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 6(549), s. 26-27
 • Stobnicka A., Gołofit-Szymczak, Wójcik-Fatla M.A., Zając V., Korczyńska-Smolec J., Górny R.L. : Prevalence of human parainfluenza viruses and noroviruses genomes on office fomites, Food and Environmental Virology, 2017, 1.12.2017 online
 • Stobnicka A., Górny R. L. : Wirusy jako szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy biurowej, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 4(547), s. 12-15
 • Stobnicka-Kupiec A., Górny R. L.: Pyły mąki – frakcja wdychalna. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego., Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 3(93), s. 95-120
 • Strawiński T.: Wymagania przy stosowaniu chodników i płacht elektroizolacyjnych podczas prac w warunkach zagrożeń elektrycznych, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 5(548), s. 8-10
 • Surgiewicz J.: Wodorek litu . Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 3(93), s. 155-168
 • Szczygielska A.: Poprawa efektywności komunikowania tematyki bhp z zastosowaniem metody design thinking, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 9(552), s. 8-11
 • Szewczyńska M.: Modyfikacja procedury ekstrakcji frakcji torakalnej kwasu siarkowego(VI) z filtrów w metodzie oznaczania tego kwasu w powietrzu na stanowiskach pracy. , Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 2(92), s. 5–19
 • Szkudlarek J., Snycerski M., Owczarek G.: Proposal of objective assessment of the phenomenon of light passage through blackout fabrics, Fibers & Textiles in Eastern Europe, 2017, 4(124), s. 50-58
 • Szulc J., Otlewska A., Okrasa M., Majchrzycka K., Sulyok M., Gutarowska B.: Microbiological contamination at workplaces in a combined heat and power (CHP) station processing plant biomass, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2017, 14(1), 99
 • Warmiak I.: Stosowanie ochronników słuchu przez pracujących na wiertniach gazu z łupków, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 6(549), s. 19-22
 • Widerszal-Bazyl M., Wołodźko E.: Czynniki wpływające na efektywność zróżnicowanych wiekowo zespołów pracowniczych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2017, 2(545), s. 16-19
 • Woźnica A.: Ftalan dietylu. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2017, 1(91), s. 127-137
 • Woźnica A.: Bezwodnik maleinowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2017, 1(91), s. 115-125
 • Baka Ł., Bazińska R.: Polish adaptation of three self-report measures of job stressors: the Interpersonal Conflict at Work Scale, the Quantitative Workload Inventory and the Organizational Constraints Scale, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 1, s. 32-39
 • Bartkowiak G., Dąbrowska A.: Ergonomia środków ochrony indywidualnej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 1, s. 27-29
 • Bartkowiak G., DąbrowskaA., Greszta A.: Komfort użytkowania odzieży ochronnej – wyniki badań ankietowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 3, s. 18-21
 • Baszczyński K.: Konstrukcja, podstawowe wymagania i metody badań urządzeń kotwiczących umożliwiających przemieszczanie się pracownika na stanowiskach pracy na wysokości, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 2, s. 13-17
 • Bieńkowski P., Karpowicz J., Kieliszek J.: Przegląd miar skutków narażenia na zmienne w czasie pole elektromagnetyczne i właściwości metrologicznych mierników, istotnych podczas oceny narażenia w środowisku pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 4(90), s. 41-74
 • Broszkiewicz R.: Affluence, occupational safety and ergonomics: are they interdependent, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 4, s. 577-579
 • Budziszewski P., Grabowski A., Milanowicz M., Jankowski J.: Workstations for people with disabilities: an example of a virtual reality approach, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 3, s. 367-373
 • Cempel C.: Nowa metodologia oceny systemów złożonych przy niepełnej, nielicznej i niepewnej informacji – krótki przegląd możliwości wykorzystania teorii szarych systemów, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 5, s. 11-13
 • Cempel C., Tabaszewski M., Ordysiński S.: Allometric scaling and accidents at work, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 2, s. 173-178
 • Chęsy P., Wójcik P,, Kurpiewska J.: Wybrane aspekty doboru rękawic ochronnych do pracy w przemyśle meblarskim, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 9, s. 8-13
 • Dąbrowski A.: Aktualne wytyczne norm zharmonizowanych dotyczące technicznych środków ochrony przed urazami powodowanymi przez pilarki łańcuchowe, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 3, s. 22-25
 • Dąbrowski M.: Badanie zagrożeń występujących przy obróbce drewna z zastosowaniem kamery szybkiej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 6, s. 21-25
 • Dąbrowski M., Dąbrowski A.: Urządzenia do pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej – stosowane technologie i zagrożenia dla użytkowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 2, s. 23-27
 • Domański W.: Pyłowe atmosfery wybuchowe – parametry charakteryzujące wybuchowość pyłów, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 7, s. 14-17
 • Dźwiarek M., Latała A.: Analysis of occupational accidents: prevention through the use of additional technical safety measures for machinery, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 2, s. 186-192
 • Gralewicz G., Owczarek G.: Analysis of the selected optical parameters of filters protecting against hazardous infrared radiation, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 3, s. 305-309
 • Gryz K., Karpowicz J.: Ekspozycja na pole elektromagnetyczne w elektrowniach wiatrowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 7, s. 10-13
 • Hildt-Ciupińska K.: Temat równowagi pracy i życia pracowników widziany oczami pracodawców , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 6, s. 8-11
 • Hrynyk R., Frydrych I., Cichocka A. : Wykorzystanie technik skanowania 3D w celu lepszego dopasowania ŚOI - na przykładzie sprzętu ochrony układu oddechowego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 2, s. 18-22
 • Hrynyk R., Frydrych I., Cichocka A. : Zastosowanie techniki skanowania 3D do pomiaru stóp (2). Ocena dopasowania obuwia ochronnego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 7, s. 22-24
 • Hrynyk R., Frydrych I., Cichocka A. : Zastosowanie techniki skanowania 3D do pomiaru stóp (1). Metodyka i wyniki pomiarów, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 6, s. 12-16
 • Jeżewska A.: Akrylamid. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 5-17
 • Jeżewska A.: 2-Metylo-4,6-dinitrofenol. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 109-122
 • Jolanta Karpowicz, Marek Zmyślony, Jarosław Kieliszek, Paweł Bieńkowski,: Nowelizacja prawa pracy określającego zasady ochrony pracowników przed zagrożeniami elektromagnetycznymi i dostosowanie środków ochronnych do nowych wymagań , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 7, s. 8-9
 • Kamińska J.: Obciążenie narządu wzroku podczas pracy z komputerem na stanowiskach o szczególnych wymaganiach percepcyjno-decyzyjnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 9, s. 24-27
 • Karpowicz J., Aniołczyk H., Bieńkowski P., Gryz K., Kieliszek J., Poltański P., Zmyślony M., Zradziński P.: Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń do magnetoterapii lub magnetostymulacji. Metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ – wymagania szczegółowe., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 4(90), s. 151-180
 • Koradecka D., Skowroń J.: Działalność Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w latach 2014-2016., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 4(90), s. 5-39
 • Kowalska J.: N,N-bis(2-Aminoetylo)- etylenodiamina Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 19-31
 • Kowalski P., Zając J.: Test bench for the simulation of low frequency whole-body vibration., (W: Materiały - XVII Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu Noise Control, Gniew 22-25 maja, 2016), CIOP-PIB, 2016
 • Krzemińska S., Rzymski W.M., Malesa M., Borkowska U., Oleksy M.: Gloves against mineral oils and mechanical hazards: composites of carboxylated acrylonitrile–butadiene rubber latex, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 3, s. 350-359
 • Krzyśków B.: Klasyfikacja przepisów bhp w kontekście sporządzenia list kontrolnych przy produkcji wyrobów z drewna, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 2, s. 8-12
 • Łastowiecka-Moras E., Bugajska J., Jurczak I.: Changes in the peripheral blood flow in legs in response to the cold: own studies using plethysmography, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 4, s. 501-507
 • Łastowiecka-Moras E., Kozyra-Pydyś E.: Changes in the central and peripheral circulatory system in response to the cold: own studies using impedance plethysmography and Doppler ultrasound, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 4, s. 494-500
 • Makowski K., Brochocka A., Irzmańska E.: Ocena komfortu użytkowania wybranych modeli środków ochrony indywidulanej z wykorzystaniem techniki 3D, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 9, s. 14-19
 • Malińska M., Bugajska J.: Dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego u pracowników zatrudnionych w budownictwie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 8, s. 8-11
 • Marszałek A.: Wskaźnik WBGT – zalety i źródła nieścisłości związane z jego zastosowaniem, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 4, s. 22-24
 • Mikulski W., Warmiak I.: Identyfikacja dominujących źródeł hałasu na terenie wiertni gazu łupkowego za pomocą map rozkładu poziomu ciśnienia akustycznego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 3, s. 13-17
 • Milanowicz M., Kędzior K.: Multibody model of the human upper extremity for fracture simulation, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 3, s. 320-326
 • Młodzka-Stybel A.: Dostęp do dziedzinowych zasobów informacyjnych z wykorzystaniem wyszukiwarki fasetowej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 3, s. 26-29
 • Mockałło Z.: Kapitał psychologiczny w środowisku pracy – indywidualny zasób pracownika, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 8, s. 20-23
 • Owczarek G., Gralewicz G., Skuza N., Jurowski P.: Light transmission through intraocular lenses with or without yellow chromophore (blue light filter) and its potential influence on functional vision in everyday environmental conditions, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 1, s. 66-70
 • Pęciłło M.: The concept of resilience in OSH management: a review of approaches, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 2, s. 291-300
 • Roman-Liu D.: The influence of confounding factors on the relationship between muscle contraction level and MF and MPF values of EMG signal: a review, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 1, s. 77-91
 • Rzepecki J., Galwas-Grzeszkiewicz M.: Nakłady na prewencję a kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach – badania własne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 10, s. 24-26
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2015 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 139-158
 • Skowroń J.: Wsparcie przedsiębiorstw w realizacji obowiązków ustawowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 3(89), s. 17-35
 • Skowroń J., Konieczko K.: Związki chromu(VI) – w przeliczeniu na Cr(VI). Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 2(88), s. 15-112
 • Smagowska B.: Narażenie na hałas o częstotliwości 10 ÷ 40 kHz na stanowiskach pracy zgrzewarek ultradźwiękowych – techniczne sposoby ograniczenia narażenia, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 2(88), s. 5-13
 • Stefko A., Makuła K.: System zarządzania jakością w ocenie zgodności i badaniach środków ochrony indywidualnej, Problemy Jakości, 2016, 4, s. 22-27
 • Surgiewicz J.: Tellur i jego związki. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 2(88), s. 147-162
 • Surgiewicz J.: Cyna i jej związki nieorganiczne. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 2(88), s. 113-127
 • Surgiewicz J.: Ołów i jego związki nieorganiczne – metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 3(89), s. 147-162
 • Szewczyńska M., Pośniak M.: Rakotwórcze wielopierścieniowe substancje organiczne występujące we frakcji cząstek drobnych – metoda oznaczania., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 3(89), s. 163-183
 • Szewczyńska M., Pośniak M., Krzemińska S.: Cisplatyna. Zastosowanie wysokosprawnej chromatografi i cieczowej do oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 47-64
 • Szuba M., Hasiec I., Papliński P., Śmietanka H., Zajder K., Zmyślony M., Gryz K., Karpowicz J.: Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce. Metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ – wymagania szczegółowe., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 4(90), s. 91-150
 • Tokarski T., Kamińska J.: Ograniczanie obciążenia fizycznego pracowników z niepełnosprawnością ruchową, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 4, s. 18-21
 • Tokarski T., Roman-Liu D.: Influence of disability type on upper-limb motor skills, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 4, s. 463-472
 • Warmiak I.: Ocena hałasu na wybranych stanowiskach pracy pracowników umysłowych wiertni gazu z łupków, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 5, s. 24-27
 • Woźnica A.: Bezwodnik ftalowy Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 33-45
 • Woźnica A.: Ftalan dibutylu. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 79-91
 • Wójcik P., Irzmańska E.: Podnoski ochronne stosowane w obuwiu chroniącym przed urazami mechanicznymi , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 6, s. 17-20
 • Zając J., Kowalski P.: Metoda badania materiałów i ustrojów do ochrony przed drganiami mechanicznymi na nowym stanowisku laboratoryjnym CIOP-PIB, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 5, s. 17-19
 • Zapór L.: Strategia grupowania nanomateriałów., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 3(89), s. 5-15
 • Zapór L.: Nanomateriały ceramiczne – potencjalne czynniki ryzyka zawodowego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 1, s. 18-21
 • Zradziński P.: Uwarunkowania wykorzystania numerycznych modeli pracowników do oceny zagrożeń bezpośrednich wynikających z narażenia na pole elektromagnetyczne., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 4(90), s. 75-89
 • Zużewicz M.A., Zużywiecz K.: Chronobiologiczne aspekty ryzyka zdrowotnego u pracowników zmianowych nocnych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 4, s. 12-17
 • Baheti V., Naeem S., Militky J., Okrasa M., Tomkova B.: Optimized preparation of activated carbon nanoparticles from acrylic fibrous wastes, Fibres and Polymers, 2015, 16(10), s. s. 2193-2201
 • Bartkowiak G., Dąbrowska A., Włodarczyk B.: Construction of a garment for an integrated liquid cooling system, Textile Research Journal, 2015
 • Baszczyński K.: Effect of repeated loading on textile rope and webbing characteristics in personal equipment protecting against falls from a height, Fibres & Textile in Eastern Europe, 2015, 23 - 4(112), s. s. 110-118
 • Bedyńska S., Żołnierczyk-Zreda D.: Stereotype threat as a determinant of burnout or work engagement. Mediating role of positive and negative emotions, International Journal od Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 1, s. 1-8
 • Brzozowski A.: Priorytety UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014-2020, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 1, s. s. 5-7
 • Budziszewski P.: Autonomiczny system awaryjnego hamowania – działanie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 5(524), s. 22-24
 • Budziszewski P.: Założenia mechatronicznego systemu wspomagania rehabilitacji palców wykorzystującego rzeczywistość wirtualną i gry komputerowe, Mechanik, 2015, 7, s. s. 65-72
 • Budziszewski P., Kędzior K., Łuczak A., Smoczyńska E., Kruszewski M.: Kierowcy zawodowi a amatorzy w sytuacji wypadkowej – wstępne wyniki badań na symulatorze jazdy samochodem, Logistyka, 2015, 4, s. s. 2637-2648
 • Cempel C.: Wibroakustyczne zagrożenia środowiska, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 11, s. s. 10-12
 • Chęsy P., Wójcik P.: Zastosowanie chromatografii gazowej do badania odporności wybranych środków ochrony indywidualnej na przenikanie substancji chemicznych, Promotor BHP, 2015, 9, s. s. 27-32
 • Cyprowski M., Sobala W., Buczyńska A., Szadkowska -Stańczyk I..: Endotoxin exposure and changes in short-term pulmonary functions among sewage workers, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2015, 28(5), s. s. 803-811
 • Cyprowski M., Sobala W., Buczyńska A., Szadkowska –Stańczyk I.: Endotoxin exposure and changes in short-term pulmonary functions among sewage workers, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2015, 28(5), s. s. 803-811
 • Dąbrowska A.: Opracowanie konstrukcji bazowej dla aktywnych układów materiałów tekstylnych przeznaczonych na odzież ciepłochronną, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra , 2015, 7, s. s. 29-33
 • Dąbrowski A.: An investigation and analysis of safety issues in Polish small construction plants, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 4, s. 498-511
 • Dąbrowski A.: Przenośne pilarki łańcuchowe – nowe wytyczne ergonomiczne w normach zharmonizowanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 1(520), s. 24-27
 • Dąbrowski A.: Kickback risk of portable chainsaws while cutting wood of different properties: laboratory tests and deductions, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 4, s. 512-523
 • Derlicka M.: Plakat jako środek komunikacji wizualnej kształtujący postawy probezpieczne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 11, s. s. 8-9
 • Dobrzyńska E., Pośniak M., Szewczyńska M.: Baza informacji na temat zagrożeń chemicznych i pyłowych. Baza ChemPył, Przemysł Chemiczny, 2015, 94/11, s. s. 2022-2028
 • Dobrzyńska E., Woźnica A.: Tiuram. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 1(83), s. 119-130
 • Dźwiarek M.: Walidacja poziomu zapewnienia bezpieczeństwa przez systemy sterowania maszynami, Journal of KONBIN, 2015, 1(33), s. s. 29-40
 • Dźwiarek M.: Systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym w bezpieczeństwie maszyn, Mechanik, 2015, 7, s. s. 223-230
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – zapobieganie, Napędy i Sterowanie, 2015, 2, s. 80-84
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – skala zjawiska, Napędy i Sterowanie, 2015, 2, s. s. 74-78
 • Farin K.: Pracownicy migrujący – europejskie wyzwanie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 9, s. s. 3-5
 • Farin K.: Niemiecka kampania „Pomyśl o mnie. Twoje plecy”. Jak efektywnie docierać z przesłaniem, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 6, s. s. 8-9
 • Farin K., Młodzka-Stybel A., : Europejskie spojrzenie na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 1, s. s. 8-10
 • Filipek D., Kalwasiński D.: Wybrane narzędzia informatyczne i ich funkcje przydatne przy tworzeniu wizualizacji zagrożeń mechanicznych powstałych podczas użytkowania maszyn do obróbki skrawaniem metali, Edukacja Technika Informatyka , 2015, 2, s. s. 142-147
 • Gajek A.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym – nowe przepisy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 11, s. s. 22-25
 • Gierasimiuk J.: Obowiązki producentów i użytkowników maszyn w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Cz. I, Napędy i Sterowanie, 2015, 4, s. s. 92-99
 • Gierasimiuk J.: Obowiązki producentów i użytkowników maszyn w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Cz. II. Obowiązki producentów maszyn dotyczące ich projektowania, wytwarzania, oceny zgodności oraz wprowadzania do obrotu lub użytku, Napędy i Sterowanie, 2015, 5, s. s. 104-114
 • Gierasimiuk J.: Obowiązki producentów i użytkowników maszyn w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Cz. III. Obowiązki dotyczące użytkowania maszyn, Napędy i Sterowanie, 2015, 6, s. s. 102-107
 • Gołofit-Szymczak M., Górny R.L., Ławniczek-Wałczyk A., Cyprowski M., Stobnicka A.: Aerozole bakteryjne i grzybowe w środowisku pracy firm sprzątających, Medycyna Pracy, 2015, 66(6), s. s. 779–791
 • Górny R.L., Ławniczek-Wałczyk A., Stobnicka A., Gołofit-Szymczak M., Cyprowski M.: Włókna jako nośniki cząstek mikrobiologicznych, Medycyna Pracy, 2015, 66(4), s. s. 511-523
 • Górski P.: Hałas a słyszalność sygnalizatora pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 3(522), s. 8-11
 • Grabowski A.: Sense of touch in training tasks demanding high precision and short time execution, International Journal of Human–Computer Interaction, 2015, 31(12), s. s. 861-868
 • Grabowski A., Jankowski J.: Virtual Reality-based pilot training for underground coal miners, Safety Science, 2015, 72, s. s. 310-314
 • Grabowski A., Terczyński J.: Narzędzia wykorzystujące techniki rzeczywistości wirtualnej wspomagające dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2015, 4, s. s.154-163
 • Gralewicz G.: Zarządzanie bezpieczeństwem w inteligentnym środowisku pracy (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 8, s. s. 18-20
 • Gralewicz G.: Inteligentne rozwiązania techniczne w przemyśle (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 7, s. s. 16-20
 • Gralewicz G., Kubrak J., Owczarek G., : Changes of transmission characteristics for different optic radiation incidence angles in filters protecting against hazardous infrared radiation, Cogent Engineering, 2015, 2(1)
 • Gralewicz G., Owczarek G., Kubrak J.: Badanie nagrzewania się filtrów chroniących przed szkodliwym promieniowaniem podczerwonym, Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2015, 5(1), s. s. 62-65
 • Granda A.: Dobre praktyki w zakresie zwalczania stresu - OISW Koszalin, zwycięzca Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk 2014-15, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 7, s. s. 4-6
 • Gryz K., Karpowicz J.: Radiofrequency electromagneticradiation exposure inside the metro tube infrastructure in Warszawa, Electromagnetic Biology and Medicine , 2015, 34(3), s. s. 265-273
 • Gryz K., Leszko W., Karpowicz J.: Narażenie na pole elektromagnetyczne w otoczeniu aplikatorów urządzeń magnetoterapeutycznych, Problemy Higieny i Epidemiologii , 2015, 96(3), s. s. 578-585
 • Gryz K., Zradziński P., Karpowicz P.: The role of the location of personal exposimeters on the human body in their use for assessing exposure to electromagnetic field in the radiofrequency range 98-2450 MHz and compliance analysis: evaluation by virtual measurements, BioMed Research International, 2015
 • Hrynyk R., Frydrych I., Cichocka A.: Projektowanie środków ochrony indywidualnej z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 12, s. 24-27
 • Irzmańska E.: Protective footwear and the risk of slipping in older workers – definitions, achievements, recommendations, Autex Research Journal , 2015, 15(3), s. s.181-190
 • Irzmańska E.: The impact of different types of textile liners used in protective footwear on the subjective sensations of firefighters, Applied Ergonomics, 2015, 47, s. s. 34-42
 • Irzmańska E.: Evaluating the comfort of use of protective footwear: Validationof a method based on microclimate parameters and peripheral blood flow, Measurement, 2015
 • Irzmańska E., : Niestandardowe metody oceny komfortu użytkowania rękawic ochronnych, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2015, 8, s. s. 29-34
 • Irzmańska E., Brochocka A.: Modyfied polymer materials for use in selected personal protective equipment products, Autex Research Journal, 2015
 • Irzmańska E., Dutkiewicz J.: Evaluation of airlaid nonwovens with superabsorbent for use in protective footwear: tests involving a thermal foot model and a climatic chamber, Fibres & Textile in Eastern Europe, 2015, 23 - 6(114), s. s. 138-142
 • Irzmańska E., Stefko A.: Simulation method for assessing the end of service life of gloves used by workers exposed to mineral oils and mechanical factors, International Journal of Industrial Ergonomics , 2015, 47, s. s. 61-71
 • Irzmańska E., Stefko A., Dyńska –Kukulska K.: Factors influencing the end of the service life of protective gloves used in car repair shop: A preliminary report, Archives of Environmental & Occupational Health, 2015, 70(2), s. s. 81-90
 • Jachowicz M.: Corrosion of connectors used in equipment protecting against falls from a height, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 3, s. 318-329
 • Jankowska E.: Zasady zarządzania ryzykiem zawodowym związanym z narażeniem na nanoobiekty, ich aglomeraty i agregaty (NOAA), Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 2(84), s. 17-36
 • Jankowski J.: Badanie parametrów metody przekierowania kroku wykorzystywanej w interfejsie eksploracji wirtualnego środowiska o dużych rozmiarach, Mechanik, 2015, 7, s. s. 311-320
 • Jankowski J.: Symulator jazdy samochodu dostawczego wykorzystujący ruchomą platformę – koncepcja stanowiska badawczego, Mechanik, 2015, 7, s. s. 321-328
 • Jankowski J., Grabowski A.: Usability evaluation of VR interface for mobile robot teleoperation, International Journal of Human–Computer Interaction, 2015, 31(12), s. s. 882-889
 • Jeżewska A.: Tetrahydrofuran. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 4(86), s. 191-202
 • Kaczorowska B.: Metody generowania nanoobiektów o stabilnych stężeniach – przegląd piśmiennictwa, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 3(85), s. 5-14
 • Kalwasiński D.: Wybrane aspekty przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych w kontekście występowania zagrożeń mechanicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 9, s. s. 18-22
 • Kalwasiński D.: Koncepcja badania symulacji wrażenia dotyku wirtualnych obiektów z wykorzystaniem techniki VR, Mechanik, 2015, 7, s. s. 395-402
 • Karpowicz J., Gryz K.: Harmonizacja najwyższych dopuszczalnych natężeń pola elektrycznego i magnetycznego z wymaganiami dyrektywy 2013/35/UE, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 8, s. s. 24-27
 • Kleczkowska A.: Targi narzędziem promocji bezpieczeństwa pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 1, s. s. 11-13
 • Kondej D., Sosnowsk T.R.i: Changes in activity of biological membranes induced by metal oxide nanoparticles, Toxicology Letters, 2015, 238(2S), s. s. 208
 • Kondej D., Sosnowski T.R.: Effect of clay nanoparticles on model lung surfactant: a potential marker of hazard from nanoaerosol inhalation, Environmental Science and Pollution Research , 2015, 3(11)
 • Kowalska J., Woźnica A.: Kwas nadoctowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 3(85), s. 125-142
 • Kozłowski E., Młyński R., : Zmiana tłumienia dźwięku nauszników przeciwhałasowych użuwanych jednocześnie z okularami korekcyjnymi, Logistyka, 2015, 5, s. s. 1011-1017
 • Kryst L.: Profilaktyka u chorych na nowotwory, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 6, s. s. 7
 • Krzemińska S.: Aplikacja nanocząstek grafenu do kompozytów polimerowych z przeznaczeniem na wyroby ochronne, Przetwórstwo Tworzyw, 2015, 3(165), s. s. 247-250
 • Kurpiewska J.: Zagrożenia dla skóry rąk pracowników przemysłu meblowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 4(86), s. 5-11
 • Kurpiewska J.: Rola środków ochrony skóry w profilaktyce zawodowego kontaktowego zapalenia skóry, Chemik – Nauka Technika Rynek , 2015, 69(2), s. s. 95-101
 • Levin M., Witschger O., Bau S., Jankowska E., Koponen I.K., Koivisto A.J., Clausen P.A., Jensen A., Molhave K., Asbach C., Jensen K.A.: Can we trust real time measurements of lung deposited surface area concentrations in dust from powder nanomaterials?, Aerosol and Air Quality Research, 2015
 • López de Ipina J.M., Vaquero C., Boutry D., Damlencourt J.F., Neofytou P., Pilou M., Jankowska E., i in.: Strategies, methods and tools for managing nanorisks in construction, Journal of Physics Conference Series, 2015
 • Łastowiecka-Moras E.: Przewlekła niewydolność żylna kończyn dolnych – schorzenie związane z rodzajem wykonywanej pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 6(525), s. 16-19
 • Łastowiecka-Moras E., Bugajska J.: Aktywność zawodowa osób 50+ w Polsce w aspekcie stanu ich zdrowia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 9, s. s. 23-27
 • Łężak K.: Nowe wymagania wobec odzieży ostrzegawczej wprowadzone normą PN-EN ISO 20471:2013, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 6(525), s. 20-24
 • Łuczak A.: Wiek a sprawność kierowców w zakresie cech warunkujących bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 3(522), s. 12-15
 • Majchrzycka K., Brochocka A., Brycki B.: Biocidal agent for modification of poly(lactic acid) high-efficiency filtering nonwovens, Fibres & Textile in Eastern Europe, 2015, 23 - 4(112), s. s. 88-95
 • Majchrzycka K., Brochocka A., Grzybowski P.: Modeling viability of the microorganisms of the poly(lactid acid) melt-blown nonwoven fabrics for the use of respiratory protection, Fibres & Textile in Eastern Europe, 2015, 23 - 5(113), s. s. 107-113
 • Majchrzycka K., Jachowicz M., Okrasa M., Bartkowiak G., Dąbrowska A., Gralewicz G., Owczarek G., Irzmańska E.: Rozwój funkcjonalności i ergonomii środków ochrony indywidualnej z uwzględnieniem innowacyjnych materiałów, systemów i technologii, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 2015, 1(11), s. s. 38-50
 • Majchrzycka K., Okrasa M.: Innowacje dotyczące sprzętu ochrony układu oddechowego, Promotor BHP, 2015, 7-8, s. s. 47-52
 • Malińska M., Zużewicz K., Bugajska J.,Grabowski A.: Heart rate variability (HRV) during virtual reality immersion, International Journal od Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 1, s. 47-54
 • Marszałek A.: Charakterystyka kompleksowej metody oceny zagrożeń w środowisku termicznym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 7(526), s. 12-15
 • Mikulski W.: Poziom natężenia głosu lektorów w zależności od właściwości akustycznych sal wykładowych, Medycyna Pracy, 2015, 66(4), s. s.487-496
 • Mikulski W., Warmiak I.: Obiektywne kryteria oceny właściwości akustycznych otwartych pomieszczeń biurowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 11, s. s. 18-21
 • Mikulski W., Warmiak I.: Ocena zagrożenia hałasem na wybranych stanowiskach pracy wiertni poszukiwawczo-rozpoznawczej gazu łupkowego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 8, s. s. 21-23
 • Milanowicz M.: Dostosowanie numerycznego modelu ciała człowieka do rekonstrukcji upadków z wysokości, Modelowanie Inżynierskie, 2015, 52, s. s. 126-131
 • Milanowicz M.: Metody badania skuteczności działania w procesie projektowania elementów bezpieczeństwa do podnośnikowych wózków jezdniowych, Logistyka, 2015, 3, s. s. 3302-3311
 • Miranowicz-Dzierżawska K.: Starzenie komórkowe (senescencja) i jego konsekwencje dla człowieka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 4(523), s. 14-17
 • Miranowicz-Dzierżawska K., Skowroń J., Zapór L.: Differences between cytotoxicity of chemicals determined in vitro on young and old cells of a senescent cell line, Toxicology Letters, 2015, 238(2S), s. s. 322
 • Młodzka-Stybel A.: Biblioteka CIOP-PIB. O co pytają czytelnicy?, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 3, s. s. 24-26
 • Młynarczyk M.: Wymagania i zalecenia w zakresie parametrów mikroklimatu oraz poczucia komfortu i oceny obciążenia cieplnego osób niepełnosprawnych w pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 2(521), s. 10-13
 • Młynarczyk M.: Manekiny termiczne jako narzędzie do badania izolacyjności cieplnej oraz oporu pary wodnej zestawów odzieży, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 1(520), s. 18-20
 • Młyński R., Kozłowski E.: Tłumienie dźwieku hełmofonu czołgisty, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 2015, LXIV(1), s. s. 79-90
 • Młyński R., Kozłowski E., : Ocena wielkości obszaru dźwiękowego sygnału bezpieczeństwa wytwarzanego przez wózek jezdniowy, Medycyna Pracy, 2015, 66(2), s. s. 173-184
 • Młyński R., Kozłowski K.: Tłumienie hałasu w zakresie częstotliwości słyszalnych powyżej 8 kHz przez nauszniki przeciwhałasowe, Logistyka, 2015, 5, s. s. 1159-1164
 • Mockałło Z.: Stereotypy na temat starszych pracowników i ich związek z dobrostanem oraz pracą – przegląd badań, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 4(523), s. 11-13
 • Mockałło Z.: Kapitał społeczny w pracy – definicje, idea i przegląd badań, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 10, s. s. 16-19
 • Morzyńsk L.i: System zdalnego monitorowania parametrów wibroakustycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 11, s. s. 13-17
 • Najmiec A.: Szkolenia dla kierowców jako sposób zmiany ich postaw i kształtowania indywidualnej kultury bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 3(522), s. 19-23
 • Okrasa M., Brochocka A., Majchrzycka K.: Filtracyjne kompozyty polimerowe z dodatkiem nanonapełniaczy, Przemysł Chemiczny , 2015, 94/2, s. s. 1000-1004
 • Owczarek G>, Gralewicz G>: Ocena przepuszczania światła dla szyb stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, Prace Instytutu Elektrotechniki, 2015, 268, s. s. 101-106
 • Pawlak A.: Method of determining photobiological safety of contemporary light sources, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 2015, 43(115), s. s. 29-36
 • Pawlak A.: Błędy w projektowaniu oświetlenia pośredniego z diodami elektroluminescencyjnymi z wykorzystaniem programów komercyjnych, Prace Instytutu Elektrotechniki, 2015, 268, s. s. 141-152
 • Pawlak A.: Bezpieczeństwo fotobiologiczne zamienników żarówek, Prace Instytutu Elektrotechniki, 2015, 269, s. s. 67-81
 • Pawlak A.: Zasady eksploatacji systemów oświetlenia awaryjnego, Przegląd Elektrotechniczny, 2015, 91(7), s. s. 62-66
 • Pawlak A.: Przystosowanie oświetlenia elektrycznego środowiska pracy dla osób słabowidzących, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 2(521), s. 23-27
 • Pawlak A., Wolska A.: Praktyczne aspekty niedopasowania zakresów spektralnych sond pomiarowych do obowiązujących kryteriów oceny zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym, Prace Instytutu Elektrotechniki, 2015, 268, s. s. 123-140
 • Pawlak A., Zaremba K.: Praktyczne zastosowanie diod świecących w oświetleniu pośrednim, Przegląd Elektrotechniczny, 2015, 91(7), s. s. 59-61
 • Pawłowska –Cyprysiak K., Konarska M.: Aktywność zawodowa kobiet niepełnosprawnych ruchowo a poziom ich samooceny, radzenie sobie ze stresem oraz kompetencje społeczne, Polityka Społeczna, 2015, 8, s. s. 20-25
 • Pawłowska Z.: Using lagging and leading indicators for the evaluation of occupational safety and health performance in industry, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 3, s. 284-290
 • Pawłowska Z.: Elektroniczne i klasyczne metody wewnętrznego komunikowania się w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 5(524), s. 10-13
 • Pawłowska-Cyprysiak K.: Reintegracja zawodowa osób z niepełnosprawnością ruchową nabytą w trakcie kariery zawodowej, Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania, 2015, 17, s. s. 45-56
 • Pęciłło M.: Wpływ warunków pracy na absencję chorobową kobiet i mężczyzn, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 5(524), s. 8-10
 • Pęciłło M.: Resilience engineering – nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 9, s. s. 8-10
 • Pęciłło M.: Selected aspects of absence at work and work-related health problems in Polish enterprises, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 3, s. 268-275
 • Pleban D., Radosz J.: Hałas emitowany przez turbinę wiatrową podczas pracy, Rynek Energii, 2015, 3(118), s. s. 109-114
 • Radosz J.: Procedura pomiaru hałasu ultradźwiękowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 4(86), s. 169-190
 • Radosz J., Górski P., Młyński R.: Sygnalizacja akustyczna w środowisku pracy osób niepełnosprawnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 2(521), s. 14-17
 • Roman-Liu D.: Zapobieganie rozwojowi dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w populacji pracowników starszych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 4(523), s. 18-21
 • Skład A.: Przegląd czynników organizacyjnych istotnych w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 5(524), s. 17-21
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwyc dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2014 r. , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 1(83), s. 131-154
 • Skowroń J.: 80. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 11, s. s. 29
 • Skowroń J.: 77. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 3, s. s. 27-29
 • Skowroń J.: 78. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 5, s. s. 25-27
 • Skowroń J.: 76. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 1, s. s. 28-30
 • Skowroń J.: 79. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 8, s. s. 28-30
 • Skowroń J., Czerczak S.: Rules and recent trends for setting health-based occupational exposure limits for chemicals, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2015, 28(2), s. s. 243-252
 • Skowroń J., Golimowski W.: Produkcja biopaliw – priorytetowy kierunek badań naukowych , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 2(84), s. 5-15
 • Skowroń J., Konieczko K.: Narażenie zawodowe na związki chromu(VI), Medycyna Pracy, 2015, 66(3), s. s. 407-427
 • Skowroń J., Zapór L., Miranowicz-Dzierżawska K.: Cytotoxicity of biofuels produced by esterification of waste materials: vegetable oils or animal fats on A431 skin cells, Toxicology Letters, 2015, 238(2S), s. s. 345
 • Smagowska B., Pleban D.: Hałas na stanowisku pracy kierowcy transportu drogowego, Logistyka, 2015, 5, s. s. 1391-1397
 • Sobiech P.: Badanie pylistości nanomateriałów metodą bębna obrotowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 1(83), s. 7-15
 • Stefko A.: Kategoryzacja środków ochrony indywidualnej na podstawie dyrektywy 89/686/EWG – na przykładzie rękawic i obuwia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 4(523), s. 26-29
 • Stobnicka A., Górny R.L.: Exposure to flour dust in the occupational environment, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 3, s. 241-249
 • Stobnicka A., Górny R.L., Gołofit-Szymczak M.: Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy personelu pokładowego w ruchu lotniczym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 11, s. 26-28
 • Stobnicka A., Górny R.L., Gołofit-Szymczak M., Cyprowski M., Ławniczek-Wałczyk A.: Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy personelu odprawy biletowo-bagażowej w portach lotniczych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 3(522), s. 16-18
 • Strawiński T.: Środki bezpieczeństwa oparte na sterowaniu, Utrzymanie Ruchu , 2015, 3, s. s. 62-65
 • Strawiński T.: Wykorzystanie techniki RFID do ograniczania ryzyka użytkowania maszyn, Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe, 2015, 1, s. s. 119-124
 • Strawiński T.: Zapewnianie bezpieczeństwa użytkowników maszyn metodami sterowania, Utrzymanie Ruchu, 2015, 1, s. s. 14-17
 • Suchecka M.: Rozwój zasobów portalu CIOP-PIB w latach 2014-2015, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 12, s. s. 28-29
 • Surgiewicz J.: Tal i jego związki. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 3(85), s. 143-156
 • Szczepanowska B.: 28 kwietnia 2015 – Budujmy kulturę bezpieczeństwa pracy. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (World Day for Safety and Health at Work) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 4, s. s. 8-9
 • Szczepanowska B.: Portal MOP: nowoczesne źródło wiedzy o ochronie człowieka w środowisku pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 10, s. s. 28-29
 • Szczygielska A: Bezpieczeństwo behawioralne a postawy wobec bezpieczeństwa pracy, Humanizacja Pracy, 2015, 1(279), s. s. 217-237
 • Szczygielska A.: Podziel się bezpieczeństwem. Dobre praktyki bhp w Koninie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 4, s. s. 4-5
 • Szewczyńska M., Pągowska E., Pyrzyńska K.: Emissions of fluorides from welding processes, Journal of Environmental Science, 2015
 • Szewczyńska M., Pośniak M.: Badanie zawartości frakcji torakalnej i wdychalnej kwasu siarkowego(VI) w różnych procesach technologicznych, Przemysł Chemiczny, 2015, 94/10, s. s. 1000-1004
 • Tatoń J., Kryst L.: Patofizjologiczna, medyczna i społeczna problematyka wymagającej wysiłków pracy zawodowej u osób z cukrzycą, Medycyna Metaboliczna, 2015, XIX(4), s. s. 91-101
 • Terczyński J.: Opracowanie konstrukcji urządzenia do programowania i odtwarzania ścieżki ruchu małej kamery cyfrowej, Mechanik, 2015, 7, s. s. 857-864
 • Terczyński J., Grabowski A.: Wykorzystanie interaktywnej symulacji komputerowej uwzględniającej ruch całego ciała w kontekście funkcjonowania poznawczego, Mechanik, 2015, 7, s. s. 865-872
 • Tradejna B.: Wybrane ujęcia i modele teoretyczne oceny efektywności kształcenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 12, s. s. 8-12
 • Warszewska-Makuch M., Bedyńska S, Żołnierczyk-Zreda D.: Authentic leadership, social support and their role in workplace bullying and its mental health consequences, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 2, s. 128-140
 • Welenc H., Grabowski A.: Możliwości zastosowania symulacji komputerowej i systemów wizyjnych do badania trajektorii ruchu pieszych, Mechanik, 2015, 7, s. s. 951-958
 • Wiaderkiewicz R., Pałasz A., Gołębiewska-Rojczyk E., Suszka-Świtek A., Bogus K., Filipczyk Ł., Karpowicz J.: Antipsychotics and exposure to electromagnetic field influence the process of neurogenesis in the brains of adult rats, Toxicology Letters, 2015, 238(2S), s. s. 108
 • Widerszal-Bazyl M., Mockałło Z.: Do all types of restructuring threaten employees’ well-being? An exploratory study, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2015, 28(4), s. s. 689-706
 • Widerszal-Bazyl M., Wołodźko E.: Wartości związane z pracą w różnych pokoleniach, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 10, s. s. 20-24
 • Wolska A,, Sawicki D.: Discomfort glare prediction by different methods, Lighting Research & Technology, 2015, 47, s. s. 658-671
 • Wolska A., Zużewicz K.: Barwa światła a poziom czujności człowieka, Przegląd Elektrotechniczny, 2015, 91(7), s. s. 77-81
 • Zapór L., Miranowicz-Dzierżawska K., Skowroń J., Wojewódzka M.: The toxic effect of zirconium oxide nanoparticles in ovary and testis cells, Toxicology Letters, 2015, 238(2S), s. s. 56
 • Zatorski W., Sałasińska K.: Wykorzystanie nanocząstek do ograniczania palności tworzyw sztucznych, Chemical Review, 2015, 4(120), s. s. 28-30
 • Zradziński P.: Difficulties in applying numerical simulations to an evaluation of occupational hazards caused by electromagnetic fields, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 2, s. 213-220
 • Zradziński P.: The examination of virtual phantoms with respect to their involvement in a complance assessment against the limitations of electromagnetic hazards provided by European Directive 2013/35/EU, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2015, 28(5), s. s.781–792
 • Żołnierczyk-Zreda D.: Rodzaj umowy o pracę a zdrowie i funkcjonowanie zawodowe pracowników – przegląd badań, Medycyna Pracy, 2015, 66(4), s. s. 565-573
 • Antoniak M.: Działania w obszarze zarządzania wiedzą z zakresu bhp w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 1, s. 14-18
 • Bartkowiak G., Dąbrowska A., Marszałek A.: Assessment of the human responses to the influence of personal liquid cooling system in the hot environment, International Journal of Clothing Science and Technology, 2014, 26, 2, s. 145-163
 • Bartuzi P., Roman-Liu D.: Assessment of muscle load and fatigue with the usage of frequency and time-frequency analysis of the EMG signal, online DOI:10.5277/abb140204, Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2014, 16, 2, s. 31-39
 • Baszczyński K.: Metoda i stanowisko do badania pochłaniania energii uderzenia poruszającego się obiektu przez przemysłowe hełmy ochronne, Pomiary Automatyka Kontrola, 2014, 2, s. 090-093
 • Baszczyński K.: Równoczesne stosowanie przemysłowych hełmów ochronnych z innymi środkami ochrony indywidualnej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 11(521), s. 18-21
 • Baszczyński K.: The effect of temperature on the capability of industrial safety helmets to absorb impact energy, online 12.06.2014 http://dx.doi.org/101016/j.ergfailanal.2014.07.006, Engineering Failure Analysis, 2014
 • Biernacki A.: Rozwój systemu STER - w świetle postępu wiedzy i legislacji. , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2(509), s. 22-25
 • Brochocka A.: Opracowanie metody wprowadzania modyfikatorów, w postaci superabsorbentów, do technologii melt-blown, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 12, s. 21-25
 • Brochocka A., Makowski K.: Półmaski filtrujące do ochrony układu oddechowego przed aerozolami zawierającymi nanocząstki, Przemysł Chemiczny, 2014, 93, 1, s. 1000-1005
 • Brochocka A., Mian I., Majchrzycka K., Sielski J., Tyczkowski J.: Plasma modified polycarbonate nonwovens as filtering material for liquid aerosols, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2014, 22, 1(103), s. 80-84
 • Brzozowski A.: 10 lat działalności Sieci Ekspertów ds. BHP, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2(509), s. 28-29
 • Brzozowski B.: Stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, przez polskie przedsiębiorstwa , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 8, s. 6-7
 • Bugajska J., Sagan A.: Chronic Musculoskeletal Disorders as Risk Factors for Reduced Work Ability in Younger and Ageing Workers, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014, vol. 20, 4, s. 607-615
 • Bugajska J., Zawieska W.M.: Jak skutecznie przeprowadzić dostosowanie środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 9(519), s. 8-11
 • Cyprowski M., Ławniczek-Wałczyk A., Gołofit-Szymczak M., Stobnicka A., Górny R. L.: Markery mikrobiologicznego zanieczyszczenia środowiska pracy przy zagospodarowaniu odpadów komunalnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 4(511), s. 35-37
 • Cyprowski M., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L.: Peptidoglycans in cutting fluids – a good indicator of bacterial contamination, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2014, 21, 2, s. 256-258
 • Dąbrowska A.: Program komputerowy do projektowania odzieży ciepłochronnej – założenia, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 9, s. 27-32
 • Dąbrowska A., Bartkowiak G., Okrasa M.: Funkcjonalizacja tekstyliów, i odzieży za pomocą stopów, z pamięcią kształtu, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 10, s. 32-36
 • Dąbrowski M.: Wypadek ciężki przy obsłudze pilarki tarczowej do drewna – studium przypadku , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 1, s. 19-21
 • Dąbrowski M., Drygała-Puto M. : Działalność Komitetu Horyzontalnego jednostek notyfikowanych w obszarze dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 12(522), s. 14-17
 • Derlicka M.: Bezpieczna szkoła oczami dziecka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 9(519), s. 3-5
 • Derlicka M.: O plakatach bezpieczeństwa pracy z perspektywy 16 lat realizacji konkursu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 7, s. 24-26
 • Drygała-Puto M., Stefko A.: Procedury oceny zgodności środków ochrony indywidualnej a obowiązki podmiotów gospodarczych wprowadzających wyroby na rynek – najczęściej zadawane pytania (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 7(514), s. 18-20
 • Drygała-Puto M., Stefko A.: Procedury oceny zgodności środków ochrony indywidualnej a obowiązki podmiotów gospodarczych wprowadzających wyroby na rynek (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 6(513), s. 15-19
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – skala zjawiska (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 6(513), s. 20-23
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – zapobieganie (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 7(514), s. 12-15
 • Dźwiarek M.: Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny ryzyka prowadzonej przez projektantów maszyn, Napędy i Sterowanie, 2014, 12, s. 44-50
 • Farin K.: Wiedza o bhp na poziomie szkolnym – projekt „NAPO, dla nauczycieli” i inne europejskie inicjatywy w tym zakresie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 8, s. 8-9
 • Farin K.: Działania UE na rzecz poprawy warunków pracy – Program na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej PROGRESS 2007-2013, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 1(508), s. 8-9
 • Gajek A., Gałkowska O., Zatorski W.: Poważne awarie przemysłowe, w przemyśle nawozowym – na przykładzie awarii w Tuluzie, Chemik – Nauka Technika Rynek, 2014, 68, 3 , s. 235-240
 • Gawęda E.: Selen i jego związki. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 1(79), s. 141-149
 • Gawęda E.: Molibden i jego związki. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 1(79), s. 131-140
 • Gołofit-Szymczak M., Cyprowski M., Ławniczek-Wałczyk A., Stobnicka A., Górny R. L.: Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w instalacjach klimatyzacyjnych budynków, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 4(511), s. 24-26
 • Górny R., Gołofit-Szymczak M., Stobnicka A.: Szkodliwe czynniki biologiczne w przedszkolach, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2(509), s. 16-20
 • Górny R. L., Stobnicka A.: Szkodliwe czynniki biologiczne – ochrona zdrowia pracowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 4(511), s. 6-10
 • Górski P.: Model of interactive system for training in the proper use of hearing protection devices, Archives of Acoustics, 2014, 39,1, s. 11-15
 • Górski P.: Nowa metoda aktywnej redukcji hałasu w ochronnikach słuchu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 8(515), s. 10-14
 • Górski P.: Occupational Exposure to Noise From Authorized Emergency Vehicle Sirens, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014, vol. 20, 3, s. 515-523
 • Grabarczyk Z.: Exposure to electric field from frequency range 0–1 Hz, analysis of human body penetration, Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 90, 12 , s. 208-210
 • Grabarczyk Z.: Zagrożenie zapłonem atmosfer wybuchowych przez elektrostatyczne wyładowania ulotowe, Przemysł Chemiczny, 2014, 93, 2, s. 256-257
 • Grabowski A.: Sesje szkoleniowe górników, w wirtualnej kopalni, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2014, 3, s. 113-121
 • Grabowski A.: The influence of age-age correlations on epidemic spreading in social network, DOI:10.1140/epjb/e2014-50098-0, The European Physical Journal B, 2014, 87, s. 146
 • Grabowski A. : Wpływ pola widzenia na odbiór symulacji szkoleniowej, w środowisku wirtualnym, Mechanik, 2014, 7, s. 195-202, CD
 • Grabowski A., Jankowski J., Dźwiarek M., Kosiński R. A.: Stereovision Safety System for Identifying Workers’ Presence: Results of Tests, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014, vol. 20, 1, s. 103-109
 • Grabowski A., Kosiński R.: Modeling of pedestrian evacuations in buildings, Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement , 2014, 7, s. 283-290
 • Grabowski A., Welenc H.: Symulacja procesu ewakuacji, z wykorzystaniem silnika Bullet – porównanie z eksperymentem, Mechanik, 2014, 7, s. 203-208, CD
 • Granda A.: Stres na uwięzi, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 11(521), s. 8-9
 • Gryz K., Karpowicz J., Leszko W., Zradziński P.: Evaluation of exposure to electromagnetic radiofrequency radiation at the indoor workplace accessible to the public by the use of frequency-selective exposimeters, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2014, 27(6), s. 1033-1044
 • Gubernator J., Lipka D., Korycińska M., Kempińska K., Milczarek M., Wietrzyk J., Hrynyk R., Barnert S., Sűss R., Kozubek A.: Efficient human breast cancer xenograft regression after a single treatment with a novel liposomal formulation of epirubicin prepared using the EDTA ion gradient method, online 2014, 10.1371/journal.pone.0091487 , PLOS ONE, 2014, 9(3), s. 1-9
 • Hildt-Ciupińska K.: Work-life balance a wiek pracowników , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 10(520), s. 14-17
 • Irzmańska E.: The impact of different types of textile liners used in protective footwear on the subjective sensations of firefighters, Applied Ergonomics, 2014, 47, s. 34-42
 • Irzmańska E.: Case study of the impact of toecap type on the microclimate in protective footwear, online 2014 http://dx.doi.org/10.1016/j.ergon.2014.07.006, International Journal of Industrial Ergonomics, 2014
 • Irzmańska E.: Rozwój metod wyznaczania odporności obuwia ochronnego na poślizg, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 11, s. 25-29
 • Irzmańska E.: Ergonomiczna ocena rękawic chroniących przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 5, s. 40-44
 • Irzmańska E.: Footwear use at the workplace and recomendations for the improvement of its functionality and hygene, DOI:2478/aut-2014-0005, AUTEX Research Journal, 2014, 14, 2
 • Irzmańska E., Brochocka A.: Influence of the physical and chemical properties of composite insoles on the microclimate in protective footwear, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2014, 5(107), s. 89-95
 • Irzmańska E., Padula G., Irzmańska R.: Impedance plethysmography as a tool for assessing exertion related blood flow changes in the lower limbs in healthy subjects, DOI:10.1016/j.measurement.2013.08.065, 2014, 47: 110-115, Measurement, 2014, s. 110-115
 • Jakubowska I.: Dźwięk dzwonka w szkole – sygnał informacyjny i źródło hałasu. Wyniki badań własnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 9(519), s. 12-15
 • Jankowska J.: Harmonizacja strategii pomiarowych do oceny narażenia na: nanoobiekty, ich aglomeraty i agregaty (NOAA), Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 4(81), s. 7-21
 • Jankowski J.: Zastosowanie technik rzeczywistości wirtualnej, w zdalnej kontroli pracy robota inspekcyjnego, Pomiary Automatyka Robotyka, 2014, 1, s. 112-118
 • Jankowski T.: Badania ruchu powietrza, i rozkładu stężenia nanocząstek podczas obróbki nanomateriałów, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2014, 53, 4 , s. 253-254
 • Jeżewska A.: 3,4-Dichloroanilina. Chromatograficzne oznaczanie , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 1(79), s. 83-93
 • Jeżewska A. : 4-Chloro-3-metylofenol. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 4(81), s. 143-153
 • Jeżewska A., Szewczyńska M., Woźnica A.: Narażenie konserwatorów malarstwa na substancje chemiczne występujące w powietrzu środowiska pracy, Medycyna Pracy, 2014, 65(1), s. 33-41
 • Jeżewska A., Woźnica A.: Metanol. Chromatograficzne oznaczanie w powietrzu środowiska pracy , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 3(81), s. 89-120
 • Jeżewska A., Woźnica A.: Hydrochinon. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 3(81), s. 57-70
 • Kalwasiński D.: Koncepcja wykorzystania rzeczywistości wirtualnej do odwzorowania zdarzeń wypadkowych występujących podczas użytkowania suwnic, Przegląd Mechaniczny, 2014, 1, s. 19-22
 • Kalwasiński D.: Praktyczny test symulatora suwnicy w aspekcie symulacji wrażenia dotyku, Mechanik, 2014, 7, s. 283-294, CD
 • Klimaszewska W.: Wybrane narzędzia wspomagające zarządzanie zagrożeniami psychospołecznymi dostępne w Internecie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 9(519), s. 6-7
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Physicochemical mechanisms of mineral nanoparticles effects on pulmonary gas/liquid interface studied in model systems, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 2014, 50(1), s. 55-67
 • Kondej D., Sosnowski T.R.: Analiza cech monowarstwy lipidowej poddanej deformacji, w obecności nanocząstek metali, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2014, 53, 4, s. 257-258
 • Kowalska J., Szewczyńska M., Pośniak M.: Measurements of chlorinated volatile organic compounds emitted from pffice printers and photocopiers, online 18.10.2014 DOI:10.1007/s11356-014-3672-3, Environmental Science and Pollution Research, 2014
 • Kozłowski E., Młyński R.: Effects of acoustic treatment on music teachers" exposure to sound, Archives of Acoustics, 2014, 39, 2, s. 159-163
 • Kozłowski E., Młyński R., Usowski J., Jurkiewicz D.: Ochronniki słuchu – nowe rozwiązania, Lekarz Wojskowy, 2014, 4, s. 466-471
 • Krzemińska S.: Permeation of chemical substances through polymeric materials under tension, Materials Testing, 2014, 56, 2, s. 118-124
 • Krzemińska S.: Odzież ochronna dla pracowników narażonych na intensywne oddziaływanie wody, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 8, s. 30-33
 • Krzemińska S. : Odporność błon polimerowych na działanie oleju mineralnego, Elastomery, 2014, 18, 1 , s. 16-22
 • Krzyśków B.: Problemy z interpretacją terminów „prace szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne”, i innych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 12(522), s. 23-25
 • Krzyśków B.: Odpowiedzialność za wypadki na budowie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2, s. 8-12
 • Kurczewska A., Marszałek A., Okrasa M., Włodarczyk B.: Nowy system do pomiaru temperatury i wilgotności, w przestrzeni pododzieżowej, z rejestracją i bezprzewodową transmisją danych, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 4, s. 30-35
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.: Środki ochrony skóry zabezpieczające przed wodą oraz wodnymi roztworami detergentów, kwasów i zasad , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 1(79), s. 151-160
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.: Stosowanie preparatów barierowych w profilaktyce dermatoz rąk, online 2014, http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.2014.022, Medycyna Pracy, 2014, 65(2)
 • Łastowiecka-Moras E.: Praca w środowisku zimnym jako czynnik ryzyka chorób układu krążenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2, s. 4-7
 • Łastowiecka-Moras E., Bugajska J., Młynarczyk B.: Occupational Exposure to Natural UV Radiation and Premature Skin Ageing, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014, vol. 20, 4, s. 639-645
 • Ławniczek-Wałczyk A., Górny R. L., Gołofit-Szymczak M., Cyprowski M., Stobnicka A.: Zagrożenia biologiczne związane z produkcją zwierzęcą, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 4(511), s. 14-17
 • Majchrzycka K.: Evaluation of a new bioactive nonwoven fabric for respiratory protection, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2014, 1(130), s. 81-88
 • Majchrzycka K.: Kierunki doskonalenia włóknin stosowanych do ochrony układu oddechowego przed zagrożeniami biologicznymi, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 11, s. 33-37
 • Malińska M.: Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z wykonywaną pracą – promocja aktywności fizycznej w miejscu pracy (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 3(510), s. 25-29
 • Malińska M., Smirnow M.: Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z wykonywaną pracą – przykłady ćwiczeń fizycznych (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 5(511), s. 7-11
 • Malińska M., Zużewicz K., Bugajska J., Grabowski A.: Subiektywne odczucia wskazujące na występowanie choroby symulatorowej I zmęczenie po ekspozycji na rzeczywistość wirtualną, Medycyna Pracy, 2014, 65(3), s. 361-371
 • Marszałek A., Bartkowiak G., Dąbrowska A. : Ubiór ciepłochronny o zróżnicowanej izolacyjności cieplnej dostosowanej do stref cieplnych użytkownika odzieży, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 1, s. 22-26
 • Mikulski W.: Wpływ dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych na właściwości akustyczne sal lekcyjnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 3(510), s. 22-24
 • Mikulski W.: Wpływ zastosowania adaptacji akustycznej na wskaźnik transmisji mowy i czas pogłosu pomieszczenia, Materiały Budowlane, 2014, 8(504) , s. 25-29
 • Milanowicz M.: Koncepcja symulowania wypadków podnośnikowych wózków jezdniowych spowodowanych utratą stateczności z wykorzystaniem metod numerycznych, Mechanik, 2014, 7, s. 423-430, CD
 • Młodzka-Stybel A.: Zielone miejsca pracy i kultura bezpieczeństwa w publikacjach Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia, w Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 1(508), s. 26-29
 • Młodzka-Stybel A.: Elektroniczny katalog Biblioteki CIOP-PIB w wyszukiwarce Google, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 8, s. 27-29
 • Młyński R., E. Kozłowski E., Adamczyk J.: Assessment of impulse noise hazard and the use of hearing protector devices in workplaces where forging hammers are used, Archives of Acoustics, 2014, 39,1, s. 73-79
 • Młyński R., Kozłowski E.: Problematyka ochrony słuchu i oceny zagrożenia hałasem wytwarzanym przez broń palną, Logistyka, 2014, 5, s. 1140-1146
 • Młyński R., Kozłowski E.: Ocena ograniczania hałasu impulsowego przez wkładki przeciwhałasowe podczas obróbki metalu, online 2014 http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.2014.019, Medycyna Pracy, 2014, 65(2)
 • Morzyński L.: Zastosowanie modułów XBee do monitorowania narażenia na hałas pracowników użytkujących nauszniki przeciwhałasowe, Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 90, 9 , s. 187-190
 • Myrcha K.: Bezpieczeństwo i higiena pracy w handlu detalicznym, Mechanik, 2014, 7, s. 445-452, CD
 • Myrcha K.: Ograniczanie zagrożeń urazowych przy wykonywaniu prac na wysokości, Mechanik, 2014, 7, s. 453-458, CD
 • Najmiec A.: Czy wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za wypadki drogowe?, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 3(510), s. 7
 • Okrasa M.: Filtracyjne włókniny kompozytowe do ochrony układu oddechowego, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 10, s. 37-40
 • Ordysiński S.: Wiek, staż pracy oraz stan zdrowia jako czynniki wpływające na percepcję zagrożeń związanych z pracą, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 9(519), s. 16-19
 • Owczarek G., Gralewicz G.: Sposób prezentacji graficznej informacji wyświetlanych, w modelu rzeczywistości wzbogaconej zintegrowanym, z przyłbicą spawalniczą, Prace Instytutu Elektrotechniki, 2014, 264, s. 15-29
 • Pawlak A., Zaremba K.: Porównanie symulacji komputerowych i wyników pomiarowych modeli instalacji oświetlenia pośredniego, z diodami świecącymi LED, Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 90, 3 , s. 260-262
 • Pawlak A., Zaremba K.: Wpływ parametrów obliczeniowych na błędy symulacji oświetlenia pośredniego metodą Monte Carlo, Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 90, 1 , s. 288-290
 • Pawłowska-Cyprysiak K.: Młode matki na rynku pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 11(521), s. 10-14
 • Pęciłło M.: Zarządzanie absencją chorobową w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań europejskich, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2, s. 13-16
 • Pęciłło-Pacek M.: Zależność pomiędzy absencją chorobową pracowników produkcyjnych a psychospołecznym środowiskiem pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 11(521), s. 14-17
 • Pietrowski P.: Możliwości zastosowania nanorurek węglowych w technikach sensorowych, Przemysł Chemiczny, 2014, 93, 9, s. 1000-1003
 • Pietrowski P., Bociek K.: Wpływ nowelizacji norm na doskonalenie sprzętu ochrony układu oddechowego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 1, s. 10-13
 • Piętka M.: Problematyka zarządzania wiekiem w serwisie CIOP-PIB dla mikroprzedsiębiorstw., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2(509), s. 26-27
 • Pleban D.: Definition and measure of the sound quality of the machine, Archives of Acoustics, 2014, 39,1, s. 17-23
 • Pleban D.: Stosowanie globalnego wskaźnika jakości akustycznej maszyn do optymalizacji lokalizacji maszyn i stanowisk pracy ze względu na zagrożenie hałasem, Przegląd Mechaniczny, 2014, 11, s. 43-46
 • Pleban D.: The Use of a Global Index of Acoustic Assessment for Predicting Noise in Industrial Rooms and Optimizing the Location of Machinery and Workstations, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014, vol. 20, 4, s. 627-638
 • Radosz J.: Wpływ hałasu infradźwiękowego na sprawność psychofizyczną kierowców autobusów miejskich, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2014, 11, s. 8-12
 • Radosz J.: Uncertainty due to instrumentation for sound pressure level measurement in high frequency range, Noise Control Engineering Journal, 2014, 62, 4, s. 186-195
 • Rzepecki J.: Społeczne koszty wypadków przy pracy – pilotażowe wdrożenie metody obliczania, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 5(511), s. 16-19
 • Skowroń J.: 75. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 6, s. 24-27
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych w Środowisku Pracy w latach 2011-2013, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 1(79), s. 161-184
 • Smagowska B.: Hałas ultradźwiękowy na wybranych stanowiskach pracy w hucie stali, Hutnik – Wiadomości Hutnicze, , 2014, 81, 6 , s. 397-401
 • Smagowska B., Mikulski W., Jakubowska I.: Materiały przeznaczone do stosowania w ochronach zbiorowych przed hałasem ultradźwiękowym – wyniki badań własnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 5(511), s. 24-26
 • Sójka-Ledakowicz J., Lewartowska J., Bartkowiak G., Owczarek G.: Nowe certyfikowane środki ochrony indywidualnej przed promieniowaniem nadfioletowym, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 5, s. 35-40
 • Stefko A.: Elementy obuwia pochłaniające energię mechaniczną, – rozwiązania konstrukcyjne, i metody badań, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 8, s. 33-36
 • Stefko A.: Metody badania odporności obuwia na działanie stopionych metali, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 7, s. 26-29
 • Strawiński T.: Projektowanie funkcji bezpieczeństwa z wykorzystaniem podsystemu transmisji danych bezpieczeństwa, Napędy i Sterowanie, 2014, 10, s. 118-122
 • Strawiński T.: Stosowanie podsystemów transmisji danych bezpieczeństwa w związanych, z bezpieczeństwem systemach sterowania maszyn, Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe, 2014, 102, 2 , s. 179-184
 • Suchecka M.: Rozwój funkcjonalności portalu internetowego CIOP-PIB upowszechniającego wiedzę o bhp., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 5(512), s. 27-29
 • Sychowicz A.: Postępy edukacji zdalnej w zakresie bhp w portalu CIOP-PIB, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 7, s. 27-29
 • Sygocki W.: Electromagnetics & Occupational Safety and Health (OSH) in bibliographic databases – qualitative-quantitative analysis, Przegląd Elektrotechniczny, , 2014, 90, 12 , s. 165-167
 • Szczepanowska B.: 28 kwietnia 2014 – chemikalia w pracy są często groźne. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 4, s. 4-5
 • Szczygielska A.: Komunikacja dla bezpieczeństwa – podsumowanie kampanii „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 12(522), s. 8-9
 • Szewczyńska M., Pągowska E., Pośniak M., Pyrzyńska K.: Fluorki. Metoda oznaczania fluorków we frakcji wdychalnej i respirabilnej aerozoli w środowisku pracy z zastosowaniem chromatografii jonowej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 3(81) , s. 71-87
 • Taradejna B.: Rola kompetencji zawodowych na współczesnym rynku pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 8(515), s. 22-26
 • Winnicki A., Dąbrowski M.: Ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa płynowych układów sterowania w maszynach produkcyjnych, Hydraulika, i Pneumatyka, 2014, 1, s. 5-9
 • Wolska A., Sawicki D.: Evaluation of discomfort glare in the 50+ eldery – experimental study, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2014, 27(3), s. 444-459
 • Woźnica A.: 1,1-Dichloroeten. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 2(80), s. 145-157
 • Woźnica A., Kowalska J. : Bezwodnik octowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 4(81), s. 129-142
 • Zając J.: Badania skuteczności rękawic antywibracyjnych z uwzględnieniem niepewności pomiarów w warunkach laboratoryjnych i terenowych, Pomiary Automatyka Kontrola, 2014, 12, s. 1127-1131
 • Zapór L.: Evaluation of the Toxic Potency of Selected Cadmium Compounds on A549 and CHO-9 Cells, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014, vol. 20, 4, s. 573-581
 • Zapór L.: Ocena cytotoksycznego działania nanocząstek tlenku ceru, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2014, 53, 4, s. 326-327
 • Zużewicz K., Wolska A.: Wpływ charakterystyki widmowej światła sztucznego, na aktywność dobową i poziom senności pracowników zmianowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 12(522), s. 18-22
 • Zwolińska M.: Nowa metoda określenia efektywności działania związków zmiennofazowych (PCMs) na przykładzie badań z wykorzystaniem manekina termicznego, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 12, s. 23-25
 • Zwolińska M., Bogdan A., Fejdyś M.: Influence of different types of the internal system of the ballistic helmet shell on the thermal insulation measured by a manikin headform, International Journal of Industrial Ergonomics, 2014, 44, s. 421-427
 • Żołnierczyk-Zreda D., Sylwia Bedyńska S.: Psychometric Properties of the Polish Version of Karasek’s Job Content Questionnaire, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014, vol. 20, 4, s. 583-593
 • Bartkowiak G., Dąbrowska A. : Indywidualne układy chłodzące organizm podczas pracy w gorącym środowisku , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 3 (498) , s. 12-15
 • Bartkowiak G., Dąbrowska A., Marszałek A.: Analysis of thermoregulation properties of PCM garments on the basis of ergonomic tests, Textile Research Journal, 2013, 83(2), s. 148-159
 • Bartkowiak G., Dąbrowska A., Marszałek A.: Analysis of thermoregulation properties of PCM garments on the basis of ergonomic tests, Textile Research Journal, 2013, 83(2), s. 148-159
 • Baszczyński K.: Modeling performance during fall arrest of selected textile elements of personal protective equipment protecting against falls from a height, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2013, 21, 4(100), s. 130-136
 • Baszczyński K. : Samodzielna kontrola stanu technicznego zatrzaśników w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 3 (498) , s. 16-19
 • Baszczyński K. : Sprawdzanie stanu technicznego uprzęży w indywidualnych systemach chroniących przed upadkiem z wysokości , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 10 (505) , s. 27-30
 • Brochocka A., Majchrzycka K., Makowski K.: Modified melt-blown nonwovens for respiratory protective devices against nanoparticles, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2013, 21, 4(100), s. 106-111
 • Brochocka A., Makowski K., Majchrzycka K., Grzybowski P : Efficiency of Filtering Materials Used in Respiratory Protective Devices Against Nanoparticles, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 2, s. 285-295
 • Brochocka A., Mian I., Majchrzycka K., Sielski J., Tyczkowski J.: Plasma modified polycarbonate nonwovens as filtering material for liquid aerosols, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2013, 22, 1(103), s. 80-84
 • Brouwer D.H., Duuren-Struuman B., Berges M., Bard D., Jankowska E., Moehlmann C., Pelzer J., Mark D.: Workplace air measurements and likelihood of exposure to manufactured nano-objects, agglomerates, and aggregates, Journal of Nanoparticle Research, 2013
 • Budziszewski P.: System wspomagania rehabilitacji kończyny górnej z wykorzystaniem gier komputerowych, Mechanik, 2013, 7, s. 53-60 CD
 • Budziszewski P., Kędzior K.: Reakcja kierowcy w chwili poprzedzającej wypadek – badania z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, Mechanik, 2013, 7, s. 61-70 CD
 • Bugajska J., Żołnierczyk-Zreda D., Jędryka-Góral A., Gasik R., Hildt-Ciupińska K., Malińska M., Bedyńska S.: Psychological factors at work and musculoskeletal disorders: a one year prospective study, Rheumatology International. Clinical and Experimental Investigations, 2013
 • Dąbrowski A. : Wybrane problemy bhp w małych firmach budowlanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 7 (502) , s. 12-15
 • Dąbrowski A. : Propozycje poprawy bezpieczeństwa pracy w małych firmach budowlanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 12 (507) , s. 9-13
 • Dąbrowski M., Górski J.: Influence of cutting blade projection over the miling cutter body on kickback velocity during chipboard machining, Annals of Warszaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology , 2013, 82, s. 166-169
 • Derlicka M.: Wychowawcza wartość konkursów plastycznych dla dzieci na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1(496), s. 26-27
 • Derlicka M., Szczygielska A. : Rola konkursów plastycznych w kształtowaniu bezpiecznych zachowań dzieci ze szkół podstawowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 7 (502) , s. 19-21
 • Dobrzyńska E., Buszewski B: Needle trap device for the sampling and determination of chlorinated volatile compounds, Journal of Separation Science, 2013, s. 1-7
 • Domański W.: Regulacje prawne dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 1, s. 10-14
 • Domański W. : Bezpieczeństwo pracy przy magazynowaniu chemikaliów , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 4 (499) , s. 19-21
 • Domański W., Leppert T., Polasik R.: Badania wpływu właściwości cieczy chłodząco-smarujących na cechy geometryczne warstwy wierzchniej, Mechanik, 2013, 8-9, s. 193-200
 • Domański W., Leppert T., Polasik R.: Badania wpływu właściwości cieczy chłodząco-smarujących na siły skrawania podczas toczenia, Mechanik, 2013, 8-9, s. 555-562
 • Farin K.: Wspólna Niemiecka Strategia BHP, czyli jak efektywnie poprawić system ochrony pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 11, s. 8-9
 • Felijakowski K., Kosiński R.: Bounded confidence model in complex networks, International Journal of Modern Physics C, 2013, 24, 8, s. 13500491-135004912
 • Frączek K., Górny R.L., Ropek D.: Bioaerosols of subterraneotheraphy chambers at salts mine health resort, online DOI: 10.1007/s10453-013-9298-y, Aerobiologia, 2013
 • Gajek A.: Dyrektywa Seveso III. Zmiany procedur i elementów systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 5 , s. 602-605
 • Gajek A., Benczek K., Gałkowska O., Kurpiewska J.: Ocena możliwości powstawania niebezpiecznych substancji w wyniku utraty kontroli nad procesem, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 6, s. 870-876
 • Gajek A., Gałkowska O., Benczek K., Kurpiewska J.: Zagrożenie cyjanowodorem i cyjankami w trakcie poważnej awarii przemysłowej, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 11 , s. 2039-2043
 • Gawęda E.: Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych (6), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 11(506), s. 24-25
 • Gawęda E.: Znowelizowana metoda oznaczania pentachlorku fosforu w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 181-188
 • Gawęda E.: Znowelizowana metoda oznaczania dekatlenku tetrafosforu w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 173-180
 • Gawęda E.: Znowelizowana metoda oznaczania chlorowodoru w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 165-172
 • Gołofit-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L.: Exposure of ventilation system cleaning workers to harmful microbiological agents, Medycyna Pracy, 2013, 64(5), s. 613-623
 • Gołofit-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L.: Ilościowa i jakościowa kontrola szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 2(75), s. 5-17
 • Gołofit-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L. : Bioaerozole w pomieszczeniach pracy - źródła i zagrożenia , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 3 (498) , s. 9-11
 • Górski P. : Interaktywny system do nauki prawidłowego użytkowania środków ochrony indywidualnej słuchu , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 5 (500) , s. 22-26
 • Górski P., Morzyński L.: Active noise reduction algorithm based on NOTCH filter ang genetic algorithm, Archives of Acoustics, 2013, 38, 2, s. 186-190
 • Grabarczyk Z.: Laboratory ignition of hydrogen and carbon disulphide in atmospheric air by positive corona discharge, Journal of Electrostatics, 2013, 71, s. 1041-1045
 • Grabarczyk Z.: Measurement of electric charge transferred by brush discharge from electrified dielectric or conducting surface – differences and potential source of error, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 12 , s. 314-316
 • Grabarczyk Z.J.: Propozycja metody oceny ekspozycji pracowników na pole elektrostatyczne , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 9 (504) , s. 25-27
 • Grabowski A.: Subiektywnie postrzegana przydatność zastosowania zmysłu dotyku w aplikacjach szkoleniowych wykorzystujących techniki rzeczywistości wirtualnej, Mechanik, 2013, 7, s. 213-220 CD
 • Grabowski A., Jankowski J.: Procedura testowa wizyjnych systemów bezpieczeństwa oparta na wykorzystaniu syntetycznych obrazów, Mechanik, 2013, 7, s. 221-230 CD
 • Granda A.: Bezpieczeństwo w…ZOO, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 7, s. 2-2
 • Groborz A., Juliszewski T. : Comparison of farmers workload by manual and mechanical tasks on family farms, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2013, 20, 2, s. 356-360
 • Gryz K., Karpowicz J. : Znaczenie poza pasmowej czułości aparatury pomiarowej przy ocenie narażenia na radio falowe pola elektromagnetyczne w sąsiedztwie linii energetycznych wysokiego napięcia , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 9 (504) , s. 5-7
 • Gryz K., Karpowicz J. : Ocena prądu dłoni u pracowników i pół elektromagnetycznych przy fizykoterapeutycznych diatermiach krótkofalowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 9 (504) , s. 16-18
 • Hildt-Ciupińska K., Bugajska J.: Evaluation of activities and needs of older workers in the context of maintaining their employment, Medycyna Pracy, 2013, 64(3) , s. 297-306
 • Hrynyk R. : Tkaniny bazaltowe – ocena możliwości zastosowania w rękawicach chroniących przed czynnikami gorącymi , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 2 (497) , s. 22-25
 • Hrynyk R., Frydrych I., Irzmańska E., Stefko A.: Thermal properties of aluminized and non-aluminized basalt fabrics, Textile Research Journal, 2013, 83(17), s. 1860-1872
 • Hrynyk R., Stefko A. : Rękawice dla pracowników służb medycznych - medyczne czy ochronne ? , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 5 (500) , s. 7-10
 • Irzmańska E., Dutkiewicz J.K., Irzmański R.: New approach to assessing comfort of use of protective footwear with a textile liner and its impact on foot physiology, Textile Research Journal, 2013
 • Irzmańska E., Stefko A., Dyńska-Kukulska K.: Factors influencing the end of the service life of protective gloves used in car repair shop - a preliminary report, DOI: 10.1080/19338244.2013.787963, Archives of Environmental & Occupational Health, 2013
 • Jachowicz M.: Właściwości elektrostatyczne wybranych środków ochrony indywidualnej w aspekcie zagrożenia wybuchowego, Journal of Sustainable Mining, 2013, 12, 1, s. 27-33
 • Jankowska E.: Wpływ wentylacji na usuwanie cząstek pyłu ze strefy oddychania spawacza, Instal, 2013, 4, s. 25-28
 • Jankowska E., Łukaszewska J.: Potencjalne narażenie na nanocząstki srebra podczas rozpylania preparatu do czyszczenia klimatyzacji, Medycyna Pracy, 2013, 64(1), s. 57-67
 • Jankowska E., Sobiech P.: Metody badania pylistości nanomateriałów, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 7-20
 • Jankowski J.: Interaktywne metody eksploracji wirtualnych środowisk w immersyjnej technice rzeczywistości wirtualnej, Mechanik, 2013, 7, s. 255-262 CD
 • Jankowski T.: Charakterystyki dynamiczne procesu penetracji cząstek pyłu i mgły olejowej w układzie włókninowy, 2013, 4, s. 321-322
 • Jankowski T.: Wpływ zmian w przepływie powietrza na wydajność dygestoriów chemicznych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2013, 4, s. 323-324
 • Jeżewska A.: Nitropropan. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowe, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 2(75), s. 155-170
 • Jeżewska A.: Oznaczanie 3,7-dimetylookta-2,6-dienalu w powietrzu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 127-138
 • Jeżewska A.: Chromatograficzna metoda oznaczania 4,4’-tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenolu) w powietrzu środowiska pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 69-78
 • Kalwasiński D., Filipek D. : Narzędzie komputerowe do wspomagania szkoleń operatorów suwnic, Mechanik, 2013, 7, s. 297-306 CD
 • Kamińska J. : Okulografia w ocenie ergonomicznej stanowisk pracy - przykłady , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1 (496) , s. 13-15
 • Karpowicz J., Gałęziak J. : Podstawy europejskiego systemu ochrony pracowników przed elektromagnetycznymi zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz wymagania dyrektywy 2013/35/UE , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 9 (504) , s. 2-4
 • Karpowicz J., Gryz K.: The pattern of exposure to static magnetic field of nurses involved in activities related to contrast administration into patients diagnosed in 1.5T MRI scanners, Electromagnetic Biology and Medicine, 2013, 32, 2, s. 182-191
 • Karpowicz J., Gryz K.: An assessment of hazards caused by electromagnetic interaction on humans present near short-wave physiotherapeutic devices of various types, including hazards for users of electronic active implantable medical devices (AIMD), BioMed Research International, 2013
 • Karpowicz J., Gryz K. : Praktyczna implementacja międzynarodowych zasad oceny zagrożeń zawodowych związanych z elektrodynamicznym oddziaływaniem pól magnetycznych małej częstotliwości na pracownika , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 3(77), s. 129-149
 • Karpowicz J., Gryz K., Leszko W., Zradziński P.: Zobiektywizowana ocena narażenia chirurgów na radiofalowe pola elektromagnetyczne – w kontekście czasu narażenia oraz polskich i znowelizowanych międzynarodowych wymagań dotyczących ochrony pracowników, Medycyna Pracy, 2013, 64(4), s. 487-501
 • Karpowicz J., Zradziński P., Gryz K.: Profilaktyka elektromagnetycznych zagrożeń wypadkowych w placówkach diagnostyki medycznej stosujących technikę rezonansu magnetycznego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 9 (504) , s. 28-29
 • Kondej D., Sosnowski T.: Alteration of biophysical activity of pulmonary surfactant by aluminosilicate nanoparticles, Inhalation Toxicilogy, 2013, 25(2), s. 77-83
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Metoda badania wpływu nanocząstek na własności powierzchniowe monowarstwy głównego składnika surfaktantu plucnego (DPPC) w układzie wagi Langmuira-Wilhelm`ego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 2(75), s. 143-153
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Organizacja cząsteczek monowarstwy fosfolipidowego składnika surfaktantu płucnego podczas kompresji w obecności nanocząstek mineralnych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2013, 4, s. 338-339
 • Kosiński R., Grabowski A, : Matematyczne modelowanie i badania symulacyjne zachowania się ludzi podczas ewakuacji z budynków , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1 (496) , s. 20-25
 • Kowalska J.: Triazotan(V)-propano-1,2,3-triylu. Zastosowanie chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów w analizie próbek powietrza, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 4(75), s. 135-148
 • Kowalska J.: Zastosowanie chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów w analizie heksachlorocyklopentadienu w próbkach powietrza, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 153-163
 • Kowalski P., Zając J. : Zagrożenie drganiami mechanicznymi użytkowników pojazdów jednośladowych - wyniki badań własnych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 4 (499) , s. 8-11
 • Krzemińska S., Irzmańska E.: Evaluation of ergonomic properties for gloves against mineral oils based on manual dexterity tests, Journal of Testing and Evaluation, 2013, 41, 6
 • Krzemińska S., Rzymski W.M.: Thermodynamic affinity of elastomer – solvent system and barrier properties of elastomer materials, Acta Physica Polonica A, 2013, 124, 1 , s. 146-150
 • Krzyśków B. : Podstawowe zasady bhp w magazynach - stan prawny , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1 (496) , s. 4-6
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.: Środki ochrony skóry zabezpieczające przed substancjami organicznymi, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 2(75), s. 171-184
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Padlewska K. : Skuteczność środków ochrony skóry stosowanych przez kosmetyczki – badania ankietowe i dermatologiczne , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 2 (497) , s. 13-16
 • Lipowczan A. : Aspekty ekonomiczne wykorzystania map akustycznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 10 (505) , s. 8-12
 • Lis D.O., Górny R.L.: Haemophilus influenzae as an airborne contamination in child day care centers, American Joural of Infection Control, 2013, 41, s. 438-442
 • Łastowiecka-Moras E., Bugajska J. : Karty charakterystyki zagrożeń zawodowych jako użyteczne narzędzie pracy dla służby bhp , 2013, 1 (496) , s. 28-30
 • Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L., Gołofit-Szymczak M., Niesler A., Wlazło A.: Occupational exposure to airborne microorganisms, endotoxins and β-glucans in poultry houses at different stages of the production cycle, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2013, 20, 2, s. 259-268
 • Łukaszewska J., Jankowska E. : Potencjalne narażenie na nanocząstki ditlenku krzemu podczas rozpylania preparatu do zabezpieczania lakieru samochodowego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 11 (406) , s. 16-19
 • Majchrzycka K.: Modyfikacja polimerowych włóknin filtracyjnych w środowisku plazmy niskotemperaturowej jako metoda poprawy skuteczności usuwania aerozoli, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 9, s. 1750-1754
 • Majchrzycka K., Brochocka A., Łuczak A., Łężak K. : Ergonomics Assessment of Composite Ballistic Inserts for Bullet- and Fragment-Proof Vests , International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 3, s. 387-396
 • Malińska M.: Prezenteizm – zjawisko nieefektywnej obecności w pracy, Medycyna Pracy, 2013, 64(3), s. 439-447
 • Marszałek A., Bartkowiak G. : Odzież ochronna do pracy w zimnym środowisku – zasady projektowania i doboru , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 2 (497) , s. 8-12
 • Mikulski T., Krzemiński K., Dabrowski J., Kozacz A., Laskowska D., Zwolińska M., Bogdan A., Ziemba A.: Heart Rate Variability in Men Subjected to 30 hours of Exercise and Sleep Deprivation, Medicina Sportiva, 2013, 17 (4), s. 171-175
 • Mikulski W.: Wyniki badań wpływu adaptacji akustycznych sal lekcyjnych na jakość komunikacji werbalnej, Medycyna Pracy, 2013, 64(2), s. 207-215
 • Mikulski W.: Method of determining the sound absorbing coefficient of materials within the frequency range of 5000-50000 Hz in a test chamber of a volume of about 2 m2, Archives of Acoustics, 2013, 38, 2, s. 177-183
 • Mikulski W. : Schemat postępowania przy projektowaniu adaptacji akustycznej pomieszczeń edukacyjnych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 3 (498) , s. 20-23
 • Mikulski W., Jakubowska I. : Wyniki badań zmniejszenia natężenia głosu nauczycieli oraz zmniejszenia hałasu tła akustycznego w salach lekcyjnych po wykonaniu adaptacji akustycznej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 6 (501) , s. 10-12
 • Milanowicz M.: Koncepcja wykorzystania technik rzeczywistości wirtualnej do prowadzenia badań nad utratą równowagi człowieka, Mechanik, 2013, 7, s. 433-442 CD
 • Milanowicz M.: Wykorzystanie numerycznego modelu człowieka stosowanego w analizie wypadków do symulacji złamania kończyn górnych, Mechanik, 2013, 7, s. 443-452 CD
 • Młyński R., Kozłowski E.: Determining Attenuation of Impulse Noise With an Electrical Equivalent of a Hearing Protection Device, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 1, s. 127-141
 • Mockałło Z. : Autentyczne przywództwo - nowa koncepcja kierowania zespołem , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 10 (505) , s. 24-26
 • Myrcha K.: Problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach , Mechanik, 2013, 7, s. 497-504 CD
 • Myrcha K.: Praktyczne metody ograniczania ryzyka wypadkowego przy wykonywaniu robót montażowych w budownictwie, Mechanik, 2013, 7, s. 487-496 CD
 • Ordysiński S. : Statystyczna analiza wypadków przy pracy wśród ślusarzy i w zawodach pokrewnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 6 (501) , s. 18-21
 • Ordysiński S. : Częstość wypadków przy pracy a wiek i staż poszkodowanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 2 (497) , s. 22-26
 • Pawlak A.: Zagrożenie światłem niebieskim na stanowiskach pracy w przemyśle , Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 8, s. 245-249
 • Pawlak A., Zaremba K.: A Monte-Carlo simulation of an indirect lighting installation using light emitting diodes (LEDs), Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 7, s. 215-217
 • Pawlak A., Zaremba K.: Symulacja komputerowa instalacji oświetlenia pośredniego z diodami elektroluminescenyjnymi, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 8, s. 236-238
 • Pawlak A., Zaremba K.: Wpływ parametrów technicznych instalacji oświetlenia pośredniego z diodami elektroluminescencyjnymi (LED) na parametry oświetlenia, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 9, s. 278-281
 • Pawłowska Z., Antoniak M. : Percepcja zagrożeń związanych z pracą a wiek pracownika , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 4 (499) , s. 12-15
 • Pawłowska Z., Ordysiński S. : Zastosowanie wskaźników wynikowych i wiodących do oceny skuteczności zarządzania bhp w przedsiębiorstwach , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 12 (507) , s. 16-18
 • Pawłowska-Cyprysiak K., Konarska M. : Working Life of Women With Disabilities—A Review , International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 3, s. 409-414
 • Pawłowska-Cyprysiak K., Konarska M., Żołnierczyk-Zreda D.: Uwarunkowania jakości życia osób niepełnosprawnych ruchowo, Medycyna Pracy, 2013, 64(2), s. 227-237
 • Pawłowska-Cyprysiak K., Konarska M., Żołnierczyk-Zreda D. : Self-Perceived Quality of Life of People With Physical Disabilities and Labour Force Participation, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 2, s. 185-194
 • Pęciłło M., : Szacowanie ukrytych kosztów absencji chorobowej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 10 (505) , s. 13-15
 • Pęciłło M., Antoniak M. : Absencja chorobowa związana z pracą - co o niej wiemy? , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 4 (499) , s. 16-18
 • Pęciłło M., Pawłowska Z., Antoniak M., Grabowski A.: Skłonność pracowników i kadry zarządzającej do ponoszenia kosztów na bezpieczeństwo i zdrowie w pracy - badania ankietowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1 (496) , s. 7-9
 • Pleban D.: Method of testing of sound absorption properties of materials intended for ultrasonic noise protection, Archives of Acoustics, 2013, 38, 2, s. 191-195
 • Pleban D., Piechowicz J., Kosała K. : The Inversion Method in Measuring Noise Emitted by Machines in Opencast Mines of Rock Material, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 2, s. 321-331
 • Pościk A.: Determining Ultraviolet Degradation of High-Visibility Warning Clothing With Photochromic Indicators, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 1, s. 79-86
 • Pościk A.: Propozycje Komisji Europejskiej w zakresie nowelizacji dyrektywy 89/686/EWG, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1, s. 10-12
 • Pośniak M., Szewczyńska M: Antropogenne cząstki drobne źródłem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wysokotemperaturowych procesach technologicznych , Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 4, s. 542-547
 • Pośniak M., Szewczyńska M. : Sól sodowa warfaryny. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 4(75), s. 119-134
 • Radosz J.: Global index of the acoustic quality of classrooms., Archives of Acoustics, 2013, 38, 2, s. 159-168
 • Roman-Liu D.: Comparison of concepts in easy-to-use methods for MSD risk assessment, online http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2013.05.010, Applied Ergonomics, 2013
 • Roman-Liu D.: External load and the reaction of the musculoskeletal system - A conceptual model of the interaction, International Journal of Industrial Ergonomics, 2013, 43, s. 356-362
 • Roman-Liu D., Bartuzi P.: Influence of upper limb posture on EMG characteristics of arm and forearm muscles, Gait & Posture , 2013, 37,3, s. 340-344
 • Roman-Liu D., Grabarek I., Bartuzi P., Choromański W.: The influence of mental load on muscle tension, Ergonomics, 2013, 56, 7, s. 1125-1133
 • Roman-Liu D., Groborz A., Tokarski T.: Comparison of risk assessment procedures used in OCRA and ULTRA methods, Ergonomics, 2013
 • Saulewicz A., Filipek D.: Przystosowanie symulatora podnośnikowego wózka jezdniowego do badań zachowań operatorów wózków w sytuacji zagrożenia kolizją, Mechanik, 2013, 7, s. 737-746 CD
 • Sawicki D., Wolska A.: Algorithm of HDR image preparation for discomfort glare assessment, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 2a, s. 87-90
 • Skowroń J.: Zagrożenia dla zdrowia stwarzane przez formaldehyd, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 2, s. 181-185
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2012 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 189-204
 • Skowroń J.: 73. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 7, s. 27-29
 • Skowroń J.: 74. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 12, s. 25-27
 • Skowroń J.: 72. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 5, s. 18-19
 • Skowroń J., Czerczak S.: Zasady ustalania dopuszczalnych poziomów narażenia dla czynników rakotwórczych w środowisku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Medycyna Pracy, 2013, 64(4) , s. 541-563
 • Smagowska B.: Ultrasonic noise sources in the work environment, Archives of Acoustics, 2013, 38, 2, s. 169-176
 • Smagowska B.: Objective and subjective study of noise exposure in the frequency range from 10 kHz to 40 kHz, Archives of Acoustics, 2013, 38, 4, s. 559-563
 • Smagowska B., Pawlaczyk-Łuszczyńska M. : Effects of Ultrasonic Noise on the Human Body - A Bibliographic Review, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 2, s. 195-202
 • Sobolewski A. : Zasady merytoryczne obliczania wymaganej izolacyjności cieplnej odzieży IREQ (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 10 (505) , s. 16-19
 • Sobolewski A. : Dobór odzieży ochronnej do przebywania i pracy w środowisku zimnym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 8 (503) , s. 26-30
 • Stefko A. : Zmiany w normalizacji w odniesieniu do obuwia do użytku zawodowego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 11 (406) , s. 10-12
 • Strawiński T. : Badania okresowe rękawic i obuwia elektroizolacyjnego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 5 (500) , s. 10-14
 • Surgiewicz J.: Oznaczanie frakcji wymiarowych aerozolu w świetle nowych definicji. Cz. 1. Przyrządy do pobierania próbek frakcji wymiarowych aerozolu zawierającego metale i ich związki, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 4(75), s. 5-32
 • Surgiewicz J.: Metoda oznaczania tlenków żelaza na stanowisku pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 89-99
 • Surgiewicz J. : Selektywność absorpcyjnej spektrometrii atomowej w analizie powietrza na stanowiskach pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 3 (498) , s. 24-28
 • Szczygielska A.: Szkoła - bezpieczne miejsce pracy i nauki, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 10, s. 3-3
 • Szewczyńska M., Pośniak M.: Pobieranie drobnych frakcji aerozoli do analizy chemicznych zanieczyszczeń powietrza w środowisku pracy, Analityka: Nauka i Praktyka, 2013, 4, s. 42-45
 • Szewczyńska M., Pośniak M., Dobrzyńska E.: Ultrafine particles from solid fractions of diesel and biodiesel exhaust fumes, e-Journal of Chemistry, 2013
 • Szewczyńska M., Pośniak M., Dobrzyńska E., Pyrzyńska K., Baraniecka J.: Polycyclic aromatic hydrocarbons distribution in fine and ultrafine particles emitted from diesel engines, Polish Journal of Environmental Studies , 2013, 22, 2, s. 553-560
 • Taradejna B. : Oczekiwania zawodowe nauczycieli a możliwość ich realizacji w szkolnym środowisku pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 4 (499) , s. 22-26
 • Wolska A.: Glare as a specific risk factor in working conditions, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 1a, s. 142-144
 • Wolska A.: Ocena narażenia zawodowego spawaczy na promieniowanie nadfioletowe i „światło niebieskie” podczas spawania metodą TIG I MMA na podstawie wyników pomiarów na stanowiskach pracy, Medycyna Pracy, 2013, 64(1), s. 69-82
 • Wolska A.: Occupational Exposure to Solar Ultraviolet Radiation of Polish Outdoor Workers: Risk Estimation Method and Criterion, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 1, s. 107-116
 • Wolska A., Najmiec A. : Ocena wdrożenia postanowień dyrektywy unijnej dotyczącej bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1 (496) , s. 16-19
 • Woźnica A.: Chromatograficzne oznaczanie tetrametylosukcynonitrylu w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 79-88
 • Zradziński P.: The properties of human body phantoms used in calculations of electromagnetic fields exposure by wireless communication handsets and hand operated industrial devices, Electromagnetic Biology and Medicine, 2013, 32, 2, s. 1-10
 • Zradziński P., Leszko W., Karpowicz J., Gryz K. : Profilaktyka zagrożeń elektromagnetycznych związanych z użytkowaniem radiotelefonów , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 10 (505) , s. 20-23
 • Zużewicz K., D.Roman-Liu, Konarska M., Bartuzi P., Matusiak K., Korczak D., Lozia Z., Guzek M.: Heart rate variability (HRV) and muscular system activity (EMG) in cases of crash threat during simulated driving of a passenger car , International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2013, 25(5)
 • Zwolińska M.: Thermal subjective sensations of motorcyclists, DOI:10.1016/j.aap.2012.09.021, Accident Analysis and Prevention, 2013, 50, s. 1211-1220
 • Zwolińska M.: Case study of the impact motorcycle clothing on the human body and its thermal insulation, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2013, 21, 5(101), s. 124-130
 • Zwolińska M., Bogdan A. : Thermal Sensations of Surgeons During Work in Surgical Gowns , International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 3, s. 443-453
 • Zwolińska M., Bogdan A., Delczyk-Olejniczak B., Robak D.: Bulletproof vest thermal insulation properties vs. user thermal comfort, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2013, 21, 5(101), s. 105-111
 • Antoniak M. : Przegląd badań warunków pracy z wykorzystaniem ocen subiektywnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 11 (494) , s. 17-21
 • Augustyńska D., Kaczmarska A., Mikulski W., Radosz J. : Ocena narażenia na hałas nauczycieli na przykładzie 3 szkół podstawowych w Warszawie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 2 (485) , s. 16-19
 • Augustyńska D., Pleban D., Radosz J.: Zagrożenia hałasem na stanowiskach pracy w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Medycyna Pracy, 2012, 63, 6, s. 689-700
 • A.Woźnica, Jeżewska A.: Nitroetan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1(71), s. 117-123
 • Bartkowiak G., Dąbrowska A.: Assessment of the Thermoregulation Properties of Textiles with Fibres Containing Phase Change Materials on the Basis of Laboratory Experiments, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, 2012, 1(90), s. 47-52
 • Bartkowiak G., Dąbrowska A., Marszałek A. : Analysis of thermoregulation properties of PCM garments on the basis of ergonomics tests, Textile Research Journal, 2012, 82(2), s. 148-159
 • Bartkowiak G., Frydrych I., Pawłowa M: Innovations in textile materials &protective clothing, Monograph, (W: Technical University of Lodz Press (ISBN 978-83-7283-493-5)), Brak, 2012
 • Bartkowiak G., Frydrych I., Pawłowa M: Innovations in clothing technology &measurement techniques, (W: Monograph Technical University of Lodz Press (ISBN 978-83-7283- 492-8)), Brak, 2012
 • Bartkowiak G., Marszałek A., Dąbrowska A. : Obciążenie cieplne pracowników w gorącym środowisku pracy i sposoby jego redukcji , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 10 (493) , s. 28-32
 • Bartuzi P., Roman-Liu D, : Ocena obciążenia mięśniowo-szkieletowego w aspekcie wieku pracownika , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 6 (489) , s. 12-15
 • Bartuzi P., Roman-Liu D., Wiśniewski T. : The influence of fatigue on muscle temperature, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 2, s. 233-243
 • Baszczyński K., Jachowicz M.: Load-Elongation Characteristics of Connecting and Shock-Absorbing Components of Personal Fall Arrest Systems, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2012, Vol 20, No. 6A(95), s. 78 - 85
 • Baszczyński K., Jachowicz M. : Ocena podzespołów łącząco-amortyzujących sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w warunkach dynamicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 11 (494) , s. 22-25
 • Bogdan A., Sudoł-Szopińska I., Łuczak A., Konarska M., Pietrowski P. : Methods of Estimating the Effect of Integral Motorcycle Helmets on Physiological and Psychological Performance, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 3, s. 329-342
 • Bogdan A., Zwolińska M.: Future trends in the development of thermal manikins applied for the design of clothing thermal insulation, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2012, 20, 4(93), s. 89-95
 • Bogdan A., Zwolińska M.: The Effect of Presnonalized Ventilation on Work Productivity, International Journal of Ventilation, 2012, 11, 1, s. 91-102
 • Brochocka A., Makowski K., Majchrzycka K.: Penetration of different nanoparticles through mel-blown filter media used for respiratory protective devices, TEXTILE RESEARCH JOURNAL, 2012, Vol.82, issue18, Nov, s. 1906-1919
 • Budziszewski P.: Zastosowanie kontrolera Kinect oraz zestawu czujników inercyjnych do rejestracji ruchu człowieka dla potrzeb sterowania oraz rzeczywistości wirtualnej, POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA, 2012, 2, s. 189-193
 • Bugajska J., Hildt-Ciupińska K.: Ocena działań ukierunkowanych na utrzymanie zatrudnienia przez starszych pracowników w Polsce, Medycyna Pracy, 2012, 63, 4, s. 453-462
 • Buszewski B., Olszowy P., Szultka M., Jeżewska A.: New approaches to extraction techniques in determination of 4,4"-methylenebis(2-chloroaniline) in air and water solutions, Talanta, 2012, 93, s. 117-121
 • Cyprowski M. : Zanieczyszczenia mikrobiologiczne cieczy obróbkowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 9 (492) , s. 16-19
 • Dąbrowski A.: Reducing kickback of portable combustion chain saws and related injury risks: laboratory tests and deductions, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 3, s. 399-417
 • Dobrzyńska E., Szewczyńska M., Pośniak M.: Polichlorowane dibenzodioksyny i polichlorowane dibenzodifurany w procesach wysoko-temperaturowej obróbki metali, Przemysł Chemiczny, 2012, 91, 6, s. 1000-1004
 • Domański W., Makles Z.: Zagrożenia substancjami chemicznymi podczas prac z klejami rozpuszczalnikowymi, Medycyna Pracy, 2012, 63, 1, s. 31-38
 • Dźwiarek M.: Practical examples of the determination of periodical inspection frequency in machinery safety systems, Acta Mechanica et Automatica, 2012, 6, 2, s. 33-37
 • Dźwiarek M., Hryniewicz O.: Praktyczne przykłady wyznaczania częstości kontroli okresowych związanych z bezpieczeństwem systemów sterowania maszynami, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88, 5a, s. 290-295
 • Gajek A., Michalik J.S., Sakrajda S., Rybacki W. : Ocena zarządzania bezpieczeństwem w zakładach niesevesowskich w kontekście przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 1 (484) , s. 16-19
 • Gawęda E.: Srebro i jego związki nierozpuszczalne – metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 123-127
 • Gawęda E.: Trichlorek fosforu – metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 135-139
 • Gołofit-Szymczak M., Jeżewska A., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L.: Narażenie pracowników konserwujących instalacje wentylacyjne na szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne, Medycyna Pracy, 2012, 63, 6, s. 711-722
 • Górny R.L.: Microbial fragments as hidden indoor contaminants, Alergologia Immunologia, 2012, 9, 2-3, s. 135-138
 • Górny R.L., Ławniczek-Wałczyk A.: Effect of two aerosolization methods on the release of fungal propagules from a contaminated agar surface, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2012, 19, 2, s. 279-284
 • Górski P. : Nowy model dźwiękowego sygnalizatora ostrzegawczego na przejściach dla pieszych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 1 (484) , s. 12-15
 • Górski P., Kozupa M.: Variable sound insulation structure with MFC elements, Archives of Acoustics, 2012, 37, 1, s. 115-120
 • Grabarczyk Z.: Electrostatic potential of surface charge - error of the measurements made with electrostatic field mill voltmeter, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 12b, s. 55-57
 • Grabowski A.: Wykorzystanie współczesnych technik rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej do szkolenia pracowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 4 (357), s. 18-22
 • Grabowski A.: Wykorzystanie otwartego oprogramowania do rekonstrukcji stanowisk pracy, Pomiary Automatyka Robotyka, 2012, 2, s. 183-188
 • Grabowski A., Rosińska M.: The relationship between human behavior and the process of epidemic spreading in a real social network, DOI:10.1140/epjb/e2012-20250-1, Eur. Phys. J. B., 2012, 85:248
 • Gradowski T.M., Mrowiński M.J., Kosiński R.A.: The dependency network in free operating system, Acta Physica Polonica B, 2012, 5, s. 47-52
 • Gradowski T.M., Mrowiński M.J., Kosiński R.A.: Discrete and continuous models of pedestrian movement – a comparison, Acta Physica Polonica B, 2012, 5, s. 117-129
 • Gradowski T.M., Mrowiński M.J., Kosiński R.A. : Models of pedestrian evacuation based on cellular automata, Acta Physica Polonica A, 2012, 121, s. 95-98
 • Gradowski T.M., Mrowiński M.J., Kosiński R.A. : Cooperation model with costly punishment, Acta Physica Polonica A, 2012, 121, s. s. 31-33
 • Gralewicz G., Łężak K., Majchrzycka K.: Koncepcja systemu monitorowania czasu użytkowania wybranych środków ochrony indywidualnej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 6, s. 23-25
 • Gralewicz G., Owczarek G., Kubrak J.: Interferencyjne filtry zabezpieczające przed szkodliwym promieniowaniem podczerwonym na gorących stanowiskach pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 5, s. 12-15
 • Gralewicz G., Owczarek G., Kubrak J.: Interferencyjne filtry blokujące szkodliwe promieniowanie podczerwone na gorących stanowiskach pracy, Prace Instytutu Elektrotechniki, 2012, zeszyt 256, s. 23-35
 • Groborz A. : Przyczyny techniczne wypadków w rolnictwie indywidualnym w 2010 roku, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 4 (487) , s. 26-28
 • Groborz A. : Jak zapobiegać wypadkom w rolnictwie indywidualnym? , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 7 (490) , s. 8-11
 • Gryz K., Karpowicz J., Leszko W. : Ekspozymetry radiofalowego promieniowania elektromagnetycznego - przegląd parametrów użytkowych i technicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 2 (485) , s. 12-15
 • Hildt-Ciupińska K., Bugajska J., Łastowiecka-Moras E., Malińska M. : Przykłady dobrych praktyk na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 3 (486) , s. 12-15
 • Hrynyk R. : Sygnalizacja skuteczności rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 7 (490) , s. 27-29
 • Hrynyk R., Frydrych I., Irzmańska E., Stefko A.: Thermal properties of aluminized and non-aluminized basalt fabrics, Publikacja online, DOI: 10.1177/0040517512447517, 02.06.2012, Textile Research Journal, 2012
 • Irzmańska E., Brochocka A., Majchrzycka K.: Textile composite materials with bioactive melt-blown nonwovens for protective footwear, FIBRES and TEXTILES in Eastern Europe, 2012, 20, 6A(95), s. 119-125
 • Irzmańska E., Dyńska-Kukulska K.: Permeation of mineral oils through protective glove materials in view of literature data and authors’ own studies, Reviews in Analytical Chemistry, 2012, 31, s. 113-122
 • Irzmańska E., Stefko A.: Comparative evaluation of test methods for cut resistance of protective gloves according to Polish standards, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2012, 20, 5(94), s. 107-111
 • Irzmańska E., Stefko A. : Właściwości ochronne rękawic a warunki ich użytkowania - badania ankietowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 12 (495) , s. 20-24
 • Jankowski J.: Wykorzystanie technik rzeczywistości wirtualnej do teleoperacji robota mobilnego, POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA, 2012, 2, s. 265-269
 • Jankowski T.: Dynamic changes in the filtration efficiency of cooling oil filter media, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2012, 20, 1(90), s. 105-112
 • Jeżewska A.: Kwas trichlorooctowy - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1(71), s. 105-111
 • Jeżewska A.: Bezwodnik trymelitowy - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1(71), s. 59-65
 • Jeżewska A., Szewczyńska M.: Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy konserwatora malarstwa, Medycyna Pracy, 2012, 63, 5, s. 547-558
 • Kamińska J., Tokarski T. : Znajomość i stosowanie zasad ergonomii na stanowiskach komputerowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 2 (485) , s. 24-26
 • Karpowicz J., Gryz K.: Narażenie na pola elektromagnetyczne przy czynnościach pielęgniarskich w placówkach diagnostyki rezonansu magnetycznego, Acta Bio-Optica et Informatica Medica, 2012, 18, 3, s. 206-212
 • Karpowicz J., Zradziński P., Gryz K.: Miary narażenia zawodowego na zmienne pola magnetyczne małej częstotliwości o niejednorodnym rozkładzie przestrzennym w kontekście zaleceń międzynarodowych i natury elektromagnetycznego oddziaływania na organizm, Medycyna Pracy, 2012, 63, 3, s. 317-328
 • Kondej D., Gawęda E.: Metals in dust fractions emitted at mechanical workstations, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 4, s. 453-460
 • Kondej D. Sosnowski T.: Metoda badania wpływu nanocząstek na dynamiczne napięcie powierzchniowe modelowego surfaktantu płucnego w układzie pulsującego pęcherzyka, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 5-11
 • Kowalska J.: 2-(Dietyloamino)etanol-metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1(71), s. 83-89
 • Kowalska J., Gierczak T.: Qualitative and Quantitative Analyses of the Halogenated Volatile Organic Compounds Emitted from the Office Equipment Items, DOI:10.1177/1420326X12458299 , Indoor and Built Environment, 2012
 • Kowalski P., Martynowicz P., Zając J.: Analiza symulacyjna semiaktywnego układu redukcji drgań fotela operatora samojezdnej maszyny roboczej, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 2, s. 157-160
 • Kowalski P., Zając J.: Research on simultaneous impact of hand-arm and whole-body vibration, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 1, s. 59-66
 • Kowalski P.,Zając J. : Możliwości wykorzystania piezolaminatów do badania drgań mechanicznych oddziałujących przez kończyny górne , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 8 (491) , s. 24-25
 • Krucińska I., Strzembosz W., Majchrzycka K., Brochocka A., Sulak K.: Biodegradable particle filtering half masks for respiratory protection, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2012, 6B (96), s. 77-83
 • Krukowicz T., Morzyński L. : Algorytm sterowania aktywnego układu dźwiękochłonno-izolacyjnego z wykorzystaniem sieci neuronowej i algorytmu genetycznego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 9 (492) , s. 27-29
 • Krzemińska S., Rzymski W.M.: Barrier properties of hydrogenated acrylonitrile-butadiene rubber composites containing modified layered aluminosilicates, Mater. Sc. Poland, 2012, 29, s. 285-291
 • Krzemińska S., Rzymski W.M.: Wpływ glinokrzemianów warstwowych na właściwości barierowe kauczuku butylowego, Polimery, 2012, 7-8, s. 53-59
 • Leszko W., Zradziński P. : Profesjonalna łączność mobilna i związane z nią zagrożenia elektromagnetyczne , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 4 (487) , s. 15-17
 • Ławniczek-Wałczyk A. , Gołofit-Szymczak M., Cyprowski M., Górny R.L. : Szkodliwe czynniki biologiczne w gabinetach stomatologicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 9 (492) , s. 20-23
 • Ławniczek-Wałczyk A., Gołofit-Szymczak M., Cyprowski M., Górny R.L. : Exposure to harmful microbiological agents during the handling of biomass for power production purposes, Medycyna Pracy, 2012, 63, 4, s. 395-407
 • Łężak K.: Wpływ temperatury ujemnej na przenikanie substancji chemicznych przez błony elastomerowe, Elastomery, 2012, 2/2012, s. 16-25
 • Majchrzycka K., Gutarowska B., Brochocka A., Brycki B. : New filtering antimicrobial nonwovens with various carriers for biocides as respiratory protective materials against bioaerosol, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 3, s. 375-385
 • Makowski K. : Wskaźnik ochrony i dopasowania sprzętu ochrony układu oddechowego - wyniki w laboratorium a rzeczywistość , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 10 (493) , s. 20-23
 • Malińska M., Bugajska J., Kamińska J., Jędryka-Góral A. : Analysis of conditions and organization of work of notebook computer users, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 3, s. 443-449
 • Malińska M., Namysł A., Hildt-Ciupińska K. : Promocja zdrowia w miejscu pracy - dobre praktyki (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 7 (490) , s. 18-21
 • Marszałek A. : Zagrożenie zimnym środowiskiem w aspekcie wieku pracownika i parametrów odzieży ciepłochronnej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 8 (491) , s. 20-23
 • Michalik J.S., Gajek A. : Zarządzanie bezpieczeństwem w zakładach niesevesowskich w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - niezbędne procedury zarządzania (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 5 (488) , s. 16-19
 • Milanowicz M., Budziszewski P.: Komputerowy model kończyny górnej człowieka poruszany zespołem symulowanych mięśni, POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA, 2012, 2, s. 194-200
 • Miranowicz-Dzierżawska M. : Substancje działające szkodliwie na rozrodczość - zagrożenia, narażenie, uregulowania prawne , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 12 (495) , s. 11-15
 • Młodzka-Stybel A. : Światowe zasoby informacyjne udostępniane w Bibliotece CIOP-PIB , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 4 (487) , s. 10-11
 • Młyński R., Żera J., Kozłowski E. : Zagrożenie hałasem impulsowym wytwarzanym w przemyśle oraz podczas strzałów i eksplozji , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 3 (486) , s. 22-25
 • Mockałło Z. : Innowacyjność pracowników w kontekście psychospołecznych czynników środowiska pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 9 (492) , s. 8-11
 • Myrcha K., Dąbrowski M. : Narzędzia wspomagające analizę stanu bezpieczeństwa w szkole (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 6 (489) , s. 20-22
 • Myrcha K., Dąbrowski M. : Narzędzia wspomagające analizę stanu bezpieczeństwa w szkołach (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 7 (490) , s. 15-17
 • Najmiec A. : Psychospołeczne warunki pracy kierowcy autobusu komunikacji miejskiej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 11 (494) , s. 7-11
 • Namysł A., Kazenas A., Bugajska J. : Promocja zdrowia w miejscu pracy - inwestycja w zdrowie pracownika i w kapitał firmy (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 6 (489) , s. 8-11
 • Owczarek G.: Nowe technologie w spawalniczych środkach ochrony oczu i twarzy, PROMOTOR, 2012, 10, s. 24-28
 • Owczarek G., Bartkowiak G., Wolska A., Gralewicz G.: Nowa metody oceny barierowości materiałów przeznaczonych na odzież chroniącą przed szkodliwym sztucznym promieniowaniem nadfioletowym, Prace Instytutu Elektrotechniki, 2012, 255, s. 109-123
 • Owczarek G., Jurowski P.: Metodyka pomiaru i ocena charakterystyk przepuszczania promieniowania optycznego soczewek wewnątrzgałkowych eksplantowanych z powodu zjawiska glistening, Prace Instytutu Elektrotechniki, 2012, 255, s. 201-211
 • Owczarek G., Strawiński T.: Rola inspektora ds. bezpieczeństwa, Prace Instytutu Elektrotechniki, 2012, 260, s. 129-142
 • Pawlak A.: Metoda oceny kategorii maszyn ze względu na emisję nielaserowego promieniowania optycznego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 17-32
 • Pawlak A.: Wyniki badań zmęczenia wzroku osób o umiarkowanym upośledzeniu widzenia w zależności od systemu oświetleniowego, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88, 3a, s. 88-91
 • Pawlak A., Zaremba K.: Dokładność symulacji oświetlenia pośredniego z wykorzystaniem programów oświetleniowych, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88, 4a, s. 120-122
 • Pawłowska Z. : Wskaźniki do oceny skuteczności zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 8 (491) , s. 32-34
 • Pawłowska-Cyprysiak K. : Podwójna dyskryminacja kobiet niepełnosprawnych w miejscu pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 12 (495) , s. 16-19
 • Pęciłło M.: Results of implementing programmes for modifying unsafe behaviour in Polish companies, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 4, s. 473-485
 • Piesiewicz A., Kędzierska U., Podobas E., Adamska I., Zużewicz K., Majewski P.M. : Season dependent Postembryonic Maturation of the Diurnal Rhythm of Melatonin Biosynthesis in the Chicken Pineal Gland, Chronobiology International, 2012, 29, 9, s. 1227-1238
 • Pietrowski P.: Techniki modyfikacji chemicznej struktury powierzchni adsorbentów węglowych, Przemysł Chemiczny, 2012, 4
 • Pietrowski P., Mian I., Tyczkowski J.: Activated Carbons Modified by Ar and CO2 Plasmas - Acetone and Cyclohexane Adsorption, Materials Science (Megadzotyra), 2012
 • Pośniak M., Dobrzyńska E., Szewczyńska M.: Projektowane nanomateriały w środowisku pracy. Narzędzia do oceny ryzyka, Przemysł Chemiczny, 2012, 91/4, s. 588-593
 • Pośniak M., Pestka-Pędziwiatr B.: Kwas siarkowy – frakcja torakalna – metoda oznaczania , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 97-104
 • Radosz J.: Methodology issues of ultrasonic noise exposure assessment, Noise Control Engineering Journal, 2012, 60, 6, s. 645-654
 • Radosz J. : Wpływ właściwości akustycznych sal lekcyjnych na poziom ciśnienia akustycznego mowy nauczycieli, Medycyna Pracy, 2012, 63, 4, s. 409-417
 • Radosz J., Krukowicz T.: Aparatura i metody pomiaru hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 4, s. 5-15
 • Radosz J., Mikulski W. : Ocena właściwości akustycznych pomieszczeń pracy nauczycieli na przykładzie wybranych szkół podstawowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 6 (489) , s. 16-19
 • Roman-Liu D, : Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i ryzyka rozwoju dolegliwości kończyn górnych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 1 (484) , s. 8-11
 • Rzepecki J.: Cost and benefits of implementing an occupational safety and health management system (OSH MS) in enterprises in Poland, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 2, s. 181-193
 • Rzepecki J. : Społeczne koszty wypadków przy pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 5 (488) , s. 20-23
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2011 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 141-150
 • Skowroń J. : 69. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 4 (487) , s. 29
 • Smagowska B.: Profilaktyka narażenia na hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 2, s. 5-11
 • Smagowska B., Mikulski W. : Badania laboratoryjne wpływu hałasu ultradźwiękowego na funkcje poznawcze i sprawność psychomotoryczną człowieka , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 5 (488) , s. 24-26
 • Smagowska B., Mikulski W., Radosz J. : Ocena hałasu na wybranych stanowiskach pracy call center metodą pomiarów stanowiskowych oraz techniką MIRE , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 10 (493) , s. 24-27
 • Starek-Świechowicz B., Miranowicz-Dzierżawska K., Szymczak W., Budziszewska B., Starek A. : Hematological effects of exposure to mixtures of selected ethylene glycol alkyl ethers in rats, Pharmacological Reports, 2012, 64, s. 166-178
 • Surgiewicz J.: Ocena zagrożeń organicznymi związkami metali w przemysłowych procesach produkcji i przetwarzania polichlorku winylu, Medycyna Pracy, 2012, 63, 4, s. 419-429
 • Surgiewicz J.: Tlenek wapnia – metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 129-133
 • Surgiewicz J.: Mangan i jego związki – metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 111-116
 • Szczepanowska B. : Upowszechnianie informacji o bhp za pomocą elektronicznych baz danych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 1 (484) , s. 20-22
 • Szczepanowska B. : Rola informacji w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy - międzynarodowe źródła informacji o "zielonej" ekonomii , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 9 (492) , s. 30-31
 • Szewczyńska M., Pośniak M. : Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i sucha organiczna pozostałość cząstek drobnych emitowanych ze spalin biodiesla, Medycyna Pracy, 2012, 63, 6, s. 659-666
 • Tokarski T.: Ocena ergonomii pracy w szkole, Przyjaciel przy Pracy, 2012, 3, s. 9-12
 • Tokarski T., Roman-Liu D., Kamińska K.: The Influence of Age and Type of Force on Muscle Strength Capabilities in Women, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, s. 47-57
 • Warszawska-Makuch M. : Ocena ryzyka mobbingu w miejscu pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 5 (488) , s. 8-11
 • Warszawska-Makuch M. : Przemoc w miejscu pracy - na przykładzie doświadczeń kobiet zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 10 (493) , s. 16-19
 • Widerszal-Bazyl M. (i inni): Individualism-collectivism as a moderator of the work demands-strains relationship: A cross–level and cross-national examination, Journal of International Business Studies , 2012, 43, s. 424-443
 • Wolska A. : Jak zmienia się olśnienie przykre przy różnym położeniu oka obserwatora? , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 7 (490) , s. 22-26
 • Wolska A., Latała A., Pawlak A. : Bezpieczeństwo fotobiologiczne wybranych źródeł światła stosowanych do celów oświetleniowych, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88, 6, s. 259-263
 • Zapór L.: Zintegrowane strategie badań toksyczności produktów nanotechnologii, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 4, s. 33-40
 • Zapór L. : Toksyczność nanocząsteczek metali. Wybrane zagadnienia, Przemysł Chemiczny, 2012, 91, 6, s. 1237-1240
 • Zapór L. : Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój nanotechnologii , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 1 (484) , s. 4-7
 • Zwolińska M. : Bezpieczeństwo motocyklistów w aspekcie stosowanej odzieży ochronnej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 10 (493) , s. 12-15
 • Zwolińska M., Bogdan A. : Związki zmiennofazowe w zastosowaniach techniczno-użytkowych i ergonomicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 4 (487) , s. 22-25
 • Zwolińska M., Bogdan A. : Impact of the medical clothing on the thermal stress of surgeons, Applied Ergonomics, 2012, 43, 6, s. 1096-1104
 • Żołnierczyk-Zreda D., Bedyńska S., Warszewska-Makuch M. : Work time control and mental health of workers working long hours: the role of gender and age, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 3, s. 311-320
 • Żołnierczyk-Zreda D., Majewski T. : Przystosowanie środowiska pracy do możliwości osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie, Medycyna Pracy, 2012, 63, 4, s. 493-504
 • Antoniak M. : Warunki pracy w Polsce na tle krajów UE - wyniki Europejskiego Badania Warunków Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 9 (480) , s. 26-28
 • A.Woźnica, Jeżewska A.: 1,2-epoksy-3-fenoksypropan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 1(67), s. 93-99
 • Bajon W. : Struktura i funkcje infrastruktury zarządzania logistycznego jako podstawa do wyznaczania zagrożeń pracy w jej eksploatacji , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 7-9
 • Bartkowiak G., Frydrych I. Chapter: Superabsorbents and their medical applications, Handbook of medical textiles, Edited by V Bartels, Woodhead Publishing Series in Textiles, 2011, 100
 • Baszczyński K., Jachowicz M.: Effect of Mechanical Factors on the Protective Parameters of Textile Elements in Personal Equipment Protecting Against Falls from a Height, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2011, Vol 19, No. 5(88), s. 117 - 124
 • Bogdan A. : Ocena lokalnego dyskomfortu cieplnego w pomieszczeniach biurowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 7-8 (478-479) , s. 24-26
 • Bogdan A. : Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie stresu cieplnego w pomieszczeniach zamkniętych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 3 (474) , s. 7-10
 • Brochocka A., Pietrowski P. : Wpływ nanoszenia katalizatorów na materiały węglowe - bezpieczne użytkowanie pochłaniaczy par substancji organicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 6 (477) , s. 27-29
 • Broszkiewicz R., Gajek A. : Wybrane zagadnienia prawne przewozu towarów niebezpiecznych przez obszary wielkomiejskie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 11 (482) , s. 24-25
 • Brzozowski A., Derlicka M., Szczygielska A. : Rola plakatu jako statycznej reklamy wizualnej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 28-29
 • Budziszewski P., Grabowski A., Jankowski J., Milanowicz M.: Możliwości wykorzystania rzeczywistości wirtualnej do projektowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 5
 • Bugajska J., Jędryka-Góral A., Widerszal-Bazyl M., Orłowska-Baranowska E., Sagan A., Michalak J.M., Zużewicz K., Konarska M.: Job Strain, Overtime, Life Style, and Cardiovascular Risk in Managers and Physical Workers , International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 1, s. 25–32
 • Bugajska J., Makowiec-Dąbrowska T., Bortkiewicz A., Gadzicka E., Marszałek A., Lewandowski Z., Konarska M. : Physical Capacity of Occupationally Active Population and Capability to Perform Physical Work, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 2, s. 129–138
 • Bugajska J., Żołnierczyk-Zreda D., Hildt-Ciupińska K. : Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w kontekście psychospołecznych aspektów pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 4 (475) , s. 12-15
 • Dąbrowski A., Zamojski A. : Wypadkowość w małych firmach budowlanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 11 (482) , s. 6-9
 • Domański W., Makles Z.: Zagrożenia czynnikami chemicznymi na niektórych stanowiskach pracy przemysłu obuwniczego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 1 (472), s. 18-21
 • Drygała-Puto M. : Oznaczanie środków ochrony indywidualnej znakiem CE w zamówieniach publicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 30-32
 • Farin K. : Media społecznościowe i ich wpływ na komunikację w obszarze bhp , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 9 (480) , s. 22-24
 • Gołofit-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyk A. : Biomasa jako źródło zagrożeń biologicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 17-19
 • Grabarczyk Z.: Accuracy of the measurement of electric charge transferred during ESD with capacitive loaded discharge electrode, Przegląd Elektrotechniczny, 2011, 12b, s. 57-59
 • Grabowski A., Kosiński R.A., Dźwiarek M.: Vision safety system based on cellular neural networks, Machine Vision and Applications, 2011, 22, s. 581-590
 • Groborz A., Tokarski T., Roman-Liu D.: Analysis of Postural Load During Tasks Related to Milking Cows - A Case Study, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, s. 423–432
 • Gryz K., Karpowicz J., Zradziński P. : Pole magnetyczne wytwarzane przez wyposażenie elektroenergetyczne w budynkach - zalecenia profilaktyczne dotyczące ograniczenia narażenia długotrwałego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 5 (476) , s. 16-19
 • Hildt-Ciupińska K., Bugajska J. : Rola zachowań prozdrowotnych w promocji zdrowia pracowników , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 9 (480) , s. 10-13
 • Irzmańska E., Majchrzycka K., Stefko A. : Ocena właściwego doboru rękawic ochronnych do prac z nożami ręcznymi - badania ankietowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 9 (480) , s. 14-17
 • Jankowska E.: Nanoobiekty w środowisku pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 4(70), s. 7-20
 • Jankowska E. : Badanie narażenia spawaczy na cząstki zawarte w dymach spawalniczych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 9 (480) , s. 7-9
 • Jeżewska A.: Diacetyl-metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 1(67), s. 79-85
 • Jeżewska A.: Azirydyna- metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 1(67), s. 23-29
 • Jeżewska A.,: 2- Metyloazirydyna- metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 1(67), s. 143-149
 • Jeżewska A, Buszewski B: A new method for the determination of 2,2"-dichloro-4,4"-methylenedianiline in workplace air samples by HPLC-DAD, Toxicology Mechanism & Methods, 2011, 21(7), s. 554-560
 • Jeżewska A, Buszewski B.: Isolation and determination of 4-biphenylamine for air sample by SPE-HPLC coupling, Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 2011, 34(6), s. 397-407
 • Jeżewska A., Buszewski B.: 4-chloroanilina- metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 1(67), s. 67-73
 • Jeżewska A., Buszewski B.: Anilina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 1(67), s. 17-23
 • Jeżewska A. ,Buszewski B.: 4,4"- Metylenodianilina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 1(67), s. 137-143
 • Kalwasiński D., Filipek D. : Multimedialna wizualizacja zagrożeń mechanicznych związanych z użytkowaniem maszyn w przemyśle metalowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 11 (482) , s. 14-17
 • Kowalska J.: 2- Cyjanoakrylan etylu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 1(67), s. 73-79
 • Kowalska J., Zapór L. : Ocena narażenia na czynniki biologiczne i chemiczne w małych zakładach gastronomicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 5 (476) , s. 12-15
 • Kowalski P. : Examining the Effectiveness of Anti-Vibration Gloves With a Neural Network, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 3, s. 241-247
 • Kozłowski E., Żera J., Młyński R. : Effect of Musician’s Earplugs on Sound Level and Spectrum During Musical Performances , International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 3, s. 249-254
 • Kratochwil A., Biernacki A., Suchecka M.: Nowości w serwisie dla mikroprzedsiębiorstw - bhp w rolnictwie indywidualnym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 5(476) , s. 28-29
 • Kryst L. : Zdarzenia niepożądane i błędy medyczne w opiece zdrowotnej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 11 (482) , s. 22-23
 • Krzemińska S. : Odporność materiałów ochronnych na substancje chemiczne - metodyka badania , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 7-8 (478-479) , s. 32-34
 • Krzemińska S., Irzmańska E.: Zagrożenie olejami mineralnymi na stanowiskach pracy oraz nowe rozwiązania polimerowych materiałów ochronnych w wybranych środkach ochrony indywidualne, Medycyna Pracy, 2011, 62(4), s. 435–443
 • Krzemińska S., Rzymski W.M.: Effect of multiple exposure of solvents on protective properties of cured butyl rubber, Przemysł Chemiczny, 2011, 90/8, s. 1593-1597
 • Krzemińska S., Rzymski W.M.: Barrierity of Hydrogenated Butadiene-Acrylonitrile Rubber and Butyl Rubber After Exposure to Organic Solvents, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, Vol. 17, No. 1, s. 41–47
 • Krzyśków B. : Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników tymczasowych - uwagi de lege ferenda , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 7-8 (478-479) , s. 27-31
 • Kurczewska A: Odzież ochronna antyelektrostatyczna - wymagania, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 2/2011, s. 12-15
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.,: CZYNNIKI SZKODLIWE - Jak chronić skórę dłoni, Przyjaciel przy pracy, 2011, 2, s. 20-23
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J. : Występowanie zawodowych chorób skóry w Unii Europejskiej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 6 (477) , s. 24-26
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K., Padlewska K. : A Survey of Work-Related Skin Diseases in Different Occupations in Poland, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 2, s. 207–214
 • Łastowiecka-Moras E., Bugajska J. : Naturalne promieniowanie UV a przedwczesne starzenie się skóry człowieka , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 6 (477) , s. 8-10
 • Łężak K. : Oddziaływanie gorących cząstek powstających podczas spawania na odzież ochronną - nowa metoda badania , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 14-16
 • Łuczak A. : Bezpieczeństwo pracy w transporcie drogowym - perspektywa europejska , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 6 (477) , s. 15-19
 • Łuczak A., Tarnowski A. : Dobór zawodowy kierowców - selekcja pozytywna czy negatywna , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 4 (475) , s. 9-11
 • Marszałek A. : Zimne środowisko - sposoby zabezpieczenia organizmu człowieka przed oddziaływaniem zimna , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 10 (481) , s. 18-21
 • Michalik J.S., Gajek A., Janik P., Zając S., Koniuch A., Obolewicz A., Porowski R. : Propozycje poprawy zarządzania bezpieczeństwem w cyklu transportowym przewozów drogowych towarów niebezpiecznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 5 (476) , s. 24-27
 • Michalik J.S., Gajek A. Słomka L.: Poważne awarie w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów (1) - prognozy skutków, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 3 (474), s. 15-18
 • Michalik J.S., Gajek A., Słomka L. : Poważne awarie w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów (2) - ocena skutków , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 4 (475) , s. 6-8
 • Michalik J.S., Gajek A., Słomka L., Janik P. : Zagrożenia poważnymi awariami w Polsce jako ważna przesłanka do programowania działań ratownictwa medycznego, [W]: Bezpieczeństwo w środowisku pracy. Postępy medycyny pracy, ratownictwa medycznego i inżynierii bezpieczeństwa pracy. Wyd.: Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań, 2011, s. 469-485
 • Milanowicz M., Budziszewski P.: Wykorzystanie symulacji komputerowej do rekonstrukcji wypadków przy pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 3
 • Milanowicz M., Budziszewski P.: Wykorzystanie komputerowego modelu człowieka do rekonstrukcji wypadków przy pracy, Mechanik, 2011, 7, s. 567-574
 • Miranowicz-Dzierżawska M. : Rozporządzenie CLP - zharmonizowana klasyfikacja oraz oznakowanie chemikaliów , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 2 (473) , s. 16-19
 • Młodzka-Stybel A. : Słownictwo z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy w bazach Międzynarodowej Organizacji Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 2 (473) , s. 23-25
 • Mockałło Z. : Styl przywództwa a dobrostan psychiczny pracowników , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 1 (472) , s. 10-13
 • Morzyński L. : Wykorzystanie algorytmów genetycznych do ograniczania zawodowej ekspozycji na hałas , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 10 (481) , s. 9-12
 • Namysł A., Pawłowska-Cyprysiak K., Malińska M., Bugajska J. : Młody pracownik - bezpieczny start pod skrzydłami pracodawcy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 10 (481) , s. 22-25
 • Ordysiński S. : Analizy wybranych danych statystycznych dotyczących wypadków przy pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 32-35
 • Owczarek G., Wolska A., Bartkowiak G. : Ocena skuteczności oraz dobór materiałów barierowych używanych do produkcji odzieży chroniącej przed promieniowaniem nadfioletowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 9 (480) , s. 18-21
 • Pawlak A. : System oświetlenia stanowisk pracy z komputerem dla osób niedowidzących , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 6 (477) , s. 11-14
 • Pawłowska Z. : Strategia UE na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy - ocena wyników metodą Scoreboard , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 6 (477) , s. 20-23
 • Pawłowska Z. : Wdrażanie zasad odpowiedzialności społecznej w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy a jakość życia w pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 4 (475) , s. 16-18
 • Pawłowska-Cyprysiak K. : Uwarunkowania jakości życia osób z niepełnosprawnością ruchową , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 10 (481) , s. 6-8
 • Pęciłło M.: Programy modyfikacji zachowań niebezpiecznych - wyniki wdrażania w wybranych polskich przedsiębiorstwach , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 5 (476) , s. 9-11
 • Pęciłło M., : Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy a społeczna odpowiedzialność biznesu w ujęciu norm SA i ISO , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 3 (474) , s. 19-21
 • Piętka M.: Środki ochrony indywidualnej w programach i narzędziach informatycznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 1, s. 22-23
 • Pleban D.: A Global Index of Acoustic Assessment of Machines - Results of Experimental and Simulation Tests , International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 3, s. 277-286
 • Smagowska B. : Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy maszyn i urządzeń ze sprężonym powietrzem , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 7-8 (478-479) , s. 38-41
 • Smagowska B. : Hałas na stanowiskach obsługi infolinii - ocena narażenia oraz sposoby ograniczania , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 4 (475) , s. 22-25
 • Sobolewski A., Zwolińska M. : O problemach związanych z oceną środowiska cieplnego za pomocą wskaźnika PMV , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 20-23
 • Suchecka M.: Nowości w portalu www.ciop.pl, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 2, s. 26-29
 • Sudoł-Szopińska I., Bogdan A., Szopiński T., Panorska A. K., Kołodziejczak M. : Prevalence of Chronic Venous Disorders Among Employees Working in Prolonged Sitting and Standing Postures, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 2, s. 165–173
 • Sychowicz A., Biernacki A., Suchecka M. : TestMaker - program komputerowy wspomagający tworzenie elektronicznych zadań testowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 7-8 (478-479) , s. 35-37
 • Szczygielska A. : Behawioralne podejście do zmiany postaw wobec bezpieczeństwa pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 10 (481) , s. 26-29
 • Szczygielska A. : Poznawcze, behawioralne i społeczne podejście do zmiany postaw wobec bezpieczeństwa pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 4 (475) , s. 19-21
 • Szewczyńska M., Pośniak M., Dobrzyńska E., Jeżewska A.: Czynniki chemiczne w zakładach fryzjerskich - zagrożenia i profilaktyka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 1, s. 14-17
 • Taradejna B. : Oczekiwania motywujące nauczycieli do podjęcia pracy pedagogicznej , 2011, 12 (483) , s. 24-27
 • Wawrzeńczyk-Zdżyłowska A., Zawieska W. M. : Problemy zrównoważonego rozwoju w analizie wibroakustycznej środowiska pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 10-13
 • Wolska A., Latała A. : Ocena ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na naturalne promieniowanie nadfioletowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 7-8 (478-479) , s. 12-16
 • Wolska A., Pośniak M., Szewczyńska M.: Naturalne promieniowanie UV i fototoksyczne substancje chemiczne - metoda oceny ryzyka zawodowego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 10, s. 13-17
 • Zradziński P., Roman-Liu D, : Ochrona operatorów rezystancyjnych zgrzewarek podwieszanych przed zagrożeniami elektromagnetycznymi i biomechanicznymi , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 11 (482) , s. 10-13
 • Zużewicz K., Saulewicz A., Konarska M., Kaczorowski Z. : Heart Rate Variability and Motion Sickness During Forklift Simulator Driving, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 4, s. 403-410
 • Makles Z., Domański W.: Zagrożenia chemiczne i biologiczne - sortowanie odpadów komunalnych (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 3 (462), s. 22-25
 • Augustyńska D., Pleban D. : Walka z hałasem i drganiami , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 6-11
 • Baraniecka J., Pyrzyńska K., Szewczyńska M., Pośniak M., Dobrzyńska E.: Emission of polycyclic aromatic hydrocarbons from selected processes in steelworks, Journal of Hazardous Materials, 2010, 183, s. 111-115
 • Bartkowiak G: Influence of Undergarment Structure on the Parameters of the Microclimate under Hermetic Protective Clothing, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, 2010, Vol. 18, No. 4 (81), s. 82-86
 • Bartkowiak G. : Kierunki rozwoju odzieży inteligentnej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 1 (460) , s. 18-22
 • Bartuzi P., Kamińska J. : Obciążenie i dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego a poziom wiedzy pracowników o ergonomii stanowiska komputerowego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 2 (461) , s. 21-23
 • Bartuzi P., Tokarski T., Roman-Liu D.: The effect of the fatty tissue on EMG signal in young women, Acta Of Bioengineering And Biomechanics, 2010, 12, s. 87-92
 • Baszczyński K., Jachowicz M.: Wytyczne do samodzielnej oceny stanu technicznego przemysłowych hełmów ochronnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 2/2010, s. 10-12
 • Bogdan A.: Metody oceny środowiska umiarkowanego cieplnie zgodnie z zapisem normy PN-EN ISO 7730:2006, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 93-100
 • Bogdan A. : Metoda oceny ryzyka zawodowego podczas pracy w środowisku zimnym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 9 (468) , s. 26-28
 • Bogdan A., Sudoł-Szopińska I., Łuczak A., Konarska M., Pietrowski P: Ocena komfortu i obciążenia cieplnego człowieka z zastosowaniem wirtualnych manekinów termicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 11 (470) , s. 8-11
 • Dobrzyńska E., Szewczyńska M., Pośniak M., Buszewski B.: Chlorinated Volatile Organic Compounds - Old, however, Actual Analytical and Toxicological Problem., Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2010, 40 (issue 1), s. 41--57
 • Domański W.: Zagrożenia czynnikami chemicznymi podczas eksploatacji cieczy chłodząco-smarujących sporządzanych na bazie olejów mineralnych, (W: Międzynarodowe Forum "Oleje i smary dla przemysłu 2010" 6-7 październik 2010, Wieliczka), 2010
 • Domański W., Makles Z.: Palenie wyrobów tytoniowych - czynne i bierne zagrożenia chemiczne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12 (471), s. 11-15
 • Domański W., Piotrowski T.: Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki dotyczące atmosfer wybuchowych w miejscu pracy. Założenia do projektu wzoru „dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem” Zagrożenia wybuchowe pyłów w obiektach produkcyjnych i magazynowych, (W: Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa), Rosnówek k/Poznania, 1-2 grudnia, 2010
 • Farin K. : Bezpieczeństwo pracy w fotografii , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8 (466-467) , s. 7-9
 • Gajek A., Michalik J.S.: Obliczeniowa metoda prognozowania i ocena możliwości powstawania PCDDs oraz PCDFs podczas pożarowego scenariusza poważnych awarii przemysłowych, Przemysł Chemiczny , 2010, 89, 5, s. 742-746
 • Gajek A., Michalik J.S.: Prekursory oraz uprzywilejowane reakcje niekontrolowane mogące spowodować poważne awarie przemysłowe o największym ryzyku powstawania toksycznych PCDDs oraz PCDFs, Przemysł Chemiczny, 2010, 89, 5, s. 747-752
 • Gajek A., Michalik J.S., Janik P., Dziwulski D., Zając S., Adamczyk A., Sakrajda S., Rybacki W.: Zakłady niesevesowskie: struktura branżowa, występujące niebezpieczne substancje chemiczne oraz stan zarządzania ryzykiem poważnych awarii przemysłowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 4 (463), s. 14-18
 • Gajek A., Michalik J.S., Rutkowska H., Janik P., Dziwulski D., Zając S.: Zasady kwalifikacji zakładów niesevesowskich zagrażających poważną awarią przemysłową stosowane przez Inspekcję Ochrony Środowiska i Państwową Straż Pożarną, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 3 (462), s. 12-16
 • Gawęda E.: Kobalt i jego związki - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 163-167
 • Gawęda E.: Tlenek magnezu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 221-226
 • Gawęda E. : Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych (3) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12 (471) , s. 25-27
 • Gierasimiuk J. : Zapewnianie zgodności maszyn z nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 1 (460) , s. 8-13
 • Gołofit-Szymczak M., Dobrzyńska E.: O bezpiecznej pracy personelu sprzątającego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 2, s. 6
 • Gołofit-Szymczak M., Górny R.L. : Bacterial and Fungal Aerosols in Air-Conditioned Office Buildings in Warsaw, Poland - The Winter Season, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 4, s. 465–476
 • Górski P.: Możliwość lokalizacji źródeł dźwięku przez osoby z dysfunkcją słuchu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8, s. 35-37
 • Grabarczyk Z., Tarkowski P.: Radioelectronic methods for ESD detection and localization,, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, 12, s. 46-48
 • Grabowski A., Kosiński R.: Life span in online communities, Phys. Rev., 2010, E 82
 • Gralewicz G., M. Jachowicz, Baszczyński K.: System elektronicznego monitoringu parametrów środków ochrony indywidualnej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12, s. 16-18
 • Janecka J., Farin K. : Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy. Europejska kampania informacyjna na rzecz oceny ryzyka zawodowego - zakończona , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 3 (462) , s. 26-27
 • Jankowska E., Pośniak M. : Stężenie i rozkład wymiarowy cząstek spalin silników Diesla w powietrzu w garażu , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 1 (460) , s. 23-27
 • Jeżewska A.: n-Butan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 107-112
 • Jeżewska A., Buszewski B.: Bifenylo-4-amina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 101-106
 • Jeżewska A., Buszewski B.: 2,2`-Dichloro-4,4`-metylenodianilina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 125-130
 • Kamińska J., Roman-Liu D., Zagrajek T., Borkowski P. : Differences in Lumbar Spine Load Due to Posture and Upper Limb External Load, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 4, s. 421–430
 • Karpowicz J., Grabarczyk Z.J. : Zagrożenia elektromagnetyczne i elektryczność statyczna , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 32-35
 • Kazenas A. : Psychospołeczne czynniki ryzyka występujące na stanowiskach pracy w sektorze hotelarskim i gastronomicznym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8 (466-467) , s. 17-19
 • Konarska M. : Ergonomia to wygoda i zdrowie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 26-31
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Aerosol Generation and Identification for Model Studies of Particle - Lung Interactions, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 1, s. 41-48
 • Koradecka D., Pośniak M., Widerszal-Bazyl M., Augustyńska D., Radkiewicz P.: A Comparative Study of Objective and Subjective Assessment of Occupational Risk, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 1, s. 3-22
 • Kowalska J.: Ortokrzemian tetraetylu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 193-198
 • Krukowicz T.: Active noise control algorithm based on a neural network and nonliner input-output system identification model., Archives Of Acoustics, 2010, vol. 35 no. 2
 • Krukowicz T.: Elektroniczny sygnalizator przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu pod ochronnikami słuchu., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12, s. 19-21
 • Krukowicz T.: Mikroprocesorowy wskaźnik dozymetryczny do monitorowania narażenia na hałas w środowisku pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 11, s. 24-26
 • Krzyśków B. : Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób młodych odbywających staże dla bezrobotnych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8 (466-467) , s. 20-23
 • Krzyśków B. : Warunki pracy pracowników tymczasowych - badania ankietowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 11 (470) , s. 20-23
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.: Środki ochrony skóry - wymagania, dobór, znakowanie, aplikacja i program ochrony skóry (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7/8 (466-467), s. 32-34
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.: Chronić skórę rąk, Elastomery, 2010, 6(85), s. 23-28
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.: Środki ochrony skóry - definicje, rodzaje, zastosowanie, ocena ryzyka zawodowego i obowiązujące w Polsce regulacje prawne (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 6 (445), s. 23 -25
 • Majchrzycka K., Gutarowska B., Brochocka A.: Aspects of Tests and Assessment of Filtering Materials Used for Respiratory Protection Against Bioaerosols. Part I: Type of Active Substance, Contact Time, Microorganism Species, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 2, s. 263–273
 • Majchrzycka K., Gutarowska B., Brochocka A. : Aspects of Tests and Assessment of Filtering Materials Used for Respiratory Protection Against Bioaerosols. Part II: Sweat in the Environment, Microorganisms in the Form of a Bioaerosol, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 2, s. 275–280
 • Majchrzycka K., Gutarowska B., Brochocka A., Brycki B.: Bezpiecznie na każdym stanowisku pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 36-41
 • Makles Z., Domański W.: Palenie wyrobów tytoniowych - czynne i bierne zagrożenia chemiczne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12 (471), s. 11-15
 • Makles Z., Szewczyńska M.: Zasoby piśmiennicze jako źródło zagrożeń chemicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8 (466-467), s. 38-42
 • Malińska M., Bugajska J. : The Influence of Occupational and Non-Occupational Factors on the Prevalence of Musculoskeletal Complaints in Users of Portable Computers, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 3, s. 337–343
 • Michalik J.S.: Major Industrial Accidents (Chapter 22), (W: Handbook of Occupational Safety and Health. , CRC Press, Taylor & Francis Group), (Pod red.: Ed. D. Koradecka), 2010
 • Michalik J.S.: Zagrożenia poważnymi awariami w zakładach stacjonarnych oraz w transporcie niebezpiecznych substancji chemicznych jako możliwe przyczyny sytuacji kryzysowych, (W: Ochrona infrastruktury krytycznej, rozdz. Zagrożenia elementów kluczowych infrastruktury państwa – wybrane aspekty w kontekście zarządzania kryzysowego. s. 125-141 ), (Pod red.: A. Tyburska, Wyższa Szkoła Policji), Szczytno, 2010
 • Młodzka-Stybel A. : Przegląd najnowszych publikacji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 11 (470) , s. 28-31
 • Młodzka-Stybel A. : ESENER. Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych zagrożeń w środowisku pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12 (471) , s. 5-7
 • Młodzka-Stybel A. : Aktualizacja tezaurusa Bezpieczeństwo pracy i ergonomia , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 6 (465) , s. 19-22
 • Morzyński L., Górski P.: Algorytmy genetyczne w ograniczaniu zawodowej ekspozycji na hałas, (W: Materiały konferencyjne WIBROTECH 2010), Sękocin Stary, 2010
 • Najmiec A., Łuczak A. : Społeczne aspekty kultury bezpieczeństwa na drodze i w firmach transportowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8 (466-467) , s. 10-13
 • Niesler A., Górny R.L., Ławniczek-Wałczyk A., Gołofit-Szymczak M. i inni: Microbial contamination of storerooms at the Auschwitz-Birkenau Museum, Aerobiologia, 2010, (DOI 10.1007/s10453-
 • Pawlak A. : Nowe wymagania w projekcie europejskiej normy oświetleniowej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 10 (469) , s. 22-25
 • Pawłowska K. : Motywacja osób niepełnosprawnych do podjęcia i utrzymywania pracy zawodowej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8 (466-467) , s. 24-27
 • Pawłowska Z. : Zarządzać bezpieczeństwem to przewidywać zagrożenia , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 42-43
 • Pawłowska Z. : Wdrażanie w przedsiębiorstwach wymagań dotyczących oceny ryzyka zawodowego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 1 (460) , s. 28-31
 • Pęciłło M., : Skuteczność programów modyfikacji zachowań niebezpiecznych - doświadczenia zagranicznych przedsiębiorstw , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 11 (470) , s. 16-19
 • Podgórski D. : The Use of Tacit Knowledge in Occupational Safety and Health Management Systems, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 3, s. 283–310
 • Pościk A. : Indykacja degradacji materiałów polimerowych za pomocą barwników fotochromowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 6 (465) , s. 26-29
 • Pośniak M. : Zagrożenia chemiczne i pyłowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 18-25
 • Pośniak M., Dobrzyńska E., Domański W.: Niebezpieczne substancje chemiczne w przemyśle tekstylno-odzieżowym - ocena ryzyka zawodowego, (W: Sympozjum pt.: „Chemiczne szkodliwości zawodowe środowiskowe”, Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych), Łódź, 7-8 grudnia, 2010
 • Pułkowski M., Domański W.: Bezpieczeństwo transportu drogowego paliw płynnych w cysternach - podstawowe obowiązki uczestników przewozu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 9(468), s. 9-13
 • Roman-Liu D., Tokarski T. : Ocena obciążenia statycznego z zastosowaniem metody OWAS , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8 (466-467) , s. 28-31
 • Rzepecki J. : Badanie zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 9 (468) , s. 22-25
 • Rzepecki J. : Badanie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie (3) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 11 (470) , s. 12-15
 • Rzepecki J. : Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 6 (465) , s. 10-13
 • Rzepecki J. : Oddziaływanie motywacyjne systemu zróżnicowanej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 3 (462) , s. 8-11
 • Surgiewicz J.: Wodorotlenek potasu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 237-242
 • Surgiewicz J. : Wybrane aspekty bezpieczeństwa pracy w procesach produkcji i przetwarzania PVC , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 10 (469) , s. 26-29
 • Szczepanowska B. : Nowości w portalu Międzynarodowej Organizacji Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12 (471) , s. 8-10
 • Szczygielska A. : Działalność Forum Liderów w 2010 roku , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12 (471) , s. 2-4
 • Szczygielska A., Małobęcki E.: Metody socjalizacji adeptów górnictwa na przykładzie działań Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8 (466-467) , s. 14-16
 • Szewczyńska M., Dobrzyńska E., Pośniak M.: Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy personelu sprzątającego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 2, s. 7-9
 • Szewczyńska M., Osytek A., Pośniak M., Galwas-Grzeszkiewicz M.: N-Hydroksymocznik - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 155-162
 • Szewczyńska M., Osytek A., Pośniak M., Galwas-Grzeszkiewicz M.: Sulpiryd - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 205-212
 • Szewczyńska M., Osytek A., Pośniak M., Galwas-Grzeszkiewicz M.: Diprofilina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 131-137
 • Wolska A., Dźwiarek M. : Technicznie rzecz biorąc , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 12-17
 • Wolska A., Gałecki Ł.: Narażenie zawodowe na naturalne promieniowanie nadfioletowe w Polsce - ocena szacunkowa , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 1 (460) , s. 14-17
 • Wolska A., Głogowski P.: Promieniowanie laserowe. Dokumentacja dopuszczalnych wartości natężenia czynnika fizycznego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 5-78
 • Woźnica A.: Propan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 199-204
 • Zatorski W., Zapór L., Jankowska E.,: Wybrane zagadnienia toksyczności nanocząstek wykorzystywanych w produkcji nanokompozytów polimerowych , (W: wykład plenarny, XIV Seminarium, "KOMPOZYTY 2011 - Teoria i praktyka", marzec 2010), 2010
 • Zatorski W., Zapór L., Jankowska E. J: Wybrane zagadnienia toksyczności nanocząstek wykorzystywanych w produkcji nanokompozytów polimerowych, Kompozyty 10, 2010, 1, s. 3-10
 • Zużewicz K., Konarska M., Łuczak A. : Injured Professional Drivers in Poland - An Analysis of the Causes and Effects in Relation to the Time of the Road Accident , International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 1, s. 81-91
 • Zużewicz K., Konarska M., Łuczak A. : Problematyka wypadkowości wśród kierowców flotowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 9 (468) , s. 4-8
 • Zwolińska M., Bogdan A. : Izolacyjność cieplna odzieży , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 2 (461) , s. 17-20
 • Żołnierczyk-Zreda D. : Stres w pracy - gdzie obecnie jesteśmy? , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 10 (469) , s. 6-07
 • Domański W.: Zagrożenia N-nitrozoaminami na stanowiskach wulkanizacji ciągłej, Kauczuki Naturalne i Syntetyczne. Dodatek nr 6 do Tworzywa Sztuczne i Chemia nr 5, 2009, 6, s. 9-11
 • Augustyńska D.: Wartości graniczne ekspozycji na infradźwięki - przegląd piśmiennictwa, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 2(60), s. 5-15
 • Augustyńska D., Radosz J.: Hałas w szkołach - wpływ hałasu szkolnego na uczniów i nauczycieli oraz jego profilaktyka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 10 (457), s. 8-10
 • Augustyńska D., Radosz J.: Hałas w szkołach - przegląd badań, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 9 (456), s. 16-19
 • Baraniecka J. , Pyrzyńska K. ,Szewczyńska M., Pośniak M. ,Jankowska E.: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne we frakcjach pyłów emitowanych do powietrza w wybranych procesach IV Konferencja chromatograficzna - Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej 15 -16 października, Warszawa, Brak, 2009
 • Baszczyński K., Jachowicz M. : The Effect of the Use of Full Body Harnesses on Their Protective Properties, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, 15, 4, s. 435–446
 • Baszczyński K., Jachowicz M. : Corrosion of Retractable Type Fall Arresters, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, 15, 3, s. 265-275
 • BergesM., Mohlmann C., Welter J., Bard D., Mark D., Brouwer D., Stuurman B., Nieboer-op de Weegh M., Jankowska E.: Exposure estimation from aerosol measurements in nanotechnology industries, (W: Proceesing of 4th International Conference on Nanotechnology - Occupational and Environmental), Brak, Health, Helsinki, 2009
 • Bogdan A.: Metody oceny oddziaływania mikroklimatu zimnego na organizm człowieka, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 195-201
 • Bogdan A. : Ocena środowiska zimnego - według PN-EN ISO 11079:2008 , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 3 (450) , s. 2-5
 • Bogdan A. : Ocena obciążenia termicznego podczas pracy na wybranych stanowiskach w piekarni , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 9 (456) , s. 10-12
 • Brochocka A., Majchrzycka K.: Technology for the Production of Bioactive Melt-blown Filtration Materials Applied to Respiratory Protective Devices, FIBRES and TEXTILES in Eastern Europe, 2009, Vol. 17, No 5(76), s. 92-98.
 • Brouwer D., Stuurman B., Welter J., Moehlmann C., Berges M., Bard D., Wake D., Jankowska E., Mark D.: The NANOSH database for results of workplace air monitoring studies to manufactured nanomaterials (MNM): A preliminary tool to estimate the potential for inhalation exposure?, (W: Proceesing of 4th International Conference on Nanotechnology - Occupational and Environmental Health), Brak, Helsinki, Finland, 2009
 • Bryzik A., Jurzak-Krzywonos H., Gemra M., Meres A., Anczyk E., Górny R., Guziejewska A., Lewandowska A.: Stres środowiskowy, Praca, Zdrowie, Bezpieczeństwo, 2009, 1 (211), s. 1-5
 • Brzozowski Z.K., Staszczak S., Kozioł P., Zatorski W. and Bogdał D.: DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF NOVEL FIRE SAFE EPOXY RESINS, CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY, Vol.3, 2009, 4
 • Bugajska J., Jędryka Góral A., Głuszko M., Żołnierczyk-Zreda D., Sagan A., Rell-Bakaralska M., Pazdur J., Seidler H., Rial M., and PGR-SES-AIMs: Psychological stress in rheumatoid arthritis patients: a comparative Polish- German study Autoimmunity Review, Brak, 2009
 • Bugajska J., Michalak J.M., Jędryka-Góral A., Sagan A., Konarska M. : Coronary Heart Disease Risk Factors and Cardiovascular Risk in Physical Workers and Managers, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, 15, 1, s. 35-43
 • Dąbrowski A.: Przenośne pilarki łańcuchowe -- ochrona operatora przed kontaktem z ruchomym narzędziem, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 1
 • Dąbrowski A., Więsik J.: Jak ograniczyć zagrożenie odbiciem pilarki, Drwal, 2009, 12
 • Dąbrowski M., Myrcha K.: Accidents at school, (W: General problems of work safety. Work safety management), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2009
 • Domański W., Makles Z.: Gospodarka odpadami chemicznymi w laboratoriach. , (W: Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium. Praktyczny poradnik dla pracowników laboratoriów: medycznego, chemicznego i mikrobielogicznego), Verlag Dashöfer, Warszawa, 2009
 • Domański W., Makles Z.: Gazy techniczne w pracy laboratoryjnej, (W: Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium. Praktyczny poradnik dla pracowników laboratoriów: medycznego, chemicznego i mikrobielogicznego), Verlag Dashöfer, 2009
 • Domański W. Makles Z.: Substancje pożarowo - i wybuchowo niebezpieczne w laboratoriach, (W: Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium. Praktyczny poradnik dla pracowników laboratoriów: medycznego, chemicznego i mikrobiologicznego), Verlag Dashöfer, Warszawa, 2009
 • Domański W., Makles Zb.: Zagrożenia chemiczne w przemyśle obuwniczym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 4, s. 19-22
 • Domański W., Makles Zb.: Zagrożenia atmosferą wybuchową w środowisku pracy cz. III, Przyjaciel przy Pracy, 2009, 1, s. 20-21
 • Domański W., Makles Zb.: Zagrożenia atmosferą wybuchową w środowisku pracy cz. IV, Przyjaciel przy Pracy, 2009, 2, s. 27-29
 • Dźwiarek M.: Case study of conformity assessment of automated production line, Pomiary, Automatyka, Robotyka, 2009, 10, s. 38-44
 • Gawęda E.: Tlenek cynku - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 175-180
 • Gawęda E.: Jod - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 153-157
 • Gawęda E.: Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 9 (456), s. 24-25
 • Gołofit-Szymczak M.: Wirus A(H1N1). Drogi zakażenia i profilaktyka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 5, s. 2
 • Gołofit-Szymczak M., Zapór L.: Szkodliwe czynniki biologiczne w zakładach fryzjerskich, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 1 (448), s. 20-22
 • Górny R.L.: Aerozole biologiczne - rola normatywów higienicznych w ochronie środowiska i zdrowia., (W: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych), ŁódŸź, 2009
 • Górski P.: Możliwości ograniczania hałasu powodowanego przez sygnalizatory dźwiękowe instalowane na przejściach na pieszych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 7-8
 • Górski P. : Możliwości ograniczania hałasu powodowanego przez sygnalizatory dźwiękowe instalowane na przejściach dla pieszych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 7-8 (454-455) , s. 38-41
 • Górski P., Krukowicz T.: Redukcja hałasu w torze komunikacji pojazdu uprzywilejowanego., (W: 56 Otwarte Seminarium z Akustyki, OSA), Brak, Warszawa-Goniądz, 2009
 • Górski P., Morzyński L.: Adaptacyjny sygnalizator akustyczny na przejściach dla pieszych, XXXVII Zimowa szkoła zwalczania zagrożeń wibroakustycznych, Gliwice-Korbielów, 2009
 • Grabarczyk Z.: Limitation of usage of the relaxation time of low-conducting materials for estimation of decay time of electrostatic charge, Przegląd Elektrotechniczny, 2009, 12, s. 59-60
 • Grabowski A.: Human behavior in online social systems, Eur. Phys. J. B, 2009, 69, s. 605-611
 • Grabowski A.: Opinion formation in a social network: The role of human activity, Physica A, 2009, Volume 388, Issue 6, s. 961-966
 • Grabowski A., Kosiński R., Dźwiarek M.: Artificial neural network for worker presence identyfication in dangerous zones using stereovision, Pomiary Automatyka Robotyka, 2009, 2, s. 142-151
 • Gralewicz G., Więcek B.: Active Thermography in Qualitative Evaluation of Protective Materials, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, 15, 4, s. 363–371
 • Gryz K., Karpowicz J., Kurczewska A., Stefko A., Smalcerz A. : Ograniczanie ryzyka zawodowego przy źródłach pól elektromagnetycznych (3) - przegląd wybranych materiałów barierowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 3 (450) , s. 22-26
 • Jankowska E.: Cząstki drobne w dymach spawalniczych, (W: Materiały Seminarium Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych nt. "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy"), Brak, Łódź, 2009
 • Jankowska E., Zatorski W.: Emission of nanosize particles in the process of nanoclay blending, (W: Proceedings of IEEE 2009, DOI 10.1109/ICQNM.2009.33, pp. 147-151), Brak, Cancun, Mexico, 2009
 • Jankowska E., Bard D., Zatorski W.: Emission of nanosize particles in the process of burning foams with nanoclay, (W: Proceesing of 4th International Conference on Nanotechnology - Occupational and Environmental Health), Brak, Helsinki, Finland, 2009
 • Jankowska E., Kałużka J.: Struktury filtracyjno - sorpcyjne do oczyszczania powietrza z aerozoli wysokotemperaturowych., (W: Materiały Seminarium Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych nt. "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy"), Brak, Łódź, 2009
 • Jankowska E., Pośniak M.: Number and mass concentrations and surface area of particles in Diesel exhaust fumes, (W: European Aerosol Conference 2009, Abstract T083A22.), Brak, Karlsruhe, 2009
 • Jankowska E., Zatorski W.: Emission of Nanosize Particles in the Process of Nanoclay Blending, The Third International Conference on Quantum, Nano and Micro Technologies, ICQNM 2009, February 1-7 Cancun, Mexico., Brak, Cancun, Mexico, 2009
 • Jankowska E., Zatorski W.: Emission of Nanosize Particles in the Process of Nanoclay Blending, (W: The Third International Conference on Quantum, Nano and Micro Technologies, ICQNM), February 1-7 Cancun, Mexico, 2009
 • Jankowska E., Zatorski W.: Concentration of nanosize particles when determining ZnO and TiO2 parameters, (W: Proceesing of 4th International Conference on Nanotechnology - Occupational and Environmental Health), Brak, Helsinki, Finland, 2009
 • Jankowska E., Zatorski W.: Nanoparticles emitted in the process of NanofilR5 blending, (W: (W: European Aerosol Conference 2009, Abstract T011A09)), Karlsruhe, 2009
 • Jankowski T.: Filtracja aerozoli cieczy emitowanych podczas obróbki mechanicznej z użyciem chłodziw olejowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 7-8(454-455), s. 29-33
 • Jankowski T.: Effect of air flow distribution on dust emission and efficiency of local exhaust ventilation during wood grinding, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2009), Brak, Karlsruhe, Niemcy, 2009
 • Jankowski T.: Heksafluorek siarki jako znacznik gazowy w badaniach emisji zanieczyszczeń powietrza., (W: Materiały 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego nt. "Chemia dla Społeczeństwa"), Brak, Łódź, 2009
 • Jankowski T.: Effect of air flow distribution on dust emission and efficiency of local exhaust ventilation during wood grinding, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2009), Brak, Karlsruhe, Niemcy, 2009
 • Jankowski T.: Badania emisji zanieczyszczeń pyłowych w procesach obróbki skrawaniem z użyciem metody znaczników gazowych, (W: Materiały Seminarium Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych nt. "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy"), Brak, Łódź, 2009
 • Jankowski T.: Znaczniki gazowe w ocenie emisji zanieczyszczeń przenoszonych powietrzem, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 2(449), s. 14-16
 • Jankowski T.: Sulfur hexafluoride as a tracer gas for evaluation of the emission of airborne pollutants by machining operations, (W: Materiały International Congress of Young Chemists, 7th YoungChem 2009), Brak, Warszawa, 2009
 • Jankowski T.: Evaluation of the emissions of airborne pollutants from machines using trace gas technique, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2009), Brak, Karlsruhe, Niemcy, 2009
 • Jankowski T., Gądor W.: Filtracja aerozoli cieczy w procesach obróbki z użyciem chłodziw olejowych, (W: Materiały Seminarium Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych nt. "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy"), Brak, Łódź, 2009
 • Jankowski T., Gądor W.: Filtration of oil mists in multilayer filter fabrics composed from PES and PP fibres, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2009), Brak, Karlsruhe, Niemcy, 2009
 • Jankowski T., Gądor W.: Application DEHS and DOP aerosol for studies of filtration process of oil mists., (W: Materiały International Congress of Young Chemists, 7th YoungChem 2009), Brak, Warszawa, 2009
 • Jankowski T., Gądor W.: Zastosowanie aerozolu DEHS do badania procesu filtracji aerozoli cieczy., (W: Materiały 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego nt. "Chemia dla Społeczeństwa"), Brak, Łódź, 2009
 • Jeżewska A.: 1,4-Dioksan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 141-146
 • Jeżewska A.: 1,4-Fenylenodiamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 147-152
 • Jeżewska A., Buszewski B.: Rakotwórcze aminy aromatyczne, Analityka - Nauka i Praktyka, 2009, 2, s. 26-31
 • Kałużka J., Jankowska E.: Oczyszczanie powietrza z cząstek o nanowymiarach przez włókniny polipropylenowe formowane techniką pneumotermiczną, Przegląd Włókienniczy. Włókno - Odzież - Skóra, 2009, 6-7, s. 65-68
 • Karpowicz J., Gryz K. : Ograniczanie ryzyka zawodowego przy źródłach pól elektromagnetycznych (2) - wybrane źródła pól i charakterystyka odzieży ochronnej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 2 (449) , s. 2-5
 • Karpowicz J., Gryz K. : Ograniczanie ryzyka zawodowego przy źródłach pól elektromagnetycznych (1) - środki ochrony zbiorowej i indywidualnej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 1 (448) , s. 6-9
 • Karwowski M., Pawłowska K. : Style przywództwa w motywowaniu do twórczej pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 4 (451) , s. 16-19
 • Karwowski M., Pawłowska K. : Klimat dla kreatywności w miejscu pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 2 (449) , s. 18-20
 • Kazenas A.: Psychospołeczne warunki pracy konsultantów w biurze obsługi klienta - na podstawie badań niemieckich, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 3, s. 12-14
 • Kieselbach T., Armgarth E., Bagnara S., Elo A.L., Jefferys S., Joling C., Kuhn K., Nielsen K., Pompa J., Rogovsky N., Sahler B., Thomson G., Triomphe C. E., Widerszal-Bazyl M.: Health in Restructuring. Innovative Approaches and Policy . Recommendations, Mering, Rainer Hampp Verlag, Muenchen, 2009
 • Kondej D.: A study on dusts containing metals and their compounds for the assessment of their influence on model lung surfactant. 29th ICOH, International Congress on Occupational Health, p323, Cape Town - South Africa, 2009
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Wpływ pyłów emitowanych przy obróbce metali na aktywność powierzchniową surfaktantu płucnego., Inżynieria i aparatura chemiczna, 2009, 5, s. 53-54
 • Kosiński R., Grabowski A, : Modelowanie epidemii. Jak epidemie się szerzą i jak im przeciwdziałać , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 5 (452) , s. 3-6
 • Kotarbińska E., Kozłowski E. : Measurement of Effective Noise Exposure of Workers Wearing Ear-Muffs, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, 15, 2, s. 193-200
 • Kowalska J.: Zagrożenia chemiczne w sektorze hotelarskim Seminarium Ryzyko zawodowe w sektorze hotelarskim Gdańsk, 04.06., Brak, 2009
 • Kowalska J.: Szkodliwe czynniki chemiczne w placówkach gastronomicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 5(452), s. 14-16
 • Kowalska J.: Buta-1,3-dien - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 105-112
 • Krakowiak E., Górny R.L., Cembrzynska J., Sąkol G., Boissier-Draghi M., Anczyk E.: Environmental exposure to airborne asbestos fibres in a highly urbanized city, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2009, 16, s. 121-128
 • Krzemińska S., Hrynyk R., Pietrowski P. : Możliwości zastosowania nanomateriałów w środkach ochrony indywidualnej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 5 (452) , s. 7-9
 • Krzyśków B. : Wymagania dyrektywy 2006/25/WE dotyczącej ryzyka powodowanego przez sztuczne promieniowanie optyczne (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 12 (459) , s. 10-12
 • Krzyśków B. : Ochrona pracowników zatrudnionych w nietypowych stosunkach pracy (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 5 (452) , s. 17-19
 • Krzyśków B. : Wdrażanie dyrektywy 2006/25/WE dotyczącej ryzyka powodowanego przez sztuczne promieniowanie optyczne (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 11 (458) , s. 22-25
 • Krzyśków B., Milewska U. : Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia (2) - praca tymczasowa w prawie polskim , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 6 (453) , s. 9-11
 • Leszko W., Gryz K. : Ocena zagrożeń elektromagnetycznych na stanowiskach dyspozytorów punktów alarmowania jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 9 (456) , s. 13-16
 • Łuczak A.: Podstawy prewencji wypadkowej, (Pod red.: Z. Pawłowska), CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Makles Z., Pośniak M.: Sezon grzewczy rozpoczęty- zagrożenia czadem, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 12(459), s. 13-15
 • Mark D., Bard D., Wake D., Berges M., Mohlmann C., Welter J., Brouwer D., Stuurman B., Nieboer-op de Weegh M., Jankowska E.: Outcome of EU project NANOSH to assess potential worker exposure to engineered nanoparticles, (W: Proceesing of 4th International Conference on Nanotechnology - Occupational and Environmental Health), Brak, Helsinki, Finland, 2009
 • Marszałek A. : Wpływ zimnego środowiska na organizm człowieka , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 1 (448) , s. 10-12
 • Marszałek A. : Czynniki kształtujące tolerancję zimnego środowiska , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 4 (451) , s. 13-15
 • Marszałek A., Bartkowiak G., Łężak K.: Physiological Effects of a Modification of the Construction of Impermeable Protective Clothing, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, 15, 1, s. 61-73
 • Michalik J.S. , Borysiewicz M.J.: Poważne awarie i zagrożenia terrorystyczne instalacji chemicznych (2) - zintegrowany system zarządzania ryzykiem, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 2 (449), s. 10-13
 • Michalik J.S. , Borysiewicz M.J.: Poważne awarie i zagrożenia terrorystyczne instalacji chemicznych (1) - metody oceny podatności na zagrożenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 1 (448), s. 2-5
 • Michalik J.S. , Gajek A.: Aktualne prace badawczo-rozwojowe o strategicznym znaczeniu dla przeciwdziałania zagrożeniom poważnymi awariami oraz atmosferami wybuchowymi, (W: Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym i biznesie. ), (Pod red.: Red. naukowa: T. Białas, M. Grzybowski, J. Tomaszewski ), Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego, 2009
 • Michalik J.S., Gajek A., Grzegorczyk K., Gredecki S., Piękniewski M., Słomka L., Janik P., Dziwulski D., Zając S.: Przyczyny zagrożeń w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 10 (457), s. 14-17
 • Michalik J.S., Gajek A., Grzegorczyk K., Gredecki S., Piękniewski M., Słomka L., Janik P., Dziwulski D., Zając S.: Zagrożenia poważnymi awariami w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 9 (456), s. 6-9
 • Mikulski W., Radosz J: The loudspeaker sound source emitting acoustic energy in frequency band from 8 kHz to 50 kHz, INTER-NOISE 2009, Ottawa, 2009
 • Mikulski W., Radosz J.: Metoda określania poziomu mocy akustycznej źródeł hałasu ultradźwiękowego. Określenie kryteriów ustalania minimalnej liczby punktów pomiarowych., LVI Otwarte Seminarium z Akustyki, Goniądz nad Biebrzą, 2009
 • Mikulski W., Radosz J.,: Właściwości akustyczne sal lekcyjnych w szkołach podstawowych, LVI Otwarte Seminarium z Akustyki 2009, Goniądz nad Biebrzą, 2009
 • Mild K.H., Alanko T., Decat G., Falsaperla R., Gryz K., Hietanen M., Karpowicz J., Rossi P., Sandström M. : Exposure of Workers to Electromagnetic Fields. A Review of Open Questions on Exposure Assessment Techniques, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, 15, 1, s. 3-33
 • Miranowicz-Dzierżawska K.: n-Heksanal. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 2(60), s. 79-91
 • Młodzka-Stybel A. : Zasoby informacyjne witryny internetowej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 12 (459) , s. 23-26
 • Młodzka-Stybel A. : Globalna sieć informacyjna Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 3 (450) , s. 9-11
 • Młyński R., Kozłowski E., Żera J. : Attenuation of Noise by Motorcycle Safety Helmets, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, 15, 3, s. 287-293
 • Mockałło Z.: Stres przewlekły w zawodzie strażaka - przegląd badań, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 9 (456), s. 20-23
 • Mockałło Z.: Stres pourazowy w zawodzie strażaka - przegląd badań, Bezpieczeństwo pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 6 (453), s. 2-5
 • Myrcha K., Dąbrowski M.: Occupational safety of In-house transport in very large shops, (W: General problems of work safety. Work safety management), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2009
 • Myrcha K., Dąbrowski M.: Zagrożenia wypadkowe w szkołach, (W: Materiały konferencyjne PES-7), Brak, 2009
 • Najmiec A.: Ocena i kształtowanie bezpiecznych zachowań w prewencji wypadkowej, (W: Podstawy prewencji wypadkowej), (Pod red.: Z. Pawłowska), CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Najmiec A.: Ocena i kształtowanie bezpiecznych zachowań dla potrzeb prewencji wypadkowej, (W: Podstawy prewencji wypadkowej), CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Niesler A., Górny R.L., Solarz K., Złotkowska R., Kasznia-Kocot J., Łudzeń-Izbińska B., Ścigała G., Sąkol G.:: Stawonogi - Inwazje i ich ograniczanie: rozdział Der p1 allergen concentrations in Upper Silesia day care center, kindergartens and dwellings - preliminary results., Brak, Lublin, 2009
 • Pawlak A. : Przyszłość oświetlenia elektrycznego - poprawa efektywności energetycznej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 3 (450) , s. 18-21
 • Pawlak A., Zaremba K.: Praktyczne zastosowanie diod LED dużej mocy do oświetlenia miejscowego, Przegląd Elektrotechniczny, 2009, 11
 • Pawlak A. Zaremba K.: Model oprawy oświetlenia miejscowego dla osób słabo widzących, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 4
 • Pawłowska K. : Odczuwanie poziomu jakości życia przez osoby niepełnosprawne - przegląd wybranych badań , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 3 (450) , s. 14-17
 • Pawłowska Z. : System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wpływ na partycypację bezpośrednią , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 1 (448) , s. 13-15
 • Pawłowska Z. : Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy a wdrażanie działań odpowiedzialnych społecznie w przedsiębiorstwach , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 11 (458) , s. 19-21
 • Pościk A., Wandelt B.: A fast-switching optical filter using the photochromic properties of spirobenzopyranoindoline solutions, Synthetic Metals, 2009, 159, s. 723-728
 • Pościk A.. Wandelt B.: Application of photochromic dye in arrangement of automatic welding filter, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, Vol 15. No.3, s. 211-215
 • Pośniak M., Jankowska E., Kowalska J.: Subiektywna ocena jakości powietrza w pomieszczeniach budynków szkół, (W: Materiały Seminarium Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych nt. "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy"), Brak, Łódź, 2009
 • Pośniak M., Jankowska E., Szewczyńska M.: Size distribution of hazardous chemical compounds in diesel exhaust particles, (W: European Aerosol Conference 2009, Abstract T083A23.), Brak, Karlsruhe, 2009
 • Roman-Liu D, : Ocena ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych z zastosowaniem metody REBA , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 11 (458) , s. 12-15
 • Roman-Liu D., Konarska M.: Characteristics of Power spectrum density function of EMG Turing muscle contraction below 30% MVC, Journal of Electromyography and Physiology, 2009, 19, s. 864-874
 • Rózga M., Protas A.M., Jabłonowska A., Dadlez M., Bal W.: The Cu(II) complex of Aß40 peptide in ammonium acetate solutions. Evidence for ternary species formation., CHEM. COMMUNICATION, 2009, s. 1374-1376
 • Rzepecki J. : Zasady różnicowania stopy procentowej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 6 (453) , s. 12-15
 • Skowroń J.: 1,2,3-Trichloropropan. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 69-104
 • Skowroń J.: The role of MAC values in Polish occupational safety and health. Materiały konferencyjne, 29th ICOH International Congress of Occupational Health, Brak, Cape Town, RPA, 22-27.03., 2009
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2009 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 4(62), s. 151-158
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2008 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 203-209
 • Skowroń J.: NDSy- aktualności. Seminarium Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy, PTHP Oddział Łódzki oraz PTHP Zarząd Główny, 14-15.05.Łódź, 2009
 • Sobiech P., Jankowska E.: Metodyka badania wpływu ładunków elektrostatycznych na skuteczność filtracji cząstek spalin diesla., (W: Materiały Seminarium Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych nt. "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy"), Brak, Łódź, 2009
 • Sokołowska M., Wszelaka-Rylik M., Poznański J., Bal W.: Spectroscopic and thermodynamic determination of three distinct binding sites for Co(II) ions in human serum albumin., JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY, 2009, s. 1003,1005-1013
 • Surgiewicz J.: Wodorotlenek sodu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 189-194
 • Surgiewicz J.: Chrom i jego związki - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 113-118
 • Szczepanowska B. : 50-lecie światowego systemu informacji o bezpieczeństwie i higienie pracy CIS , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 12 (459) , s. 20-22
 • Szczygielska A. : Promowanie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach - na przykładzie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 4 (451) , s. 26-29
 • Szczygielska A., Wrzesińska J. : Kształtowanie pozytywnej postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 12 (459) , s. 16-19
 • Szewczyńska M., Dobrzyńska E., Pośniak M.: Application of HPLC to Determination of Aldehydem, Ketonem and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons In Air Samples Collected In Uncontrolled Combustion Sources, Chemia Analityczna, 2009, 54, s. 349-366
 • Widerszal-Bazyl M.: Pojęcie ryzyka psychospołecznego w pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 6, s. 6-8
 • Widerszal-Bazyl M.: Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym-ramowe podejście europejskie. Wskazania dla pracodawców i reprezentantów pracowników, WHO i CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Widerszal-Bazyl M. i Żołnierczyk-Zreda D.: Factsheet: Europejskie i międzynarodowe standardy związane z zarządzaniem ryzykiem psychospołecznym, CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Widerszal-Bazyl M., Łuczak A., Kazenas, A., Warszewska-Makuch M., Żołnierczyk-Zreda D., Najmiec A.: OSH in figurek: stress at work - facts and figures, (W: European Risk Observatory Report EN 9), European Agency for Safety and Heath At Work, 2009
 • Wolska A., Najmiec A. : Wymagania bhp na stanowiskach komputerowych - potrzeba zmian , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 10 (457) , s. 18-21
 • Woźnica A.: Dichlorometan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 135-140
 • Zapór L.: GHS - zmiany w systemie klasyfikacji i oznakowania substancji., (W: Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium), VERLAG DASHOFER Sp. z o. o., Warszawa, 2009
 • Zapór L., Gołofit-Szymczak M.: Zagrożenia biologiczne w placówkach gastronomicznych, Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka, 2009, 2, s. 6-9
 • Żołnierczyk-Zreda D.: Długi czas pracy a zdrowie fizyczne pracowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 3, s. 6-8
 • Żołnierczyk-Zreda D.: Długi czas pracy a zdrowie psychiczne i jakość życia - przegląd badań, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 7-8, s. 5-7
 • Żołnierczyk-Zreda D. : Długi czas pracy a zdrowie psychiczne i jakość życia - przegląd badań , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 7-8 (454-455) , s. 5-7
 • Żołnierczyk-Zreda D., Wrześniewski K., Bugajska J., Jędryka-Góral A.: Polska wersja kwestionariusza do badania jakości życia związanej ze zdrowiem. Podręcznik do kwestionariusza, CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Gryz K., Karpowicz J., Zradziński P. : Pola elektromagnetyczne przy urządzeniach elektrochirurgicznych - ocena ryzyka zawodowego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 5 (440) , s. 16-21
 • Sudoł-Szopińska I., Bogdan A., Łuczak A., Pietrowski P. : Wpływ mikroklimatu pod kaskiem integralnym na sprawność psychofizyczną motocyklisty - badania pilotażowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 6 (441) , s. 14-16
 • Baszczyński K.: Hełmy ochronne jako zabezpieczenie przed zagrożeniami mechanicznymi w środowisku pracy., Praca i Zdrowie, 2008, 3, s. 10-15
 • Benczek K.: Zagrożenia chemiczne przy stosowaniu farb proszkowych – ograniczyć emisje szkodliwych substancji Lakiernictwo Przemysłowe, 1/51/2008; 70-72, Lakiernictwo Przemysłowe, 2008, 1/51, s. 70-72
 • Benczek K.: Zagrożenia chemiczne przy stosowaniu farb proszkowych -ograniczyć emisje szkodliwych substancji Lakiernictwo Przemysłowe, 1/51/2008; 70-72, Lakiernictwo Przemysłowe, 2008, 1/51, s. 70-72
 • Benczek K.: Poprawa bezpieczeństwa w laboratoriach chemicznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2008
 • Bogdan A. : Wentylacja hybrydowa - rozwiązanie przyszłości w budownictwie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 1 (436) , s. 10-14
 • Bogdan A. : Ocena energetyczna budynków według dyrektywy 2002/91/WE , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 4 (439) , s. 4-6
 • Bogdan A., Charkowska A. : Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne - kontrola stanu higienicznego (1) , 2008, 7-8 (442-443) , s. 36-40
 • Bogdan A., Chludzińska M. : Wybrane aspekty ochrony przeciwpożarowej w budynkach , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 2 (437) , s. 2-5
 • Bogdan A., Sudoł-Szopińska I. : Komfort cieplny chirurgów pracujących na bloku operacyjnym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 11 (446) , s. 6-8
 • Borysiewicz M.J., Michalik J.S.: Metody przeciwdziałania terrorystycznym zagrożeniom poważnymi awariami instalacji chemicznych, (W: Konferencja naukowa -Zarządzanie bezpieczeństwem - wyzwania XXI wieku- Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie), (Pod red.: Marek Lisiecki. Wyd.: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej), Kazimierz Dolny, 27 – 28 marca, 2008
 • Brzozowski Z., Zatorski W.: Możliwości zastosowania izocyjanianów i poliuretanów jako zamienników żywic formaldehydowych, (W: INNOWACYJNOŚĆ PODSTAWĄ ROZWOJU TWORZYW POLIURETANOWYCH), Ciechocinek, 20-22 listopad, 2008
 • Bugajska J, Widerszal-Bazyl M, Radkiewicz P, Pasierski T, Szulczyk GA, Ząbek J: Perceived work-related stress and early atheriosclerotic changes in healthy employees, Int Arch Occup Environ Health, 2008, 81(8), s. 1037-43
 • Charkowska A., Bogdan A. : Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne - metody czyszczenia i dezynfekcji (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 10 (445) , s. 16-17
 • Dąbrowski M. : Listy kontrolne do analizy stanu bezpieczeństwa w indywidualnych gospodarstwach wiejskich , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 2 (437) , s. 17-21
 • Domański W.: Klasyfikacja, oznakowanie i opakowanie substancji i mieszanin według rozporządzenia nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady, środkiem do bezpiecznego magazynowania towarów niebezpiecznych. , (W: Seminarium "Bezpieczne magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów", Szkoła), 2008
 • Domański W.: Zagrożenia atmosfery w przemyśle gumowym, Tworzywa Sztuczne i Chemia. 4(41). Dodatek: Kauczuki Naturalne i Syntetyczne., 2008, 5, s. 12-15
 • Domański W.: Trimetyloamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, 1(55), s. 65-72
 • Domański W.: Butyloamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, 55, s. 5-11
 • Domański W.: Metyloamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, 1(55), s. 41-48
 • Domański W, Makles Zb.: Zagrożenia atmosferą wybuchową w środowisku pracy cz. II, Przyjaciel przy Pracy, 2008, 12, s. 20-21
 • Domański W, Makles Zb.: Zagrożenia atmosferą wybuchową w środowisku pracy cz. I, Przyjaciel przy Pracy, 2008, 11, s. 16-17
 • Dźwiarek, M., Łuczak A.: Application prospects of the augmented reality technology for improving safety of machine operators, Human-computer interaction new developments, I-Tech, Vienna, Austria, 2008
 • Frączek K., Grzyb J., Górny R.L., Wlazło A.: Badania aerozolu biologicznego w pomieszczeniach sanatorium naziemnego w Szczawnicy, Ekologia i Technika, 2008, 4 (95), s. 150-154
 • Gajek A., Michalik J.S.: Ocena zagrożeń zdarzeniami o znamionach poważnych awarii przez zakłady niesevesowskie , Chemia Przemysłowa, BMP, 2008, 5 (395), s. 40-45
 • Gajek A., Michalik J.S.: Metoda oceny ryzyka powstawania polichlorowanych dioksyn i furanów w warunkach poważnej awarii, (W: [W:] Administracja Bezpieczeństwa Chemicznego. Analiza zagrożeń, ratownictwo chemiczne, ekologiczne i medyczne.), Poznań, 2008
 • Gawęda E.: Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 10 (445), s. 13-15
 • Gawęda E.: Zagrożenia chemiczne i pyłowe w procesach produkcji wyrobów metalowych., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 4, s. 7-11
 • Gawęda E., Puchalska H.: Rozporządzenie REACH - wymagania dotyczące karty charakterystyki substancji chemicznej., Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka, 2008, 10, s. 8
 • Gawęda E., Puchalska H.: Rozporządzenie REACH - wymagania dotyczšce karty charakterystyki substancji chemiczej., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 10, s. 8-12
 • Gierasimiuk J., Dąbrowski A. Kalwasiński D.: Ograniczanie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami mechanicznymi w budownictwie., SEKA, Warszawa, 2008
 • Górny R.L., Wlazło A., Niesler A., A. Ławniczek i inni: Effect of microwave radiation on viability and cytotoxicity of fungal spores growing on building materials, Proceedings of Indoor Air, 2008, paper ID: 528
 • Górski P.: Redukcja hałasu w środowisku z wykorzystaniem metod aktywnych, (W: XXX Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna "HAŁAS A ŚRODOWISKO"), Łódź, 2008
 • Górski P., Morzyński L. : Serwis internetowy wspomagający profilaktykę zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 7-8 (442-443) , s. 18-22
 • Grabarczyk Z.: Rozdz. 3.5. Elektryczność statyczna, (W: Bezpieczeństwo i higiena pracy), (Pod red.: Danuta Koradecka), CIOP-PIB, Warszawa, 2008
 • Grabarczyk Z., Kurczewska A.: Elektryczność Statyczna w Strefach Zagrożenia Wybuchem, CIOP-PIB, Warszawa, 2008
 • Grabarczyk Z.J.: Rozdz. 3.3. Zagrożenia elektrostatyczne, (W: Podstawy prewencji wypadkowej), (Pod red.: Zofia Pawłowska ), CIOP-PIB, Warszawa, 2008
 • Grabarczyk Z.J.: The method of the measurement of mean value of the electric charge of aerosol particles 0.3 - 10 μm, Przegląd Elektrotechniczny, 2008, 12b, s. 167-169
 • Gralewicz G., Więcek B. : Lokalizacja obszarów nieciągłości materiału ochronnego - symulacje komputerowe i badania eksperymentalne , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 11 (446) , s. 12-15
 • Gryz K., Karpowicz J.: Zasady oceny zagrożeń elektromagnetycznych związanych z występowaniem prądów indukowanych i kontaktowych, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, 4(58), s. 143-177
 • Hasselhorn HM, Conway PM, Widerszal-Bazyl M, Simon M, Tackenberg P, Schmidt S, Camerino D, Müller BH, NEXT study group: Contribution of job strain to nurses’ consideration of leaving the profession—results from the longitudinal European nurses’ early exit study, Scandinavian Journal of Working Environment and Health, 2008, 6, s. 75-82
 • Jankowska E.: Influence of air humidity and air temperature on fine particles concentration, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008), Brak, Saloniki, Grecja, 2008
 • Jankowska E., Pośniak M.: Contamination of office room air by fine particles of cigarette smoke 2008 European Aerosol Conference (EAC-2008), Saloniki, Grecja 24-29.08., Brak, 2008
 • Jankowska E., Pośniak M.: Contamination of office room air by fine particles of cigarette smoke, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008), Brak, Saloniki, Grecja, 2008
 • Jankowski T.: Investigation of capture aerosol efficiency of an exhaust system using tracer method, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008), Brak, Saloniki, Grecja, 2008
 • Jankowski T.: The influence of flow conditions on the filtration process of liquid aerosols, (W: W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008), Brak, Saloniki, Grecja, 2008
 • Jankowski T.: Filtration of liquid aerosols in fibrous filters composed of melt blown nonwovens, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008), Brak, Saloniki, Grecja, 2008
 • Jankowski T.: Evaluation of the quality of multilayer fibrous filters used for liquid aerosol filtration, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008), Brak, Saloniki, Grecja, 2008
 • Jeżewska A. , Buszewski B.: Born Hydrides in the Work Environment, Polish J. Chem., 2008, 82, s. 2233-2243
 • Jeżewska A., Buszewski B.: Occupational Exposure to Diborane 4TH International Conference Prevention of Occupational Accident in a Changing Work Environment Kreta, Grecja 30.09-3.10., Brak, 2008
 • Jeżewska A., Buszewski B.: Chromatograficzne oznaczanie 1,4-fenylenodiaminy w powietrzu środowiska pracy VIII Sympozjum chromatograficzne Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej, 21-23 kwiecień PŁ Łódź, Brak, 2008
 • Kaczmarska A., Augustyńska D., Łuczak A. : Hałas infradźwiękowy na stanowiskach pracy wymagających koncentracji uwagi - propozycja kryterium uciążliwości , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 7-8 (442-443) , s. 28-32
 • Kaczmarska, Łuczak A. A.: Analysis of annoyance caused by infrasound and low-frequency noise during mental work, Archives of acoustics, 2008, 33, s. 331-340
 • Kałużka J., Pośniak M., Jankowska E., Pęczkowska E., Kowalska J.: Nonwoven composites for adsorption of chemicals, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008), Brak, Saloniki, Grecja, 2008
 • Kamińska W. : Odporność obuwia na poślizg - badanie i wymagania , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 9 (444) , s. 16-20
 • Kapka L., Pawlas N., Olewińska E., Kozłowska A., Górny R.L.: Analiza właściwości cytotoksycznych pyłów zawieszonych pobranych w wybranych miejscowościach województwa śląskiego badanych z wykorzystaniem linii makrofagów mysich RAW264.7., Medycyna Środowiskowa, 2008, 11 (1), s. 19-26
 • Karpowicz J., Bortkiewicz A., Gryz K., Kubacki R., Wiaderkiewicz R.: Pola i promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości z zakresu 0 Hz ÷ 300 GHz. Dokumentacja nowelizacji harmonizującej dopuszczalny poziom ekspozycji pracowników z wymaganiami dyrektywy 2004/40/WE, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, 4(58), s. 7-45
 • Karpowicz J., Gryz K., Zradziński P.: Zasady wykorzystania symulacji komputerowych do oceny zgodności z wymaganiami dyrektywy europejskiej 2004/40/WE dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, 4(58), s. 103-135
 • Karpowicz J., Gryz K., Zradziński P. : Pola elektromagnetyczne przy urządzeniach do magnetoterapii - ocena ryzyka zawodowego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 9 (444) , s. 21-25
 • Kondej D.: Characteristics of the size-segregated aerosol emitted at mechanical working workplaces. CD Proceedings of XVIII World Congress on Safety and Health at Work, Korea, Seul,, Brak, 2008
 • Kondej D.: Odpady komunalne i przemysłowe - charakterystyka, zagrożenia., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 1, s. 16-19
 • Kondej D., Gawęda E.: Narażenie na pył całkowity i respirabilny glinu i jego związków w zakładach stosujących stopy aluminium., Medycyna Pracy, 2008, 59(5), s. 381-386
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Laboratory system for metal dusts generation. Proceedings of the 2008 European Aerosol Conference, Abstract T09A029P, Greece, Thessaloniki, Brak, 2008
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Model studies on interactions of occupational aerosols of metals with the lung surfactant. Proceedings of the 2008 European Aerosol Conference, Abstract T09A028P, Greece, Thessaloniki, Brak, 2008
 • Konieczny P., Wolska A., Świderski J., Zając A.: Simulation of Reflected and Scattered Laser Radiation for Designing Laser Shields, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2008, 14, 2, s. 133-147
 • Kowalska J.: Oznaczanie buta-1,3-dienu w powietrzu na stanowiskach pracy VIII Sympozjum chromatograficzne Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej, 21-23 kwiecień PŁ Łódź, Brak, 2008
 • Krakowiak, Cembrzyńska J., Sąkol G., Górny R.L.: Krakowiak, J. Cembrzyńska, G. Sąkol, R.L. Górny: Validation of new sampling strategy for respirable asbestos fibers in the air. Proceedings of Indoor Air, paper ID: 520., 2008
 • Krakowiak E., Cembrzyńska J., Sąkol G., Górny R.L.: Strategia pobierania próbek powietrza atmosferycznego w celu wyznaczenia stężenia respirabilnych włókien azbestu, Medycyna Środowiskowa, 2008, 11 (2), s. 23-30
 • Krzyśków B. : Zatrudnienie niepracownicze typu cywilnoprawnego w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 1 (436) , s. 2-4
 • Krzyśków B. : Zatrudnienie niepracownicze typu administracyjnoprawnego, ustrojowego, osób pracujących na własny rachunek i w ramach wolontariatu w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 2 (437) , s. 22-25
 • Kurczewska A. : Ocena odzieży przeznaczonej do użytkowania w strefie zagrożenia wybuchem , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 2 (437) , s. 14-16
 • Kurczewska A, Leśnikowski J. : Variable-Thermoinsulation Garments With a Microprocessor Temperature Controller, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2008, 14, 1, s. 77-87
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J: Hydrożele jako składniki hydrofilowych środków ochrony skóry, Chemik, 2008, 2, s. 78-80
 • Lis D.O., Mainelis G., Górny R.L.: Microbial air contamination in farmhouses - quantitative aspects, CLEAN - Soil, Air, Water, 2008, 36 (7), s. 551-555
 • Lis D.O., Pacha J.Z., Górny R.L.: Bacterial contamination of the air in farmhouses. Proceedings of Indoor Air paper ID: 509., 2008
 • Łastowiecka-Moras E., Bugajska J. : Promieniowanie nadfioletowe - zasady zapobiegania negatywnym skutkom zdrowotnym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 11 (446) , s. 21-23
 • Ławniczek A., Górny R.L., Wlazło A., Niesler A., Harkawy A., Lis D., Łudzeń-Izbińska B.: Zastosowanie mierników wolumetrycznych w monitoringu aerozoli biologicznych, Ekologia i Technika, 2008, 5A (96A), s. 90-94
 • Łuczak A., Sobolewski A.: Polska adaptacja testów pochodzących z Wiedeńskiego Systemu testów (WST), dla potrzeb doboru osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych, (W: Bezpieczeństwo pracy kierowców. Uwarunkowania psychologiczne i ergonomiczne), (Pod red.: W. Horst, G. Dahlke), Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 2008
 • Majchrzycka K., Brochocka A. : Ochrona układu oddechowego przed bioaerozolami , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 12 (447) , s. 4-7
 • Makles Z., Domański W.: Odory w środowisku pracy rolnika-hodowcy. Źródła, zagrożenia, usuwanie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 2, s. 10-13
 • Makles Zb., Domański W: Ślady pestycydów -niebezpieczne dla człowieka i środowiska, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 1, s. 5-9
 • Makles Zb., Domański W.: Gospodarka odpadami chemicznymi w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 7-8, s. 42-45
 • Makowski K. : Wzorce do badania penetracji materiałów filtracyjnych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 4 (439) , s. 12-14
 • Michalik J.S.: Zarządzanie bezpieczeństwem w aspekcie przeciwdziałania poważnym awariom (cz.2) - zagadnienia badawcze, Magazyn Ex, 2008, 9, s. 19-27
 • Michalik J.S.: Wdrażanie postanowień rozporządzenia REACH, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 6 (441), s. 10-13
 • Michalik J.S. , Borysiewicz M.J. : Zagrożenia terrorystyczne. Metody i narzędzia ochrony instalacji chemicznych, Chemia Przemysłowa , 2008, 2(377), s. 42-46
 • Michalik J.S. , Gajek A. : Zagrożenie zdarzeniami o znamionach poważnych awarii w Polsce, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 3 (438), s. 8-12
 • Mieszkowska M., Bugajska J., Wolska A. : Praca z komputerem przenośnym - laptopy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 12 (447) , s. 8-10
 • Mieszkowska M., Michota-Katulska E. : Suplementy diety - korzyści i działania niepożądane , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 6 (441) , s. 28-30
 • Miranowicz-Dzierżawska K.: Rozporządzenie REACH - sporządzanie raportu bezpieczeństwa chemicznego., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 9(444), s. 10-13
 • Młodzka-Stybel A. : Tezaurus Bezpieczeństwo pracy i ergonomia w systemie bibliotecznym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 5 (440) , s. 22-24
 • Młodzka-Stybel A. : Źródła informacji o terminologii bhp oraz dziedzin pokrewnych - zastosowanie w systemach informacyjnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 11 (446) , s. 24-27
 • Morzyński L., Górski P.: Sygnalizator ostrzegawczy w pojazdach uprzywilejowanych zintegrowany z systemem aktywnej redukcji hałasu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 7-8
 • Najmiec A.: Kultura bezpieczeństwa i psychologiczne uwarunkowania sprawności kierowcy - wybrane zagadnienia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 7-8, s. 10-13
 • Owczarek G., Wolska A. : Aspekty bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń laserowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 11 (446) , s. 2-05
 • Pośniak M., Galwas-Grzeszkiewicz M.: Substancje farmakologicznie czynne - ocena i ograniczanie ryzyka zawodowego, Przemysł Farmaceutyczny, 2008, 2, s. 61-65
 • Pośniak M., Jankowska E.: Badanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych we frakcjach cząstek drobnych dymów antropogennych VIII Sympozjum chromatograficzne Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej, 21-23 kwiecień PŁ Łódź, Brak, 2008
 • Pośniak M., Jankowska E.,Pęczkowska B.,Kowalska J.,Kałużka J.: Nonwoven composites for adsorption of chemicals 2008 European Aerosol Conference (EAC-2008), Saloniki, Grecja 24-29.08., Brak, 2008
 • Pośniak M., Makles Z. : Stosowanie gazów technicznych w butlach - wybrane zagadnienia bezpieczeństwa , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 3 (438) , s. 22-25
 • Pośniak M., Szewczyńska M., Dobrzyńska E.: Occupational Risk Assessment Of Workers Employed In Uncontrolled Burning Processes 4TH International Conference Prevention of Occupational Accident in a Changing Work Environment Kreta, Grecja 30.09-3.10., Brak, 2008
 • Roman-Liu D.: Narażenie na powstawanie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w krajach Unii Europejskiej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 11 (446) , s. 16-20
 • Skowron J., Zapór L., Gołofit-Szymczak M.: Zasady ustalania normatywów higienicznych dla substancji chemicznych przyjęte w Polsce i w UE., Acta Toxicologica, 2008, 16, s. 13
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2007 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, 1(55)
 • Skowroń J.: Wartości dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu środowiska pracy ustalane w Unii Europejskiej, VERLAG DASHOFER Sp. z o. o., Warszawa, 2008
 • Smagowska B., Mikulski W. : Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy drążarek ultradźwiękowych - ocena ryzyka zawodowego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 10 (445) , s. 18-22
 • Starek A., Szymczak W., Zapór L.: Hematological effects of four ethylene glycol monoalkyl ethers in short-term repeated exposure in rats., Arch. Toxicol, 2008, 82(2), s. 125-136
 • Stefański M., Strawiński T. : Zagrożenia elektryczne w zakładach produkujących materiały budowlane , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 4 (439) , s. 16-19
 • Suchecka M., Biernacki A.: Program MIKRO-BHP dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 4, s. 24-27
 • Szczepanowska B. : Internetowe źródła informacji o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy. Witryna Health and Safety Executive (HSE) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 12 (447) , s. 11-13
 • Szewczyńska M., Dobrzyńska E., Pośniak M.: Qualitative Analysis of Highly Toxic Organic Compounds Emitted from Uncontrolled Combustion Sources Using GC-MS/MS, Chemia Analityczna, 2008, 53,59, s. 59-70
 • Szewczyńska M. Dobrzyńska E. Pośniak M.: Oznaczanie WWA, LZO i związków karbonylowych w próbkach powietrza pobieranych podczas procesów wysokotemperaturowych w przemyśle metalurgicznym VIII Sympozjum chromatograficzne Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej, 21-23 kwiecień PŁ Łódź, Brak, 2008
 • Szewczyńska M., Szymczyńska J., Pyrzyńska K.: Zastosowanie chromatografii żelowej do oczyszczania próbek środowiskowych pod kątem oznaczeń wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych II Konferencja Analityczne Zastosowania Chromatografii Cieczowej UW, Warszawa 23-24.10., Brak, 2008
 • Warszewska-Makuch M.: Zjawisko mobbingu wśród nauczycieli, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 5, s. 6-9
 • Warszewska-Makuch M.: Jak radzić sobie z mobbingiem, Promotor, 2008, 4, s. 80-86
 • Widerszal-Bazyl M. : Stres wśród pracowników starszych (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 6 (441) , s. 6-8
 • Widerszal-Bazyl M. : Sposoby ograniczania stresu starszych pracowników (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 7-8 (442-443) , s. 6-9
 • Widerszal-Bazyl M., Radkiewicz P., Hasselhorn H-M., Conway P. M., van der Heijden B. & the NEXT Study Group: The Demand-Control-Support model and intent to leave across six European countries: the role of employment opportunities, Work and Stress, 2008, 22(2), s. 166-184
 • Widerszal-Bazyl M, Warszewska-Makuch M.: Employee direct participation in organizational decisions and workplace safety, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2008, 14(4), s. 367-378
 • Widerszal-Bazyl M., Warszewska-Makuch M.: Employee Direct Participation in Organisational Decisions and Workplace Safety, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2008, 14 (4), s. 367-378
 • Widerszal-Bazyl M., Żołnierczyk-Zreda D. Jain A.: Standards related to Psychosocial Risks at Work, (W: The European Framework for Psychosocial Risk Management: PRIMA-EF.), (Pod red.: S.Leka and T.Cox T.), Institute of Work, Health and Organisations, Nottingham, 2008
 • Wlazło A., Górny R.L., Złotkowska R., Ławniczek A., Łudzeń-Izbińska B., Harkawy A.S., Anczyk E.: Narażenie pracowników na wybrane szkodliwe czynniki biologiczne w bibliotekach województwa śląskiego, Medycyna Pracy, 2008, 59, s. 159-170
 • Wlazło A., Ławniczek A., Łudzeń-Izbińska B., Harkawy A., Anczyk E., Górny R.L.: Exposure to bioaerosols at libraries. Proceedings of Indoor Air , paper ID: 499., 2008
 • Wolska A., Stefański M. : Badanie cech użytkowych inteligentnych systemów sterowania oświetleniem , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 3 (438) , s. 13-17
 • Zapór L.: Klasyfikacja szkodliwych substancji chemicznych. , (W: Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium.), Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o. o., Warszawa, 2008
 • Zapór L., Gołofit-Szymczak M.: Czynniki biologiczne w środowisku pracy - ocena ryzyka zawodowego., Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka, 2008, 2 (437), s. 6-9
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K.: Fizyko-chemiczne aspekty palności poliuretanów, (W: INNOWACYJNOŚĆ PODSTAWĄ ROZWOJU TWORZYW POLIURETANOWYCH), Ciechocinek, 20-22 listopad, 2008
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K., Kolbrecki A.: New developments in chemical modification of fire-safe rigid polyurethane foams, Polymer Degradation and Stability, 2008, 93, s. 2071-2076
 • Zużewicz K., Konarska M. : Kofeina - sposób na poprawę sprawności działania i zapobieganie senności , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 5 (440) , s. 10-14
 • Bartkowiak G., Marszałek A. : Użytkowanie nieprzepuszczalnej odzieży ochronnej - komfort pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 3 (426) , s. 22-25
 • Bartuzi P., Roman-Liu D, : Ocena obciążenia i zmęczenia układu mięśniowo-szkieletowego z zastosowaniem elektromiografii , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 4(427) , s. 7-10
 • Bartuzi P., Roman-Liu D., Tokarski T.: A study of the influence of muscle type and muscle force lovel on individual frequency bands of the EMG power spectrum, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2007, 13(3), s. 241-254
 • Baszczyński K.: Dynamic strength tests for low elongation lanyards., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2007, 1, s. 39-48
 • Borysiewicz M.J. , Michalik J.S. : Cyberbezpieczeństwo przemysłowych systemów sterowania, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10 (433), s. 8-11
 • Brzozowski Z.K., Hadam Ł., Zatorski W., Staszczak S., Rupiński S., Bogdan D.: Fireproof, solid state epoxy resins, Polimery, 2007, 1,52, s. 29-33
 • Bugajska J., Zużewicz K., Szmauz-Dybko M., Konarska M. : Cardiovascular Stress, Energy Expenditure and Subjective Perceived Ratings of Fire Fighters During Typical Fire Suppression and Rescue Tasks, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2007, 13, 3, s. 323-331
 • Chojnacka A., Sudoł-Szopińska I. : Komfort termiczny w pomieszczeniach biurowych w aspekcie norm , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 6 (429) , s. 16-19
 • Dąbrowski A.: Ochrona przed urazami podczas wykonywania robót ziemnych. Zapobieganie wypadkom podczas użytkowania maszyn do robót ziemnych. Materiały edukacyjne., CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Dąbrowski A., Dźwiarek M.: Bezpieczeństwo wykonywania robót budowlanych., CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Dobrzyńska E.: Hydrazyna - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 63-68
 • Domański W.: Metody oceny i zapobiegania ryzyku wystąpienia pożaru i wybuchu, materiały szkoleniowe, Ryzyko zawodowe związane z występowaniem czynników chemicznych i biologicznych w środowisku pracy CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Domański W.: Czynniki rakotwórcze w środowisku pracy, Przemysł Chemiczny, 2007, 86(7), s. 579-582
 • Domański W., Makles Z.: Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa przy pracach zagrożonych atmosferą wybuchową, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 6, s. 7-11
 • Dzwiarek, M. Luczak, Najmiec A., A., Rzymkowski, C., Strawiński, T.: Assessment of Perception of Visual Warning Signals Generated Using an Augmented Reality System, HCI, 2007, 2, s. 579-586
 • Dżwiarek, M., Łuczak A., Najmiec A., Rzymowski, C., Strawiński, T.: Assessment of perception of visual warning signals generated using an augmented reality system, Lecture Notes in Computer Science LNCS, 2007, 4551, s. 579-586
 • Gajek A., Michalik J.S.: Możliwości prognozowania ilości polichlorowanych dioksyn i furanów powstających w trakcie poważnych awarii, Chemia Przemysłowa, BMP, 5 , 2007, 361, s. 29-31
 • Galwas M., Pośniak M.: Kryteria oceny narażenia zawodowego na niebezpieczne substancje farmaceutyczne, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 2(52), s. 5-16
 • Gawęda E.: Metoda oznaczania metali z jednej próbki powietrza., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 11, s. 18
 • Gawęda E.: Metale i metaloidy oraz ich związki - rozszerzona metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 69-78
 • Gawęda E.: Potrzeby w zakresie nowelizacji znormalizowanych metod oznaczania substancji chemicznych na stanowiskach pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 3 (426), s. 18-21
 • Gawęda E., Kondej D.: Occupational Risk Assessment to Metals in Manufacturing Processes of Metal Accessories. Proceedings of XVIII Mendeleev Congress on General and Applied Chemistry, Moscow, vol.3, p. 47., Brak, 2007
 • Gawęda E., Kondej D.: Narażenie na szkodliwe czynniki w procesach obróbki mechanicznej wyrobów metalowych., Medycyna Pracy, 2007, 58(3), s. 223-229
 • Gemra M., Meres A., Wróbel A., Anczyk E., Górny R.L.: Stres w środowisku pracy, Medycyna Środowiskowa, 2007, 10, s. 7-15
 • Gierasimiuk J. : Podstawowe zmiany wprowadzone nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 4 (427) , s. 12-15
 • Gołofit-Szymczak M., Zapór L.: Zagrożenia biologiczne w oczyszczalniach ścieków komunalnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 3 (426), s. 26-28
 • Gołofit-Szymczak M., Zapór L.: Czynniki mikrobiologiczne. Zespół chorego budynku. Ocena parametrów środowiska pracy, (Pod red.: E. Jankowska, M. Pośniak), CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Górny R.L., Mainelis G., Wlazło A., Niesler A., Lis D.O., Marzec S., Siwińska E., Łudzeń-Izbińska B., Harkawy A., Kasznia-Kocot J.: Viability of fungal and actinomycetal spores after microwave radiation of building materials, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2007, 14, s. 313-324
 • Górski P.: Applications of sensitivity analysis in testing of active noise reduction systems., Noise Control"07, Elbląg, 2007
 • Grabowski A.: Interpersonal interactions and human dynamics in a large social network, Physica A, 2007, 385, s. 363-369
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Evolving Directed Network with Intrinsic Variables and Local Rules: a Simple Model of WWW network, Acta Physica Polonica B, 2007, 38, , s. 1785
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Properties of an Evolving Directed Network with Local Rules and Intrinsic Variables, International Journal of Modern Physics C, 2007, 18, s. 43-52
 • Grabowski A., N. Kruszewska: Experimental study of the structure of a social network and human dynamics in a virtual society, International Journal of Modern Physics C, 2007, 18, No. 10, s. 1527 - 1535
 • Gryz K., Karpowicz J., Jankowska E.: Metoda badania i oceny zagrożeń elektromagnetycznych w pomieszczeniach biurowych., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 2(425), s. 11-15
 • Gryz K., Karpowicz J., Molenda M., Zradziński P. : Ekspozycja na pola elektromagnetyczne w elektrycznych pojazdach komunikacji miejskiej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 7-8 (430), s. 24-27
 • Jankowska E.: Filtry powietrza - metody badania i zasady klasyfikacji., INSTAL. Teoria i praktyka w instalacjach, 2007, 3, s. 49-52
 • Jankowska E., Kałużka J.: Filtration of fine particles by melt-blown nonwovens, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2007), Brak, Salzburg, Austria, 2007
 • Jankowska E., Pośniak M., Walicka E..: Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach biurowych dymem papierosowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10(433), s. 15-17
 • Jankowska E., Pośniak M., Walicka E., Makhniashvili I.: Size distribution, concentration and chemical components of fine particles of diesel fumes, (W: Proceedings of 3nd International Symposium on Nanotechnology and Occupational Health), Brak, Taipei, Taiwan, 2007
 • Jankowska E., Walicka E.: Change in the concentration and size distribution of fine particles close to a source of heat, (W: Proceedings of 3nd International Symposium on Nanotechnology and Occupational Health), Brak, Taipei, Taiwan, 2007
 • Jankowska E., Walicka E.: Influence of source of heating and air movement on the particles and air parameters., (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2007), Brak, Salzburg, Austria, 2007
 • Jankowska E., Zatorski W., Pośniak M.: Emission of nanoparticles in the proces of developing new polymers, (W: Proceedings of EuroNanOSH Conference - Nanotechnologies: A Critical Area in Occupational Safety and Health), Brak, Helsinki, Finland, 2007
 • Jankowska E., Zatorski W., Pośniak M.: Emission of nanoparticles in the process of developing new polymers, EuroNaOSH, Finland, 2007
 • Jankowski T.: The influence of process conditions on the efficiency of non-steady filtration of aerosols, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2007), Brak, Salzburg, Austria, 2007
 • Jankowski T.: Badania wpływu porowatości materiałów filtracyjnych na proces filtracji aerozoli cieczy., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 6(429), s. 20-30
 • Jankowski T.: Wpływ parametrów strukturalnych na opory przepływu powietrza przez warstwowe układy włóknin wytworzonych metodą spun-lace, Przegląd Włókienniczy. Włókno - Odzież - Skóra, 2007, 3, s. 35-38
 • Jankowski T.: Filtration of liquid aerosol particles in multilayer fibrous filters- theoretical and experimental results., (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2007), Brak, Salzburg, Austria, 2007
 • Jankowski T., Jankowska E.: Investigation of air pollutants dispersion at workstands, Sigurnost, 2007, 49(1), s. 1-7
 • Jeżewska A.: Disulfid allilowo-propylowy - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 57-62
 • Jeżewska A.: 3-Amino-1,2,4-triazol - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 45-49
 • Jeżewska A.: Cyjanamid - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 51-56
 • Jeżewska A.: 2-Toliloanina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 91-96
 • Jeżewska A.: 4-Metylopent-3-en-2-on - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 79-84
 • Kaczmarska A., Augustyńska D., Wierzejski A. : Hałas infradźwiękowy na stanowiskach pracy kierowców w warunkach eksperymentalnych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 7-8 (430) , s. 12-15
 • Kaczmarska A., Łuczak A.: A study of annoyance caused by low-frequency noise during mental work, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2007, 13 (2), s. 117-125
 • Kamińska J., Tokarski T., Roman-Liu D.: Adaptacja stanowisk pracy do możliwości siłowych i sprawnościowych pracowników starszych, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Kamińska W. : Środki ochrony indywidualnej - obuwie. Wymagania aktualnych norm , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 12 (435) , s. 20-23
 • Kasznia-Kocot J., Lis D.O., Kordys-Darmolińska B., Grzybowska-Chlebowczyk U., Woś H., Górny R.L.: Children"s allergic diseases and microbial contamination of indoor air - a case report, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2007, 14, s. 187-190
 • Konarska M. : Ergonomia w dyrektywach i normach , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 1 (424) , s. 6-9
 • Kondej D.: Metale ciężkie - korzyści i zagrożenia dla zdrowia i środowiska., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 2, s. 25-27
 • Koradecka D., Bugajska J., Pawłowska Z. : Merytoryczne przesłanki do projektu ustawy o emeryturach pomostowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10 (433) , s. 2-6
 • Kosiński R.A., Grabowski A.: Intelligent safety control with the advanced recognition of danger situations, Proceedings of 11th International Conference HAAMAHA 2007, Poznań, Poland, 2007
 • Kosiński R.A., Grabowski A.: Nonlinear model of epidemic spreading in complex social network, Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences, 2007, 11, No.4, s. 435-450
 • Kosiński R.A., M.Zaremba: Dynamics of the model of the Caenorhabditis Elegans neural network, Acta Phys. B, 2007, 38, s. 2201 – 2210
 • Kowalska J.: Morfolina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 85-90
 • Kowalski P. : Drgania i hałas w pojazdach drogowych , 2007, 5 (428) , s. 10-13
 • Krzyśków B. : Prawna ochrona pracy. Partycypacja pracownicza w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 1 (424) , s. 2-5
 • Krzyśków B., Konarska M. : Telepraca - nowe problemy prawne do rozwiązania , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 6 (429) , s. 4-6
 • Kurowska E, Zapór L, Bal W.: Proteomic search for markers of nickel(II) exposure in chromatin of A549 cells., Toxicology Letters, 2007, s. 172,212
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J: Kremy i maści ochronne w profilaktyce kontaktowych chorób skóry, 2007
 • Łuczak A., Kurkus-Rozowska, B., Kamińska, J.: Poradnik dla asystenta zawodowego spółdzielni socjalnej, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Łuczak A., Sobolewski A.: Charakterystyka psychometryczna testów psychologicznych: ALS test wydajności pracy, DAUF test ciągłości uwagi, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Makhniashvili I., Kowalska J.: Lotne związki organiczne - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 1(51), s. 141-147
 • Makhniashvili I., Makles Z. : Zagrożenia w podziemnych parkingach samochodowych - toksyczne, pożarowe i wybuchowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 11 (434) , s. 10-13
 • Makowski K., Skubacz K.: Badania materiałów filtracyjnych stosowanych do ochrony układu oddechowego przed aerozolami promieniotwórczymi zawierającymi radon i produkty jego rozpadu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 1, s. 15-18
 • Michalik J.S.: Zagrożenia poważnymi awariami w Polsce - stan aktualny, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 5 (428), s. 14-18
 • Michalik J.S.: Legislation and research questions concerning the safety management in the context of major accident control, (W: [W:] Functional Safety Management in Critical Systems (Chapter 1)), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2007
 • Michalik J.S.: Ograniczanie zagrożeń poważnymi awariami z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych jako istotny czynnik poprawy bezpieczeństwa cywilnego w Polsce, (W: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa-Wyzwania Bezpieczeństwa Cywilnego XXI wieku -inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki- Warszawa, 31 maja -1 czerwca 2007 r), Warszawa, 2007
 • Michalik J.S. : Zagrożenia poważnymi awariami w Polsce - stan aktualny , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 5 (428) , s. 14-18
 • Michalik J.S. : Zarządzanie bezpieczeństwem w aspekcie przeciwdziałania poważnym awariom (cz.1) - zagadnienia prawne, Magazyn Ex, 2007, 4(8), s. 41-48
 • Mikulski W., Smagowska B. : Metoda oceny ryzyka zawodowego związanego z hałasem ultradźwiękowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 3 (426) , s. 13-17
 • Miranowicz-Dzierżawska K.: Rozporządzenie REACH - nowe prawo UE zwiększające bezpieczeństwo chemiczne., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 3(53), s. 5-16
 • Młodzka-Stybel A. : Wybrane zagrożenia w środowisku pracy - prognozy i priorytety badawcze Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 1 (424) , s. 10-14
 • Młodzka-Stybel A. : Internetowe źródła informacji o bhp. Doskonalenie dostępu do informacji w pracach Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10 (433) , s. 22-25
 • Najmiec A. : Telepraca - aspekty psychospołeczne , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10 (433) , s. 12-14
 • Najmiec A., Kurkus-Rozowska B. : Telepraca - lepiej w domu, czy w biurze? , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 3 (426) , s. 6-9
 • Olbrycht R., Więcek B., Gralewicz G., Świątczak T., Owczarek G.: Comparison of Fourier and wavelet analyses for defect detection in lock-in and pulse phase thermography, QIRT Journal, 2007, 4 – N° 2/2007, s. 219-232
 • Owczarek G., Łężak K., Gralewicz G.: Koncepcja systemu monitorowania wybranych parametrów fizjologicznych podczas pracy w odzieży strażackiej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 9/2007, s. 8-10
 • Pawlak A.: Diody świecące jako źródła światła., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 12, s. 24-27
 • Pawlak A., Zaremba K.: Luminárias de iluminacao localizada com guias de luz planos., ELETRICIDADE MODERNA (Brazylia), 2007, ARANDA EDITORA ANO X, s. 40-44
 • Pawlak A., Zaremba K.: Zastosowanie diod LED dużej mocy do oświetlenia ogólnego., Nowa Elektrotechnika, 2007, 11, s. 16-19
 • Pawlak A., Zaremba K.: Wyniki pomiarów parametrów świetlnych modelu oprawy z diodami świecącymi (LED) dużej mocy, Przegląd Elektrotechniczny - Konferencje, 2007, 1, s. 43-46
 • Pawłowska Z. : Ocena skuteczności działań w zakresie doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 2 (425) , s. 8-10
 • Piętka M., Biernacki A.: STER 6.5 SP - wersja specjalna Program do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 2, s. 20-24
 • Pośniak M., Galwas M. : Ocena narażenia dermalnego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 11 (434) , s. 14-17
 • Pośniak M., Puchalska H., Gawęda E., Kołodyńska U.: Karty charakterystyk substancji i preparatów niebezpiecznych - źródło informacji o zagrożeniach dla zdrowia i środowiska., Chemia i Inżynieria ekologiczna t14, 2007, 53, s. 245-253
 • Roman-Liu D.: Repetitive Task Factor as a tool for assessment of upper limb musculoskeletal load induced by repetitive taks, Ergonomics, 2007, 50 (11), s. 1740-1760
 • Roman-Liu D, : OCRA - metoda oceny ryzyka związanego z pracą powtarzalną , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 7-8 (430) , s. 28-31
 • Roman-Liu D., Tokarski T.: Upper limb fatigue during repetitive task, Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2007, 4, s. 359-360
 • Rzepecki J. : Ekonomiczne aspekty kształtowania warunków pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 12 (435) , s. 2-5
 • Serafin R., Łuczak A., Kurkus-Rozowska B., Konarska M., Bugajska J.: Poradnik dla wolontariusza spółdzielni socjalnej, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Skowroń J.: Czynniki rakotwórcze i mutagenne w świetle ustawodawstwa polskiego i Unii Europejskiej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 5-43
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2006 r, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 1(51), s. 155-162
 • Starek A., Jarosz J., Starek-Świechowicz B., Zapór L.: Haematological effects of 2-phenoxyethanol on vivo and haemolytic activity of 2-phenoxyacetic acid in vitro., Acta Toxicologica, 2007, 15, s. 39-48
 • Starek A., Zapór L.: Porównanie ostrego i podostrego działania hemolitycznego 2-metoksyetanolu i 2-butoksyetanolu u szczurów. VIII Konferencja Naukowa Interakcje Ksenobiotyków., Brak, Poznań, 04-05.06., 2007
 • Starek A., Zapór L, Gołofit-Szymczak M.: Hematological effects of 2-methoxyethanol and 2-bytoxyethanol in short-term repeated exposure in rats., Toxicology Letters, 2007, s. 172,125
 • Suchecka M.: Nowa odsłona portalu internetowego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 12, s. 12-15
 • Suchecka M., Biernacki A.: 10 lat użytkowania komputerowego systemu STER, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 12, s. 8-11
 • Sudoł-Szopińska I., Chojnacka A.: Praktyczne aspekty oceny narażenia pracowników zatrudnionych w warunkach mikroklimatu zimnego za pomocą wskaźników WCI i IREQ, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 2, s. 16-19
 • Sudoł-Szopińska I., Chojnacka A. : Określanie warunków komfortu termicznego w pomieszczeniach za pomocą wskaźników PMV i PPD , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 5 (428) , s. 19-23
 • Szczepanowska B. : Internetowe źródła informacji o bhp. Portal National Institute for Occupational Safety and Health NIOSH, USA , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10 (433) , s. 26-29
 • Szczygielska A. : Promowanie idei bezpiecznych zachowań w środowisku pracy na przykładzie działań CIOP-PIB , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 9 (432) , s. 11-15
 • Warszewska-Makuch M.: Polska adaptacja kwestionariusza NAQ do pomiaru mobbingu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 12 (435), s. 16-19
 • Widerszal-Bazyl M.: Stres związany z pracą, (W: Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny), (Pod red.: Zawieska W.M.), CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Widerszal-Bazyl M.: Stres starszych pracowników i jego ograniczanie, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Widerszal-Bazyl M.: Job insecurity. In: Expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational safety and health, European Agency for Safety and Health at Work. Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg, 2007
 • Widerszal-Bazyl M.: Niepewność pracy jako źródło stresu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 7-8, s. 20-24
 • Wolska A., Świderski J., Konieczny P. : Zagrożenie promieniowaniem laserowym odbitym - wpływ kąta ustawienia materiału obrabianego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10 (433) , s. 18-21
 • Zapór L.: 1,3-Etylenotiomocznik. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 1(51), s. 57-95
 • Zapór L., Starek A., Golofit-Szymczak M.: Porównanie ostrego hemolitycznego działania pięciu eterów glikolu etylenowego po podaniu podskórnym szczurom. XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Brak, Katowice 25-28.09., 2007
 • Zaremba K, Pawlak A.: Lens for luminaires with high power LED diodes, Przegląd Elektrotechniczny, 2007, 5, s. 21-23
 • Zaremba K., Pawlak A.: Parameters of model luminaire with high power LED diodes, Przegląd Elektrotechniczny, 2007, 5, s. 50-52
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K., Kaczorek K.: New development in chemical modification of fire safe rigid PU foams, 11th European Meeting on Fire Retardant Polymers UK 3-6 July 2007, FRPM 07., Bolton, Manchester, 2007
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K., Kaczorek K.: New developments in chemical modification of fire safe rigid polyurethanes foams, (W: The 7th International Conference Advanced Polymers Via Macromolecular Engineering, APME 2007), Miami, December 15-20, 2007
 • Zawieska W. M. : A Power Transformer as a Source of Noise, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2007, 13, 4, s. 381-389
 • Zużewicz K., Łuczak A., Konarska, M.: Kierowcy zawodowi poszkodowani w wypadkach przy pracy w latach 2002 - 2004 - wybrane aspekty, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 5, s. 24-26
 • Zużewicz K., Łuczak A., Najmiec A.: Bezpieczeństwo na drogach - edukacja i diagnostyka kierujących pojazdami, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 7-8, s. 39-41
 • Bartkowiak G.: Liquid sorption by nonwovens containing superabsorbent fibers, (W: Fibres and Textiles in Eastern Europe), Brak, 2006
 • Baszczyński K.: Bezpieczeństwo pracy na dachach., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 2, s. 2-4
 • Baszczyński K.: The influence of anchor devices on the performance of retractable type fall arresters protecting against falls from a height., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2006, 3, s. 307-318
 • Baszczyński K., Jachowicz M.: Wpływ korozji na bezpieczeństwo użytkowania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 7-8, s. 41-45
 • Baszczyński K., Jachowicz M.: Corrosion of Retractable Type Fall Arresters, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2006, volume 15, number 3, s. 265-275
 • Baszczyński K., Jachowicz M.: The Effect of the Use of Full Body Harnesses on Their Protective Properties, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2006, volume 15, number 4, s. 435-446
 • Brzozowski Z.K., Zatorski W.: Ogniobezpieczne poliuretany (referat plenarny na zaproszenie), (W: Konferencja: Nowe kierunki rozwoju poliuretanów), Rydzyna, 2006
 • Bugajska J, Sudoł-Szopińska I, Widerszal-Bazyl M.: Physiological and psychosocial aspects of occupational activity of elderly workers, New Medicine, 2006, 4, s. 107-111
 • Dąbrowski A: Ochrona przed urazami w budownictwie: Zapobieganie wypadkom w przedsiębiorstwach budowlanych. Materiały edukacyjne., CIOP-PIB, Warszawa, 2006
 • Dąbrowski A.: Wyposażenie i techniczne środki ochronne do prac na wysokości., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 11
 • Dąbrowski A., Pościk A.: Bezpieczeństwo użytkowania maszyn ręcznych: Zapobieganie wypadkom w przedsiębiorstwach budowlanych. Materiały edukacyjne., CIOP-PIB, Warszawa, 2006
 • Gawęda E.: Potrzeba zwiększenia oznaczalności metod pomiaru stężeń zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy., Normalizacja, 2006, 5, s. 14-19
 • Gawęda E.,: Oznaczanie glinu w powietrzu na stanowiskach pracy - pył całkowity i respirabilny., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 6(417), s. 28-29
 • Gawęda E., Kondej D.: Occupational Risk Assessment at Workplaces in Manufacturing Processes of Building Fittings and Metal Accessories., Proceedings of 4th International Conference on Occupational Risk Prevention ORP, Sevilla, 2006
 • Gawęda E., Kondej D.: Zagrożenia środowiska pracy w procesach produkcji okuć budowlanych i detali metalowych., Medycyna Pracy, 2006, 57(1), s. 1-6
 • Górny R.L.: Submikronowe cząstki grzybów i bakterii - nowe zagrożenie środowiska wnętrz, (W: Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce. s. 25-40, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej (ISBN 83-901146-8-2)), Warszawa, 2006
 • Grabarczyk Z.J.: Depozycja naelektryzowanych cząsteczek aerozolu w drogach oddechowych, Przegląd Elektrotechniczny, 2006, 12, s. 72-75
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Ising-based model of opinion formation in a complex network of interpersonal interactions, Physica A, 2006, 361, s. 651-664
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Epidemic control in a hierarchical social network, International Journal of Modern Physics C, 2006, 17, s. 133-145
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Evolution of a social network: The role of cultural diversity, Physical Review E, 2006, 73, s. 016135-1–016135-7
 • Grabowski A., Rosińska M. : The SIS Model for Assessment of Epidemic Control in a Social Network, Acta Physica Polonica B, 2006, vol. 37, nr 5, s. 1521-1535
 • Gradowski T. M., Kosinski R. A.: The Effect of an Electoral Campaign for Election Results in an Open Community, Int. J. Mod. Phys. C, 2006, 17, s. 1327-1338
 • Gralewicz G., Owczarek G., Świątczak T., Więcek B.: Thermal model of multilayer structure for NDT thermal parameters evaluation, 8th Conference on Quantitive Infrared Thermography, 2006
 • Gralewicz G., Owczarek G., Więcek B.: Analytical-numerical model for the detection of structural defects by lock-in termography, Problemy Eksploatacji, 2006, 2/2006, s. 65-79
 • Gralewicz G., Owczarek G., Więcek B., Tomalczyk K.: Optical and ultrasound lock-in thermography systems for detection of structural defects, Problemy Eksploatacji, 2006, 4/2006, s. 129-136
 • Jedryka-Góral A.; Bugajska J.; Lastowiecka E.; Najmiec A.; Rell-Bakalarska M.; Bownik I.; Michalak J. M.; Kochmanski M.: Work ability in ageing workers suffering from chronic diseases, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2006, 12(1), s. 17-30
 • Jedryka-Góral A; Pasierski T; Zabek J; Widerszal-Bazyl M; Radkiewicz P; Szulczyk G A; Wojciechowska B; Bugajska J.: Risk factors for arteriosclerosis in healthy employees-a multidisciplinary approach, European Journal of International Medicine, 2006, 17 (4), s. 247-53
 • Jurowski P., Gos R., Kusmierczyk J., Owczarek G., Gralewicz G.: Quantitative thermographic analysis of viscoelastic substances in experimental study in rabbits, Journal of Cataract and Refractive Surgery, 2006, 32, s. 137-140
 • Kaczmarska, A., Łuczak A.: Badania uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego podczas wykonywania prac umysłowych, (W: Materiały XXXIV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych), Brak, 2006
 • Kaczmarska A,, Łuczak A., Sobolewski A.: Uciążliwość hałasu niskoczęstotliwościowego podczas wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi - badania w warunkach laboratoryjnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 6, s. 11-15
 • Konarska M., Soltynski K., Sudol-Szopinska I., Chojnacka A.: Comparative evaluation of clothing thermal insulation measured on a thermal manikin and on volunteers, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2006, 2/2007
 • Konarska M., Soltynski K., Sudol-Szopinska I., Mlozniak D., Chojnacka A.: Aspects of standardization in measuring clothing thermal insulation on thermal manikin, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2006, 4/2006
 • Kondej D.: Narażenie na metale i ich związki w procesach produkcji szkła., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 7-8, s. 28-30
 • Kondej D., Gawęda E.: Wybuchowość pyłów metali na przykładzie pyłów aluminium., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 10, s. 12-15
 • Kosiński R.A.: Wprowadzenie do mechaniki kwantowej i fizyki statystycznej, Oficyna Wyd. PW., Warszawa, 2006
 • Kosiński R.A., Grabowski A.: Dynamics of one- and two-dimensional complex neural networks, Acta Physicae Superficierum, 2006, vol. VIII, s. 87-98
 • Kosiński R.A., Grabowski A.: Simple Model of Spreading of Two Epidemics: Phase Transition and Pattern Formation, Acta Physica Polonica B, 2006, vol. 37, nr 5, s. 1561-1570
 • Kosiński R.A., Grabowski A., Siemiątkowska B.: Dwukamerowy, neuronowy system bezpieczeństwa do wykrywania sytuacji niebezpiecznych na zautomatyzowanych stanowiskach pracy, (W: AUTOMATION 2006), X konferencja Naukowo-Techniczna: Automatyzacja - Nowości i Perspektywy, Warszawa, 2006
 • Kowalewski St., Dąbrowski A., Dąbrowski M.: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, CIOP-PIB, Warszawa, 2006
 • Kowalska J., Makhniashvili I., Pośniak M.: Niebezpieczne substancje chemiczne emitowane z farb drukowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 9(420)
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.M: Skin protection measures - prevention in occupational dermatitis, http://www.cdc.gov/niosh/topics/skin/OEESC2/AbPost072Kurpiewska.html (dokument elektroniczny), 2006
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.M., Łopacka B.: Środki ochrony skóry, Przegląd Dermatologiczny, 2006, 2, s. 259-263
 • Lastowiecka E.; Bugajska J.; Najmiec A.; Rell-Bakalarska M.; Bownik I.; Jedryka-Góral A.: Occupational work and quality of life in osteoarthritis patients, Rheumatology international, 2006, 27(2), s. 131-9
 • Łuczak A.; Zużewicz K.: Zmęczenie kierowców a bezpieczeństwo pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 4, s. 20-23
 • Marszałek A.: Stres cieplny jako zagrożenie w kopalniach, (W: Materiały koferencyjne Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2006), Brak, 2006
 • Marszałek A.: Fizjologiczne reakcje organizmu człowieka podczas pracy w odzieży ochronnej w gorącym środowisku, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 3
 • Michalik J.S.: REACH - projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie rejestracji, oceny, dopuszczania i ograniczania chemikaliów - przyczyny i przesłanki, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 5 (416), s. 12-15
 • Michalik J.S.: REACH - nowe zasady postępowania w odniesieniu do niebezpiecznych substancji chemicznych, Chemia Przemysłowa, BMP, 2 , 2006, 310, s. 29-31
 • Michalik J.S.: REACH - projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie rejestracji, oceny, dopuszczania i ograniczania chemikaliów -główne postanowienia i procedury oraz oczekiwane skutki, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 6 (417), s. 16-19
 • Michalik J.S.: Zmiany krajowych przepisów dotyczących kryteriów kwalifikacyjnych dla zakładów stwarzających zagrożenie poważną awarią przemysłową, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 10 (421), s. 9-11
 • Michalik J.S.: Zmiany krajowych przepisów dotyczących niektórych elementów i procedur przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 9 (420), s. 16-19
 • Najmiec A.: Zawody trudne i niebezpieczne. W cieniu skrzydeł - mechanik lotniczy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 5, s. 4-7
 • Najmiec A, Widerszal-Bazyl M.: Zawody trudne i niebezpieczne. Stres w pracy mechaników lotniczych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 11, s. 26-29
 • Oeij P., Wiezer N.M., Elo A., Nielsen K., Vega S., Wetzstein A. & Żołnierczyk-Zreda D.: Combating Psychosocial Risks in Work Organizations: Practice of Interventions in Europe, (W: Occupational Health Psychology: European Perspectives on Research, Education and Practice), (Pod red.: In J. Houdmont & S. McIntyre), Castelo de Maia: ISMAI Publishing, 2006
 • Owczarek G., Gralewicz G.: Promieniowanie podczerwone - zagrożenia i ochrona, Ochrona oczu i twarzy. Problemy zagrożeń promieniowaniem podczerwonym i temperaturowym, Targi SAWO, 2006
 • Owczarek G., Leśnikowski J., Łeżak K., Lewandowski P.: Systemy komunikacji bezpośredniej pomiędzy odzieżą strażacką a Centrum monitorowania na szczeblu interwencyjnym, Konferencja Naukowo –Techniczna "Tendencje rozwojowe w technikach ratowniczych i wyposażeniu technicznym", 2006
 • Pawlak A.: Ocena narażenia na promieniowanie optyczne pochodzące od oświetlenia słonecznego na stanowiskach pracy biurowej., Proceedings of Electrotechnical Institute, 2006
 • Pawlak A.: Zasady eksploatacji oświetlenia awaryjnego., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 7-8, s. 418-419
 • Pawlak A.: Odpowiadamy na pytania czytelników dotyczące normy oświetleniowej PN-EN 12464-1:2004., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 9, s. 420
 • Pawlak A.: Oświetlenie awaryjne - wymagania., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 6
 • Pościk A.. Kubrak J., Włodarski L.: Barwniki fotochromowe, interferencja światła i automatyczne filtry spawalnicze, Prace Instytutu Elektrotechniki, 2006, 228, s. 155-166
 • Roman-Liu D.: Model of repetitive task as a tool for upper limb load assessment, (W: Vander Slote J., Kędzior K., Skalski K. Lecture Notes of the ICB seminar. Biomechanics of Human Machine Systems. Trends and Applications.), Brak, Warsaw, 2006
 • Skowroń J.: Background information on occupational exposure limits by country and organization - Poland. Global occupational exposure limits for over 5,000 specific chemicals, Brak, Illinois, USA, 2006
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2005 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2006, 1(47), s. 205-210
 • Stala A., Dąbrowski A.: Wdrażanie i realizacja systemu monitorowania bhp na placu budowy., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 4
 • Suchecka M.: Portal Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego - internetowe źródło wiedzy z zakresu bhp, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 7-8, s. 36-40
 • Sudoł-Szopińska I.: Konsekwencje zdrowotne pracy wykonywanej w pozycji siedzącej w zakresie czynności układu żylnego kończyn dolnych i metody ich zapobiegania, Medycyna Pracy, 2006
 • Sudoł-Szopińska I., Błachowiak K., Koziński P.: Wpływ czynników środowiskowych na rozwój przewlekłej niewydolności żylnej, Medycyna Pracy, 2006, 57 (4), s. 365-373
 • Sudoł-Szopińska I., Koziński P., Młoźniak D., Szczepkowski M., Błachowiak K.: Wartość ultrasonografii duplex dopler w diagnostyce przewlekłej niewydolności żylnej u osób wykonujących pracę w pozycji siedzącej i statycznej, stojącej lub zmiennej., Ultrasonografia, 2006
 • Sudoł-Szopińska I., Łuczak A.: Wpływ temperatury środowiska zewnętrznego na sprawność działania człowieka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 7-8, s. 16-19
 • Sudoł-Szopińska I., Sobolewski A., Chojnacka A.: Ocena obciążenia termicznego pracowników za pomocą wskaźnika WBGT - aspekty praktyczne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 10, s. 16 - 20
 • Sudoł-Szopińska I., Sobolewski A., Młoźniak D., Konarska M.: Ocena niekorzystnego wpływu mikroklimatu - Centrum Badań Obciążeń Termicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 3
 • Surgiewicz J.: Zagrożenia organicznymi związkami metali w procesach produkcji i przetwarzania polichlorku winylu., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 5, s. 28-30
 • Surgiewicz J., Domański W.: Narażenie na związki metali w przemysłowych procesach galwanicznych, Medycyna Pracy, 2006, 57 (2), s. 123- 132
 • Szewczyńska M., Ekiert E., Pośniak M.: Niekontrolowane procesy spalania - jako źródła powstawania dioksyn, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 1, s. 8-12
 • Szewczyńska M., Makhniashvili I., Ekiert E., Pośniak M.: Szkodliwe substancje chemiczne i pył w odlewniach żeliwa (Hazardous substances and aerosols in foundries), Odlewnictwo- Nauka i Praktyka, 2006, 3-4, s. 46-53
 • Widerszal-Bazyl M.: Stres wśród starszych pracowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 6, s. 6-8
 • Widerszal-Bazyl M.: Sposoby ograniczania stresu starszych pracowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 7-8, s. 26-29
 • Zapór L.: Adypinian bis(2-etyloheksylu). Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2006, 4(50), s. 23-45
 • Baszczyński K.: Locking of retractable type fall arresters - test method and stand., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2005, 2, s. 191-202
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Ochrona przed upadkiem ze słupów żerdziowych - ocena skuteczności systemu ustalającego pozycję., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 4, s. 18-21
 • Benczek K., Gliński M., Dąbrowski M., Karski H.: Zasady ograniczania ryzyka zawodowego podczas obróbki drewna twardego ręcznymi narzędziami zmechanizowanymi, CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Biernacki A.: Interaktywny system oceny ryzyka zawodowego IRYS - nowe narzędzie wspomagające działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 2, s. 14-17
 • Biernacki A., Karski H.: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 7-8, s. 6-10
 • Biernacki A., Karski H.: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 4, s. 14-17
 • Brzozowski Z.K., Zatorski W.: New achievements in the chemical modification of fire-safe rigid polyurethane foams, (W: International Conference: Innovative materials and technologies for surface transport "INMAT 2005". Gdańsk, 7-8.11.2005, s. 201-206), Gdańsk, 2005
 • Bugajska J., Makowiec-Dąbrowska T., Jegier A., Marszałek A.: Physical work capacity (VO2max) of active employees (men and women), Assessment and promotion of work ability, health and well-being of ageing workers, 2005
 • Dąbrowski A.: Upadki na powierzchni - jak ich unikać?, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 4
 • Dąbrowski A, Mikulski W., Olszewski A.: Zagrożenia związane z pozyskiwaniem i transportem drewna. Zagrożenia wypadkami przy pracy oraz zapobieganie im podczas pozyskiwania drewna. Materiały edukacyjne., CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Dąbrowski A., Pościk A: Zagrożenia mechaniczne związane z użytkowaniem maszyn ręcznych., CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Dąbrowski M.: Zapobieganie wypadkom przy pracach stolarskich, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 1, s. 18-21
 • Dąbrowski M., Dźwiarek M., Gacek W., Jankowska E., Krzyśków B., Mikulski W., Roman-Liu D., Pośniak M., Tokarski T.: Zagrożenia wypadkami przy pracy oraz zapobieganie im podczas przetwórstwa drewna, CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Domański W.: Materiały szkoleniowe "Zagrożenia wypadkami przy pracy oraz zapobieganie im podczas transportu drogowego pojazdami - Transport materiałów niebezpiecznych", CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Domański W.: Zagrożenia chemiczne w przemyśle gumowym. ISBN 978-83-7373-015-1, CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Domański W., Makles Z.: Zagrożenia czynnikami chemicznymi przy wylewaniu posadzek z betonu i tworzyw sztucznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 3(404), s. 20-23
 • Domański W., Surgiewicz J.: Profilaktyka techniczna i organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w galwanizerniach. Zalecenia. ISBN 83-7373-067-2., CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Galwas-Zakrzewska M., Makles Z.: Wpływ biokomponentów paliwowych na zanieczyszczenie powietrza, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 2005, Vol. 39 nr 2, s. 69-74
 • Gawęda E.: Arsen i jego związki w środowisku pracy - zagrożenia, ocena narażenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 3(404), s. 26
 • Gawęda E.: Narażenie zawodowe na rakotwórcze metale i metaloidy w procesach rafinacji metali ciężkich., Medycyna Pracy, 2005, 56(2), s. 161-165
 • Gawęda E.: Procesy rafinacji metali ciężkich. Metody oceny narażenia zawodowego, Przemysł Chemiczny, 2005, 84(1), s. 9-13
 • Gawęda E., Bednarek K., Szydło Z.: Oznaczanie mgły olejowej w powietrzu na stanowiskach pracy metodą wagową., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 12, s. 11-14
 • Gawęda E., Kondej D.: Drobnodyspersyjne cząstki metali - ocena narażenia zawodowego., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 6, s. 18
 • Gawęda E., Kondej D.: Produkcja okuć budowlanych i galanterii metalowej - analiza zagrożeń., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 10, s. 12
 • Gołofit-Szymczak M.: Azotan 2-etyloheksylu. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2005, 4(46), s. 29-49
 • Gołofit-Szymczak M.: 4,4-Metylenodianilina. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2005, 2 (44), s. 131-161
 • Gołofit-Szymczak M.: 2-Etyloheksan-1-ol. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2005, 4 (46), s. 41-69
 • Gołofit-Szymczak M., Skowroń J.: Zagrożenia mikrobiologiczne w środowisku pracy pomieszczeń biurowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 3 (404), s. 29-31
 • Gołofit-Szymczak M., Skowroń J.: Porównanie składu mikroflory powietrza pomieszczeń biurowych w budynku z systemami klimatyzacyjnymi z budynkiem bez klimatyzacji, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2005, 4, s. 407-412
 • Gołofit-Szymczak M., Skowroń J.: Zagrożenia mikrobiologiczne w pomieszczeniach biurowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 3 (404), s. 29-31
 • Górny R.L.: Skażenie środowiska pracy i bytowania w rolnictwie: rozdział Bioaerozol w mieszkaniach - charakterystyka i ocena narażenia, Wydawnictwo Instytutu Medycyny Wsi (ISBN 83-7090-093-3), Lublin, 2005, s. 311-324
 • Górny R.L.: Submikronowe cząstki grzybów i bakterii - nowe zagrożenie środowiska wnętrz, Medycyna Środowiskowa, 2005, 8, s. 81-92
 • Górny R.L.: Biohazards in the hospitals. Materiały zespołu roboczego Health and Safety in the Hospital Sector przy Advisory Committee on Safety and Health at Work Komisji Europejskiej, Brak, 2005
 • Górny R.L., Lis D.O., Wlazło A., Łudzeń-Izbińska B., Sokal J.A.: Increase of microbial air contamination in surgical drape and coat factory as a result of improper design of ventilation system. Proceedings of Indoor Air, 2005, 2, s. 1460-1463
 • Górny R.L., Wlazlo A., Krysinska-Traczyk E., Strzelczyk A.B., Lis D.O., Ludzeń-Izbińska B., Sokal J.A.: Microbial contamination of water-damaged storerooms at libraries, Proceedings of Indoor Air, 2005, 2, s. 1464-1468
 • Grabarczyk Z., Berliński J.: Charging of atmosphere aerosols by AC HV power lines, Journal of Electrostatics, 2005, 63, s. 755-759
 • Grabarczyk Z., Bugajska J.: Lipoatrofia półkolista u pracowników biur, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 9, s. 20-22
 • Grabarczyk Z.J.: Zagrożenia elektrostatyczne w środowisku pracy, Przegląd Elektrotechniczny, 2005, 12b, s. 63-65
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: The SIS Model of Epidemic Spreading in a Hierarchical Social Network, Acta Physica Polonica B, 2005, 36, s. 1579 - 1593
 • Gralewicz G., Owczarek G., Więcek B.: Investigations of Single and Multilayer Structures Using Lock-In Thermography - Possible Applications, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2005, Vol. 11, No. 2, s. 211–215
 • Gralewicz G., Wiecek B., Owczarek G.: Zastosowanie termografii w badaniach nieniszczących, Zeszyty Elektroniki, Politechnika Łódzka, 2005, 9, s. 31-61
 • Grinshpun S.A., Mainelis G., Trunov M., Górny R.L., Sivasubramani S.K., Adhikari A., Reponen T.: Collection of airborne spores by circular single-stage impactors with small jet-to-plate distance, Journal of Aerosol Science, 2005, 36, s. 575-591
 • Jankowska E., (...), Sołtyński K., Sobolewski A.: Indor environmental quality In Office building, ERGONOMIA, 2005, Vol. 26 Nr 4/2004
 • Jędryka-Góral A., Bugajska J., Łastowiecka E, Michalak J.M., Kochmański M., Najmiec A.: Work activity and ability in ageing patients suffering from chronic cardiovascular diseases. Assessment and promotion of work ability, health and well-being of ageing workers, ICS, 2005, 1280 C, s. 190-195
 • Jurowski P., Gos R., Owczarek G., Gralewicz G.: Corneal endothelium cells protection against thermal injury: influence of ophthalmic viscoelastic substances in experimental study on rabbits, European Journal of Opthalmology, 2005, 15, s. 674 - 679
 • Jurowski P., Owczarek G., Gralewicz G.: Application of thermovision in the assessment of thermal prosperities ophthalmic viscoelastic substances, 27th Annual International Conference IEEE Engineering in Medicine and Biology (EMBS), Szanghaj, Chiny, 2005
 • Kaminska J. Borkowski P. Roman-Liu D. and Zagrajek T.: Finite Elements Analysis of Spine During Computerised Tasks, Prosidings of 11th International Conference on Human-Computer Interaction., Engineering Psychology, Health and Computer System Design, 2005, 1
 • Konarska M., Wolska A., Widerszal-Bazyl M., Bugajska J., Roman-Liu D., Aarås A.: The effect of an ergonomic intervention on musculoskeletal, psychosocial, and visual strain of VDT data entry work: the Polish part of the international study, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2005, 11 (1), s. 65-76
 • Kosiński R.A.: Modelowanie epidemii, Sprawy Nauki, 2005, 107, s. 10 - 11
 • Kosiński R.A., Siemiątkowska B., Grabowski A.: Neural system with the advanced recognition of danger situations for safety control, SIAS, Rosemont, Illinois, 2005
 • Łuczak A., Sobolewski A.: Longitudinal changes in critical flicker fusion frequency: an indicator of human workload., Ergonomics, 2005, Vol. 48, No. 15/2005
 • Łuczak A., Sobolewski A.: Longitudinal changes in critical flicker fusion frequency: an indicator of human workload, Ergonomics, 2005, 48 (15), s. 1770-1792
 • Mainelis G., Górny R.L., Willeke K., Reponen T.: Rapid counting of liquid-borne microorganisms by light scattering spectrometry., Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2005, 12, s. 141-148
 • Makles Z.: Nanomateriały- nowe możliwości, nowe zagrożenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 2(403), s. 2
 • Makowski K.: Deposition and Resuspension of Selected Aerosols Particles on Electrically Charged Filter Materials for Respiratory Protective Devices,, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2005, Vol. 11 No. 4, s. 363-376
 • Makowski K., Biernacki A., Bociek K., Dąbkiewicz J., Piętka M.: TLEN - Poradnik multimedialny, (Pod red.: Krzysztofa Makowskiego), CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Marszałek A.: Wskaźnik stresu cieplnego stosowany przy ocenie środowiska gorącego - kierunki rozwoju, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 2005, 7(131)/2005
 • Marszałek A., Konarska M., Bugajska J.: Assessment of work ability in a hot environment of workers of different ages, (W: Assessment and promotion of work ability, health and well-being of ageing workers), (Pod red.: Costa J., Ilmarinen J.), Elsevier, International Congress Series 2005, vol. 1280 C, 2005
 • Michalik J., Domański W., Gajek A., Łużny E., Grobelki A., Lewandowski A., Kawa W.: Program zapobiegania awariom oraz system zarządzania bezpieczeństwem w zakładach zagrożonych zagrażających poważną awarią przemysłową. Wytyczne., CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Michalik J.S.: Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym, Chemia Przemysłowa, BMP, 3 , 2005, 285, s. 39-42
 • Michalik J.S. : Ochrona przed wybuchami w środowisku pracy. Implementacja przepisów dyrektyw ATEX do polskiego prawodawstwa, Promotor, 2005, 7-8, s. 34-38
 • Milczarek M., Warszewska-Makuch M.: Uczenie się w przedsiębiorstwie - warunkiem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 2, s. 6-10
 • Pościk A.: Research on PPE selection and use in small and medium sized enterprises, Work Environment Research Report, 2005, 16, s. 55-64
 • Puchalska H., Kołodyńska U.: Jakie akty prawne dotyczą wymagań przy stosowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych?, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 1 (402), s. 26
 • Radkiewicz P. i Widerszal-Bazyl M.: Zdolność do pracy polskich pielęgniarek na tle statystyk z innych krajów Europy, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, 5
 • Radkiewicz, P., Widerszal-Bazyl, M & the NEXT-Study group: Psychometric properties of Work Ability Index in the light of comparative survey study, (W: Assessment and Promotion of Work Ability, Health and Well-being of Ageing Workers), (Pod red.: G. Costa, W. Goedhard & J.Ilmarinen), Elsevier, Amsterdam, 2005
 • Roman-Liu D.: Upper Limb Load as a Function of Repetitive Task Parameters: Part 1 - Model of the Upper Limb Load, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2005, 11, s. 93-102
 • Roman-Liu D., Kędzior K.: Differences in muscular activation and fatigue for intermittent and constant load, Occupational Ergonomics, 2005, 5, s. 1-14
 • Roman-Liu D., Tokarski T.: Upper limb strength in relation to upper limb posture, International Journal of Industrial Ergonomics, 2005, 35, s. 19-31
 • Roman-Liu D., Tokarski T.: Upper Limb Load as a Function of Repetitive Task Parameters: Part 2 - Experimental Study, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2005, 11, s. 103-112
 • Roman-Liu D., Tokarski T., Kowalewski R.: Decrease of force capabilities as an index of upper limb fatigue, Ergonomics, 2005, 48, s. 930-948
 • Roman-Liu D., Tokarski T., Wójcik K.: Quantitative assessment of upper limb muscle fatigue depending on the conditions of repetitive task load, The Journal of Electromyography and Kinesiology, 2005, 14, s. 671-682
 • Skowroń J.: XLVII posiedzenie Międzynarodowej Komisji ds. NDS i NDN Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 1(402), s. 22
 • Spector P. E., Allen T. D., Poelmans S, Cooper C. L., Bernin P., Hart P., Lu L., Miller K., Renault de Moraes, Ostrognay G. M., Pitariu H., Salamatov V., Salgado J., Sanchez J. I., Siu O. L., Teichmann M., Theorell T., Vlerick P., Widerszal-Bazyl M. and Yu S.: An International comparative study of work-family stress and occupational strain., (W: Work and family. An international perspective), (Pod red.: S. Poelmans), Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London, 2005
 • Suchecka M.: BHP w Internecie, Służba Pracownicza, 2005, 11
 • Szewczyńska M., Ekiert E., Makles Z.: Dioksyny w procesach spalania odpadów medycznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 9, s. 5-8
 • Warszewska-Makuch M.: Mobbing w pracy - przyczyny i konsekwencje, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 3, s. 5-7
 • Warszewska-Makuch M.: Mobbing - natura, przyczyny i skutki w miejscu pracy, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrony Środowiska w Górnictwie, 2005, 3, s. 25-28
 • Widerszal-Bazyl M. i Radkiewicz P.: Stres w pracy jako brak równowagi między wysiłkiem i nagrodą, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, 7
 • Widerszal-Bazyl M. i Radkiewicz P.: Stres w pracy pielęgniarek - projekt badawczy NEXT, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, 8
 • Zapór L.: Substancje niebezpieczne - ostrożnie! Benzotiazol, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 1(402), s. 24
 • Zatorski W.: World and Polish polyurethane markets. Part 2 , Reporter Chemiczny, 2005, 6, s. 12-13
 • Zatorski W.: World and Polish polyurethane markets. Part 1, Reporter Chemiczny, 2005, 5, s. 17-19
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K.: Production of PUR and PUR-PIR foams with red phosphorus as a flame retardant, POLIMERY, 2005, 9, s. 50
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K.: New achievements in the chemical modification of rigid polyurethane foams, (W: 6th International Symposium on Advanced Polymers Via Macromolecu Lar Engineering. Istambuł, 15-19.08. 2005), Istanbul, Turkey, 2005
 • Żołnierczyk-Zreda D.: An intervention to reduce work-related burnout for teachers, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2005, 11 (4), s. 423-430
 • Żołnierczyk-Zreda D.: Programy psychologicznego wspierania pracowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 6, s. 10-11
 • Baszczyński K.: Influence of weather conditions on the performance of energy absorbers and guided type fall arresters on a flexible anchorage line during fall arresting., Safety Science, 2004, 42, s. 519-536
 • Benczek K.: Czynniki chemiczne w środowisku pracy, (W: Seminarium BHP PTPiREE), Szklarska Poręba, 24-27 maj, 2004
 • Benczek K., Gliński M.: Wentylacja miejscowa wywiewna przy ręcznych zmechanizowanych narzędziach, (W: XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewnictwo, Zdrowie), Zakopane-Kościelisko, 2-4 czerwca, 2004
 • Dąbrowski A.: Prace na wysokości - najczęstsze przyczyny wypadków, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 1, s. 2-5
 • Dąbrowski A.: Rozwiązania konstrukcyjne przenośnych pilarek łańcuchowych zwiększające bezpieczeństwo ich obsługi, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 12
 • Dąbrowski M., Dąbrowski A.: Badania i ocena zgodności maszyn do obróbki i ścinki drewna w Polsce i w Unii Europejskiej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 2, s. 7-11
 • Domański W.: Zagrożenia chemiczne na stanowiskach pracy podczas produkcji i przetwarzania mieszanek gumowych, Elastomery, 2004, 8 (3), s. 25-32
 • Domański W.: Dianowe żywice epoksydowe- zagrożenia czynnikami chemicznymi, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 9(398), s. 16-20
 • Domański W., Kozieł E.: Zagrożenia czynnikami chemicznymi podczas produkcji wyrobów gumowych, Tworzywa Sztuczne i Chemia, 2004, 5 (18), s. 6
 • Dźwiarek M.: Wymagania zasadnicze i procedura oceny zgodności sprzętu elektrycznego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 3, s. 13 - 15
 • Gajek A., Michalik J.S.: Uwzględnianie niebezpiecznych substancji chemicznych powstających w trakcie awarii w procedurach przeciwdziałania poważnym awariom. Cz.1, Chemia Przemysłowa, 2004, 5 (264), s. 34-35
 • Gajek A., Michalik J.S.: Uwzględnianie niebezpiecznych substancji chemicznych powstających w trakcie awarii w procedurach przeciwdziałania poważnym awariom, (W: III Konferencja Naukowo-Techniczna "Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym"), BMP sp. z o.o.,Z.A. Puławy S.A., Puławy - Kazimierz Dolny 7-8 czerwca, 2004
 • Galwas-Zakrzewska M.: Biocydy w środowisku pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 11(400), s. 26-28
 • Gawęda E.: Assessment of Exposure to Heavy and Carcinogenic Metals in Heavy Metal Refining Processes, (W: Proceedings 3rd International Conferenceon Occupational Risk), Brak, Santiago de Compostela, Spain, 2-4 June, 2004
 • Gawęda E.: Narażenie zawodowe na metale ciężkie i metaloidy oraz ich związki w procesach rafinacji metali ciężkich, Medycyna Pracy, 2004, 55 (4), s. 307-312
 • Gawęda E.: Szkodliwe substancje chemiczne emitowane przez wybrane urządzenia biurowe podczas ich pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 4(393), s. 18
 • Gierasimiuk J.: System oceny zgodności oraz kontroli wyrobów, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 3, s. 3 - 6
 • Gierasimiuk J.: Zasady oceny zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami UE, (W: Ocena zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa według wymagań UE), (Pod red.: CIOP-PIB), Brak, Poznań, 2004
 • Gierasimiuk J.: Wymagania zasadnicze oraz tryb i procedury oceny zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa, 2004, 3, s. 7 - 12
 • Gierasimiuk J.: Minimalne wymagania bezpieczeństwa dotyczące użytkowania maszyn według przepisów krajowych wprowadzających dyrektywy UE, (W: Dyrektywa EEC/89/655. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i urządzeń - nowe zadania dla polskich spawalników i mechaników), SIMP, Warszawa, 2004
 • Gliński M.: Miejscowa wentylacja wywiewna (cz. 6). Spawanie łukowe i technologie pokrewne - przykłady zastosowań, Rynek Instalacyjny, 2004, 4, s. 75-81
 • Gliński M.: Miejscowa wentylacja wywiewna (cz. 4). Przykłady ograniczenia emisji pyłów, Rynek Instalacyjnynr, 2004, 1/2, s. 69-76
 • Gliński M.: Miejscowa wentylacja wywiewna (cz. 7). Ruchome stanowiska pracy, Rynek Instalacyjny, 2004, 5
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Epidemic spreading in a hierarchical social network, Physical Review E, 2004, 70, 031908,
 • Grabowski A., Kosiński R.A., Krawiecki A.: Dynamics of a one-dimensional neural network with a small-world topology of synaptic connections, Phisica A, 2004, 341, s. 702 - 716
 • Jankowska E.: Detrmination of filtration efficieny with OPC and CPC countres, (W: European Aerozol Conference), Brak, Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2004
 • Jankowska E.: Detrmination of filtration efficieny with OPC and CPC countres, Journal of Aerosol Science, 2004, VII, s. 975
 • Jankowska E., Kondej D., Jankowski T., Gliński M.: Fine particles suspended In orfice air, Journal of Aerosol Science, 2004, VII, s. 913
 • Jankowska E., Kondej D., Jankowski T., Gliński M.: Fine particles suspended In orfice air, (W: European Aerozol Conference), Brak, Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2004
 • Jankowska E., Pośniak M.: Jakość środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, Ergonomia pracy biurowej PAN, 2004, s. 123
 • Jankowski T., Jankowska E.: Investigation of aerosol emission using tracer gas method, Journal of Aerosol Science, 2004, VII, s. 1145
 • Jeżewska A.: 2-Chlorobuta-1,3-dien - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, 4(42), s. 39-46
 • Jeżewska A.: 2-Ethylhexanol - determination method in workplace air, (W: XXVIIIth Sympozjum Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Uniwersytet Śląski), Brak, Szczyrk 7-9 czerwca, 2004
 • Jeżewska A.: 2-Etyloheksan-1-ol - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, 4(42), s. 61-66
 • Jeżewska A.: 3-(2,3-Epoksypropoksy)propan- metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, 4(42), s. 53-60
 • Kamińska J., Roman-Liu D., Zagrajek T., Borkowski P.: Model kręgosłupa lędźwiowego człowieka (The model of human lumbar spine)., Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2004, 6 (1), s. 77-81
 • Kamińska J., Tokarski T., Roman-Liu D.: Ergonomiczna ocean twardości siedzisk., Zaszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, 2004, 24, s. 133-136
 • Kondej D., Jankowska E.: Pyły na stanowiskach pracy w pomieszczeniach produkcyjnych i biurowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 10(339), s. 16
 • Kondej D., Jankowska E.: Dust particles at industrial and office workplaces, (W: European Aerozol Conference), Brak, Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2004
 • Kondej D., Jankowska E.: Dust particles at industrial and office workplaces, Journal of Aerosol Science, 2004, VII, s. 1123
 • Kosiński R.A., Adamowski L.: Influence of the initial source of epidemic and preventive vaccination on the spreading phenomena in a two dimensional lattice, International Journal of Modern Phisics Computation, 2004, Volume 15, Issue 06
 • Kowalska J.: Dimethyl disulfide - gas chromatographic determination method in workplace air, (W: XXVIIIth Sympozjum Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Uniwersytet Śląski), Brak, Szczyrk 7-9 czerwca, 2004
 • Kowalska J.: Disiarczek dimetylu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, 4(42), s. 47-52
 • Kozieł E.: Benzotiazol- metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, 4(42), s. 19-24
 • Kozieł E., Domański W., Pośniak M.: Occupational Exposure to Sulfur and Nitrogen Organic Compounds in Polish Rubber industry, (W: The Premier Conference and Exposition for Occupational and Environmental Healthand Safety Professionals Georgia World Congress Center), Atlanta, 8-13 maj, 2004
 • Kozieł E., Makhniashvili I.: Chromatographic method of determination of benzothiazole in workplace air, (W: XXVIIIth Sympozjum Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Uniwersytet Śląski), Brak, Szczyrk 7-9 czerwca, 2004
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.: Środki ochrony skóry. Zastosowanie, wymagania,certyfikacja., Przemysł Chemiczny, 2004, nr 83(11), s. 538-539
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.: Środki ochrony skory. Zastosowanie, wymagania, certyfikacja, Przemysł Chemiczny, 2004, 83/11, s. 1-2
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.M.: Środki ochrony skóry. Zastosowanie, wymagania,certyfikacja, Przemysł Chemiczny, 2004, 83(11), s. 538-539
 • Makhniashvili I., Pośniak M., Szewczyńska M.: Chemical Hazards in Polish Iron Foundries, (W: The Premier Conference and Exposition for Occupational and Environmental Healthand Safety ProfessionalsGeorgia World Congress Center), Brak, Atlanta, 8-13 maj, 2004
 • Makles Z.: Bezpieczeństwo pracy przy magazynowaniu i transporcie ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 1(390), s. 15
 • Makles Z., Galwas-Zakrzewska M.: Ozon bezpieczeństwo ludzi i środowiska, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 6(395), s. 25
 • Marszałek A.: Ograniczenie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem obciążeniem termicznym., (W: Pakiet edukacyjny dla konsultantów BHP. Moduł 4B.), PARP, Warszawa, 2004
 • Marszałek A., Smolander J., Sołtyński K.: Age-Related Thermal Strain in Men While Wearing Radiation Protective Clothing During Short-Term Exercise in the Heat, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2004, Vol.10, Nr 4
 • Michalik J.S.: Das polnische System zur Verhinderung von Störfällen - Umsetzung der Vorschriften der Seveso-II-Richtlinien. Teil 2, Notfallvorsorge/Bevolkerungsschutz, 2004, 3, s. 6-9
 • Michalik J.S.: Zagrożenia chemiczne i radiologiczne w Polsce - ich ocena, prognozowanie, metody przeciwdziałania, (W: XXIII Konferencja Naukowa "Ratownictwo chemiczne i materiały niebezpieczne - bezpieczeństwo i zagrożenia"), Fundacja Ekologiczna Zielonych "Ratujmy Świat", Łódż, 29 czerwca, 2004
 • Michalik J.S.: Uzupełnienia i zmiany Dyrektywy Seveso II, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 9 (398), s. 8-11
 • Michalik J.S.: Das polnische System zur Verhinderung von Störfällen - Umsetzung der Vorschriften der Seveso-II-Richtlinien. Teil 1 , Notfallvorsorge/Bevolkerungsschutz, 2004, 2, s. 12-14
 • Michalik J.S.: Development of tools supporting the implementation of the Seveso II Directive requirements in Poland, (W: Proceedings of the 11-th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries - Loss Prevention 2004 - Full Texts), PetroChemEng, Praha, 31 maja - 3 czerwca, 2004
 • Michalik J.S.: Wprowadzenie, (W: W monografii - Dyrektywa Seveso II), CIOP-PIB, Warszawa, 2004
 • Michalik J.S.: Uzupełnienia i zmiany 7 przepisów Dyrektywy Seveso II, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 9(398), s. 8
 • Michalik J.S.: Implementacja Dyrektywy Seveso II w Polsce. Dostosowanie polskich przepisów dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym do aktualnych regulacji UE - zakres niezbędnych zmian, (W: Materiały Seminarium Projekt PHARE PL 0105.04.01 "Control of Seveso II Accidents - Technical Assistance, Poland"), Brak, Częstochowa, 14 oraz 21 czerwca, 2004
 • Michalik J.S., Domański W.: Zawartość i cele programu zapobiegania awariom i systemu bezpieczeństwa w zakładach zwiększonego oraz dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 2(391), s. 22-25
 • Milczarek M., Najmiec A.: Relationship between the workers safety culture and accidents, near accidents and health problems, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2004, vol. 10, no 1, s. 25-33
 • Pawlak A.: Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach - nowa norma oświetleniowa., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 10, s. 6-10
 • Pawlak A.: Ograniczenie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem oświetleniem elektrycznym w Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Pakiet edukacyjny dla konsultantów BHP. Moduł 4 B, PARP, 2004
 • Pawlak A., Wolska A.: Oświetlenie elektryczne w Ocena ryzyka zawodowego. Podstawy metodyczne, wyd. III zaktualizowane, pod red. W. Zawieski., CIOP, Warszawa, 2004
 • Pawlak A., Zaremba K.: Sprzęganie fluorescencyjnego źródła światła z płytą wiatłowodzącą., Elektronika, 2004, 3, s. 22-23
 • Pawlak A., Zaremba K.: Light intensity distribution of diffusive elements deposited onto the surface of light guiding plate., SPIE - The International Society for Optical Engineering, USA, 2004
 • Pawlak A., Zaremba K.: Influence of the fluorescent lamp radiation colour on attenuation of luminous flux in light guiding plates., SPIE - The International Society for Optical Engineering, USA, 2004
 • Pośniak M., Koradecka D.: Assessment of Occupational Risk Posed by Chemical Compounds, Coal Industry Publishing House, 2004, s. 532
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Jankowska E.: Zanieczyszczenia chemiczne w środowisku pracy biurowej - ocena narażenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 6(395), s. 21
 • Roman-Liu D., Tokarski T.: The analysis of maximum forces of five upper limb activities, Biology of Sport, 2004, 21 (4), s. 369-378
 • Roman-Liu D., Tokarski T.: Method for upper limb load assessment - model of repetitive tasks, Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2004, 6 (1), s. 389-393
 • Siemiątkowska B., Kosiński R.A.: Application of neural networks for safety control, WSEAS Transactions on Computers, 2004, 3, s. 575 - 580
 • Sołtyński K.: Thermal Manikin Measurements - Exact or Not?, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2004, Vol. 10, nr 3
 • Sołtyński K., Marszałek A.: Obciążenie termiczne. Ocena ryzyka zawodowego. Podstawy metodyczne., CIOP-PIB, Warszawa, 2004
 • Stępień L., Krawiecki A., Kosiński R.A.: Stochastic Resonance in spatiotemporal on-off intermittency, Chaos, Solitons and Fractals, 2004, 19, s. 1243-1250
 • Suchecka M.: Nowoczesne instrumentarium wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, (W: Seminarium: Zastosowanie nowoczesnych technik przekazu informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy.), Brak, Elbląg, 2004
 • Suchecka M.: Bezpieczeństwo i higiena pracy na stronach internetowych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 2, s. 28-32
 • Suchecka M.: Zastosowanie multimediów w edukacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, (W: Seminarium: Zastosowania nowoczesnych technik przekazu informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy.), Brak, Elbląg, 2004
 • Suchecka M.: An OSH website for micro-enterprises in Poland, Magazine of the European Agency for Safety and Health at Work, 2004, 7, s. 25-27
 • Szewczyńska M., Ekiert E., Makhniashvili I.: Odlewnictwo żeliwa - zagrożenia chemiczne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 12, s. 14-16
 • Szewczyńska M., Ekiert E., Trojanowicz M., Gościńska M.: HPLC determination of select phenols and amines in environmental samples using enzymatic biosensors and amperometric detection, (W: XXVIIIth Sympozjum Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Uniwersytet Śląski), Brak, Szczyrk 7-9 czerwca, 2004
 • Tokarski T., Kamińska J.: Zależność pomiędzy wiekiem i siłą fizyczną u pracujących mężczyzn, Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2004, 6 (1), s. 399-403
 • Tott K.: Możliwości przyspieszenia wdrażania dyrektyw NATO w obszarze ergonomii techniki wojskowej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 1, s. 2 - 6
 • Wolska A., Kosiński R., Pawlak A.: Istotne cechy użytkowe cyfrowego systemu sterowania oświetleniem wykorzystującego protokół DALI., Elektroinstalator, 2004, 3, s. 74-78
 • Wolska A., Kosiński R., Pawlak A.: Inteligentne systemy sterowania oświetleniem elektrycznym., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 11, s. 15-19
 • Wolska A., Pawlak A.: Nielaserowe promieniowanie optyczne w Ocena ryzyka zawodowego. Podstawy metodyczne, wyd. III zaktualizowane, pod red. W. Zawieski., CIOP, Warszawa, 2004
 • Zatorski W.: Stan przemysłu polskich tworzyw sztucznych przed akcesja do Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia, (W: (W: I Międzynarodowy Salon Tworzyw Sztucznych i Chemii - PROCHEMIA 2004)), Warszawa, 25-27.02, 2004
 • Zatorski W.: Stan przemysłu polskich tworzyw sztucznych przed akcesja do Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia, (W: I Międzynarodowy Salon Tworzyw Sztucznych i Chemii - PROCHEMIA 2004), Brak, Warszawa, 25-27.02, 2004
 • Zatorski W.: New dewelopment in chemical modifications of rigid polyurethane foames, (W: (W: 40 Miedzynarodowe Symopozjum Polimerów IUPAC WORLD POLYMER CONGRESS 2004) 4-9 lipiec 2004), Paryż, Francja, 2004
 • Zatorski W.: Chemical modifications of rigid polyurethane foames, (W: European Aerozol Conference), Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2004
 • Zatorski W.: New dewelopment in chemical modifications of rigid polyurethane foames, (W: 40 Miedzynarodowe Symopozjum Polimerów IUPAC WORLD POLYMER CONGRESS 2004), Brak, Paryż, Francja, 4-9 lipiec 2004, 2004
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K.: Synthesis of PUR-PIR foams with bromine and red phosphorus flame retardants, (W: III Polish-Ukrainian Conference nt.Polymers of Special Applications, Politechnika Radomska), Radom 15-18 czerwca, 2004
 • Żurański J.A., Sobolewski A.: Ground snow loads In Poland, Davos, Switzerland, 2004
 • Bartkowiak G., Marszałek A.: II Europejska konferencja poświęcona odzieży ochronnej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 9
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Test method for retractable type fall arresters designed for horizontal use., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2003, 3, s. 313-331
 • Dąbrowski M.: Profilaktyka wydarzeń wypadkowych przy obsłudze maszyn, (W: Podstawy prewencji wypadkowej), CIOP-PIB, Warszawa, 2003
 • Domański W.: Selection of Capillary Columns for Separation of N-Nitrosamines in Mixtures by Gas Chromatography, Chemia Analityczna, 2003, 48, s. s. 203-209
 • Domański W.: Narażenie na pary rozpuszczalników podczas procesów uszlachetniania skór craft, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 1(378), s. 27
 • Domański W.: Zagrożenia nitrozoaminami na stanowiskach pracy w przemyśle gumowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 4(381), s. 20-22
 • Drygała M., Pietrzak L.: Wdrażanie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w systemach jakości, Q Jakości, 2003, 4
 • Dudka G.: Rejestrowanie i analiza wydarzeń wypadkowych bezurazowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 5
 • Dźwiarek M.: Złożone systemu elektroniczne w zastosowaniu do związanych z bezpieczeństwem systemów sterowania maszyn, (W: IV Wrocławskie Sympozjum Automatyzacja Produkcji), Brak, Wrocław, 2003
 • Dźwiarek M.: Zaburzenia w realizacji funkcji bezpieczeństwa przez systemy sterowania maszyn i zapobieganie związanym z nimi wypadkom, (W: Podstawy prewencji wypadkowej), CIOP-PIB, 2003
 • Dźwiarek M.: Procedures for functional safety assessment of programmable control systems of machinery, (W: Safety and Reliability International Conference), Brak, Gdynia, 2003
 • Dźwiarek M.: Bezpieczeństwo funkcjonalne programowalnych układów sterowania maszyn, (W: International workshop SIPI on functional safety IEC 61508), Brak, Gdynia, 2003
 • Dźwiarek M., Holejko K., Nowak R.: Augmented Reality - a new kind of hazardous situation indicator, (W: International Conference Safety of Industrial Automated Systems), Brak, Nancy, 2003
 • Galwas-Zakrzewska M.: Biopaliwa a ochrona środowiska, (W: Seminarium pt. Niebezpieczne substancje chemiczne w środowisku – zapobieganie zagrożeniom), Brak, Płock 18-19 listopada, 2003
 • Galwas-Zakrzewska M., Makles Z.: Biopaliwa w polityce ekologicznej Unii Europejskiej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 7-8(384-385), s. 40
 • Galwas-Zakrzewska M., Makles Z.: Wpływ biokomponentów na skład salin silnikowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 11(388), s. 10-13
 • Galwas-Zakrzewska M., Pohorecki R.: Enzymatic membrane reactor, (W: Proceedings of 4th European Congress of Chemical Engineering), Brak, Granada, Spain, 21-25 September, 2003
 • Galwas-Zakrzewska M., Pohorecki R.: Enzymatic hydrolysis of tannins, (W: Proceedings of the South African Chemical Engineering Congress), Brak, Sun City, South Africa, 3-5 September, 2003
 • Gierasimiuk J.: Charakterystyka dyrektyw UE dotyczących bezpieczeństwa użytkowania sprzętu roboczego, (W: "Dostosowanie polskiego dozoru technicznego do przepisów Unii Europejskiej"), Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego SIMP, Warszawa, 2003
 • Gierasimiuk J.: Podstawowe obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie bhp wynikające z przepisów wprowadzających postanowienia dyrektyw UE, (W: "Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi w przemyśle"), CIOP-PIB, Katowice, 2003
 • Gierasimiuk J., Karski H.: Elektryczne wymagania dotyczące eksploatowanych maszyn i urządzeń technicznych wynikające z dyrektywy nr 89/655/EEC oraz dodatkowo z dyrektywy dotyczącej sprzętu elektrycznego nr 73/23/EEC+93/68/EC, (W: "Problematyka bezpiecznego użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych"), GIP, Wrocław, 2003
 • Gliński M.: Skuteczność urządzeń wentylacji miejscowej wywiewnej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 6 (383), s. 25-28
 • Jankowska E., Jankowski T., Kondej D.: Badanie obszarów wentylowanych i nie wentylowanych w pomieszczeniu pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 1(378), s. 17
 • Jankowska E., Kondej D.: Mass and number dust concentrations at industrial and office workplaces, Journal of Aerosol Science. Abstracts of the European Aerosol Conference, 2003, I, s. 393-394
 • Jankowska E., Kondej D., Jankowski T.: Particle size distribution and aerosol concentration at office workplaces, Journal of Aerosol Science. Abstracts of the European Aerosol Conference, 2003, I, s. 391-392
 • Jankowska E., Kondej D., Pośniak M.: Subiektywna ocena jakości środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, Medycyna Pracy, 2003, 54(5), s. 437-444
 • Jankowska E., Pośniak M.: Problemy jakości środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 2(379), s. 5
 • Jeżewska A.: 2-Izopropoksyetanol - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2003, 4(38), s. 99-104
 • Jeżewska A.: 1-Chloro-1-nitropropan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2003, 4(38), s. 25-30
 • Jeżewska A.: Akrylaldehyd - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2003, 4(38), s. 7-12
 • Jeżewska A.: 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metanoiden - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2003, 4(38), s. 185-190
 • Kalwasiński D. : Strugarki - ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 2, s. 28-30
 • Kamińska J., Tokarski T., Słowikowski J.: Differences in accuracy of steering in older men and women., Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2003, 5, Supp. 1, s. 224-227
 • Kamińska J., Tokarski T., Słowikowski J.: Accuracy of steering in older persons. Congress Handbook and Book of Abstracts, International Society of Biomechanics XIXth Congress, 2003, s. 189
 • Karski H., Biernacki A.: Ocena ryzyka zawodowego związanego z porażeniem prądem elektrycznym, (W: "Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi w przemyśle"), CIOP-PIB, Katowice, 2003
 • Kosiński R.A.: Inteligent neural system for safety control, Transactions on Systems, 2003, 2, s. 98-103
 • Kowalewski S., Dąbrowski M.: Dyrektywy dotyczące użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 1, s. 8-9
 • Kowalska J.: 2-Fenoksyetanol - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2003, 4(38), s. 65-70
 • Makhniashvili I.: Nitrowe pochodne wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środowisku, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 3(380), s. 17-20
 • Makles Z., Pośniak M.: Substancje emitowane z palących się świec, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 6(383), s. 28
 • Marszałek A.: Osoby zatrudnione w środowisku gorącym - struktura wiekowa, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 2
 • Marzec S., Kozłowski C., Wolska A.: Nielaserowe promieniowanie widzialne i podczerwone. Procedura pomiarowa., (W: Podstawy i metody oceny środowiska pracy 3(37)), CIOP-PIB, Warszawa, 2003
 • Marzec S., Kozłowski, Wolska A.: Nielaserowe promieniowanie nadfioletowe. Procedura pomiarowa., (W: Podstawy i metody oceny środowiska pracy, 3(37)), CIOP-PIB, Warszawa, 2003
 • Michalik J.S.: Ocena zagrożeń awariami chemicznymi w Polsce, Rynek Chemiczny, 2003, 9, s. 26-28
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - nowe regulacje prawne (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 7-8(384-385), s. 5-7
 • Michalik J.S.: Kształtowanie postaw i zachowań pracowników w celu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 6(383), s. 8
 • Michalik J.S.: Szczególne aspekty przeciwdziałania poważnym awariom w siłach zbrojnych - wątpliwości, Myśl Wojskowa, 2003, 6, s. 86-96
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - nowe regulacje prawne (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 9 (386) , s. 2-5
 • Myrcha K., Gierasimiuk J.: Wykorzystanie technologii wirtualnej rzeczywistości do analizy zagrożeń mechanicznych, VI Międzynarodowa Konferencja CAXMAN "Postęp Techniczny w Praktyce", Grecja, 2003
 • Pawlak A.: METHODS OF CALCULATION AND MEASUREMENT OF CRF FOR CHOSEN GROUPS OF MACHINES, 25 Międzynarodowa Sesja CIE, San Diego, USA, 2003
 • Pawlak A.: Charakterystyczne parametry współczesnych źródeł światła stosowanych w oświetleniu zewnętrznym, (W: Konferencja Naukowo-Techniczna "Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze. Oświetlenie zewnętrzne"), SEP, Zakład Energetyczny Koszalin S.A., Philips Lighting, Przedsiębiorstwo Konstrukcji Innowacyjnych, Kołobrzeg, 2003
 • Pawlak A.: Zastosowanie spektroradiometrycznej metody pomiarowej do oceny zagrożenia promieniowaniem optycznym, (W: VI Krajowe Sympozjum Kolorymetryczne "Barwa - wrażenie i pomiar"), GUM, Politechnika Białostocka, Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Instytut Barwników i Produktów Organicznych, SpectroColor, 3M, Fundacja "Więcej Światła", Białystok - Białowieża, 2003
 • Pawlak A.: Sprzęganie fluorescencyjnego źródła światła z płytą światłowodzącą, Wiadomosci Elektrotechniczne, 2003, 10, s. 440-441
 • Pawlak A.: Płyty światłowodzące z elementami pryzmatycznymi, Wiadomosci Elektrotechniczne, 2003, 4, s. 281-284
 • Pawłowska Z., Pęciłło, M.: Koszty i korzyści wdrażania dyrektyw UE z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w opinii polskich przedsiębiorstw, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 10, s. 20-22
 • Pęciłło, M: Appliacation of process management tools to improve organization performance in occupational safety and health, Quality of Work and Products in Enterprises of the Future (red. Strasser, H. i inni), Stuttgard: Ergonomia Verlag, 553-556, 2003., 2003
 • Pęciłło, M.: Identyfikacja i modelowanie procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003
 • Pęciłło, M.: Oddziaływanie zasobów ludzkich w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy na wartość przedsiębiorstwa. Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy. VALUE 2003, Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 28-30 XI 2003, 2003, s. 33-43
 • Pietrzak L.: Modelowanie wypadków przy pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 10
 • Pośniak M.: Spaliny silników Diesla - zasady i metody oceny narażenia zawodowego, Medycyna Pracy, 2003, 54 (4), s. 389-393
 • Pośniak M. , Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Occupational exposure to carcinogenic compounds during Diesel combustion, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2003, 1(9), s. 17-26
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Occupational Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons During Diesel, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2003, 1(9), s. 69-73
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Spaliny silników Diesla - narażenie na substancje chemiczne w zajezdniach autobusowych, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2003, XXXVI (1), s. 75-80
 • Roman-Liu D.: Analiza Biomechaniczna Pracy Powtarzalnej, CIOP-PIB, Warszawa, 2003
 • Roman-Liu D.: Maximum force of tip pinch, lateral pinch and palmer pinch in relation to maximum handgrip force - A Meta Analysis, Biology of Sport, 2003, 20 (4), s. 303-319
 • Roman-Liu D.: Maximum handgrip force in relation to upper limb location - A Meta Analysis., American Industrial Hygiene Association Journal, 2003, 64, s. 609-617
 • Rupiński S., Brzozowski Z.K., Skwara K., Zatorski W.: Modyfikaty skrobi o dużej lepkości, PRZEMYSŁ CHEMICZNY, 2003, 8, s. 9-2
 • Rzepecki J.: Zróżnicowana składka na ubezpieczenie wypadkowe., Poradnik BHP. Praktyka, Prawo, Narzędzia, 2003, 1
 • Rzepecki J.: Cost-Benefit Analysis of Occupational Safety and Health Management in the Enterprises, Quality of Work and Products in Enterprises of the Future. Ergonomia Verlag, Stutgart 2003., 2003
 • Rzepecki J., Serafińska A.: Nowy system ubezpieczenia wypadkowego w Polsce, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 12
 • Rzepecki J., Serafińska A.: Das neue System der Unfallversicherung in Polen, Die BG, 2003, 9
 • Saulewicz A.: Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami. Kryteria i sposób doboru (cz. 1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 4, s. 23-25
 • Saulewicz A.: Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami. Kryteria i sposób doboru (cz. 2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 9
 • Skowroń J.: XLI Posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 3(380), s. 31
 • Stępień L., Krawiecki A., Kosiński R.A.: On-off intermittency and attractor bubbling in the Ising-like cellular automaton with temperature random in time, phys. Stat. Sol. (b), 2003, 236, s. 482-485
 • Strawiński T.: Wymagania i badania sprzętu elektroizolacyjnego dla potrzeb certyfikacji, (W: "Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi w przemyśle"), CIOP-PIB, Katowice, 2003
 • Suchecka M.: Nowoczesne narzędzia komputerowe wspomagające zarządzanie bhp, Służba Pracownicza, 2003, 2, s. 24-28
 • Suchecka M.: Serwis internetowy z dziedziny bhp dla polskich mikroprzedsiębiorstw, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 7-8, s. 14-20
 • Szewczyńska M., Wcisło M., Trojanowicz M., Saar J., Compagnone D.: HPLC determination of selected amines with enzymatic biosensor for amperometric detection, Chemii Analitycznej, 2003, 48, s. 591
 • Tokarski T., Kamińska J.: Differences in muscle force of elder men. Congress Handbook and Book of Abstracts, International Society of Biomechanics XIXth Congress, 2003, s. 389
 • Tokarski T., Kamińska J., Roman-Liu D.: Differences in muscle force in older women and men., Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2003, 5,Supp. 1,, s. 507-511
 • Tokarski T., Roman-Liu D.: Optymalizacja położenia elementu sterowniczego na stanowiskach wyposażonych w pedały, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 12, s. 20-23
 • Ulaczyk J., Kosiński R.A. , Zagórski A.: On the thermodynamics of the Hopfield Neural Network with External Field, Acta Physica Polonica A, 2003, 104, s. 479-486
 • Wolska A.: Oświetlenie a wypadki przy pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 9, s. 13-15
 • Wolska A.: Lighting of VDT Workstands and users" visual discomfort - results of an experimental study, (W: Volume 3 of the Proceedings of HCI International 2003), Brak, Kreta, Grecja, 2003
 • Wolska A.: Inadequate lighting as an indirect factor in occupational accidents, (W: Proceedings of the IEA 2003 Congress of the International Ergonomics Association), Brak, Seoul, Korea, 2003
 • Wolska A.: Visual strain and lighting preferences of VDT users under different lighting systems, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2003, 4, vol.9
 • Wolska A.: Nowe kryteria oceny zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 3, s. 21-24
 • Wolska A., Pawlak A.: Oświetlenie elektryczne i dzienne jako źródło potencjalnego zagrożenia promieniowaniem optycznym, (W: XII Krajowa Konferencja Oświetleniowa - TECHNIKA ŚWIETLNA 2003), Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Fundacja "Więcej światła", Zakład Techniki Świetlnej, Warszawa, 2003
 • Wolska A., Pawlak A., Kosiński R.: Co użytkownik powinien wiedzieć o najnowszych systemach sterowania oświetleniem, (W: XII Krajowa Konferencja Oświetleniowa - TECHNIKA ŚWIETLNA 2003), Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Fundacja "Więcej światła", Zakład Techniki Świetlnej, Warszawa, 2003
 • Zatorski, Brzozowski Z.K., Łebek K., Rupiński S.: Synthesis of PUR and PUR-PIR foams with bromine flame retardant, Polish Journal of Chemical Technology, 2003, 9
 • Baszczyński K.: Przemysłowe hełmy ochronne a zabezpieczenie głowy przed uderzeniami bocznymi., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 5, s. 10-13
 • Benczek K., Gliński M.: Emisja zanieczyszczeń do środowiska powietrznego pomieszczeń i sposoby jej ograniczania, (W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe), (Pod red.: E. Kowala), Uniwersytet Zielonogórski Instytut Podstaw Techniki. Centrum Zastosowań Ergonomii, Zielona Góra, 2002
 • Benczek K., Gliński M.: Emisja zanieczyszczeń do środowiska powietrznego pomieszczeń i sposoby jej ograniczania, (W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe), (Pod red.: E. Kowala), Uniwersytet Zielonogórski Instytut Podstaw Techniki. Centrum Zastosowań Ergonomii, Zielona Góra, 2002
 • Brzozowski Z.K., Kijeńska D., Zatorski W.: New achievements in fire-safe polyurethane foams, Designed Monomers & Polymers, 2002, 2-3, s. 183-193
 • Dąbrowski A., Dąbrowski M.: Bezpieczeństwo użytkowania pilarek tarczowych i łańcuchowych stosowanych przy pracach budowlanych, (W: Bezpieczeństwo przy pracach budowlanych w świetle nowych przepisów i praktyki), IV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, Poznań, 2002
 • Domański W.: Sampling and Determination of Volatile N-Nitrosamines in Workplace Air, Chemia Analityczna, 2002, 6(47)
 • Domański W.: N-Nitrozodietyloamina i N-nitrozodimetylo-amina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2002, 4/34, s. 115
 • Dźwiarek M.: Probabilistic assessment of functional safety of machine control system., Automation, Warszawa, 2002
 • Dźwiarek M.: Probabilistyczna ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów sterowania maszyn, Pomiary Automatyka Robotyka, 2002, 10, s. 5-9
 • Feliszewska-Robakowska T., Kamińska W., Majchrzycka K.: Środki ochrony indywidualnej przed czynnikami biologicznymi dla pracowników bloku operacyjnego, Blok operacyjny, 2002, 5 (1)
 • Gawęda E.: Substancje o szybkim działaniu - ocena ryzyka zawodowego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 1 (366), s. 23
 • Gierasimiuk J., Dąbrowski M.: Dostosowanie maszyn i innych urządzeń technicznych użytkowanych w miejscach pracy do zgodności z dyrektywami, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 7/8, s. 30-32
 • Gliński M.: Ograniczanie pylenia podczas szlifowania żeliwa, Medycyna Pracy, 2002, 1(53), s. 89
 • Gliński M.: Zapobieganie niewłaściwym parametrom mikroklimatu - rozwiązania techniczne i organizacyjne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 12(377)
 • Gliński M.: Dust Emission and Efficiency of Local Exhaust Ventilation During Cast Iron Grinding, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2002, 1(8), s. 97-105
 • Gliński M.: Metody określania skuteczności wentylacji ogólnej i miejscowej, (W: Materiały z XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Technicznej "Wentylacja, klimatyzacja i energetyka cieplna w budownictwie ogólnym"), Brak, Zakopane-Krościenko, 2002
 • Gliński M.: Edukacja w zakresie zapewnienia dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach, (W: Materiały Konferencyjne), PW, Warszawa, 2002
 • Jankowska E.: Środki ochrony zbiorowej przed zapyleniem - filtry powietrza, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 3(368), s. 10-13
 • Jankowska E., Jankowski T.: Investigation of air flow distribution in working room, SIGURNOST, 2002, 44, s. 1-13
 • Jeżewska A.: Octan 2-metoksy-1-metyloetylu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2002, 4(34), s. 127
 • Jeżewska A.: Octan izobutylu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2002, 4(34), s. 121
 • Jeżewska A.: Naftalen - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2002, 4(34), s. 109
 • Kamińska W.: Środki ochrony indywidualnej przed czynnikami biologicznymi dla pracowników służb medycznych, Blok operacyjny, 2002, 5 (1)
 • Kamińska W.: Alergia na lateks u pracowników służby zdrowia i mozliwość jej ograniczania, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 3, s. 4-7
 • Karski H.: Przewody ochronne. Cz.2, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 1
 • Konarska M.: Rozwój psychofizjologicznej koncepcji stresu środowiskowego., Medycyna Środowiskowa, 2002, 1/2002
 • Kosiński R.: Sztuczne Sieci Neuronowe - Dynamika Nieliniowa i Chaos, WNT, Warszawa, 2002
 • Kosiński R., D.Dudek: On the effect of size on the occurrence of chaos in diluted neural networks, (W: Int. Conference "Dynamics Days"), Brak, Heidelberg, Niemcy, 2002
 • Kosiński R., Sinołęcka M.: On the Influence of Synaptic Dilution on Memory Properties of Artificial Neural Networks, (W: Int. Conf. On Neural Networks and Soft Computing), Brak, Zakopane, 2002
 • Kosiński R.A.: Sztuczne sieci neuronowe - dynamika nieliniowa i chaos, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, 2002
 • Kowalewski S., Dąbrowski A., Dąbrowski M.: Zagrożenia Mechaniczne, (W: "Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy" - moduł 4), CIOP, Warszawa, 2002
 • Kowalewski S., Dąbrowski A., Dąbrowski M., Pietrzak L., Wroński Sł.: Charakterystyka zagrożeń stwarzanych przez maszyny produkcyjne, (W: "Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy" - moduł 7), CIOP, Warszawa, 2002
 • Kowalski B., Karski H.: Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy., CIOP, 2002
 • Kurpiewska J., Benczek K. : Metody oceny skuteczności preparatów chroniących przed promieniowaniem ultrafioletowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 12(377), s. 21-24
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.: Ochrona skóry rąk, Inspektor Pracy, 2002, 7-8, s. 13-16
 • Łuczak A., Sobolewski A.: Charakterystyka psychometryczna testów psychologicznych: Standardowe matryce progresywne, 2 Hand, Signal, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 2002
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce (3), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 1(366), s. 11-16
 • Michalik J.S.: Reagowanie na poważne awarie przemysłowe i zapobieganie im, Ochrona Przeciwpożarowa, 2002, 1(366)
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - przepisy szczegółowe, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 9(374), s. 22-25
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Narzędzia wspomagające wykonywanie zadań i procedur, Rynek Chemiczny, 2002
 • Michalik J.S.: Obiekty zagrażające poważną awarią przemysłową. Nowe kryteria kwalifikacyjne., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 2(367), s. 16-19
 • Michalik J.S.: Prognozowanie zagrożeń chemicznych i radiologicznych, (W: Konferencja "Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie powiatu - przygotowanie powiatu na wypadek sytuacji kryzysowych"), 2002
 • Michalik J.S.: Obiekty zagrażające poważną awarią przemysłową. Nowe kryteria kwalifikacyjne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 2 (367), s. 16-19
 • Michalik J.S. , Domański W. : Program zapobiegania awariom i system zarządzania bezpieczeństwem w zakładach zwiększonego oraz dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej, CIOP, Warszawa, 2002
 • Michalik J.S., Gajek A.: Przewidywanie powstawania w trakcie awarii niebezpiecznych substancji chemicznych, nieobecnych w warunkach normalnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 11(376), s. 15
 • Michalik J.S., Gajek A.: Substancje niebezpieczne powstające podczas poważnych awarii przemysłowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 10(375), s. 14
 • Ostrowska E., Mastalerz A., Tokarski T.: The relationship between values of AEMG and knee muscle moment of force as a function of joint angle, Acta of Bioengineering and Biomechanics,Proceedings of The 13th Conference of European Society of Biomechanics, 2002, 4 (1), s. 605-606
 • Pawlak A.: Wybrane problemy obliczeń świetlnych opraw oświetlenia miejscowego ze świetlówką kołową, Wiadomosci Elektrotechniczne, 2002, 12
 • Pęciłło M., Podgórski D.: Zastosowanie podejścia procesowego do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w zarządzanie operacyjne w firmie. Perspektywy i doświadczenia, Wyd. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2002, s. 177-184
 • Pietrzak L.: Przykład oceny szkodliwości procesu technologicznego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 1
 • Pietrzak L.: Ryzyko zawodowe i zasady jego oceny cz 1, Serwis prawno pracowniczy, 2002, 14
 • Pietrzak L.: Ocena ryzyka zawodowego, Wydawnictwo Biblioteka Pracownicza, 2002, 139
 • Pietrzak L.: Occupational risk assessment according to requirements of Polish standard, XVI Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Wiedeń 2002, 2002
 • Pietrzak L.: Ryzyko zawodowe i zasady jego oceny cz 3, Serwis prawno pracowniczy, 2002, 18
 • Pietrzak L.: Modelowanie wypadków przy pracy (cz 2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 5
 • Pietrzak L.: Modelowanie wypadków przy pracy (cz 1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 4
 • Pietrzak L.: Ryzyko zawodowe i zasady jego oceny cz 2, Serwis prawno pracowniczy, 2002, 16
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Narażenie zawodowe kierowców wózków widłowych na spaliny silników Diesla, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2002, 2(XXXV), s. 187-193
 • Roman-Liu D., Tokarski T.: Arm and forearm muscle EMG activities with regard to handgrip force in relation to upper limb location., Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2002, 4(2), s. 33-47
 • Rzepecki J.: Bhp w przedsiębiorstwie - model analizy kosztów i korzyści, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 2, s. 20-23
 • Rzepecki J.: Economic aspects of occupational safety and ergonomics (w) Occupational risk in didactic, learning and training of ergonomics, work safety and labour protection.Poznań University of Technology, Institute of Management Engineering, Poznań, 2002
 • Rzepecki J.: Rola i zadania ubezpieczenia wypadkowego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2002, 1
 • Rzepecki J.: Program komputerowy wspomagający analizę kosztów i korzyści bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 10
 • Siemiątkowska B., R.Kosinski: Inteligentny system ochrony pracy zrobotyzowanych stanowisk pracy, (W: Konferencja "Automation 2002"), Brak, Warszawa, 2002
 • Strawiński T.: Dobór kategorii elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem., Pomiary Automatyka Robotyka, 2002, 11, s. 5-9
 • Strawiński T.: Dobór kategorii elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem., Konferencja Automation, 2002
 • Strawiński T.: Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem w maszynach., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 11, s. 28-31
 • Suchecka M.: Współczesne instrumentarium komputerowe wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, (W: Materiały Międzynarodowej Konferencji - Bezpieczeństwo i higiena pracy w przededniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 24-26 czerwca 2002 r.), Brak, Kraków, 2002
 • Suchecka M., Zawieska W. M.: Moderné nástroje podporujúce zdokonalovanie pracowných podmienok v súlade s poziadavkami Európskej únie, (W: XV. Konferencja s medzinárodnou účastou - Aktuálne Otázky Bezpečnosti Práce, Stara Lesna, Slovakia, 21-24.10.2002), Brak, Stara Lesna, 2002
 • Świder K., Suchecka M.: Nowoczesne materiały i formy edukacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 7-8, s. 34
 • Tokarski T.: Zapobieganie ryzyku zawodowemu przy ręcznych pracach transportowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 9, s. 13-14
 • Tokarski T., Roman-Liu D.: Comparison of load of knee and hip muscles during pressing foot pedal., Acta of Bioengineering and Biomechanics,, 2002, 4, s. 566-567
 • Trojanowicz M., Drzewicz P., Szewczyńska M., [i inni]: Radiolytic degradation and toxicity changes in g-irradiated solution of 2,4-dichlorophenol, Rad. Phys. Chem., 2002, 65, s. 357
 • Trojanowicz M., Szewczyńska M., Wcisło M.: Electrochemical Flow Measurements. Recent Advances, Electroanalysis, 2002, 15 (5-6), s. 1
 • Wolska A.: Visual fatigue and preferences of VDT users under different lighting systems, (W: Proceedings of the 6th International Scientific Conference on Work With Display Units WWDU 2002 - World Wide Work), Brak, Berchtesgaden, Niemcy, 2002
 • Wolska A., Pawlak A.: Ocena zagrożenia promieniowaniem nadfioletowym na wybranych stanowiskach pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 12
 • Żurański J.A. , Sobolewski A.: Probabilistyczna ocena obciążenia śniegiem w Polsce, XLVIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, 2002
 • Żurański J.A., Sobolewski A.: New map of ground snow loads in Poland, Problems of the technical meteorology, Brak, Ukraina, 2002
 • Augustyńska D.: XII Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu Noise Control"01 - Kielce, 24-26 września 2001, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 11
 • Augustyńska D., Kaczmarska A., Mikulski W.: Hałas słyszalny, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Bajkowski J., Tadzik P., [i inni]: Odpowiedź układu belkowego z tłumieniem materiałami granulowanymi na wymuszenie impulsowe, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Bartkowiak G., Jędrzejewska M., Liwkowicz J., Majchrzycka K., Owczarek G., Robakowski K., Zrobek Z.: Środki ochrony indywidualnej. Wyd. 3 poprawione., (W: (W: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, t. 16)), CIOP-PIB, Warszawa, 2001
 • Baszczyński K.: Ochrona przed upadkiem z wysokości, (W: Centralny Instytut Ochrony Pracy), Brak, 2001
 • Baszczyński K.: Ochrona przed upadkiem z wysokości., CIOP, Warszawa, 2001
 • Baszczyński K., Korycki R.: Stosowanie i zasady doboru sprzętu uniemożliwiającego rozpoczęcie spadania z wysokości, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 11, s. 21-23
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Bezwładne masy kotwiczące, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3, s. 21-23
 • Benczek K., Kurpiewska J., Wojtuński J.: Stanowisko do badania aparatów do pomiarów zanieczyszczeń chemicznych powietrza, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 2001, 2
 • Biernacki A.: System zintegrowanych baz danych z zakresu bezpieczeństwa pracy na stronach internetowych - SINDBAD, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 7-8
 • Biernacki A., Zawieska W. M.: Komputerowy system STER zintegrowane narzędzie wspierające kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, (W: XVII Międzynarodowe Seminarium Wykładowców Ergonomii), Brak, Dymaczewo Nowe, 2001
 • Brown H. S., Angel D., Broszkiewicz R., Krzyśków B.: Occupational Safety and Health System in Poland in the 1990: a Regulatory System Adapting to Societal Transformation, Policy Sciences, 2001, 34
 • Brzozowski A.: Pyły, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Brzozowski A., Derlicka M.: Popularyzacja problematyki ochrony pracownika, CIOP, Warszawa, 2001
 • Brzozowski Z., Kijeńska D., Zatorski W.: Palność polimerów, Plastics Review - Panorama Polskiego Przemysłu Tworzyw Sztucznych, 2001, 8
 • Brzozowski Z., Kijeńska D., Zatorski W.: Badanie palności tworzyw sztucznych, Plastics Review - Panorama Polskiego Przemysłu Tworzyw Sztucznych, 2001, nr 10
 • Brzozowski Z.K., Kijeńska D., Zatorski W.: Palność polimerów cz.2 Sposoby zmniejszania palności tworzyw sztucznych, Plastics Reviev, 2001, 9
 • Bugajska J.: Obciążenie fizyczne dynamiczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Bugajska J. , Gedliczka A., Konarska M., Liu D., Najmiec A. , Milczarek M., Słowikowski J.: Ergonomia. Wyd. 3 poprawione, (W: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, t. 3), Brak, Warszawa, 2001
 • Cieślak R., Łuszczyńska-Cieślak A.: Zarządzanie stresem w pracy, Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna, 2001, 4
 • D. Brouwer, Duuren-Stuurman B., Berges M., Jankowska E., Bard D., Mark D.: From workplace air measurement results toward estimates of exposure? Development of strategy to assess exposure to manufactured nano-objects, J Nanopart Res, 2001, 8, s. 1867-1881
 • Dąbrowski A.: Przyczyny wypadków powodowanych przez przenośne pilarki łańcuchowe, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 2, s. 10-13
 • Dąbrowski A.: Przenośne pilarki łańcuchowe do drewna - porady dla użytkowników i przyszłych nabywców tych maszyn, Budujemy Dom, 2001, 12
 • Dąbrowski A., J. Więsik, Miareczko B., Jaroszkiewicz J., M.: Bezpieczeństwo użytkowania przenośnych pilarek łańcuchowych do drewna, Targi POLAGRA FARM, Poznań, 2001
 • Dąbrowski A., Koton J., Tadzik P.: Elektryczne i spalinowe przenośne pilarki łańcuchowe do drewna, CIOP, Warszawa, 2001
 • Dąbrowski M.: Frezarki dolnowrzecionowe do drewna. Bezpieczeństwo konstrukcji wyposażenia oraz użytkowania, CIOP, Warszawa, 2001
 • Dąbrowski M.: Techniczne metody ograniczania zagrożenia odrzutem występującego podczas frezowania drewna, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3, s. 18-20
 • Domański W.: Zagrożenia chemiczne w garbarniach, CIOP, Warszawa, 2001
 • Domański W.: Substancje rakotwórcze w przemyśle gumowym, Elastomery, 2001, 1
 • Domański W., Makles Z: Zagrożenia czynnikami chemicznymi przy wylewaniu posadzek z betonu i tworzyw sztucznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3, s. 20-23
 • Dźwiarek, M.: The analysis of accident causes in view of the protective devices and safety related control system effectiveness, International Conference Safety of Industrial Automated Systems, Bonn, 2001
 • Dźwiarek M.: Praktyczny przykład oceny zgodności zautomatyzowanego sytemu wytwarzania, (W: Bezpieczeństwo przemysłowe. Tom 3), Brak, 2001
 • Dźwiarek M.: Aspekty bezpieczeństwa funkcjonalnego złożonych systemów sterowania maszyn, (W: Materiały z konferencji: Automation), Brak, Warszawa, 2001
 • Dźwiarek M.: Ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego programowalnych sterowników maszyn, (W: Materiały konferencyjne: Safety and Reliability International Conference, t. 4), Brak, Szczyrk, 2001
 • Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001
 • Engel Z., Czerwiński J.: Mapy akustyczne i monitoring w świetle obowiązujących przepisów, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Engel Z., Makarewicz G., Morzyński L., Zawieska W. M.: Metody aktywne redukcji hałasu, CIOP, Warszawa, 2001
 • Engel Z., Piechowicz J.: Index Method of Assessment of the Acoustical Climate in Industrial Rooms, International Journal of Acoustics and Vibration, 2001, 2
 • Engel Z., Pleban D.: Hałas maszyn i urządzeń - źródła, ocena, CIOP, Warszawa, 2001
 • Engel Z., Pleban D., Stryczniewicz L.: Analiza metod wyznaczania poziomu ciśnienia akustycznego emisji, (W: XLVIII Otwarte Semionarium z Akustyki OSA 2001), Brak, Wrocław, 2001
 • Engel Z., Pleban D., Stryczniewicz L.: Determination of emission sound pressure levels using inversive method, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Engel Z., Pleban D., Stryczniewicz L.: Inversive method of determination of emission sound pressure levels for the purposes of the acoustic assessment of machines, (W: Proceedings of the 8th International Congress on Sound and Vibration), Brak, Hongkong, 2001
 • Engel Z., Stryczniewicz L.: Vibro-acoustic Modelling of Machines, Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, 2001, 2
 • Engel Z., Stryczniewicz L., Piechowicz J.: Modelowanie emisji akustycznej w środowisku pracy, (W: XLVIII Otwarte Semionarium z Akustyki OSA 2001), Brak, Wrocław, 2001
 • Engel Z., Stryczniewicz L., Piechowicz J.: Modelowanie emisji akustycznej w środowisku pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Engel Z., Zawieska W. M., Kowalski P.: Możliwość wskaźnikowej oceny ryzyka ze względu na drgania, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Gacek W.: Pierwsza pomoc, (W: Seria: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy. T.17, Wyd. 3 poprawione), CIOP, Warszawa, 2001
 • Gacek W.: Nauczanie pierwszej pomocy - podstawowe podtrzymywanie życia, Edukacja dla Bezpieczeństwa, 2001, 1
 • Gacek W.: System certyfikacji personelu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Rynek Chemiczny, 2001, 1
 • Gliński M.: Ograniczanie emisji zanieczyszczeń w pomieszczeniach pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Górski P.: Modelowanie charakterystyki kierunkowej źródła dźwięku, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Górski P., Krukowicz T.,: Model aktywnego sygnalizatora dźwiękowego na przejściach dla pieszych, (W: Materiały konferencyjne WIBROTECH 2010), Sękocin Stary, 2001
 • Górski P., Makarewicz G., Morzyński L., Zawieska W. M.: Internetowa baza wiedzy dotycząca hałasu - SMOK, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 11
 • Górski P., Morzyński L.: Aktywny ochronnik słuchu z zewnętrznym układem zasilania i baza danych ułatwiająca jego dobór, (W: Materiały XXIX Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych), Brak, Gliwice-Wisła, 2001
 • Górski P., Morzyński L.: Aktywny ochronnik słuchu z zewnętrznym układem zasilania, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3
 • Górski P., Morzyński L.: Zastosowania aktywnych ochronników słuchu na stacjonarnych stanowiskach pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3
 • Grabarczyk Z.: Frequency characteristic of an aspiration integrating small ion counter with a shielded collector, Journal of Electrostatics, 2001, 51-52, s. 284-289
 • Grabarczyk Z.: Effectiveness of indoor air cleaning with corona ionizers, Journal of Electrostatics, 2001, 51-52, s. 278-283
 • Grabarczyk Z. : Zasady badania zagrożeń elektromagnetycznych na stanowiskach pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Neural system with two camera for the advanced recognition of danger situations on automatized work stands, (ESREL 2007), p.1225, Stavanger, Norway, 2001
 • Gradoń L., Majchrzycka K.: Efektywna ochrona układu oddechowego przed zagrożeniami pyłowymi, CIOP, Warszawa, 2001
 • Gryz K., Karpowicz J.: Occupational exposure to magnetic fields in 6-400 kV substations, (W: Proceedings of the 5th International Congress of the European BioElectromagnetic Association (EBEA)), Brak, Helsinki, 2001
 • Gryz K., Karpowicz J., Wincenciak S.: Szerokopasmowa ocena ekspozycji zawodowej na pola częstotliwości przemysłowej, (W: Materiały sesji naukowej wdrażającej i upowszechniającej wyniki zadań badawczych programu wieloletniego (b. SPR-1): Zagrożenia elektromagnetyczne - znowelizowane zasady oceny ekspozycji zawodowej), CIOP, Warszawa, 2001
 • Gryz K., Karpowicz J., Wincenciak S.: Nowelizacja krajowego systemu nadzoru nad warunkami pracy w polach elektromagnetycznych, (W: Proceedings of the 2001 Asia -Pacific Radio Science Conference AP-RASC"01), Brak, Tokio, 2001
 • Gryz K., Karpowicz J., Wincenciak S.: Ograniczanie prądu indukowanego w ciele eksponowanego w polu elektrycznym człowieka - badania doświadczalne i obliczenia numeryczne, (W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. M. Skłodowskiej-Curie), Brak, Kraków, 2001
 • Gryz K., Karpowicz J., Wincenciak S.: Nowe zasady i metody kontroli warunków pracy w polach elektromagnetycznych, (W: Materiały sesji naukowej wdrażającej i upowszechniajacej wyniki zadań badawczych programu wieloletniego (b. SPR-1): Zagrożenia elektromagnetyczne - znowelizowane zasady oceny ekspozycji zawodowej), CIOP, Warszawa, 2001
 • Gryz K., Karpowicz J., Wincenciak S.: Ekspozycja pracowników na stałe i wolnozmienne pola magnetyczne - źródła i zasady oceny, (W: Materiały sesji naukowej wdrażającej i upowszechniającej wyniki zadań badawczych programu wieloletniego (b. SPR-1): Zagrożenia elektromagnetyczne - znowelizowane zasady oceny ekspozycji zawodowej), CIOP, Warszawa, 2001
 • Gryz K., Karpowicz J., Wincenciak S.: Wykorzystanie obliczeń numerycznych rozkładu pola elektrostatycznego do modelowania prądu stóp, (W: Materiały Polsko -Ukraińskiej Szkoły-Seminarium „Aktualne problemy elektrotechniki teoretycznej: nauka i dydaktyka"), Brak, Krym - Ałuszta, 2001
 • Gryz K., Karpowicz J., Wincenciak S.: Metody prewencji i ograniczania zagrożeń elektromagnetycznych, (W: Materiały sesji naukowej wdrażającej i upowszechniającej wyniki zadań badawczych programu wieloletniego (b. SPR-1): Zagrożenia elektromagnetyczne - znowelizowane zasady oceny ekspozycji zawodowej), CIOP, Warszawa, 2001
 • Gryz K., Karpowicz J., Wincenciak S.: Ocena ryzyka zawodowego w polach elektromagnetycznych zgodnie z zaleceniami normy PN-N-18002, (W: Materiały sesji naukowej wdrażającej i upowszechniającej wyniki zadań badawczych programu wieloletniego (b. SPR-1): Zagrożenia elektromagnetyczne - znowelizowane zasady oceny ekspozycji zawodowej), CIOP, Warszawa, 2001
 • Gryz K., Karpowicz J., Wincenciak S.: Nowelizacja krajowego systemu nadzoru nad warunkami pracy w polach elektromagnetycznych, (W: Materiały sesji naukowej wdrażającej i upowszechniającej wyniki zadań badawczych programu wieloletniego (b. SPR-1): Zagrożenia elektromagnetyczne - znowelizowane zasady oceny ekspozycji zawodowej), CIOP, Warszawa, 2001
 • Harazin A., Koton J.: Drgania mechaniczne - dokumentacja, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 1
 • Jankowska E.: Metody badania wysoko skutecznych metariałów filtracyjnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 1, s. 11-14
 • Jankowska E.: Badanie filtrów powietrza metodą zliczania cząstek, (W: Materiały VIII Sympozjum: Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy), Brak, Łódź, 2001
 • Jankowska E., Jankowski T.: Znaczniki gazowe w technice wentylacyjnej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 9(362), s. 15-19
 • Jankowska E., Jankowski T.: Kompleksowa metoda badania obszarów wentylowanych i nie wentylowanych w pomieszczeniach pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Jankowska E., Jankowski T., Kondej D.: Badanie obszarów wentylowanych i nie wentylowanych w wybranych pomieszczeniach pracy, (W: Materiały VIII Sympozjum: Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy), Brak, Łódź, 2001
 • Jankowski T., Jankowska E.: Investigation of aerosol emission using tracer gas method, (W: European Aerozol Conference), Brak, Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2001
 • Jeżewska A.: Heksametylotriamid kwasu fosforowego (V) - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 4(30), s. 48-53
 • Jędryka-Góral A., [ i inni]: Objawy neurologiczne i psychiczne u chorych na toczeń rumieniowaty układowy ze współistnieniem i bez zespołu antyfosfolipidowego, Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10
 • Kaczmarska A., Augustyńska D., Engel Z.: Modele wybranych zabezpieczeń przed hałasem niskoczęstotliwościowym i infradźwiękowym, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Kaczmarska A., Augustyńska D., Engel Z., Górski P.: Przemysłowe zabezpieczenia przed hałasem infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowych, CIOP, Warszawa, 2001
 • Kaczmarska A., Mikulski W., Augustyńska D.: Ograniczanie hałasu urządzeń sieci komputerowej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 9
 • Karpowicz J.: Pola i promieniowanie elektromagnetyczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Karpowicz J., Gryz K.: Dobór metodyki pomiarów i oceny pól magnetycznych częstotliwości przemysłowej do charakterystyki ich oddziaływania na organizm człowieka, Przegląd Telekomunikacyjny, 2001, 7-8
 • Karpowicz J., Gryz K.: Specyfika pomiarów i oceny wolnozmiennych pól magnetycznych w środowisku pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 2
 • Karpowicz J., Gryz K.: Recent changes of system of permissible occupational exposure to electromagnetic fields conditions in Poland, (W: Proceedings of the 2001 Asia -Pacific Radio Science Conference AP-RASC"01), Brak, Tokio, 2001
 • Karpowicz J., Gryz K.: Exposure to magnetic fields during hand operating of welding machines - measurement and evaluation problems, (W: 5th International Congress of the European BioElectromagnetic Association (EBEA)), Brak, Helsinki, 2001
 • Karpowicz J., Gryz K.: Electromagnetic fields in the system of legislation of managing the ambient factors in occupational environment established in Poland, (W: Proceedings of the WHO EMF Standards Harmonizatiion Meeting), Brak, Varna, 2001
 • Karpowicz J., Gryz K.: Wolnozmienne niesinusoidalne pola magnetyczne w środowisku pracy - problemy pomiarów i oceny, (W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. M. Skłodowskiej-Curie), Brak, Kraków, 2001
 • Karpowicz J., Gryz K.: Nowe zasady ochrony pracowników przed nadmierną ekspozycją na pola elektromagnetyczne, (W: Materiały XI Sympozjum Środowiskowego Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu: "Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce"), Brak, Bydgoszcz - Wenecja, 2001
 • Karpowicz J., Gryz K.: Exposure to power frequency magnetic field - comparison of RMS and spectrum based analysis of exposure evaluation, (W: Proceedings of the 2001 Asia -Pacific Radio Science Conference AP-RASC"01), Brak, Tokio, 2001
 • Karpowicz J., Gryz K.: Zagrożenia fizyczne dla środowiska i zdrowia człowieka, (W: Materiały XIX Konferencji Ekologicznej), Brak, Łodź, 2001
 • Karpowicz J., Gryz K.: Kontrola i kształtowanie warunków pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym z zakresu częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 10
 • Karpowicz J., Gryz K.: Unormowania prawne związane z ochroną przed polami i promieniowaniem elektromagnetycznym, (W: Materiały III Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej), Brak, Wrocław, 2001
 • Karpowicz J., Gryz K., Wincenciak S.: Regulacje prawne związane z ochroną przed polami i promieniowaniem elektromagnetycznym, (W: Materiały III Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej "Warsztaty EMC - Wrocław 2001"), Brak, Wrocław, 2001
 • Karpowicz J., Gryz K., Wincenciak S.: Metody pomiaru i oceny ekspozycji ludzi na pola magnetyczne częstotliwości przemysłowej, (W: Materiały XI Sympozjum Œrodowiskowego Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu: „Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce"), Brak, Bydgoszcz - Wenecja, 2001
 • Karski H.: Połączenia ochronne w maszynach, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 11
 • Karski H.: Przewody ochronne. Cz.1., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 11
 • Kędzia B., Gacek W.: Certyfikacja kompetencji personelu prowadzącego działalność w dziedzinie kształtowania bezpiecznego środowiska pracy a doskonalenie zintegrowanych systemów zarządzania, (W: Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Inżynieria Jakości. Zarządzanie przez Jakość - TQM, T. 565), Brak, Szczecin, 2001
 • Kijeńska D., Zatorski W.: Królowa izolacji, Plastics Review - Panorama Polskiego Przemysłu Tworzyw Sztucznych, 2001, 5
 • Klimaszewska W.: System informacji naukowo-technicznej w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 7-8
 • Konarska M.: Listy kontrolne jako narzędzia do oceny warunków pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 2
 • Konarska M.: Ocena warunków pracy w małych i dużych firmach, Rynek Chemiczny, 2001, 15
 • Konarska M.: Ergonomia pracy biurowej, CIOP, Warszawa, 2001
 • Konarska M.: Nowe biuro, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 7-8
 • Konarska M., Gedliczka A.: Sprawdź,czy twoje stanowisko pracy z komputerem jest ergonomiczne, CIOP, Warszawa, 2001
 • Koradecka D.: Occupational safety and health in small and medium-sized enterprises during social and economic transformation, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2001, 1
 • Koradecka D.: Expectations of and opportunities for the candidate countries for accession to the European Union, (W: Proceedings of the European Conference: Standardization, Testing and Certification), Berufsgenossenschaftliches Institut Arbeit Gesundhailt, Drezno, Niemcy, 2001
 • Koradecka D.: Zasady kształtowania warunków pracy według konwencji MOP i dyrektyw WE. Cz. 2, Rynek Chemiczny, 2001, 10
 • Koradecka D.: Zasady kształtowania warunków pracy według konwencji MOP i dyrektyw WE. Cz. 1, Rynek Chemiczny, 2001, 9
 • Koradecka D.: Zadania nauki w systemie ochrony pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 9
 • Koradecka D.: Principles of shaping working conditions according to the regulations of ILO conventions and EC directives, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2001, 1
 • Koradecka D.: Poland in transition to the European Union (in the context of meeting standards in occupational safety and Health), International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2001, 4
 • Koradecka D., Derlicka M.: The Polish poster in the field of occupational safety and ergonomics, Sigurnost, 2001, 43
 • Koradecka D., Dryzek H.: Occupational safety and health in Poland, Journal of Safety Research, 2001, 2
 • Korniewicz H., Karpowicz J., Gryz K. i in.: Pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz - 300 GHz - dokumentacja, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 2
 • Kosiński R.A., Krawiecki A., Sukiennicki A.: Chaotic Dynamics of a Linear Chain of Periodically Stimulated Neurons with Random Synaptic Conections, Acta Physica Polonica A, 2001, 100, s. 89-99
 • Kosiński R.A., Sinołęcka M.: On the Influence of Synaptic Dilution on Memory Properties of Neural Network, (W: "Neural Networks and Soft Computing" wyd. L.Rutkowski, J.Kacprzyk, Springer Verlag), Brak, Heidelberg, 2001
 • Kotarbińska E.: Zasady użytkowania ochronników słuchu na hałaśliwych stanowiskach pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Kotarbińska E., Mnich J.: Wpływ warunków użytkowania nauszników przeciwhałasowych na ich właściwości ochronne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 2
 • Kotarbińska E., Mnich J.: Wyniki badań zmian właściwości akustycznych nauszników przeciwhałasowych w funkcji czasu, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Kotarbińska E., Pusłowski Z.: Nauszniki przeciwhałasowe z regulowanym tłumieniem, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 2
 • Kotarbińska E., Puto D.: Nowe metody doboru ochronników słuchu zgodne z wymaganiami europejskimi, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Koton J.: Hałas ultradźwiękowy, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Koton J., Kowalski P., Szopa J., Tadzik P.: Dobór środków ochrony indywidualnej w profilaktyce zespołu wibracyjnego, CIOP, Warszawa, 2001
 • Koton J., Szopa J.: Drgania mechaniczne - procedura, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 1
 • Koton J., Szopa J.: Drgania mechaniczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Koton J., Szopa J., Tadzik P.: Nowe metody pomiaru i oceny drgań mechanicznych w środowisku pracy, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Koton J., Szopa J., Tadzik P.: Dobór rękawic chroniących przed drganiami do prac ręcznymi narzędziami wibracyjnymi, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Kowalewski S.: Ograniczanie ryzyka przy użytkowaniu pras. Środki ochronne nieodgradzające. Funkcjonalne środki bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 5, s. 4-8
 • Kowalewski S.: Ograniczanie ryzyka przy użytkowaniu pras. Środki ochronne odgradzające i dystansujące, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 4, s. 2-5
 • Kowalewski S.: Roczna książka inspekcyjna. Prasa mechaniczna, CIOP, Warszawa, 2001
 • Kowalewski S.: Roczna książka inspekcyjna. Prasa hydrauliczna, CIOP, Warszawa, 2001
 • Kozłowski C.: Nielaserowe promieniowanie nadfioletowe i podczewone, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Kozłowski C.: Promieniowanie laserowe, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Kozyra E.: Tezaurus Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001
 • Krzemińska S., Szczecińska K.: Proposal for a method for testing resistance of clothing and gloves to penetration by pesticides, Annals of Agriculture and Environmental Medicine, 2001, Volume 8, Number 2
 • Krzyśków B.: Pojęcie ryzyka zawodowego w prawie międzynarodowym i polskim, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Krzyśków B., Pawłowska Z. [i inni]: Ocena ryzyka zawodowego. T. 1 Podstawy metodyczne. Wyd. 2 zaktualizowane, CIOP, Warszawa, 2001
 • Kurkus-Rozowska B.: Ocena postępów w rehabilitacji medycznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo na podstawie badań ich możliwości psychofizycznych, CIOP, Warszawa, 2001
 • Kwarecki K., Zużewicz K. : Zagrożenia biologiczne. Smaczne, ale czy zawsze bezpieczne?, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3, s. 28-29
 • Kwarecki K., Zużewicz Z.: Zagrożenia środowiskowe. Geny wrażliwości środowiskowej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 6
 • Kwarecki K., Zużewicz Z.: Rytm życia - rytm przyrody, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 7-8
 • Kwarecki K., Zużewicz Z.: Zakrzepowe zapalenie żył - naglący problem medycyny transportu?, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 12
 • Kwarecki K., Zużewicz Z.: Najczęstsze kłopoty zdrowotne pracownika zmianowego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 9
 • Kwarecki K., Zużewicz Z.: Bezpieczeństwo pracy pilota, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 10
 • Kwarecki K., Zużewicz Z.: Żywienie - element zdrowego stylu życia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 5
 • Lipowczan A., Kompała J.: The utilisation of GIS and GPS systems in creating acoustical databases, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Lipowczan A., Rabsztyn T.: Prototypy przyrządów do kontroli słuchu osób narażonych na hałas na stanowiskach pracy w świetle normatywów IEC 60645-1, PN-EN ISO 389-7 i pr PN-EN ISO 26189, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Lisowski A., Jankowska E., Thorpe A., Brown R.C.: Performance of textile fibre filter material measured with monodisperse and standard aerosols, Powder Technology, 2001, 118, s. 149-159
 • Liu D.: Zagrożenia dla kręgosłupa Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Brak, 2001
 • Liu D.: Obciążenie fizyczne statyczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Liwkowicz J., Benczek K., Kurpiewska J.: Ochrona skóry rąk przed substancjami szkodliwymi, Przegląd Lekarski, 2001, supl. 5
 • Liwkowicz J., Benczek K., Kurpiewska J.: Wodoodporne kremy ochronne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 7-8, s. 28-30
 • Łuczak A.: Wymagania psychologiczne w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Wyd. 2, CIOP, Warszawa, 2001
 • Łuczak A.: Testy psychologiczne przydatne w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 4 (357), s. 18-19
 • Makarewicz G.: Ocena ryzyka zawodowego. T. 2. STER-wspomaganie komputerowe. Wyd. 2 zaktualizowane, CIOP, Warszawa, 2001
 • Makarewicz G., Matuszewski G., Morzyński L., Zawieska W. M.: Transformator energetyczny jako źródło hałasu niskoczęstotliwościowego, (W: Materiały XXIX Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych), Brak, Gliwice-Wisła, 2001
 • Makarewicz G., Zawieska W. M., Morzyński L.: Zastosowanie programowania obiektowego do symulacji systemów aktywnej redukcji hałasu, (W: V Szkoła: Metody aktywne redukcji drgań i hałasu), Brak, Kraków-Krynica, 2001
 • Makarewicz G., Zawieska W. M., Morzyński L., Górski P.: Active hearing protector with build-in communication, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Makarewicz G., Zawieska W. M., Morzyński L., Górski P.: Aktywny ochronnik słuchu z łącznością wewnętrzną, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Marszałek A., Owczarek G.: Technika laserowo-dopplerowska i termowizja - przykłady zastosowań w praktyce medycznej, CIOP, Warszawa, 2001
 • Marszałek A., Sołtyński K.: Człowiek w warunkach obciążenia termicznego, CIOP, Warszawa, 2001
 • Miareczko B., Jędrzejewska M.: System oceny zgodności środków ochrony indywidualnej w Polsce, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), CIOP, Kielce, 2001
 • Miazek-Kula M.: N-Butyloamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 4(30), s. 24-28
 • Miazek-Kula M.: Trimetyloamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 4(30), s. 105-110
 • Miazek-Kula M.: N-Etylomorfolina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 4(30), s. 42-47
 • Miazek-Kula M.: Prop-2-yn-1-ol - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 4(30), s. 104-109
 • Michalik J.S.: Procedury przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - regulacje Unii Europejskiej i nowe przepisy krajowe, (W: I Krajowa Konferencja Naukowo - Techniczna "Główne procedury zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków"), 2001
 • Michalik J.S.: Systemowe przeciwdziałanie poważnym awariom chemicznym, Rynek Chemiczny, 2001, 12, s. 20-23
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 11(364), s. 14-18
 • Michalik J.S.: Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym. Nowe polskie przepisy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 9
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 12(365) , s. 18-21
 • Michalik J.S.: Ograniczanie zagrożeń poważnymi awariami przemysłowymi. Nowe przepisy polskie., (W: "Zarządzanie ryzykiem w przemyśle chemicznym i procesowym"), (Pod red.: Politechnika Łódzka), Łódź, 23 - 24 października, 2001
 • Michalik J.S.: Narzędzia wspomagające wykonywanie zadań i procedur systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Wyniki Programu Wieloletniego (1998-2001)., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 10 (363), s. 2
 • Michalik J.S., Kijeńska D. T., Gajek A.: Wykonywanie procedury zgłoszenia zakładów o zwiększonym oraz o dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej., CIOP, Warszawa, 2001
 • Michalik J.S., Kijeńska D.T.: Zasady i podstawy identyfikacji obiektów zagrażających poważną przemysłową awarią chemiczną, I Krajowa Konferencja Naukowo - Techniczna "Główne procedury zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków", 2001, s. 35-58
 • Michalska A., Michalski J., Strojny J.: Gaz ziemny, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Mikulski W.: Program komputerowy STREFA do określania hałasu w halach przemysłowych, wersja 2.3, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Mikulski W.: Program komputerowy STREFA do określania hałasu w halach przemysłowych, (W: XLVIII Otwarte Seminarium z Akustyki OSA"2001), Brak, Wrocław, 2001
 • Mikulski W.: Program komputerowy STREFA do obliczania poziomu ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy w halach przemysłowych, (W: Materiały XXIX Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych), Brak, Gliwice - Wisła, 2001
 • Mikulski W., Niemas M.: Badania międzylaboratoryjne odtwarzalności poziomu mocy akustycznej wzorcowego źródła dźwięku metodą techniczną i orientacyjną wg PN-EN ISO 3744:1999 oraz PN-EN ISO 3746:1999., (W: XLVIII Otwarte Seminarium z Akustyki OSA"2001), Brak, Wrocław, 2001
 • Mikulski W., Tadzik P.: Poziom mocy akustycznej wzorcowego źródła dźwięku - badania porównawcze, (W: Materiały XXIX Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych), Brak, Gliwice - Wisła, 2001
 • Mikulski W., Tadzik P.: Niepewność wyznaczania poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 6
 • Milczarek M.: Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w aspekcie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy (red. D. Podgórski, Z. Pawłowska), CIOP-PIB,, 2001, s. 145-155
 • Milczarek M.: Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 5, s. 17-19
 • Morzyński L., Makarewicz G.: System aktywnej redukcji hałasu z zastosowaniem sieci neuronowych, (W: V Szkoła: Metody aktywne redukcji drgań i hałasu), Brak, Kraków-Krynica, 2001
 • Myrcha K., Gierasimiuk J.: Czynniki mechaniczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Najmiec A., Zawieska W. M., Suchecka M., Kurowski J.: Ergonomic Aspects of Using a Computer System For Hazard Registration and Occupational Risk Assessment, (W: Proceedings of the 9th International Conference on Human-Computer Interaction HCI International 2001), Brak, New Orleans, Louisiana, USA, 2001
 • Niemas M., Mikulski W.: Inter - laboratory test of reproducibility of the results of measurements of sound power level of the model source with the standard PN-EN ISO 3744:1999 (polish version of the standard EN ISO 3744:1994), (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Owczarek G.: Spawalnicze środki ochrony oczu i twarzy, PROMOTOR, 2001, 9, s. 26-28
 • Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Augustyńska D., Kaczmarska A., Śliwińska-Kowalska M., Kameduła M.: Nowelizacja wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) hałasu infradźwiękowego ultradźwiękowego w środowisku pracy, Medycyna Pracy, 2001, 3
 • Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Augustyńska D., Kaczmarska A., Śliwińska-Kowalska M., Kameduła M.: Dokumentacja NDN dla hałasu infradźwiękowego. Procedura pomiarowa hałasu infradźwiękowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 2
 • Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Koton J., Augustyńska D.: Hałas ultradźwiękowy - procedura pomiarowa, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 2
 • Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Koton J., Śliwińska-Kowalska M., Kameduła M., Augustyńska D.: Hałas ultradźwiękowy - dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 2
 • Pawlak A.: W świetle czy w ciemności?, Światło, 2001, 3
 • Pawlak A., Zaremba K.: Projektowanie obrotowo-symetrycznych opraw oświetlenia miejscowego, Przegląd Elektrotechniczny, 2001, 9
 • Pawlak A., Zaremba K.: Reflector Luminaire with high power light-emitting diodes for general lighting., Applied Optics, 2001, vol. 47 / 3, s. 467-473
 • Pawłowska Z.: Skuteczność systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 12
 • Pawłowska Z.: Podstawowe zasady oceny ryzyka zawodowego, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Pawłowska Z. , Pietrzak L.: Ocena ryzyka zawodowego według wymagań polskiej normy PN-N-18002, materiały konferencji - Risk Analysis and Safety Management of Technical Systems”, Gdynia – Gdańsk 25-27.06.2001, 2001
 • Pawłowska Z., Pęciłło M.: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - badanie stopnia wdrożenia a ocena skuteczności, Zarządzanie Jakością - TQM, 2001, s. ss.258-268
 • Pawłowska Z., Pęciłło M.: Koszty i korzyści związane z wdrażaniem do polskiego prawa dyrektyw Wspólnoty Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy., KIE,Warszawa 2002, 2001
 • Pawłowska Z., Pęciłło M., Dudka G.: Badanie wpływu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na wskaźniki wypadków przy pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 1, s. ss. 20-21
 • Pawłowska Z., Rzepecki J.: Zarządzanie bhp w przedsiębiorstwie. Aspekty ekonomiczne, Inspektor Pracy, 2001, 4
 • Pęciłło M., Podgórski D., Dudka G.:: Modelowanie i analiza ekonomiczna procesów w systemach zarządzania bezpieczeństwem higieną pracy., III Krajowa Konferencja nt. Zarządzanie bezpieczeństwem higieną pracy w przedsiębiorstwie, Kielce, 1-2 października 2001 r, 2001
 • Piechowicz J., Stryczniewicz L., Engel Z.: Ryzyko w halach przemysłowych jako funkcja wskaźników oceny klimatu akustycznego, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Pietrzak L.: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem. Wyd. 3 poprawione, CIOP, Warszawa, 2001
 • Pietrzak L.: Ocena szkodliwości procesów technologicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001
 • Pietrzak L.: Jak analizować wypadki - Transport zawsze groźny, Atest, 2001, 8
 • Pleban D.: Ocena akustyczna maszyn i urządzeń elementem procesu oceny zgodności, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Podgórski D.: Wytyczne integracji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z systemami TQM, CIOP, Warszawa, 2001
 • Podgórski D.: Rozwój norm w dziedzinie systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Polsce i w skali międzynarodowej w 2001 r., (W: Materiały III Krajowej Konferencji: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie), Brak, Kielce, 2001
 • Podgórski D., Miareczko B., Pleban D.: Ocena zgodności maszyn oraz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia., (W: Seria: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, T.15), CIOP, Warszawa, 2001
 • Podgórski D., Pawłowska Z.: Ocena ryzyka zawodowego jako element systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, (W: Ocena ryzyka zawodowego. T.1 Podstawy metodyczne, Seria: Zarządzaniem Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP), Brak, Warszawa, 2001
 • Podgórski D., Pęciłło M., Dudka G.: Modelowanie i analiza ekonomiczna procesów w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, (W: Materiały III Krajowej Konferencji: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie), Brak, Kielce, 2001
 • Podgórski D., Pęciłło M., Dudka G.: Procesowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Metody badań niezawodności i bezpieczeństwa., Seria Monograficzna Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, 2001, 377/2001, s. t.3
 • Podgórski D., Pęciłło M., Dudka G.: Procesowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, (W: Materiały Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa i Niezawodności (Safety and Reliability International Conference) KONBIN 2001), Brak, Szczyrk, 2001
 • Pośniak M.: Air sampling and gas-chromatographic determination of chlorodinitrobenzene isomers in the working environment, Acta Chromatographica, 2001, 11, s. 232-243
 • Pośniak M., Kowalska J., Dąbrowski M., Jankowska E., Mikulski W.: Kształtowanie prawidłowych warunków pracy w zakładach meblarskich. Zalecenia., CIOP-PIB, Warszawa, 2001
 • Pośniak M., Kozieł E., Jeżewska A.: Wytyczne do oceny narażenia na szkodliwe substancje chemiczne wydzielajace się w procesie przestwórstwa żywic fenolowo-formaldehydowych i ograniczania związanego z nimi ryzyka zawodowego, CIOP, Warszawa, 2001
 • Pośniak M., Kozieł E., Jeżewska A.: Occupational exposure to harmful chemical substances while processing phenol-formaldehyde resins, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2001, 7, s. 263-276
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kowalska J.: Substancje chemiczne w procesach przetwórstwa mas bitumicznych - pomiar, ocena i ograniczenie narażenia zawodowego, CIOP, Warszawa, 2001
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Spaliny silników Diesla w środowisku pracy - pomiar i ocena narażenia na substancje chemiczne, CIOP, Warszawa, 2001
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Spaliny silników Diesla - zagrożenie dla zdrowia pracowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 9, s. 11-15
 • Pośniak M., Makles Z.: Stosowanie gazów technicznych w butlach - wybrane zagadnienia bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3 (438), s. 22-25
 • Pośniak M., Puchalska H., Skowroń J., [i inni]: Ocena ryzyka zawodowego. T. 1. Podstawy metodyczne. Wyd. 2 zaktualizowane, CIOP, Warszawa, 2001
 • Pośniak M., (red. opracownia): Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1889 r. w sprawie bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony zdrowia przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi podczas pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Rdzanek W., Engel Z., Rdzanek W.: Kompensacja fazowa ciśnienia akustycznego płaskiej płyty pierścieniowej, (W: V Szkoła: Metody aktywne redukcji drgań i hałasu), Brak, Kraków-Krynica, 2001
 • Rdzanek W., Rdzanek W., Engel Z.: Asymptotic formulae for the acoustic power out put of a simply - supported circular plate, Acta Acustica, 2001, 87
 • Roman-Liu D., Tokarski T., Kamińska J.: Assessment of musculoskeletal load of trapezius and deltoid muscles during activity of hand., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2001, 7( 2), s. 179-193
 • Rzepecki J.: Model składki na ubezpieczenie wypadkowe, Infor � Serwis bhp, 2001, 6 i 7
 • Rzepecki J.: Koszty wypadków przy pracy., (W: Koszty wypadków przy pracy.), C.H. Beck, Warszawa, 2001
 • Rzepecki J .: Ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech, Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie, 2001, 9
 • Sadowski J., Engel Z., Augustyńska D.: Database 2000 on materials, products and structures used for vibrational noise protection, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Saulewicz A.: Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową (98/37/EC), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 9, s. 24-26
 • Saulewicz A.: Nowelizacja dyrektywy dotyczącej maszyn (98/37/EC), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3, s. 25-27
 • Siemiątkowska B., Kosiński R.: Wizyjny system ochrony zrobotyzowanych stanowisk pracy, (W: VII Krajowa Konferencja Robotyki, Lądek Zdrój), Pr. Naukowe Inst. Cybernetyki Techn. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001
 • Siemiątkowska B., Kosiński R.: Neuronowy system bezpieczeństwa dla zautomatyzowanych stanowisk pracy, (W: XII konf. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna), Brak, Warszawa, 2001
 • Sołtyński K.: Izolacja cieplna odzieży w technice bezpieczeństwa pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Sołtyński K.: Obciążenie termiczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Sołtyński K. i inni: Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - wartości dopuszczalne, (Pod red.: D. Augustyńskiej, M. Pośniak), CIOP, Warszawa, 2001
 • Strawiński T.: Wpływ strefy tolerancji na pomiar czasu zadziałania laserowego urządzenia ochronnego (skanera)., Konferencja Automation, 2001
 • Strawiński T.: Wybrane urządzenia ochronne - charakterystyka funkcjonalna, wymagania, badania., (W: Nowoczesne urządzenia ochronne do maszyn.), CIOP, 2001
 • Szczepanowska B.: Baza danych dokumentów elektronicznych - przykład rozwiązania w systemie ALEPH, Zagadnienia Informacji Naukowej, 2001, 2
 • Szewczyńska M., Pośniak M., Jeżewska A.: Ocena zagrożenia dioksynami środowiska naturalnego oraz metody ich oznaczania w spalinach i powietrzu atmosferycznym, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2001, 4(XXXIV), s. 267-275
 • Szlagowska G., Derugo A.: Wzorcowanie pompek indywidualnych do pobierania próbek powietrza, LAB - Laboratoria - Aparatura - Badania, 2001, 1
 • Tokarski T., Liu D.: Obciążenie stawu kolanowego podczas czynności nacisku na pedał roboczy (Load of the knee joint during pressing the foot pedal), Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2001, 3, Suppl. 2, s. 579-583
 • Tokarski T., Myrcha K., Kamińska J., Konarska M., Kurkus-Rozowska B., Łuczak A., Serafin R.: Materiały dla służb BHP tworzonych w spółdzielniach socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska pracy, CIOP-PIB, Warszawa, 2001
 • Widerszal-Bazyl M.: Podręcznik do testu Stres w pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Widerszal-Bazyl M, Radkiewicz P.: Psychospołeczne właściwości pracy jako determinanty absencji chorobowych. Mediacyjna rola samopoczucia psychofizycznego, Psychologia Jakości Życia, 2001, 1(4), s. 1-21
 • Widerszal-Bazyl M., Żołnierczyk-Zreda D.: Niektóre psychospołeczne aspekty sytuacji zagrożeń, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 12
 • Widersztal-Bazyl M.: Obciążenie psychiczne pracą, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Wolska A.: Wybór systemu oświetleniowego na stanowiskach z komputerami, a cechy użytkowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 7-8
 • Wolska A.: Wybór systemu oświetleniowego na stanowiskach z komputerami a cechy użytkownika, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 7-8
 • Wolska A.: Preferencje rodzaju oświetlenia dla stanowisk z monitorami ciekłokrystalicznymi, Przegląd elektrotechniczny, 2001, 7-8
 • Wolska A.: Lighting equipment, (W: International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors, vol.II), (Pod red.: W. Karwowski), Brak, 2001
 • Wolska A.: Human aspects of lighting in working interiors, (W: International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors. vol.II), (Pod red.: W. Karwowski), Brak, 2001
 • Wolska A., Bugajska J., Najmiec A.: A Checklist as a Method for Assessing Conditions of Work with Computers - Implementation of Directive 270/90/EEC in Poland, (W: Proceedings of the 9th International Conference on Human - Computer Interaction - HCI International 2001), Brak, New Orleans, Louisiana, USA, 2001
 • Wolska A., Pawlak A.: Oświetlenie elektryczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Wolska A., Pawlak A.: Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy. Wyd. 3 poprawione, (W: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, t. 12), Brak, Warszawa, 2001
 • Zatorski W., Brzozowski Z.: Tworzywa spienione, Plastics Review, 2001, 2(24), s. 69-73
 • Zawieska W. M., Augustyńska D.: Nowe przepisy i normy związane z ochroną przed hałasem i drganiami, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Zawieska W. M., Gawlik M.: Transformatory energetyczne jako źródła energii wibroakustycznej, Mechanika, 2001, z. 1
 • Zawieska W. M., Gawlik M., Kosała K.: Zagrożenia wibroakustyczne spowodowane pracą transformatorów, Mechanika, 2001, z. 2
 • Zawieska W., Nawrotny J., Liu D., Niesłuchowski W., Owczarek G.: Kręgosłup a zdrowie, CIOP, Warszawa, 2001
 • Zużewicz K. Kwarecki K.: Praca zmianowa i nocna - elementy profilaktyki chronobiologicznej, CIOP, Warszawa, 2001
 • Zużewicz K. Kwarecki K., Waterhouse J.: Skutki fizjologiczne pracy zmianowej i nocnej, CIOP, Warszawa, 2001
 • Żera J.: Percepcja dźwięku przy prawidłowym i uszkodzonym funkcjonowaniu ucha wewnętrznego, CIOP, Warszawa, 2001
 • Żera J.: Percepcja niesynchroniczności składowych widmowych wielotonów, CIOP, Warszawa, 2001
 • Żera J.: Impulse noise in industrial plants: statistical distribution of levels, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2001, 2
 • Żera J., Pusłowski Z.: A foil blaster impulse noise source, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Żołnierczyk-Zreda D., Cieślak R.: Modifying type A in a nonclinical population of polish managers, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2001, 3
 • Andrzejewska A., Kamińska W.: Termoizolacyjność obuwia przeznaczonego do pracy w niskiej temperaturze, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 4, s. 23-25
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Dynamic Performance of Horizontal Flexible Anchor Lines During Fall Arrest - A Numerical Method of Simulation., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2000, 4, s. 521-534
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Wpływ atmosferycznych warunków na działanie urządzeń samozaciskowych z giętkimi prowadnicami., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 6, s. 17-19
 • Dąbrowski A.: Bezpieczeństwo użytkowania przenośnych pilarek łańcuchowych do drewna, CIOP, Warszawa, 2000
 • Dźwiarek M.: Measurement of the response time of an electrosensitive protective device in the process of its certification., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2000, Vol.4 No.3, s. 363-384
 • Dźwiarek M.: Application of Complex Electronics in Machinery Control Systems, (W: Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility & Hybrid Automation), Brak, Kraków, 2000
 • Dźwiarek M.: Advanced Technology in Safety Related Control Systems of Machinery, (W: Ergonomics and Safety for Global Business Quality and Productivity), Brak, Warszawa, 2000
 • Dźwiarek M.: Pomiary czasu zadziałania bezdotykowych urządzeń ochronnych dla potrzeb ich certyfikacji, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 11, s. 1-13
 • Dźwiarek M.: Klasyfikacja związanych z bezpieczeństwem elementów systemów sterowania według EN 954-1, (W: Zasady zapewniania bezpieczeństwa przy maszynach według wymagań Europejskich), Brak, Warszawa, 2000
 • Dźwiarek M., Kosztowski S., Miareczko B., Missala T.: Modele oceny zgodności bezpieczeństwa wyrobów automatyki, robotyki oraz zintegrowanych systemów wytwarzania. Przewodnik metodyczny do europejskich oraz krajowych modeli oceny zgodności. Centralny Instytut Ochrony pracy., CIOP, 2000
 • Dźwiarek M., Strawiński T.: Badania typu programowalnych sterowników maszyn., Pomiary Automatyka Robotyka, 2000, 5, s. 20-22
 • Dźwiarek M., Strawiński T.: Wymagania bezpieczeństwa dla wybranych urządzeń ochronnych., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 7-8, s. 1-5
 • Dźwiarek M., Strawiński T.: Laser Scanners Response Time Measurement Using Double Penetration Method, (W: Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility & Hybrid Automation), Brak, Kraków, 2000
 • Gierasimiuk J.: Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. T.3. Czynniki antropometryczne i biomechaniczne. Projektowanie elementów informacyjnych i sterowniczych., CIOP, Warszawa, 2000
 • Grabarczyk Z.J.: valuation of the resistance of aspiration small ion counter to noise current induced by large ions, Journal of Aerosol Science, 2000, 31, Supplement 1, s. 867-868
 • Grabarczyk Z.J.: Jonizacja powietrza w środowisku życia i pracy, CIOP, Warszawa, 2000
 • Jankowska E., Reponem T., Willeke K., Grinshpun S. A., Choi K. J.: Collection of fungal spores on air filters and spore reentrainment from filters into air, Journal of Aerosol Science, 2000, 8(31), s. 969-978
 • Kamińska W., Andrzejewska A.: Rękawice wielofunkcyjne chroniące przed zagrozeniami mechanicznymi, termicznymi i wodą, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 7-8, s. 30-35
 • Karski H.: Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w gospodarstwie rolnym, CIOP, 2000
 • Karski H.: Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w gospodarstwie rolnym., CIOP, 2000
 • Krawiecki A., Sukiennicki A., Kosiński R.: Stochastic resonance in two coupled threshold elements with phase-shifted input signals, Acta Physica Polonica B, 2000, 31, s. 1015-1025
 • Krawiecki A., Sukiennicki A., Kosiński R.: Stochastic resonance, with spatiotemporal signal in a chain of threshold elements with unidirectional coupling, (W: Międzynarodowa Konfer. "2YK Symp. on Statistcal Phisics"), Brak, Zakopane, 2000
 • Krawiecki A., Sukiennicki A., Kosiński R.: Stochastic resonance in coupled threshold elements with input signals shifted in phase, International Journal of Modern Physics B, 2000, 14, s. 837-852
 • Krawiecki A., Sukiennicki A., Kosiński R.A.: Resonance and noise-enchanced order with spatiotemporal periodic signal, Physical Review E, 2000, 62, s. 7683- 7689
 • Lisowski A., Jankowska E., Thorpe A., Brown R. C.: Penetration of monodisperse and polydisperse aerosols throught textile fibre filters, Journal of Aerosol Science, 2000, 31, s. 206-207
 • Michalik J.S.: Wykonywanie przepisów Dyrektywy Seveso oraz zagrożenia poważnymi awariami w państwach UE, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 10(351), s. 13-16
 • Michalik J.S.: Ocena zagrożeń poważnymi awariami chemicznymi w Polsce w świetle kryteriów kwalifikacyjnych Dyrektywy Seveso II, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 7-8 (348-349), s. 14-19
 • Michalik J.S.: Zagrożenia wielkimi i lokalnymi awariami przemysłowymi w Polsce, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 6(347), s. 12-16
 • Michalik J.S., Kijeńska D. T.: Identyfikacja obiektów zagrażających poważną awarią przemysłową - Substancje niebezpieczne i zasady postępowania - Wytyczne, CIOP, Warszawa, 2000
 • Milczarek M.: Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie - nowe spojrzenie na zagadnienia bezpieczeństwa pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 10, s. 17-20
 • Myrcha K., Gierasimiuk J., Wróbel J.: Czynniki mechaniczne; Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. T.6. Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy, CIOP, Warszawa, 2000
 • Padlewska K., Perkowska A., Kurpiewska J., Liwkowicz J. : Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. CIOP-PIB, 2000
 • Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Kaczmarska A., Augustyńska D., Kameduła M.: Proposal of New Limit Values for Occupational Exposure to Infrasonic Noise in Poland, Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, 2000, 4
 • Pawłowska Z. , Pietrzak L.: Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy według wymagań polskiej normy PN-N-18002, materiały konferencji - Promocja zdrowia 2000 w twoim miejscu pracy” Œwieradów – Zdrój 26-28 0.4. 2000, 2000
 • Pawłowska Z., Pietrzak L.: Ogólne zasady oceny szkodliwości procesów technologicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 3
 • Pietrzak L.: Jak analizować wypadki - śmierć podczas pomiarów geodezyjnych, Atest, 2000, 7
 • Strawiński T.: Reports on International Events. International Seminar on Safety of Machinery Principles According to The European Requirements, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2000, Vol.6, No.3
 • Suchecka M., Biernacki A., Kurowski J.: Narzędzia wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie - komputerowy program STER, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 12, s. 6-10
 • Szczecińska K., Łężak K.: Review of research studies of ergonomic aspects of selected personal protective equipment, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2000, Special issue, s. 143-151
 • Tomaszkiewicz S., Dąbrowski M.: Zagrożenia w rolnictwie. Pilarki tarczowe, CIOP, Warszawa, 2000
 • Wolska A.: System oświetlenia na stanowiskach pracy z komputerem a zmęczenie wzroku, (W: Technika Świetlna"2000), Brak, Warszawa, 2000
 • Wolska, A. Bugajska J., Drygała M., Najmiec A., Grabarczyk Z., Augustyńska D.: Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach z komputerami. Poradnik pracodawcy., CIOP, Warszawa, 2000
 • Baszczyński K., Karlikowski M., Zrobek Z.: Nowe normy PN-EN Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1999, 10, s. 2-5
 • Baszczyński K., Karlikowski M., Zrobek Z.: Urządzenia kotwiczące w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1999, 12, s. 6-10
 • Michalik J.S.: Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska - przepisy projektowane (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1999, 12 (341), s. 12-16
 • Wolska A., Śwituła M.: Luminance of the surround and visual fatigue of VDT operators, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 1999, 4, vol.5
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Stalowe poziome liny zaczepowe., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1998, 6, s. 18-21
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Wydłużenia urządzeń samozaciskowych jako źródło zagrożeń., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1998, s. 17-20
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Zagrożenia w budownictwie., (W: Centralny Instytut Ochrony Pracy), Brak, Warszawa, 1997