Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2010-12-17
Znak: EZ/ZP-21/2010

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych, przeprowadzone w trybie zapytania o cenę, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu:

 

Pismo o wynikach do Wykonawców: