Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2010-07-13
Znak: NK/ZP-1B/2010

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług medycznych dla pracowników CIOP-PIB w Warszawie

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług medycznych dla pracowników CIOP-PIB w Warszawie, w okresie od 01.08.2010 r. do 31.07.2013 r., przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 66 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zakończono wyborem firmy:

 

Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 46, 03-739 Warszawa – na kwotę 2.350.000 zł.