Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2010-11-26
Znak: EZ/ZP-19/2010

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę mienia w Warszawie i w Łodzi

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę mienia w Warszawie i w Łodzi, przeprowadzone w trybie zapytania o cenę, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zakończono wyborem ofert złożonych przez:


Część 1 – ochrona mienia w WarszawieKOBRA Spółka Jawna, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa, za cenę brutto 171.410,00 zł;


Część 2 – ochrona mienia w ŁodziKONSALNET SKORPION Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, za cenę brutto 110.638,80 zł.

 

Pismo o wynikach do Wykonawców