Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

 
Data: 2011-01-11
Znak: EZ/ZP-21A/2010

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy:

 

LYRECO Polska S.A. ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów.

 

Pismo o wynikach do Wykonawców