Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 04.07.2019 r.

EZ/ZP-11/2019

 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

 

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych, zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę, jeżeli nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez firmy:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

1

AMAD sp. z o.o.

ul. Łąkowa 31

05-092 Łomianki

2

TRIO COLOR Daniel Sztajer

ul. Pola Karolińskie 4/2

02-401 Warszawa

3

AUTOMATYKA BIUROWA sp. z o.o.

Al. Prymasa Tysiąclecia 103

01-424 Warszawa

4

ATMAZ sp. z o.o.

ul. Nakielska 3

01-106 Warszawa

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy AMAD sp. z o.o., ul. Łąkowa 31, 05-092 Łomianki, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy  Pzp ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ. Treść oferty to jednostronne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz Zamawiającego. Świadczenie Wykonawcy ma odpowiadać opisanym w SIWZ potrzebom Zamawiającego. Ich porównanie (opisu przedmiotu do zobowiązania Wykonawcy) przesądza o tym, czy treść oferty odpowiada treści SIWZ. O niezgodności ofert z treścią SIWZ można mówić w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego realizacji w całości.

Niezgodność z zapisami SIWZ wynika z faktu, iż Wykonawca w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ zaoferował produkty niezgodne z wymaganiami Zamawiającego w Artykułach biurowych i papierniczych oraz Materiałach eksploatacyjnych do drukarek atramentowych, laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów:

Poz.

Nazwa artykułu wymaganego przez Zamawiającego

Nazwa oferowanego przez Wykonawcę artykułu - oznaczenie które pozwoli na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego artykułu

Producent artykułu

Uwagi

4

Papier kserograficzny 80g/m2, format A4, np.: BUSSINES, Biel: 150 wg skali białości +/- 5,  500 szt. w 1 ryzie

Papier kserograficzny A4/80g/m2, Plano Dynamic

Stora enzo

Zaoferowany produkt nie spełnia wymagań SIWZ – wymagany papier o bieli 150 +/- 5 wg skali białości

81

Taśma montażowa szara 50mm+/-5mm x10 m+/-0,5 m np.: Tesa  Duct

Taśma montażowa szara, 56388-00000-12

Amex/Tesa

Zaoferowany produkt nie spełnia wymagań SIWZ – wymagana była taśma montażowa szara o parametrach 50mm+/-5mm x10 m+/-0,5 m

145

Papier fotograficzny HP Inkjet Glosy  240 g A4, c7040a  50 szt. w 1 opakowaniu

Papier fotograficzny HP Injet Glosy 240g A4, (50 szt.) 261425 (pakowany indywidualnie)

Argo

Zaoferowany produkt nie spełnia wymagań SIWZ - Wymagany papier HP C7040A

154

Listwa wsuwana Leitz białe (op. 100)

 

Zaoferowany produkt nie spełnia wymagań SIWZ - Zaoferowane zostały listwy wsuwane Taurus Trade, zamiast wymaganych Leitz

- 3 mm do 30 kartek

3 mm do 30 kartek LW3

Taurus trade

- 6 mm do 60 kartek

6 mm do 60 kartek LW6

Taurus trade

- 9 mm do 90 kartek

9 mm 21788 100 szt/op. (pakowane indywidualnie)

Leitz

- 12 mm do 120 kartek

12 mm białe Taurus na zamówienia (brak symbolu) 100 szt/op. (pakowane indywidualnie)

Taurus

- 15 mm do 150 kartek

15 mm do 150 kartek LW 15

Traurus trade

66

Bęben do canona CEXV-18

JetWorld JWC-

 

Brak podanego symbolu zaoferowanego produktu, brak możliwości weryfikacji

115

POJEMNIK NA TONER SAMSUNG CLT-W406/SEE

SAMSUNG CLT-

 

Brak podanego symbolu zaoferowanego produktu, brak możliwości weryfikacji

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaoferowanie przedmiotu zamówienia odpowiadającego oczekiwaniom Zamawiającego wyartykułowanym w SIWZ. Jeśli treść oferty będzie niezgodna z treścią SIWZ, ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (wyrok z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. akt KIO 2480/10).

Ponadto, niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, stanowiącą przesłankę do odrzucenia oferty zachodzi wówczas, gdy wartość merytoryczna nie odpowiada pod względem przedmiotu zamówienia lub sposobu jego wykonania wymogom zawartym w SIWZ (wyrok sygn. akt KIO 2682/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.).

Natomiast w wyroku z dnia 12 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO 2555/11) podkreśla, że niezgodność oferty z SIWZ ma miejsce w szczególności w przypadku, gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie odpowiada opisanemu w SIWZ, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów dotyczących wykonania zamówienia.

W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do odrzucenia oferty firmy AMAD sp. z o.o., ul. Łąkowa 31, 05-092 Łomianki.

 

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy Automatyka Biurowa sp. z o.o., Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy  Pzp ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ. Treść oferty to jednostronne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz Zamawiającego. Świadczenie Wykonawcy ma odpowiadać opisanym w SIWZ potrzebom Zamawiającego. Ich porównanie (opisu przedmiotu do zobowiązania Wykonawcy) przesądza o tym, czy treść oferty odpowiada treści SIWZ. O niezgodności ofert z treścią SIWZ można mówić w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego realizacji w całości.

Niezgodność z zapisami SIWZ wynika z faktu, iż Wykonawca w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ zaoferował produkt niezgodny z wymaganiami Zamawiającego w Artykułach biurowych i papierniczych:

Poz.

Nazwa artykułu wymaganego przez Zamawiającego

Nazwa oferowanego przez Wykonawcę artykułu - oznaczenie które pozwoli na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego artykułu

Producent artykułu

Uwagi

33

Teczka kartonowa z gumką (różne kolory) A-4, (op. 10 szt.), np.: Bantex

Teczka z gumką szeroka SP kolor TGS-01-01 BIURFOL

BIURFOL

Zaoferowany produkt nie spełnia wymagań SIWZ - Zaoferowana teczka z gumką Biurfol jest teczką plastikową, wykonaną z twardej folii PP, zamiast teczki kartonowej

64

Korektor w taśmie, taśma o szerokości 4,5mm +/- 0,5mm, długość taśmy 10m +/- 1m 

Korektor w taśmie 12m Toma

TOMA

Zaoferowany produkt nie spełnia wymagań SIWZ - Wymagana długość taśmy 10m +/- 1m 

77

Taśma brązowa pakowa 50 mm +/-5mm x 66 m +/-0,5m, np.: SCOTCH

Taśma brązowa pakowa 48 mm x 46 m DATURA

DATURA

Zaoferowany produkt nie spełnia wymagań SIWZ - Wymagana długość taśmy 66 m +/-0,5m

102

Tusz do stempli o pojemności 25 ml czarny, niebieski, czerwony

Tusz do stempli czarny, niebieski, czerwony

PELIKAN

Zaoferowany produkt nie spełnia wymagań SIWZ - Zaoferowany tusz Pelikan posiada pojemność 30 ml zamiast wymaganej 25 ml

154

Listwa wsuwana Leitz białe (op. 100)

 

Zaoferowany produkt nie spełnia wymagań SIWZ - Zaoferowane zostały listwy wsuwane firmy DATURA, zamiast wymaganych Leitz

- 3 mm do 30 kartek

3 mm do 30 kartek

DATURA

- 6 mm do 60 kartek

6 mm do 60 kartek

DATURA

- 9 mm do 90 kartek

9 mm do 90 kartek

DATURA

- 12 mm do 120 kartek

12 mm do 120 kartek

DATURA

- 15 mm do 150 kartek

15 mm do 150 kartek

DATURA

169

Akumulatorki  AA  HR06 o pojemności 2.000 mAh +/- 200 mAh  (op. 4 szt.), np.: Energizer

Akumulatorki Energizer HR06AA (op. 4 szt.)

ENERGIZER

Zaoferowany produkt nie spełnia wymagań SIWZ - brak pojemności – brak możliwości weryfikacji produktu

170

Akumulatorki  AAA HR03 o pojemności 900 mAh +/- 100 mAh (op. 4 szt.), np.: Energizer

Akumulatorki Energizer HR03AAA (op. 4 szt.)

ENERGIZER

Zaoferowany produkt nie spełnia wymagań SIWZ - brak pojemności – brak możliwości weryfikacji produktu

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaoferowanie przedmiotu zamówienia odpowiadającego oczekiwaniom Zamawiającego wyartykułowanym w SIWZ. Jeśli treść oferty będzie niezgodna z treścią SIWZ, ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (wyrok z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. akt KIO 2480/10).

Ponadto, niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, stanowiącą przesłankę do odrzucenia oferty zachodzi wówczas, gdy wartość merytoryczna nie odpowiada pod względem przedmiotu zamówienia lub sposobu jego wykonania wymogom zawartym w SIWZ (wyrok sygn. akt KIO 2682/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.).

Natomiast w wyroku z dnia 12 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO 2555/11) podkreśla, że niezgodność oferty z SIWZ ma miejsce w szczególności w przypadku, gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie odpowiada opisanemu w SIWZ, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów dotyczących wykonania zamówienia.

W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do odrzucenia oferty firmy Automatyka Biurowa sp. z o.o., Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa.

 

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy TRIO COLOR Daniel Sztajer, ul. Pola Karolińskie 4/2, 02-401 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy  Pzp ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ. Treść oferty to jednostronne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz Zamawiającego. Świadczenie Wykonawcy ma odpowiadać opisanym w SIWZ potrzebom Zamawiającego. Ich porównanie (opisu przedmiotu do zobowiązania Wykonawcy) przesądza o tym, czy treść oferty odpowiada treści SIWZ. O niezgodności ofert z treścią SIWZ można mówić w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego realizacji w całości.

Niezgodność z zapisami SIWZ wynika z faktu, iż Wykonawca w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ zaoferował produkt niezgodny z wymaganiami Zamawiającego w Artykułach biurowych i papierniczych:

Poz.

Nazwa artykułu wymaganego przez Zamawiającego

Nazwa oferowanego przez Wykonawcę artykułu - oznaczenie które pozwoli na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego artykułu

Producent artykułu

Uwagi

75

Taśma klejąca krystaliczna/ przeźroczysta z podajnikiem, szerokość 19mm +/-2mm, długość 7,5 m, +/-0,5m  np.: SCOTCH Crystal

Taśma klejąca krystaliczna/ przeźroczysta z podajnikiem, szerokość 19 mm, długość 33 m

DATURA

Zaoferowany produkt nie spełnia wymagań SIWZ - wymagana długość taśmy 7,5 m +/-0,5m

77

Taśma brązowa pakowa 50 mm +/-5mm x 66 m +/-0,5m, np.: SCOTCH

Taśma brązowa pakowa 48x66

Q-CONNECT

Zaoferowany produkt nie spełnia wymagań SIWZ – długość taśmy podana została w jardach, co w przeliczeniu daje 60,35 metra

96

Dziennik kancelaryjny format A4, 200 kartek, np.: KOH-I-NOOR

Dziennik kancelaryjny format A4, 300 kartek

WARTA

Zaoferowany produkt nie spełnia wymagań SIWZ – wymagany dziennik posiadający 200 kartek

102

Tusz do stempli o pojemności 25ml czarny, niebieski, czerwony

Tusz do stempli o pojemności 30ml czarny, niebieski, czerwony

LANCER

Zaoferowany produkt nie spełnia wymagań SIWZ – wymagany tusz o pojemności 25 ml

137

Kołonotatnik A-4 z kolorowymi indeksami 80 kartek , np.: Biurfol

Kołonotatnik A-4 z kolorowymi indeksami 100 kartek

INTERDRUK

Zaoferowany produkt nie spełnia wymagań SIWZ – wymagany kołonotatnik posiadający 80 kartek

138

Kołonotatnik A-5 z kolorowymi indeksami 80 kartek, np.: Biurfol

Kołonotatnik A-5 z kolorowymi indeksami 100 kartek

INTERDRUK

Zaoferowany produkt nie spełnia wymagań SIWZ – wymagany kołonotatnik posiadający 80 kartek

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaoferowanie przedmiotu zamówienia odpowiadającego oczekiwaniom Zamawiającego wyartykułowanym w SIWZ. Jeśli treść oferty będzie niezgodna z treścią SIWZ, ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (wyrok z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. akt KIO 2480/10).

Ponadto, niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, stanowiącą przesłankę do odrzucenia oferty zachodzi wówczas, gdy wartość merytoryczna nie odpowiada pod względem przedmiotu zamówienia lub sposobu jego wykonania wymogom zawartym w SIWZ (wyrok sygn. akt KIO 2682/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.).

Natomiast w wyroku z dnia 12 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO 2555/11) podkreśla, że niezgodność oferty z SIWZ ma miejsce w szczególności w przypadku, gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie odpowiada opisanemu w SIWZ, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów dotyczących wykonania zamówienia.

W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do odrzucenia oferty firmy TRIO COLOR Daniel Sztajer, ul. Pola Karolińskie 4/2, 02-401 Warszawa.

 

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy ATMAZ sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy  Pzp ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ. Treść oferty to jednostronne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz Zamawiającego. Świadczenie Wykonawcy ma odpowiadać opisanym w SIWZ potrzebom Zamawiającego. Ich porównanie (opisu przedmiotu do zobowiązania Wykonawcy) przesądza o tym, czy treść oferty odpowiada treści SIWZ. O niezgodności ofert z treścią SIWZ można mówić w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego realizacji w całości.

Niezgodność z zapisami SIWZ wynika z faktu, iż Wykonawca w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ zaoferował produkt niezgodny z wymaganiami Zamawiającego w Artykułach biurowych i papierniczych:

Poz.

Nazwa artykułu wymaganego przez Zamawiającego

Nazwa oferowanego przez Wykonawcę artykułu - oznaczenie które pozwoli na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego artykułu

Producent artykułu

Uwagi

3

Papier kserograficzny 80g/m2, format A4, np.: XEROX PERFORMER, Biel: 150 wg skali białości +/- 5 , 500 szt. w 1 ryzie

Maestro Standard A4 80 g, biel 161, 500 arkuszy

Mondi

Zaoferowany produkt nie spełnia wymagań SIWZ - wymagany papier o bieli 150 +/- 5 wg skali białości

4

Papier kserograficzny 80g/m2, format A4, np.: BUSSINES, Biel: 150 wg skali białości +/- 5,  500 szt. w 1 ryzie

Maestro Standard A4 80 g, biel 161, 500 arkuszy

Mondi

Zaoferowany produkt nie spełnia wymagań SIWZ - wymagany papier o bieli 150 +/- 5 wg skali białości

136

Zakładki indeksujące samoprzylepne o wymiarach  10mm +/-2mm x 45mm +/-2mm (minimum 25 szt. każdego z czterech kolorów w 1 opakowaniu, z dyspenserem lub bez), zakładki zakończone strzałką, np.: 3M

Zakładki indeksujące 12 mm x 45 mm (25 szt. w pięciu kolorach), strzałki, D.Rect 009347

Leviatan

Zaoferowany produkt nie spełnia wymagań SIWZ – wymagane zakładki indeksujące w czterech kolorach

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaoferowanie przedmiotu zamówienia odpowiadającego oczekiwaniom Zamawiającego wyartykułowanym w SIWZ. Jeśli treść oferty będzie niezgodna z treścią SIWZ, ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (wyrok z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. akt KIO 2480/10).

Ponadto, niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, stanowiącą przesłankę do odrzucenia oferty zachodzi wówczas, gdy wartość merytoryczna nie odpowiada pod względem przedmiotu zamówienia lub sposobu jego wykonania wymogom zawartym w SIWZ (wyrok sygn. akt KIO 2682/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.).

Natomiast w wyroku z dnia 12 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO 2555/11) podkreśla, że niezgodność oferty z SIWZ ma miejsce w szczególności w przypadku, gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie odpowiada opisanemu w SIWZ, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów dotyczących wykonania zamówienia.

W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do odrzucenia oferty firmy ATMAZ sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, jak na wstępie, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę, z uwagi na fakt, że w przedmiotowym postępowaniu nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.