Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania o cenę, na usługę sprzątania w Warszawie i w Łodzi

 

Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), unieważnia postępowanie.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli w postępowaniu nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na usługę sprzątania w Warszawie i w Łodzi, w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 05.12.2017 roku do godz. 10:00 wpłynęły dwie oferty. Jedna oferta została złożona na trzy części zamówienia, druga oferta została złożona tylko na część 3 zamówienia.