Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

 

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych, zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający przeznaczył kwotę 400.000 zł netto, tj. 492.000 zł brutto. Firma LYRECO POLSKA S.A., ul. Sokołowska 33, Sokołów, 05-806 Komorów, która nie podlega odrzuceniu złożyła ofertę z ceną 516.121,59 zł brutto, natomiast firma GANDOLF Andrzej Kulesza, ul. Oszmiańska 7, 03-503 Warszawa, złożyła ofertę z ceną 561.828,02 zł brutto.

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty:

1)    firmy TRIO COLOR Daniel Sztajer, ul. Warszawska 74,  Blizne Jasińskiego, 05-082 Stare Babice, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy  Pzp ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ. Treść oferty to jednostronne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz Zamawiającego. Świadczenie Wykonawcy ma odpowiadać opisanym w SIWZ potrzebom Zamawiającego. Ich porównanie (opisu przedmiotu do zobowiązania Wykonawcy) przesądza o tym, czy treść oferty odpowiada treści SIWZ. O niezgodności ofert z treścią SIWZ można mówić w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego realizacji w całości.

Niezgodność z zapisami SIWZ wynika z faktu, iż Wykonawca w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ zaoferował produkty niezgodne z wymaganiami Zamawiającego w Artykułach biurowych i papierniczych:

Poz.

Nazwa artykułu wymaganego przez Zamawiającego

Nazwa artykuł oferowanego przez Wykonawcę

30

Segregator A5 Esselte z mechanizmem dźwigowym szerokość grzbietu 8,0 cm

Segregator A5 Esselte A5, 7,5 cm

37

Teczka kartonowa z gumką szerokość grzbietu 60 mm, różne kolory

Teczka z gumką Vaupe A4, 50 mm

76

Taśma obustronnie klejąca 12 mm x 6,3 mm scotch 3M

Taśma dwustronna klejąca 12 mm x 5, Grand

97

Teczki do podpisu z dwoma otworami, okładka skóropodobna, grzbiet harmonijkowy z 12 przekładkami (niebieska, bordo, czarna)

Teczki o podpisu z 10 przegródkami

105

Spinacze Handy Grand 28 mm (100 szt.)

Spinacze Grand 26 mm

107

Nożyczki Laco

 

- 15,5 cm

Nożyczki 15 cm

- 25,4 cm

Nożyczki 25 cm

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaoferowanie przedmiotu zamówienia odpowiadającego oczekiwaniom Zamawiającego wyartykułowanym w SIWZ. Jeśli treść oferty będzie niezgodna z treścią SIWZ, ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (wyrok z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. akt KIO 2480/10).

Ponadto, niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, stanowiącą przesłankę do odrzucenia oferty zachodzi wówczas, gdy wartość merytoryczna nie odpowiada pod względem przedmiotu zamówienia lub sposobu jego wykonania wymogom zawartym w SIWZ (wyrok sygn. akt KIO 2682/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.).

Natomiast w wyroku z dnia 12 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO 2555/11) podkreśla, że niezgodność oferty z SIWZ ma miejsce w szczególności w przypadku, gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie odpowiada opisanemu w SIWZ, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów dotyczących wykonania zamówienia.

W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do odrzucenia oferty firmy TRIO COLOR Daniel Sztajer, ul. Warszawska 74,  Blizne Jasińskiego, 05-082 Stare Babice;

2)    firmy POLCAN sp. z o.o. s.k.a., ul. Poznańska 218, 05-850 Ożarów Mazowiecki,  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy  Pzp ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ. Treść oferty to jednostronne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz Zamawiającego. Świadczenie Wykonawcy ma odpowiadać opisanym w SIWZ potrzebom Zamawiającego. Ich porównanie (opisu przedmiotu do zobowiązania Wykonawcy) przesądza o tym, czy treść oferty odpowiada treści SIWZ. O niezgodności ofert z treścią SIWZ można mówić w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego realizacji w całości.

Niezgodność z zapisami SIWZ wynika z faktu, iż Wykonawca w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ zaoferował produkty niezgodne z wymaganiami Zamawiającego w Materiały eksploatacyjne do drukarek atramentowych, laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów:

 

 

Poz.

Nazwa artykułu wymaganego przez Zamawiającego

Nazwa artykuł oferowanego przez Wykonawcę

68

Canon Ir 1133 – CEXV-40

ASARTO TONER DO HP LJ P2050 CE505X N AS-LH505XN

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaoferowanie przedmiotu zamówienia odpowiadającego oczekiwaniom Zamawiającego wyartykułowanym w SIWZ. Jeśli treść oferty będzie niezgodna z treścią SIWZ, ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (wyrok z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. akt KIO 2480/10).

Ponadto, niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, stanowiącą przesłankę do odrzucenia oferty zachodzi wówczas, gdy wartość merytoryczna nie odpowiada pod względem przedmiotu zamówienia lub sposobu jego wykonania wymogom zawartym w SIWZ (wyrok sygn. akt KIO 2682/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.).

Natomiast w wyroku z dnia 12 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO 2555/11) podkreśla, że niezgodność oferty z SIWZ ma miejsce w szczególności w przypadku, gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie odpowiada opisanemu w SIWZ, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów dotyczących wykonania zamówienia.

W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do odrzucenia oferty firmy POLCAN sp. z o.o. s.k.a., ul. Poznańska 218, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, jak na wstępie, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.