Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk wydawnictw

 

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na druk wydawnictw, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono 11 ofert.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert - ceną:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

2

AGENCJA BiW Maciej Koczanowicz

ul. Elsterska 5/2

03-907 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97,90

7

AWiR AKCES-SUKCES SPORT Robert Nowicki

ul. Czerwonych Maków 5/87

01-493 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

96,81

8

EFEKT J. Piotrowski, T. Markiewicz sp.j.

ul. Lubelska 30/32

03-802 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

9

AND sp. z o.o.

ul. Grochowska 202 lok. 47

04-357 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,51

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

2

AGENCJA BiW Maciej Koczanowicz

ul. Elsterska 5/2

03-907 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

96,12

7

AWiR AKCES-SUKCES SPORT Robert Nowicki

ul. Czerwonych Maków 5/87

01-493 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

92,63

8

EFEKT J. Piotrowski, T. Markiewicz sp.j.

ul. Lubelska 30/32

03-802 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

9

AND sp. z o.o.

ul. Grochowska 202 lok. 47

04-357 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

91,66

Część 3 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

ERGO Btl sp. z o.o. sp. k

ul. Szkoły Orląt 4

03-984 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98,39

2

AGENCJA BiW Maciej Koczanowicz

ul. Elsterska 5/2

03-907 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90,63

7

AWiR AKCES-SUKCES SPORT Robert Nowicki

ul. Czerwonych Maków 5/87

01-493 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

78,47

8

EFEKT J. Piotrowski, T. Markiewicz sp.j.

ul. Lubelska 30/32

03-802 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98,24

9

AND sp. z o.o.

ul. Grochowska 202 lok. 47

04-357 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

80,94

10

OTO STUDIO Piotr Zajączkowski

ul. Lizbońska 4 lok. 88

03-969 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

88,75

11

SMC Piotr Kulisiewicz

ul. Angorska 13/14

03-913 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

Część 4 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

ERGO Btl sp. z o.o. sp. k

ul. Szkoły Orląt 4

03-984 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

2

AGENCJA BiW Maciej Koczanowicz

ul. Elsterska 5/2

03-907 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

85,28

7

AWiR AKCES-SUKCES SPORT Robert Nowicki

ul. Czerwonych Maków 5/87

01-493 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

82,66

8

EFEKT J. Piotrowski, T. Markiewicz sp.j.

ul. Lubelska 30/32

03-802 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,93

9

AND sp. z o.o.

ul. Grochowska 202 lok. 47

04-357 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

83,42

10

OTO STUDIO Piotr Zajączkowski

ul. Lizbońska 4 lok. 88

03-969 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

94,28

11

SMC Piotr Kulisiewicz

ul. Angorska 13/14

03-913 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90,77

Część 5 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

ERGO Btl sp. z o.o. sp. k

ul. Szkoły Orląt 4

03-984 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

92,74

2

AGENCJA BiW Maciej Koczanowicz

ul. Elsterska 5/2

03-907 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

87,40

7

AWiR AKCES-SUKCES SPORT Robert Nowicki

ul. Czerwonych Maków 5/87

01-493 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

82,09

8

EFEKT J. Piotrowski, T. Markiewicz sp.j.

ul. Lubelska 30/32

03-802 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

9

AND sp. z o.o.

ul. Grochowska 202 lok. 47

04-357 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

83,64

10

OTO STUDIO Piotr Zajączkowski

ul. Lizbońska 4 lok. 88

03-969 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

89,72

11

SMC Piotr Kulisiewicz

ul. Angorska 13/14

03-913 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

84,83

 

Część 6 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

ERGO Btl sp. z o.o. sp. k

ul. Szkoły Orląt 4

03-984 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

2

AGENCJA BiW Maciej Koczanowicz

ul. Elsterska 5/2

03-907 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

84,77

7

AWiR AKCES-SUKCES SPORT Robert Nowicki

ul. Czerwonych Maków 5/87

01-493 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

76,79

8

EFEKT J. Piotrowski, T. Markiewicz sp.j.

ul. Lubelska 30/32

03-802 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97,47

9

AND sp. z o.o.

ul. Grochowska 202 lok. 47

04-357 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

80,73

10

OTO STUDIO Piotr Zajączkowski

ul. Lizbońska 4 lok. 88

03-969 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

96,11

11

SMC Piotr Kulisiewicz

ul. Angorska 13/14

03-913 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

93,52

 

Część 7 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

3

Drukarnia Sieradzki

Bogusław Sieradzki

ul. Gen. Orlicz-Dreszera 98

05-825 Kozerki

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

87,14

4

ERGO EKO ERA Maria Skoczek

Al. Jerozolimskie 159 lok. 27

02-326 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

96,82

5

PRW PRINT sp. z o.o.

ul. A. Branickiego 11 lok. 32

02-972 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

6

MEGRAF Zakład Wydawniczo-Poligraficzny

Krzysztof Burzec

ul. Orzeszkowej 1

05-840 Brwinów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

87,14

 

Część 8 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

3

Drukarnia Sieradzki

Bogusław Sieradzki

ul. Gen. Orlicz-Dreszera 98

05-825 Kozerki

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

89,15

4

ERGO EKO ERA Maria Skoczek

Al. Jerozolimskie 159 lok. 27

02-326 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97,76

5

PRW PRINT sp. z o.o.

ul. A. Branickiego 11 lok. 32

02-972 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

6

MEGRAF Zakład Wydawniczo-Poligraficzny

Krzysztof Burzec

ul. Orzeszkowej 1

05-840 Brwinów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

92,28

Jednocześnie Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert Wykonawców, w Części 1 i 2 zamówienia:

1)    ERGO Btl sp. z o.o. sp. k, ul. Szkoły Orląt 4, 03-984 Warszawa – na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny – w Części 1 i 2 zamówienia. Zamawiający na realizację Części 1 zamówienia przeznaczył kwotę 86.100 zł brutto, Części 2 zamówienia – 123.000 zł brutto. Wykonawca zaoferował ceny, które budzą wątpliwości co do możliwości wykonania wymienionych części zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, ponieważ Wykonawca nie złożył wyjaśnień wraz z dowodami, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający zobligowany jest odrzucić ofertę Wykonawcy, ponieważ Wykonawca nie złożył wymaganych wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

Powyższe skutkuje stwierdzeniem, że Wykonawca nie złożył wyjaśnień wraz z dowodami, a wątpliwości, co do rażąco niskiej ceny oferty pozostają nieusunięte.

Tym samym oferta Wykonawcy, złożona na Część 1 i 2 zamówienia, podlega odrzuceniu na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp;

2)    SMC Piotr Kulisiewicz, ul. Angorska 13/14, 03-913 Warszawa – na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny – w Części 1 i 2 zamówienia. Zamawiający na realizację Części 1 zamówienia przeznaczył kwotę 86.100 zł brutto, Części 2 zamówienia – 123.000 zł brutto. Wykonawca zaoferował ceny, które budzą wątpliwości co do możliwości wykonania wymienionych części zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, ponieważ Wykonawca nie złożył wyjaśnień wraz z dowodami, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający zobligowany jest odrzucić ofertę Wykonawcy, ponieważ  Wykonawca nie złożył wymaganych wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

Powyższe skutkuje stwierdzeniem, że Wykonawca nie złożył wyjaśnień wraz z dowodami, a wątpliwości, co do rażąco niskiej ceny oferty pozostają nieusunięte.

Tym samym oferta Wykonawcy, złożona na Część 1 i 2 zamówienia, podlega odrzuceniu na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp;

3)    OTO STUDIO Piotr Zajączkowski, ul. Lizbońska 4 lok. 88, 03-969 Warszawa – na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny – w Części 1 i 2 zamówienia. Zamawiający na realizację Części 1 zamówienia przeznaczył kwotę 86.100 zł brutto, Części 2 zamówienia – 123.000 zł brutto. Wykonawca zaoferował ceny, które budzą wątpliwości co do możliwości wykonania wymienionych części zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, ponieważ Wykonawca nie złożył wyjaśnień wraz z dowodami, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający zobligowany jest odrzucić ofertę Wykonawcy, ponieważ  Wykonawca nie złożył wymaganych wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

Powyższe skutkuje stwierdzeniem, że Wykonawca nie złożył wyjaśnień wraz z dowodami, a wątpliwości, co do rażąco niskiej ceny oferty pozostają nieusunięte.

Tym samym oferta Wykonawcy, złożona na Część 1 i 2 zamówienia, podlega odrzuceniu na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

 

Zamawiający uznał za najkorzystniejsze oferty złożone na poszczególne części zamówienia:

Część 1, 2 i 5 zamówienia - EFEKT J. Piotrowski, T. Markiewicz sp.j., ul. Lubelska 30/32, 03-802 Warszawa;

Część 3 zamówienia – SMC Piotr Kulisiewicz, ul. Angorska 13/14, 03-913 Warszawa;

Część 4 i 6 zamówienia - ERGO Btl sp. z o.o. sp. k, ul. Szkoły Orląt 4, 03-984 Warszawa;

Część 7 i 8 zamówienia - PRW PRINT sp. z o.o., ul. A. Branickiego 11 lok. 32, 02-972 Warszawa.

Wykonawcy złożyli oferty na poszczególne części zamówienia, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy na poszczególne części zamówienia mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.