Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji polegającej na modernizacji przyłącza kanalizacji ogólnospławnej wraz z instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod dziedzińcem wewnętrznym oraz modernizacji ogrodzenia i nawierzchni drogowej w/w dziedzińca budynku CIOP-PIB, mieszczącego się w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48

 

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), na wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji polegającej na modernizacji przyłącza kanalizacji ogólnospławnej wraz z instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod dziedzińcem wewnętrznym oraz modernizacji ogrodzenia i nawierzchni drogowej w/w dziedzińca budynku CIOP-PIB, mieszczącego się w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48 zakończono wyborem firmy STRABAG sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wólczańskiej 178, 95-530 Łódź.