Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2010-11-12
Znak: TA/ZP-17/2010

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzenia do badania i analizy zmian struktury fizycznej sorbentów węglowych

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzenia do badania i analizy zmian struktury fizycznej sorbentów węglowych, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zakończono wyborem oferty złożonej przez:


UNI-EXPORT Instruments Polska, ul. Czerniakowska 155 lok. 109, 00-453 Warszawa, za cenę brutto: 439.500 zł.