Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2010-08-20
Znak: NO/ZP-13/2010


OGŁOSZENIE  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prototypu urządzenia do monitorowania parametrów fizjologicznych i środowiskowych oraz przeprowadzenie testów poligonowych.

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prototypu urządzenia do monitorowania parametrów fizjologicznych i środowiskowych oraz przeprowadzenie testów poligonowych, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zakończono wyborem oferty złożonej przez:

 

NEOVISION Sławomir Zwolenik, ul. Jaśminowa 11, 91-488 Łódź, za cenę brutto 73.200 zł.