Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (budynek CIOP-PIB oraz budynek laboratoryjny TECH-SAFE-BIO) w Warszawie

 

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (budynek CIOP-PIB oraz budynek laboratoryjny TECH-SAFE-BIO) w Warszawie zakończono wyborem firmy RWE Stoen Operator Sp. z o.o.