Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

EZ/ZP-9/2018

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego”

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu POIS.01.03.01-00-0034/16, działanie 1.3 poddziałanie 1.3.1. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego”

 

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), na wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego” zakończono wyborem Konsorcjum firm, w skład którego wchodzą: Lider Konsorcjum – ELTRIX ENERGIA Piotr Baraniak, z siedzibą przy ul. Jaworskiego 4 05-090 Raszyn, Partner – ORLIKON sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Za Groblą 1, 61-860 Poznań.