Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2010-04-30
Znak: CE/TU/ZP-4A/2010

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk wydawnictw okazjonalnych

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na druk wydawnictw okazjonalnych, przeprowadzone w trybie zapytania o cenę, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zakończono wyborem oferty złożonej w:


Zakład Usług Poligraficznych HARO s.c. - na kwotę brutto 79.910 zł.