Zamówienia publiczne
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Data: 2010-08-11

Znak: EZ/ZP-10A/2010

 

OGŁOSZENIE  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku CIOP-PIB w Warszawie - remont holu głównego

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku CIOP-PIB w Warszawie – remont holu głównego, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zakończono wyborem firmy:


KOMPREM Usługi Remontowo-Budowlane Zdzisław Buźniak, Piastów – na kwotę 302.206,54 zł.