Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2010-11-23
Znak: TA/ZP-18/2010

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac porządkowych w Warszawie

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac porządkowych w Warszawie, przeprowadzone w trybie zapytania o cenę, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zakończono wyborem oferty złożonej przez:


Firma Usługowa MIDIS Mirosław Sieńko, ul. Okińskiego 1/6, 02-115 Warszawa, za cenę brutto 351.360,00 zł.