Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 10.12.2020 r.

TW/ZP-31/2020

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk wydawnictw 

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na druk wydawnictw, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono 8 ofert.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert - ceną:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

Agencja B i W Maciej Koczanowicz

ul. Elsterska 5/2

03-907 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

50,34

2

MARCELI sp. z o.o.

ul. Świeradowska 47

02-662 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

49,96

3

ERGO Btl sp. z o.o. sp. kom

ul. Szkoły Orląt 4

03-984 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

88,60

4

AND sp. z o.o.

ul. Grochowska 202 lok. 47

04-357 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

45,82

5

AWiR AKCES – SUKCES SPORT Robert Nowicki

ul. Czerwonych Maków 5 lok. 87

01-493 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98,09

6

PHU OLEJNIK Piotr Olejnik

ul. E. Szwankowskiego 2/3

01-318 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

7

DRUKARNIA Andrzej Ślaski

Chrzczany 36

96-500 Sochaczew

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

63,28

8

Drukarnia EFEKT Piotrowski sp. j.

ul. Podkowy 99C

04-937 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

49,96

 

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

Agencja B i W Maciej Koczanowicz

ul. Elsterska 5/2

03-907 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

36,97

2

MARCELI sp. z o.o.

ul. Świeradowska 47

02-662 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

51,46

3

ERGO Btl sp. z o.o. sp. kom

ul. Szkoły Orląt 4

03-984 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90,69

4

AND sp. z o.o.

ul. Grochowska 202 lok. 47

04-357 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

47,54

5

AWiR AKCES – SUKCES SPORT Robert Nowicki

ul. Czerwonych Maków 5 lok. 87

01-493 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

43,03

6

PHU OLEJNIK Piotr Olejnik

ul. E. Szwankowskiego 2/3

01-318 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

7

DRUKARNIA Andrzej Ślaski

Chrzczany 36

96-500 Sochaczew

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

96,74

8

Drukarnia EFEKT Piotrowski sp. j.

ul. Podkowy 99C

04-937 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

52,13

Część 3 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

Agencja B i W Maciej Koczanowicz

ul. Elsterska 5/2

03-907 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

47,37

2

MARCELI sp. z o.o.

ul. Świeradowska 47

02-662 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

58,64

3

ERGO Btl sp. z o.o. sp. kom

ul. Szkoły Orląt 4

03-984 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

34,77

4

AND sp. z o.o.

ul. Grochowska 202 lok. 47

04-357 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

54,30

5

AWiR AKCES – SUKCES SPORT Robert Nowicki

ul. Czerwonych Maków 5 lok. 87

01-493 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

59,87

6

PHU OLEJNIK Piotr Olejnik

ul. E. Szwankowskiego 2/3

01-318 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

7

DRUKARNIA Andrzej Ślaski

Chrzczany 36

96-500 Sochaczew

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

59,28

8

Drukarnia EFEKT Piotrowski sp. j.

ul. Podkowy 99C

04-937 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

54,57

Część 4 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

Agencja B i W Maciej Koczanowicz

ul. Elsterska 5/2

03-907 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

53,76

2

MARCELI sp. z o.o.

ul. Świeradowska 47

02-662 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

54,65

3

ERGO Btl sp. z o.o. sp. kom

ul. Szkoły Orląt 4

03-984 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

60,10

4

AND sp. z o.o.

ul. Grochowska 202 lok. 47

04-357 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

56,51

5

AWiR AKCES – SUKCES SPORT Robert Nowicki

ul. Czerwonych Maków 5 lok. 87

01-493 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

53,81

6

PHU OLEJNIK Piotr Olejnik

ul. E. Szwankowskiego 2/3

01-318 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

7

DRUKARNIA Andrzej Ślaski

Chrzczany 36

96-500 Sochaczew

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

57,26

8

Drukarnia EFEKT Piotrowski sp. j.

ul. Podkowy 99C

04-937 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

58,13

 

 

 

 

Część 5 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

Agencja B i W Maciej Koczanowicz

ul. Elsterska 5/2

03-907 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

43,69

2

MARCELI sp. z o.o.

ul. Świeradowska 47

02-662 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

47,99

3

ERGO Btl sp. z o.o. sp. kom

ul. Szkoły Orląt 4

03-984 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

50,53

4

AND sp. z o.o.

ul. Grochowska 202 lok. 47

04-357 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

47,40

5

AWiR AKCES – SUKCES SPORT Robert Nowicki

ul. Czerwonych Maków 5 lok. 87

01-493 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

43,63

6

PHU OLEJNIK Piotr Olejnik

ul. E. Szwankowskiego 2/3

01-318 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

7

DRUKARNIA Andrzej Ślaski

Chrzczany 36

96-500 Sochaczew

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

47,33

8

Drukarnia EFEKT Piotrowski sp. j.

ul. Podkowy 99C

04-937 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

48,79

 

Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną na poszczególne części zamówienia:

Część 1, 2, 3, 4 i 5 zamówienia – PHU OLEJNIK Piotr Olejnik, ul. E. Szwankowskiego 2/3, 01-318 Warszawa.

Wykonawca złożył ofertę na poszczególne części zamówienia, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy na poszczególne części zamówienia mogą zostać podpisane z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.