Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 19.07.2019 r.

NK/ZP-12/2019

 

Informacja o wyniku postępowania na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z dodatkową opieką medyczną w Warszawie i w Łodzi

Zamawiający, zgodnie z art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, których przedmiotem było świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z dodatkową opieką medyczną w Warszawie i w Łodzi, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych na poszczególne części zamówienia.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie treścią Ogłoszenia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Część 1 zamówienia

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o.

ul. Wałbrzyska 46

02-739 Warszawa

 

Pakiet

Liczba punktów przyznanych w kryterium oceny ofert

Pakiet I – pojedynczy (pracownik indywidualny)

 

24,02

Pakiet II – partnerski (pracownik + małżonek/ka)

Pakiet III – rodzinny (pracownik + małżonek/ka + dzieci do 26 roku życia)

 

Liczba placówek własnych Wykonawcy w Warszawie

Liczba punktów przyznanych w kryterium oceny ofert

10

 

Liczba placówek będących w dyspozycji Wykonawcy na terenie kraju, z usług których Zamawiający będzie mógł korzystać

Liczba punktów przyznanych w kryterium oceny ofert

 

1,19

 

Posiadanie standardów dostępności

Liczba punktów przyznanych w kryterium oceny ofert

Planowane wizyty

Do 24 godzin od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

Do 36 godzin od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

Do 48 godzin od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

 

Internista

X

 

 

7

Pediatra

Lekarz rodzinny

Planowane wizyty u lekarzy specjalistów

Do 3 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

Do 5 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

Do 7 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

 

Ginekolog

X

 

 

7

Chirurg

Okulista

Laryngolog

Ortopeda

Kardiolog

Planowane wizyty u wszystkich pozostałych lekarzy specjalistów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia

Do 7 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

Do 9 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

Do 14 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

 

X

 

 

7

Wykonanie badań

Do 5 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

Do 9 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

Do 14 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

 

RTG

X

 

 

7

Tomografia komputerowa

Mammografia

Diagnostyka endoskopowa

Diagnostyka kardiologiczna

Diagnostyka neurologiczna

Diagnostyka pulmonologiczna

Diagnostyka schorzeń oka

Badanie słuchu

Biopsje

USG

Rezonans magnetyczny

Opieka medyczna 24 godziny dla dorosłych i dla dzieci

Tak

 

4

Wizyta domowa realizowana w ciągu 6 godzin od chwili przyjęcia zlecenia przez Dyspozytora

 

Nie

0

Interwencyjny Opiekun Pacjenta – osoba wyznaczona do kontaktów z pracownikami Zamawiającego w przypadku gdy pojawia się wątpliwości lub trudności przy realizacji usług w placówkach Wykonawcy

Tak

 

2

 

Posiadanie zintegrowanego, elektronicznego systemu rejestracji wizyt lekarskich (m.in. możliwość rezerwacji wizyt on-line przez pacjenta, możliwość sprawdzenia dostępności do poszczególnych specjalistów, przypominanie drogą elektroniczną, np. sms-ami lub e-mailami o wizytach) dostępnego w placówkach Wykonawcy

Liczba punktów przyznanych w kryterium oceny ofert

3

 

Posiadanie zintegrowanego, elektronicznego systemu obsługi dokumentacji pacjenta (m.in. historia chorób pacjenta, wykaz wszystkich konsultacji lekarskich, wykaz stosowanych lekarstw, wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych, inne ważne informacje o pacjencie) dostępnego w placówkach Wykonawcy

Liczba punktów przyznanych w kryterium oceny ofert

3

 

Posiadanie systemu hot-line w dyżurach 24h w celu umożliwienia konsultacji telefonicznej z personelem medycznym w placówkach Wykonawcy

Liczba punktów przyznanych w kryterium oceny ofert

4

 

Łączna liczba przyznanych punktów w kryterium ceny ofert

79,21

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

2.

LUX MED. Sp. z o.o.

ul. Postępu 21C

02-676 Warszawa

 

Pakiet

Liczba punktów przyznanych w kryterium oceny ofert

Pakiet I – pojedynczy (pracownik indywidualny)

 

40

Pakiet II – partnerski (pracownik + małżonek/ka)

Pakiet III – rodzinny (pracownik + małżonek/ka + dzieci do 26 roku życia)

 

Liczba placówek własnych Wykonawcy w Warszawie

Liczba punktów przyznanych w kryterium oceny ofert

10

 

Liczba placówek będących w dyspozycji Wykonawcy na terenie kraju, z usług których Zamawiający będzie mógł korzystać

Liczba punktów przyznanych w kryterium oceny ofert

 

5

 

Posiadanie standardów dostępności

Liczba punktów przyznanych w kryterium oceny ofert

Planowane wizyty

Do 24 godzin od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

Do 36 godzin od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

Do 48 godzin od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

 

Internista

X

 

 

7

Pediatra

Lekarz rodzinny

Planowane wizyty u lekarzy specjalistów

Do 3 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

Do 5 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

Do 7 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

 

Ginekolog

 

 

X

0

Chirurg

Okulista

Laryngolog

Ortopeda

Kardiolog

Planowane wizyty u wszystkich pozostałych lekarzy specjalistów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia

Do 7 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

Do 9 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

Do 14 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

 

 

 

X

0

Wykonanie badań

Do 5 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

Do 9 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

Do 14 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

 

RTG

 

 

X

0

Tomografia komputerowa

Mammografia

Diagnostyka endoskopowa

Diagnostyka kardiologiczna

Diagnostyka neurologiczna

Diagnostyka pulmonologiczna

Diagnostyka schorzeń oka

Badanie słuchu

Biopsje

USG

Rezonans magnetyczny

Opieka medyczna 24 godziny dla dorosłych i dla dzieci

Tak

 

4

Wizyta domowa realizowana w ciągu 6 godzin od chwili przyjęcia zlecenia przez Dyspozytora

 

Nie

0

Interwencyjny Opiekun Pacjenta – osoba wyznaczona do kontaktów z pracownikami Zamawiającego w przypadku gdy pojawia się wątpliwości lub trudności przy realizacji usług w placówkach Wykonawcy

 

Nie

0

 

Posiadanie zintegrowanego, elektronicznego systemu rejestracji wizyt lekarskich (m.in. możliwość rezerwacji wizyt on-line przez pacjenta, możliwość sprawdzenia dostępności do poszczególnych specjalistów, przypominanie drogą elektroniczną, np. sms-ami lub e-mailami o wizytach) dostępnego w placówkach Wykonawcy

Liczba punktów przyznanych w kryterium oceny ofert

3

 

Posiadanie zintegrowanego, elektronicznego systemu obsługi dokumentacji pacjenta (m.in. historia chorób pacjenta, wykaz wszystkich konsultacji lekarskich, wykaz stosowanych lekarstw, wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych, inne ważne informacje o pacjencie) dostępnego w placówkach Wykonawcy

Liczba punktów przyznanych w kryterium oceny ofert

3

 

Posiadanie systemu hot-line w dyżurach 24h w celu umożliwienia konsultacji telefonicznej z personelem medycznym w placówkach Wykonawcy

Liczba punktów przyznanych w kryterium oceny ofert

4

 

Łączna liczba przyznanych punktów w kryterium ceny ofert

76,00

 

Część 2 zamówienia

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

2

LUX MED Sp. z o.o.

ul. Postępu 21C

02-676 Warszawa

 

Pakiet

Liczba punktów przyznanych w kryterium oceny ofert

Pakiet I – pojedynczy (pracownik indywidualny)

 

40

 

Pakiet II – partnerski (pracownik + małżonek/ka)

Pakiet III – rodzinny (pracownik + małżonek/ka + dzieci do 26 roku życia)

 

Liczba placówek własnych Wykonawcy w Warszawie

Liczba punktów przyznanych w kryterium oceny ofert

5

 

Liczba placówek będących w dyspozycji Wykonawcy na terenie kraju, z usług których Zamawiający będzie mógł korzystać

Liczba punktów przyznanych w kryterium oceny ofert

 

5

 

 

Posiadanie standardów dostępności

Liczba punktów przyznanych w kryterium oceny ofert

Planowane wizyty

Do 24 godzin od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

Do 36 godzin od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

Do 48 godzin od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

 

Internista

X

 

 

7

Pediatra

Lekarz rodzinny

Planowane wizyty u lekarzy specjalistów

Do 3 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

Do 5 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

Do 7 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

0

Ginekolog

 

 

X

 

Chirurg

Okulista

Laryngolog

Ortopeda

Kardiolog

Planowane wizyty u wszystkich pozostałych lekarzy specjalistów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia

Do 7 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

Do 9 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

Do 14 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

 

 

 

X

0

Wykonanie badań

Do 5 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

Do 9 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

Do 14 dni roboczych od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i świąt)

 

RTG

 

 

X

0

Tomografia komputerowa

Mammografia

Diagnostyka endoskopowa

Diagnostyka kardiologiczna

Diagnostyka neurologiczna

Diagnostyka pulmonologiczna

Diagnostyka schorzeń oka

Badanie słuchu

Biopsje

USG

Rezonans magnetyczny

Opieka medyczna 24 godziny dla dorosłych i dla dzieci

Tak

 

4

Wizyta domowa realizowana w ciągu 6 godzin od chwili przyjęcia zlecenia przez Dyspozytora

 

Nie

0

Interwencyjny Opiekun Pacjenta – osoba wyznaczona do kontaktów z pracownikami Zamawiającego w przypadku gdy pojawia się wątpliwości lub trudności przy realizacji usług w placówkach Wykonawcy

 

Nie

0

 

Posiadanie zintegrowanego, elektronicznego systemu rejestracji wizyt lekarskich (m.in. możliwość rezerwacji wizyt on-line przez pacjenta, możliwość sprawdzenia dostępności do poszczególnych specjalistów, przypominanie drogą elektroniczną, np. sms-ami lub e-mailami o wizytach) dostępnego w placówkach Wykonawcy

Liczba punktów przyznanych w kryterium oceny ofert

3

 

Posiadanie zintegrowanego, elektronicznego systemu obsługi dokumentacji pacjenta (m.in. historia chorób pacjenta, wykaz wszystkich konsultacji lekarskich, wykaz stosowanych lekarstw, wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych, inne ważne informacje o pacjencie) dostępnego w placówkach Wykonawcy

Liczba punktów przyznanych w kryterium oceny ofert

3

 

Posiadanie systemu hot-line w dyżurach 24h w celu umożliwienia konsultacji telefonicznej z personelem medycznym w placówkach Wykonawcy

Liczba punktów przyznanych w kryterium oceny ofert

4

 

Łączna liczba przyznanych punktów w kryterium ceny ofert

71,00

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Część 1 zamówienia – Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa;

Część 2 zamówienia – LUX MED Sp. z o.o., ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa.

Wykonawcy złożyli oferty na poszczególne części zamówienia, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy na poszczególne części zamówienia mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.