Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 30.07.2018 r.

TW/ZP-12/2018

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk wydawnictw

 

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na druk wydawnictw, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono 14 ofert.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert - ceną:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

ERGO Btl sp. z o.o. sp. k

ul. Szkoły Orląt 4

03-984 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97,80

2

AND sp. z o.o.

ul. Grochowska 202 lok. 47

04-357 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

3

DRUKARNIA Andrzej Ślaski

ul. Chrzczany 36

96-500 Sochaczew

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98,73

4

LOTOS POLIGRAFIA sp. z o.o.

ul. Wał Miedzeszyński 98

04-987 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

99,57

5

SMC Piotr Kulisiewicz

ul. Angorska 13/14

03-913 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

96,44

6

ABN STUDIO Adrian Napiórkowski

ul. Skarbka z Gór 67B lok. 14

03-289 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

96,00

7

AGENCJA BiW Maciej Koczanowicz

ul. Elsterska 5/2

03-907 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

99,15

8

EFEKT J. Piotrowski, T. Markiewicz sp.j.

ul. Lubelska 30/32

03-802 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97,70

9

AWiR AKCES-SUKCES SPORT Robert Nowicki

ul. Czerwonych Maków 5/87

01-493 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98,31

10

ORGANIZACJA Dariusz Płoński

ul. Powstańców Śląskich 89A lok. 284

01-355 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,18

14

MOONGRAF Artur Korycki

ul. Zbyszka z Bogdańca 21E

03-259 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

87,52

 

 

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

ERGO Btl sp. z o.o. sp. k

ul. Szkoły Orląt 4

03-984 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

96,77

2

AND sp. z o.o.

ul. Grochowska 202 lok. 47

04-357 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98,64

3

DRUKARNIA Andrzej Ślaski

ul. Chrzczany 36

96-500 Sochaczew

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98,39

4

LOTOS POLIGRAFIA sp. z o.o.

ul. Wał Miedzeszyński 98

04-987 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98,77

5

SMC Piotr Kulisiewicz

ul. Angorska 13/14

03-913 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,71

6

ABN STUDIO Adrian Napiórkowski

ul. Skarbka z Gór 67B lok. 14

03-289 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

96,16

7

AGENCJA BiW Maciej Koczanowicz

ul. Elsterska 5/2

03-907 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,68

8

EFEKT J. Piotrowski, T. Markiewicz sp.j.

ul. Lubelska 30/32

03-802 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

99,28

9

AWiR AKCES-SUKCES SPORT Robert Nowicki

ul. Czerwonych Maków 5/87

01-493 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

10

ORGANIZACJA Dariusz Płoński

ul. Powstańców Śląskich 89A lok. 284

01-355 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,66

14

MOONGRAF Artur Korycki

ul. Zbyszka z Bogdańca 21E

03-259 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

96,79

 

Część 3 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

2

AND sp. z o.o.

ul. Grochowska 202 lok. 47

04-357 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97,50

3

DRUKARNIA Andrzej Ślaski

ul. Chrzczany 36

96-500 Sochaczew

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

96,77

4

LOTOS POLIGRAFIA sp. z o.o.

ul. Wał Miedzeszyński 98

04-987 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

92,52

5

SMC Piotr Kulisiewicz

ul. Angorska 13/14

03-913 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

6

ABN STUDIO Adrian Napiórkowski

ul. Skarbka z Gór 67B lok. 14

03-289 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

99,02

7

AGENCJA BiW Maciej Koczanowicz

ul. Elsterska 5/2

03-907 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97,74

8

EFEKT J. Piotrowski, T. Markiewicz sp.j.

ul. Lubelska 30/32

03-802 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98,60

9

AWiR AKCES-SUKCES SPORT Robert Nowicki

ul. Czerwonych Maków 5/87

01-493 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,12

10

ORGANIZACJA Dariusz Płoński

ul. Powstańców Śląskich 89A lok. 284

01-355 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97,50

14

MOONGRAF Artur Korycki

ul. Zbyszka z Bogdańca 21E

03-259 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98,48

 

Część 4 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

ERGO Btl sp. z o.o. sp. k

ul. Szkoły Orląt 4

03-984 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97,57

2

AND sp. z o.o.

ul. Grochowska 202 lok. 47

04-357 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

99,32

3

DRUKARNIA Andrzej Ślaski

ul. Chrzczany 36

96-500 Sochaczew

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98,67

4

LOTOS POLIGRAFIA sp. z o.o.

ul. Wał Miedzeszyński 98

04-987 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97,10

5

SMC Piotr Kulisiewicz

ul. Angorska 13/14

03-913 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

94,10

6

ABN STUDIO Adrian Napiórkowski

ul. Skarbka z Gór 67B lok. 14

03-289 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90,31

7

AGENCJA BiW Maciej Koczanowicz

ul. Elsterska 5/2

03-907 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

94,45

8

EFEKT J. Piotrowski, T. Markiewicz sp.j.

ul. Lubelska 30/32

03-802 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98,36

9

AWiR AKCES-SUKCES SPORT Robert Nowicki

ul. Czerwonych Maków 5/87

01-493 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

10

ORGANIZACJA Dariusz Płoński

ul. Powstańców Śląskich 89A lok. 284

01-355 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

92,34

14

MOONGRAF Artur Korycki

ul. Zbyszka z Bogdańca 21E

03-259 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

99,37

 

Część 5 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

ERGO Btl sp. z o.o. sp. k

ul. Szkoły Orląt 4

03-984 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

2

AND sp. z o.o.

ul. Grochowska 202 lok. 47

04-357 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

94,51

3

DRUKARNIA Andrzej Ślaski

ul. Chrzczany 36

96-500 Sochaczew

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,49

4

LOTOS POLIGRAFIA sp. z o.o.

ul. Wał Miedzeszyński 98

04-987 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97,64

5

SMC Piotr Kulisiewicz

ul. Angorska 13/14

03-913 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

93,98

6

ABN STUDIO Adrian Napiórkowski

ul. Skarbka z Gór 67B lok. 14

03-289 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

93,45

7

AGENCJA BiW Maciej Koczanowicz

ul. Elsterska 5/2

03-907 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90,72

8

EFEKT J. Piotrowski, T. Markiewicz sp.j.

ul. Lubelska 30/32

03-802 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98,82

9

AWiR AKCES-SUKCES SPORT Robert Nowicki

ul. Czerwonych Maków 5/87

01-493 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98,90

10

ORGANIZACJA Dariusz Płoński

ul. Powstańców Śląskich 89A lok. 284

01-355 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

92,64

14

MOONGRAF Artur Korycki

ul. Zbyszka z Bogdańca 21E

03-259 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,91

 

Część 6 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

ERGO Btl sp. z o.o. sp. k

ul. Szkoły Orląt 4

03-984 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

92,81

2

AND sp. z o.o.

ul. Grochowska 202 lok. 47

04-357 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

3

DRUKARNIA Andrzej Ślaski

ul. Chrzczany 36

96-500 Sochaczew

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97,92

4

LOTOS POLIGRAFIA sp. z o.o.

ul. Wał Miedzeszyński 98

04-987 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

96,77

5

SMC Piotr Kulisiewicz

ul. Angorska 13/14

03-913 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

86,90

6

ABN STUDIO Adrian Napiórkowski

ul. Skarbka z Gór 67B lok. 14

03-289 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

86,20

7

AGENCJA BiW Maciej Koczanowicz

ul. Elsterska 5/2

03-907 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,22

8

EFEKT J. Piotrowski, T. Markiewicz sp.j.

ul. Lubelska 30/32

03-802 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97,56

9

AWiR AKCES-SUKCES SPORT Robert Nowicki

ul. Czerwonych Maków 5/87

01-493 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

94,99

10

ORGANIZACJA Dariusz Płoński

ul. Powstańców Śląskich 89A lok. 284

01-355 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

85,39

14

MOONGRAF Artur Korycki

ul. Zbyszka z Bogdańca 21E

03-259 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97,83

 

Część 7 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

ERGO Btl sp. z o.o. sp. k

ul. Szkoły Orląt 4

03-984 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

93,89

2

AND sp. z o.o.

ul. Grochowska 202 lok. 47

04-357 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

91,50

3

DRUKARNIA Andrzej Ślaski

ul. Chrzczany 36

96-500 Sochaczew

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

89,09

4

LOTOS POLIGRAFIA sp. z o.o.

ul. Wał Miedzeszyński 98

04-987 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

92,45

5

SMC Piotr Kulisiewicz

ul. Angorska 13/14

03-913 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,60

6

ABN STUDIO Adrian Napiórkowski

ul. Skarbka z Gór 67B lok. 14

03-289 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90,63

7

AGENCJA BiW Maciej Koczanowicz

ul. Elsterska 5/2

03-907 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90,28

8

EFEKT J. Piotrowski, T. Markiewicz sp.j.

ul. Lubelska 30/32

03-802 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98,00

9

AWiR AKCES-SUKCES SPORT Robert Nowicki

ul. Czerwonych Maków 5/87

01-493 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

94,27

10

ORGANIZACJA Dariusz Płoński

ul. Powstańców Śląskich 89A lok. 284

01-355 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

94,45

11

DRUKARNIA Sieradzki Bogusław Sieradzki

ul. Gen. G. Orlicz-Dreszera 98

05-825 Kozerki

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,60

12

ERGO EKO ERA Maria Skoczek

ul. ZWM 12

02-326 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

99,24

13

PRW PRINT sp. z o.o.

ul. A. Branickiego 11 lok. 32

02-972 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

14

MOONGRAF Artur Korycki

ul. Zbyszka z Bogdańca 21E

03-259 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90,64

 

Część 8 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

ERGO Btl sp. z o.o. sp. k

ul. Szkoły Orląt 4

03-984 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

92,95

2

AND sp. z o.o.

ul. Grochowska 202 lok. 47

04-357 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

93,00

3

DRUKARNIA Andrzej Ślaski

ul. Chrzczany 36

96-500 Sochaczew

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90,37

4

LOTOS POLIGRAFIA sp. z o.o.

ul. Wał Miedzeszyński 98

04-987 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

89,83

5

SMC Piotr Kulisiewicz

ul. Angorska 13/14

03-913 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97,50

6

ABN STUDIO Adrian Napiórkowski

ul. Skarbka z Gór 67B lok. 14

03-289 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

96,44

7

AGENCJA BiW Maciej Koczanowicz

ul. Elsterska 5/2

03-907 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

86,44

8

EFEKT J. Piotrowski, T. Markiewicz sp.j.

ul. Lubelska 30/32

03-802 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

94,75

9

AWiR AKCES-SUKCES SPORT Robert Nowicki

ul. Czerwonych Maków 5/87

01-493 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

89,54

10

ORGANIZACJA Dariusz Płoński

ul. Powstańców Śląskich 89A lok. 284

01-355 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,68

11

DRUKARNIA Sieradzki Bogusław Sieradzki

ul. Gen. G. Orlicz-Dreszera 98

05-825 Kozerki

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

92,95

12

ERGO EKO ERA Maria Skoczek

ul. ZWM 12

02-326 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98,58

13

PRW PRINT sp. z o.o.

ul. A. Branickiego 11 lok. 32

02-972 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

14

MOONGRAF Artur Korycki

ul. Zbyszka z Bogdańca 21E

03-259 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90,70

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy, w Części 3 zamówienia ERGO Btl sp. z o.o. sp. k, ul. Szkoły Orląt 4, 03-984 Warszawa – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający na realizację Części 3 zamówienia przeznaczył kwotę 15.000 zł netto, tj. 18.450 zł brutto. Wykonawca zaoferował cenę 5.512,50 zł brutto, która budziła wątpliwości co do możliwości wykonania przez Wykonawcę wymienionej części zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

W wyznaczonym terminie, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca poinformował Zamawiającego, że omyłko wpisał błędną kwotę brutto za realizację danej części zamówienia.

Tym samym oferta Wykonawcy, złożona na Część 3 zamówienia, podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

 

Zamawiający uznał za najkorzystniejsze oferty złożone na poszczególne części zamówienia:

Część 1 i 6 zamówienia – AND sp. z o.o., ul. Grochowska 202 lok. 47, 04-357 Warszawa;

Część 2 i 4 zamówienia - AWiR AKCES-SUKCES SPORT Robert Nowicki, ul. Czerwonych Maków 5/87, 01-493 Warszawa;

Część 3 zamówienia – SMC Piotr Kulisiewicz, ul. Angorska 13/14, 03-913 Warszawa;

Część 5 zamówienia - ERGO Btl sp. z o.o. sp. k, ul. Szkoły Orląt 4, 03-984 Warszawa;

Część 7 i 8 zamówienia - PRW PRINT sp. z o.o., ul. A. Branickiego 11 lok. 32, 02-972 Warszawa.

Wykonawcy złożyli oferty na poszczególne części zamówienia, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy na poszczególne części zamówienia mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.