Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z dodatkową opieką medyczną w Warszawie i w Łodzi

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 54 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z dodatkową opieką medyczną w Warszawie i w Łodzi, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych na poszczególne części zamówienia.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium liczba placówek własnych Wykonawcy w Warszawie

Liczba punktów w kryterium liczba placówek będących w dyspozycji Wykonawcy na terenie kraju, z usług których Zamawiający będzie mógł korzystać

Liczba punktów w kryterium dostęp do operacji i zabiegów wykonywanych we własnych placówkach szpitalnych w Warszawie (nie objętych refundacją NFZ) 

1

Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o.

ul. Wałbrzyska 46

02-739 Warszawa

12,46

25

1,71

7

2

LUX MED sp. z o.o.

ul. Postępu 21C

02-676 Warszawa

40

25

10

7

 

Liczba punktów w kryterium dostęp do placówki rehabilitacyjnej dla dorosłych i dla dzieci umiejscowionej w jednym obiekcie w Warszawie

Liczba punktów w kryterium posiadanie zintegrowanego, elektronicznego systemu rejestracji wizyt lekarskich (m.in. możliwość rezerwacji wizyt on-line przez pacjenta, możliwość sprawdzenia dostępności wizyt do poszczególnych specjalistów, przypominanie drogą elektroniczną, np. sms-ami lub e-mailami o wizytach)

Liczba punktów w kryterium posiadanie zintegrowanego, elektronicznego systemu rejestracji wizyt lekarskich (m.in. możliwość rezerwacji wizyt on-line przez pacjenta, możliwość sprawdzenia dostępności wizyt do poszczególnych specjalistów, przypominanie drogą elektroniczną, np. sms-ami lub e-mailami o wizytach)

Liczba punktów w kryterium posiadanie systemu hot-line w dyżurach 24h w celu umożliwienia konsultacji telefonicznej z personelem medycznym w placówkach Wykonawcy

Łączna liczba przyznanych punktów

8

3

3

4

64,17

8

3

3

4

100

 

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium liczba placówek własnych Wykonawcy w Warszawie

Liczba punktów w kryterium liczba placówek będących w dyspozycji Wykonawcy na terenie kraju, z usług których Zamawiający będzie mógł korzystać

Liczba punktów w kryterium dostęp do operacji i zabiegów wykonywanych we własnych placówkach szpitalnych w Warszawie (nie objętych refundacją NFZ) 

2

LUX MED sp. z o.o.

ul. Postępu 21C

02-676 Warszawa

40

10

10

7

 

Liczba punktów w kryterium dostęp do placówki rehabilitacyjnej dla dorosłych i dla dzieci umiejscowionej w jednym obiekcie w Warszawie

Liczba punktów w kryterium posiadanie zintegrowanego, elektronicznego systemu rejestracji wizyt lekarskich (m.in. możliwość rezerwacji wizyt on-line przez pacjenta, możliwość sprawdzenia dostępności wizyt do poszczególnych specjalistów, przypominanie drogą elektroniczną, np. sms-ami lub e-mailami o wizytach)

Liczba punktów w kryterium posiadanie zintegrowanego, elektronicznego systemu rejestracji wizyt lekarskich (m.in. możliwość rezerwacji wizyt on-line przez pacjenta, możliwość sprawdzenia dostępności wizyt do poszczególnych specjalistów, przypominanie drogą elektroniczną, np. sms-ami lub e-mailami o wizytach)

Liczba punktów w kryterium posiadanie systemu hot-line w dyżurach 24h w celu umożliwienia konsultacji telefonicznej z personelem medycznym w placówkach Wykonawcy

Łączna liczba przyznanych punktów

8

3

3

4

85

 

Na podstawie kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Część 1 – LUX MED sp. z o.o., ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa;

Część 2 – LUX MED sp. z o.o., ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa.

Wykonawca złożył najkorzystniejsze oferty na poszczególne części zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.