Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2010-11-23
Znak: TA/ZP-22/2010

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę chromatografu cieczowego z detektorem fluorescencyjnym i diodowym

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę chromatografu cieczowego z detektorem fluorescencyjnym i diodowym, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zakończono wyborem oferty złożonej przez:

 

MERCK Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, za cenę brutto 450.665,56 zł.

 

Pismo o wynikach do Wykonawców: