Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2010-11-25
Znak: TA/ZP-20/2010

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zakończono wyborem oferty złożonej przez firmę


VECTO Sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa,

na poszczególne części:


Część 1 – cena brutto 40.347,84 zł;

Część 2 – cena brutto 19.584,66 zł;

Część 3 – cena brutto 17.683,90 zł;

Część 4 – cena brutto 38.766,72 zł.