Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2010-04-21
Znak: TA/ZP-6/2010

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup generatora nanoaerozoli, analizatora i licznika wielkości powierzchni cząstek aerozolu i dwóch przepływomierzy masowych, znak: TA/ZP-6/2010

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup generatora nanoaerozoli, analizatora i licznika wielkości powierzchni cząstek aerozolu i dwóch przepływomierzy masowych, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zakończono wyborem oferty złożonej przez:


TSI Sp. z o.o., ul. Maronia 44, 41-506 Chorzów- na kwotę brutto 170.173,68 zł.