Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
OG/OZ-20/2021, 2021-12-15; "Dostawa energii elektrycznej dla CIOP-PIB” - postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę energii elektrycznej dla CIOP-PIB

Warszawa, dnia 15.12.2021 r.

Nr sprawy: OG/OZ-20/2021

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ z załącznikami
Formularze w wersji edytowalnej
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania