Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-40/2019, 2019-12-16; Przetarg nieograniczany na zagospodarowanie terenu patio zlokalizowanego przy wejściu głównym do budynku "A" CIOP-PIB w Warszawie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na zagospodarowanie terenu patio zlokalizowanego przy wejściu głównym do budynku "A" CIOP-PIB w Warszawie

Warszawa, dnia 16.12.2019 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-40/2019

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1-4 do SIWZ w wersji edytowalnej
Załącznik nr 6 do SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania