Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-10/2011, 2011-04-28, Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego zestawu ergometrów (ergometr ramion, drabina bez końca, młot podciągowy) umożliwiającego symulację wysiłku fizycznego w warunkach laboratoryjnych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego zestawu ergometrów (ergometr ramion, drabina bez końca, młot podciągowy) umożliwiającego symulację wysiłku fizycznego w warunkach laboratoryjnych, wraz z uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności jego funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 28.04.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-10/2011

Nr ogłoszenia: 125243 - 2011