Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-9/2011, 2011-04-21, Dostawa dopplerowskiego anemometru laserowego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego dopplerowskiego anemometru laserowego wraz z uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności jego funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi.

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 21.04.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-9/2011

Nr ogłoszenia: 121705 - 2011