Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-16/2011, 2011-06-13, Dostawa komory klimatycznej

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa komory klimatycznej wraz z jej uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 13.06.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-16/2011

Nr ogłoszenia: 163207-2011