Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-7/2011, 2011-05-09, Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego manekina termicznego zapewniającego funkcję pocenia oraz umożliwiającego prowadzenie badań z symulacją ruchu człowieka

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego manekina termicznego zapewniającego funkcję pocenia oraz umożliwiającego prowadzenie badań z symulacją ruchu człowieka wraz z jego uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :

WYJAŚNIENIA:

Warszawa, dnia 09.05.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-7/2011

Nr ogłoszenia: ENOTICES 09/05/2011- ID:2011-064146