Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-8/2011, 2011-04-13, Dostawa dopplerowskiego anemometru laserowego

OGŁOAZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Dostawa dopplerowskiego anemometru laserowego

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 13.04.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-8/2011

Nr ogłoszenia: 113789 - 2011