Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
SZ/ZP-5/2011, 2011-03-21, Organizacja międzynarodowej konferencji pod nazwą Wzmocnienie wiedzy i innowacji w dziedzinie BHP warunkiem inteligentnego rozwoju Unii Europejskiej, w dniu 7 listopada 2011 r., w ramach Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Organizacja międzynarodowej konferencji pod nazwą Wzmocnienie wiedzy i innowacji w dziedzinie BHP warunkiem inteligentnego rozwoju Unii Europejskiej, w dniu 7 listopada 2011 r., w ramach Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu :

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Załacznik 1 :

Załacznik 2 :

Załacznik 3 :

Załacznik 4 :


Warszawa, dnia 21.03.2011 r.

Nr sprawy: SZ/ZP-5/2011

Nr ogłoszenia: 49536 - 2011