Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-7/2009, 2009-07-29, Wykonanie prac porządkowych w pomieszczeniach biurowo-laboratoryjnych i pomocniczych Zakładu Ochron Osobistych Zamawiającego, z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48 oraz na terenie posesji przed budynkami i na chodnikach przed posesją od strony ul. Wierzbowej, przy użyciu urządzeń, środków czystości i środków konserwacyjnych Wykonawcy, zgodnie z SIWZ znak: EZ/ZP-7/2009.

Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac porządkowych w pomieszczeniach biurowo-laboratoryjnych i pomocniczych Zakładu Ochron Osobistych Zamawiającego, z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48 oraz na terenie posesji przed budynkami i na chodnikach przed posesją od strony ul. Wierzbowej, przy użyciu urządzeń, środków czystości i środków konserwacyjnych Wykonawcy, zgodnie z SIWZ znak: EZ/ZP-7/2009.

Warszawa, dnia 29.07.2009 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-7/2009

Nr ogłoszenia: