Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
CE/ZP-8/2009, 2009-07-31, Przygotowanie do druku i wydrukowanie technikami poligraficznymi pięciu pozycji materiału edukacyjnego pn. "Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy", w formie książek, zgodnie z SIWZ znak: CE/ZP-8/2009.

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku i wydrukowanie technikami poligraficznymi pięciu pozycji materiału edukacyjnego pn. "Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy", w formie książek, zgodnie z SIWZ znak: CE/ZP-8/2009

Warszawa, dnia 31.07.2009 r.

Nr sprawy: CE/ZP-8/2009

Nr ogłoszenia: