Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-15/2009, 2009-10-21, Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego generatora nanocząstek z wyposażeniem wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności jego funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi, zgodnie z SIWZ znak: TA/ZP-15/2009.

Data: 2009-10-21
Znak: TA/ZP-15/2009

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
sprzedaż i dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego generatora nanocząstek z wyposażeniem wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności jego funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi, zgodnie z SIWZ znak: TA/ZP-15/2009.

Warszawa, dnia 21.10.2009 r.

Nr sprawy: TA/ZP-15/2009

Nr ogłoszenia: