Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-nn/2009, 2009-12-09, Wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych oraz pozostałych wnętrzach budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 16, w terminie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie prac porządkowych w  pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych oraz pozostałych wnętrzach budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 16, w terminie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Warszawa, dnia 09.12.2009 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-nn/2009

Nr ogłoszenia: