Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TW/ZP-47/2011, 2011-11-30, Przygotowanie do druku, wydrukowanie metodami poligraficznymi i oprawienie wydawnictw, ulotek i materiałów informacyjnych

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku, wydrukowanie metodami poligraficznymi i oprawienie wydawnictw, ulotek i materiałów informacyjnych.

Warszawa, dnia 30.11.2011 r.

Nr sprawy: TW/ZP-47/2011

Nr ogłoszenia: