Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-46/2011, 2011-12-06, Ochrona osób i mienia w Warszawie i w Łodzi

Przedmiot zamówienia:  Ochrona osób i mienia w Warszawie i w Łodzi

Warszawa, dnia 06.12.2011 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-46/2011

Nr ogłoszenia: