Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
OG/OZ-17/2021; 2021-11-26; "Usługa sprzątania w Warszawie i w Łodzi” - postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na usługę sprzątania w Warszawie i w Łodzi

Warszawa, dnia 26.11.2021 r.

Nr sprawy: OG/OZ-17/2021

Nr ogłoszenia: 2021/BZP 00285959/01

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ z załącznikami
Formularze w wersji edytowalnej
Pytania i odpowiedzi
Usługa sprzątania w warszawie i w Łodzi - informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2