Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
2021-04-29; Konsultacje rynkowe na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instalację, skonfigurowanie i przetestowanie oraz serwis gwarancyjny ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego

 

 

Konsultacje rynkowe na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instalację, skonfigurowanie i przetestowanie oraz serwis gwarancyjny ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego 

Warszawa, dnia 29.04.2021 r.

Nr sprawy: TA/ZP-6/2021

Nr ogłoszenia:

Regulamin
Ogłoszenie
Zgłoszenie
Specyfikacja
Benchmarks PassMark - High CPU z dnia 16.04.2021
Benchmarks PassMark High End Video cards z dnia 16.04.2021
Benchmarks PassMark High Mid Video cards z dnia 16.04.2021