Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-2/2021 2021-03-29; Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego  

Warszawa, dnia 29.03.2021 r.

Nr sprawy: TA/ZP-2/2021

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania