Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
NK/ZP-16/2020; 2020-07-21; Dialog Techniczny na rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu SIMPLE.ERP o moduł do planowania i rozliczania czasu pracy rozszerzony o funkcjonalność portalu pracowniczego

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM NA

 

Rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu SIMPLE.ERP o moduł do planowania i rozliczania czasu pracy rozszerzony o funkcjonalność portalu pracowniczego

Warszawa, dnia 21.07.2020 r.

Nr sprawy: NK/ZP-16/2020

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym
Regulamin Dialogu Technicznego
Załącznik nr 1 Wzór zgłoszenia
Załącznik nr 2 OPZ do Dialogu Technicznego
Protokół zakończenia Dialogu Technicznego