Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-12/2020, 2020-03-06, Dialog Techniczny na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instalację, skonfigurowanie i przetestowanie oraz serwis gwarancyjny ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM NA

 

dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instalację, skonfigurowanie i przetestowanie oraz serwis gwarancyjny ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego

Warszawa, dnia 06.03.2020 r.

Nr sprawy: TA/ZP-12/2020

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym
Regulamin przeprowadzenia Dialogu Technicznego
Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz zgłoszenia
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Sprzętu
Benchmarks PassMark - High CPU z dnia 26.02.2020 r.
Benchmarks PassMark - High GPU z dnia 26.02.2020 r.
Benchmarks PassMark - Middle GPU z dnia 26.02.2020 r.
Benchmarks PassMark - Middle CPU z dnia 26.02.2020 r.
Benchmarks PassMark - MULTI CPUs z dnia 4.03.2020 r.
Protokół zakończenia Dialogu Technicznego