Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-1/2020 2020-02-26; Przetarg nieograniczony na konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego 

Warszawa, dnia 26.02.2020 r.

Nr sprawy: TA/ZP-1/2020

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Benchmarks PassMark - High GPU z dnia 21.01.2020
Informacja z otwarcia ofert oraz o unieważnieniu postępowania