Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-6/2020 2020-02-18; Przetarg nieograniczony na dostawę analizatorów

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę analizatorów

Warszawa, dnia 18.02.2020 r.

Nr sprawy: TA/ZP-6/2020

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ- wersja edytowalna
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania