Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TW/ZP-2/2020 2020-01-03; Przetarg nieograniczony na świadczenie usług tłumaczeń pisemnych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na świadczenie usług tłumaczeń pisemnych

Warszawa, dnia 03.01.2020 r.

Nr sprawy: TW/ZP-2/2020

Nr ogłoszenia: 500518-N-2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Wyjaśnienia dla Wykonawców - 2
Informacja z otwarcia ofert oraz o unieważnieniu postępowania