Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TW/ZP-36/2019 2019-12-12; Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na druk wydawnictw

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na druk wydawnictw

Warszawa, dnia 12.12.2019 r.

Nr sprawy: TW/ZP-36/2019

Nr ogłoszenia:

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania