Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-37/2019 2019-12-10; Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli biurowych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę i montaż mebli biurowych

Warszawa, dnia 10.12.2019 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-37/2019

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Informacja z otwarcia ofert.
Informacja o unieważnieniu postępowania