Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TW/ZP-38/2019 2019-12-05; Przetarg nieograniczony na świadczenie usług tłumaczeń pisemnych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na świadczenie usług tłumaczeń pisemnych

Warszawa, dnia 05.12.2019 r.

Nr sprawy: TW/ZP-38/2019

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania